Jump to content

OLINAPAL

Core Members
 • Posts

  761
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

OLINAPAL last won the day on September 21 2011

OLINAPAL had the most liked content!

Profile Information

 • Φύλο
  Γυναίκα
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

OLINAPAL's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

 • Reacting Well Rare
 • Dedicated Rare
 • First Post Rare
 • Collaborator Rare
 • Posting Machine Rare

Recent Badges

68

Reputation

 1. Εγώ δεν τη βλέπω ξεχωριστή αλλά αναρωτιέμαι τι βλέπουν οι συμβολαιογράφοι όταν τις κάνουν.... Εν πάση περιπτώσει στέκει ή για την άδεια πρέπει να κάνω κάτι? Κι εγώ για μεγάλο ράφι το υπολόγιζα...
 2. Και στο κτηματολόγιο φαίνεται σαν ξεχωριστή οριζόντια ιδιοκτησία. Στη σύσταση περιγράφει την επιφάνειά του, όγκο, όγκο κοινοχρήστων, συνολικό όγκο, ποσοστό δαπανών επί των κοινοχρήστων και καθαρισμού, ποσοστό δαπανών Κ.Θ., συνιδιοκτησία επί του όλου οικοπέδου εξ αδιαίρετου και αναλογία τ.μ. επί του οικοπέδου. Τα πάντα δηλαδή. Και το ύψος του παταριού είναι 2 μέτρα, ενώ στη σύσταση γράφει ότι είναι 3 μέτρα. Δεν πληροί καν τις προϋποθέσεις βοηθητικής χρήσης. Θέλω να βγάλω ΕΕΜΚ και προβληματίζομαι τι να δείξω. Μπορεί να τακτοποιηθεί ως β.χ? Πρέπει να αλλάξει κάτι στη σύσταση?
 3. Όχι είναι όπως είναι τα πατάρια. Κανονική σκάλα εσωτερική μέσα από το κατάστημα.
 4. Καλησπέρα. Υπάρχει κατάστημα με πατάρι 2 μέτρα ύψος (εκτός προδιαγραφών β.χ.) που επικοινωνεί εσωτερικά, σε κτίριο με Γοκ 73. Στη σύσταση οριζοντίων το πατάρι είναι ξεχωριστή οριζόντια με δικά της χιλιοστά. Γίνεται αυτό?
 5. Τελικά όταν απαιτούνται εγκρίσεις τι γίνεται? Ενημέρωση φακέλου ή ανεβαίνουν κάπου οι εγκρίσεις? Σε ποιον ηλεκτρονικό φάκελο? 4495 άρθρο 30 Πριν την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, συντάσσεται υποχρεωτικά ηλεκτρονική βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, που εκδίδεται από πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ότι στην περιοχή του ακινήτου για τις παραπάνω εργασίες δεν απαιτείται έγκριση από κάποιον φορέα. Σε περίπτωση που απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα γίνεται ενημέρωση φακέλου με τις παραπάνω εγκρίσεις ΑΠΟΦ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 ΤΗΣ 23/31.7.2018 (ΦΕΚ 3136Β΄) Άρθρο 3α Βεβαίωση άρθρου 30 του Ν. 4495/2017 Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού του άρθρου 30 του Ν. 4495/2017, ο Διαχειριστής της αίτησης εισάγει στον ηλεκτρονικό φάκελο α) τεχνική έκθεση - βεβαίωση μηχανικού για το αν απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα για τις εργασίες του άρθρου 30 στην περιοχή του ακινήτου και β)εφόσον απαιτούνται τις εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα.
 6. Εγώ στο αξία έργου βάζω τον προϋπολογισμό των αμοιβών ΤΕΕ. Πιστεύετε είναι λάθος?
 7. Καλησπέρα. Σε γήπεδο εκτός σχεδίου εντός ζώνης, σε περιοχή Natura έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια κατοικίας (προ της εφαρμογής των 4.000 τ.μ.) και είναι ακόμα σε ισχύ. Δεν έχει κτιστεί ακόμα τίποτα. Ο ιδιοκτήτης θέλει να κάνει αναθεώρηση και να γίνουν καινούργια σχέδια. Επίσης στη μία πλευρά συνορεύει με δασική έκταση σε χάρτες που αναρτήθηκαν πρόσφατα (μεταγενέστεροι της άδειας). Στην άδεια το κτίριο σε κάποιο σημείο είναι στα 5 μέτρα από το όριο. Γίνεται αν κάνει την παραπάνω αναθεώρηση να διατηρήσει τα 5 μέτρα ή θα πρέπει να πάει στα 10? Επίσης έχτιζε 200 τ.μ. Τα διατηρεί ή θα πρέπει να χτίσει 186 τ.μ.?
 8. Δεν τίθεται θέμα σύστασης. Θέλει απλά να νοικιάσει το ισόγειο και ο ενοικιαστής θέλει να βγάλει άδεια για τις εργασίες του νέου καταστήματος και το κατάστημα θα πρέπει να είναι νόμιμο και τα σχέδια σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση. Ο ιδιοκτήτης δεν ενδιαφέρεται να τακτοποιήσει τους άλλους ορόφους παρά μόνο το ισόγειο. Επιτρέπεται να τακτοποιήσει μόνο το ισόγειο από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία σύσταση αλλά του ανήκουν όλοι οι όροφοι?
 9. Καλησπέρα. Υπάρχει τριώροφη οικοδομή με ισόγειο κατάστημα. Ολόκληρη η οικοδομή ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη (χωρίς καμία σύσταση), ο οποίος θέλει να νοικιάσει το κατάστημα, το οποίο έχει κάποιες αυθαιρεσίες (και οι όροφοι έχουν). Για να βγει άδεια μικρής κλίμακας για διαρρυθμίσεις στο κατάστημα, θα πρέπει να τακτοποιηθούν και οι όροφοι ώστε να είναι νόμιμο ολόκληρο το κτίριο σωστά? Υπάρχει κάποια περίπτωση να μην ασχοληθούμε με τους ορόφους?
 10. Ο νόμος όμως λέει ότι ¨δεν απαιτείται έγκριση". Εφόσον απαιτείται μήπως δεν εκδίδεις καθόλου βεβαίωση και κάνεις μόνο ενημέρωση?
 11. Καλημέρα! Αν απαιτούνται άλλες εγκρίσεις τι ακριβώς γράφει ο μηχανικός στη βεβαίωση?
 12. Καλησπέρα. Για τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) σε ισόγειο πρόσοψης καταστήματος μεγαλύτερο από 1/4 Δ, πρέπει να βάλω για το ΣΑ στο e-adeies και κατόψεις? Σίγουρα είναι περιττές. Τι κάνετε σε ανάλογη περίπτωση?
 13. Μελλοντικές αποσαφηνίσεις ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις» 4. Στην παρ. 81 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 τροποποιείται το τρίτο εδάφιο, προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 81 διαμορφώνεται ως εξής: «81. Σοφίτα είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται κάτω από την επικλινή στέγη του κτιρίου και δύναται το δάπεδό της να βρίσκεται σε χαμηλότερο ύψος από το σημείο έδρασης της στέγης. Η σοφίτα αποτελεί ενιαίο σύνολο με το χώρο κάτω από την στέγη και ο παραπάνω χώρος αντιμετωπίζεται ενιαία για τον υπολογισμό του ελεύθερου ύψους. Η σοφίτα δύναται να έχει πρόσβαση σε δώμα ή και δώμα ορόφου του κτιρίου ή και ανοικτό εξώστη ή και κλειστό εξώστη. Δεν θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Επιτρέπεται η πρόσβαση στον χώρο της σοφίτας από κεντρικό κλιμακοστάσιο αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας. Δύναται η επέκταση του δαπέδου της προσμετρώντας την επιφάνεια πλέον του 50% στον σ.δ.. Δεν υφίσταται ελάχιστος ή μέγιστος περιορισμός ως προς το ύψος της σοφίτας.» 5. Στην παρ. 90 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 90 διαμορφώνεται ως εξής: «90. Ύψος κτιρίου σε κάθε σημείο είναι η κατακόρυφη απόσταση από το σημείο τομής της όψης του κτιρίου με το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος έως τη στάθμη της τελικής άνω επιφάνειας του τελευταίου ορόφου στη θέση αυτήν, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται η μόνωση και η επίστρωση-επικάλυψη. Σε περίπτωση κτιρίου με στέγη, το ύψος κτιρίου σε κάθε σημείο είναι η κατακόρυφη απόσταση από το σημείο τομής της όψης του κτιρίου με το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος έως τη στάθμη της κάτω επιφάνειας της χαμηλότερης από τις εδράσεις της στέγης. Το μεγαλύτερο από τα ύψη που πραγματοποιούνται είναι το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου.»
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.