Jump to content

14. Διάφορα

144 files

 1. Κατάπλους του Δούναβη - Από την Βαυαρία μέχρι την Μαύρη Θάλασσα

  Ο Δούναβης είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης, μετά τον Βόλγα.
  Πηγάζει από τον Μέλανα Δρυμό στη Γερμανία, ακολουθεί πορεία κυρίως ανατολικήγια 2.850 km, διασχίζει αρκετές πρωτεύουσες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και καταλήγει στη Μαύρη Θάλασσα μέσα από τη Ρουμανία.
  Στους Έλληνες ήταν γνωστός με το όνομα Ίστρος.
  Ήταν όριο της Ρωμαϊκήςαυτοκρατορίας για πολλούς αιώνες. Ήταν και εξακολουθεί να είναι σημαντικόςυδάτινος δρόμος από τη Μαύρη θάλασσα προς το εσωτερικό της Ευρώπης (καιαντίστροφα), καθότι είναι πλωτός στο μεγαλύτερο μήκος του.Επιπλέον, με την κατασκευή το 1992 του καναλιού Ρήνου-Μάιν
  -Δούναβη, έχειενωθεί με το κεντρικό ευρωπαϊκό ποτάμιο δίκτυο μεταφορών και είναι δυνατό ναξεκινήσει κανείς από τη Μαύρη θάλασσα και να φτάσει στα λιμάνια της Ολλανδίας,του Βελγίου ή ακόμη και μέχρι τη Γαλλία μέσα από αυτό το δίκτυο.
  Σήμερα διασχίζει ή αποτελεί σύνορο σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες:
  Γερμανία, Αυστρία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κροατία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία,Μολδαβία και Ουκρανία.
  Λόγω του μεγάλου μήκους του και της μεγάλης βιομηχανικής δραστηριότητας στις όχθες του, είναι σήμερα ένα από τα πιο μολυσμένα ποτάμια στον κόσμο.

  47 downloads

  1 comment

  Submitted

 2. Εγχειρίδιο στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

  Εκδόθηκε στην ελληνική γλώσσα το Εγχειρίδιο Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, μια έκδοση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  Ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σημαντικές πληροφορίες για το σχεδιασμό των μελλοντικών αστικών στρατηγικών που θα υποστηρίζονται από προγράμματα όπως το #ΕΣΠΑ.
  Υπάρχουν, επίσης, συγκεκριμένα παραδείγματα και παραπομπές σε υφιστάμενα εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές.

  61 downloads

  0 comments

  Submitted

 3. Υπολογισμός Αποδεκτής Απόκλισης Εμβαδού Γεωτεμαχίου

  Υπολογισμός Αποδεκτής Απόκλισης Εμβαδού Γεωτεμαχίου

  819 downloads

  0 comments

  Updated

 4. Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.

  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 - ΦΕΚ 4380-Β-05.10.2020 - Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.

  90 downloads

  2 comments

  Submitted

 5. TimesZonis_2020.pdf

  Οι τιμές ζώνης των όλων πόλεων και οικισμών σε αλφαβητική σειρά ανά περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα, δήμο.  Μπορεί να γίνει αναζήτηση μέσα στο Pdf.

  1,017 downloads

  9 comments

  Submitted

 6. Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού

  Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

  128 downloads

  0 comments

  Submitted

 7. Το νομικό πλαίσιο των διατηρητέων κτιρίων

  Το νομικό πλαίσιο των διατηρητέων κτιρίων

  228 downloads

  4 comments

  Updated

 8. Εργασίες καθαρισμού της βλάστησης σε ιδιοκτησίες (οικόπεδα ιδιωτών, κ.λ.π.) για λόγους προστασίας των κτισμάτων από επερχόμενες δασικές πυρκαγιές

  ΑΠ 3497/13-05-2020 έγγραφό της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ με θέμα «Εργασίες καθαρισμού της βλάστησης σε ιδιοκτησίες (οικόπεδα ιδιωτών, κ.λ.π.) για λόγους προστασίας των κτισμάτων από επερχόμενες δασικές πυρκαγιές».

  129 downloads

  1 comment

  Submitted

 9. Διοικητική διαίρεση της χώρας

  Στο αρχείο αυτό θα βρείτε και να εντοπίσετε εύκολα την διοικητική οργάνωση της χώρας μας, όλες οι περιφέρειες, περιφερειακές ενόνητες, δήμοι και δημοτικές ενότητες.  Δεν υπάρχουν όλες οι τοπικές και δημοτικές ενότητες, τις οποίες εύκολα μπορεί να συμπληρώσει για την περιοχή που δραστηριοποιείται.  Ενεργοποιόντας τις μακροεντολές βρήσκουμε όλα κάνοντας επιλογές μέσα από μενού.

  257 downloads

  3 comments

  Updated

 10. Έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου και Μετακίνησης Πολίτη

  Έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου και Μετακίνησης Πολίτη (covid-19)
  Αναλυτικά οδηγίες και άλλοι τρόποι εδώ: https://forma.gov.gr/
   

  223 downloads

  0 comments

  Submitted

 11. Άτλας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Ξυλείας - Timber technical data

  Άτλας με τεχνικά χαρακτηριστικά σε πάρα πολλά είδη ξυλείας - ποικιλίες.
  Αντοχές, υφές, μηχανικά, ενεργειακά, κλπ

  449 downloads

  4 comments

  Updated

 12. Το μέλλον της κατασκευαστικής βιομηχανίας

  Παρουσίαση τάσεων και στοιχείων που θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για τις εξελίξεις που θα επέλθουν στον Κατασκευαστικό Τομέα λίαν προσεχώς.
  Περισσότερα εδώ: https://e-archimedes.gr/component/k2/item/7380-

  68 downloads

  0 comments

  Submitted

 13. Ανάλυση γραμμών παραγωγής αδρανών και παρουσίαση των συγχρόνων τεχνολογικών εξελίξεων

  Ανάλυση γραμμών παραγωγής αδρανών και παρουσίαση των συγχρόνων τεχνολογικών εξελίξεων
  Πηγή: https://www.e-archimedes.gr/component/k2/item/3242-?fbclid=IwAR0NdUtEjcR_oYuLT96fxpF2hqCXepSpDvCY1rraprw2d-2ImuGZFP978k4

  84 downloads

  1 comment

  Submitted

 14. 6. έντυπο παρεμβάσεων εξοικονόμηση κατ'οίκον ΙΙ

  Το έντυπο σε μορφή WORD. Αν μου ξέφυγε κάτι, παρακαλώ σχολιάστε το, να ενημερώσω το αρχείο.

  479 downloads

  0 comments

  Submitted

 15. Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού περί στατικής επάρκειας αυθαιρέτου

  Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού περί στατικής επάρκειας αυθαιρέτου

  2,508 downloads

  26 comments

  Updated

 16. Μετατροπέας μονάδων μέτρησης

  Μετατροπέας μονάδων μέτρησης για απόσταση, επιφάνεια, όγκο, χρόνο, ροπή, ταχύτητα, επιτάχυνση, δύναμη, πίεση, ροή, ενέργεια, μάζα, φωτεινότητα κ.α.
  Από το αρχείο των παλαιότερων downloads του michanikos.gr.

  355 downloads

  2 comments

  Submitted

 17. Ολογράφως στο Excel (μετατροπή αριθμών σε λέξεις)

  Ολογράφως στο Excel (μετατροπή αριθμών σε λέξεις)
  Από το αρχείο των παλαιότερων downloads του michanikos.gr

  449 downloads

  1 comment

  Submitted

 18. Παλιές μονάδες μέτρησης μηκών και επιφανειών

  Παλιές μονάδες μέτρησης μηκών και επιφανειών
  βήμα
  αυλάκι ή σποριά ή πλέθρον
  οργυά
  σχοινίο ή στάση
  πήχυς
  ώρα
  πους(πόδι)
  σπιθαμή
  ζευάρι ή ζεύγος βοών
  παλιό τούρκικο στρέμμα
  βασιλικό στρέμμα
  γεωργικό στρέμμα
  οργυά
  σχοινίο
  λίτρα
  κοιλόν
  τεκτονικός πήχυς
  ζευγαριά ή σποριά
  τετραγωνικό πλέθρο ή αυλάκι ή αυλακιά
  Από το αρχείο των παλαιότερων downloads του michanikos.gr

  221 downloads

  2 comments

  Submitted

 19. GDPR - Αρχείο Δραστηριοτήτων

  Στις 25/5 η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανέβασε τα πρότυπα αρχεία xlsx, τα οποία πρέπει να συμπληρώνουμε.  Το πρώτο αρχείο πρέπει να συμπληρώνεται από όλους (ΑΡΧΕΊΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ-ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΕΣ-TEMPLATE), δηλαδή όλες τις επιχειρήσεις ενώ το δεύτερο μόνο από όσες επιχειρήσεις απαιτείται να έχουν υπεύθυνο ασφαλείας δεδομένων (ΑΡΧΕΊΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ-ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ-TEMPLATE), δηλαδή μεγάλες επιχειρήσεις.
  Το software με το οποίο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να είναι νόμιμο όχι σπασμένο.

  493 downloads

  2 comments

  Updated

 20. Οι πόλεις και τα χωριά της Ελλάδας στο Google Earth

  Towns_wgs.shp - Οι πόλεις και τα χωριά της Ελλάδας στο Google Earth
  Από το αρχείο των παλαιότερων downloads του michanikos.gr

  473 downloads

  2 comments

  Submitted

 21. Σ.Δ.Α. - Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

  Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της ΚΥΑ 36259/2010, οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται, πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ή των έργων τεχνικών υποδομών, να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από τη δραστηριότητά τους. Ο ΕΟΑΝ ανέπτυξε το παρόν ειδικό εργαλείο σε μορφή excel για την καταχώρηση των στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι διαχειριστές ΑΕΚΚ κατά την υποβολή των στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων στις αρμόδιες υπηρεσίες.

  1,617 downloads

  20 comments

  Updated

 22. Υπεύθυνες Δηλώσεις Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ

  Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των Παραρτημάτων του Εξοικονομώ 2, καθώς και οι Δηλώσεις Ωφελούμενου,
  σε WORD. Ελπίζω να φανούν χρήσιμες.

  4,529 downloads

  14 comments

  Updated

 23. Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

  97 downloads

  1 comment

  Submitted

 24. Scan2PDF

  Εξαιρετικά λιτή εφαρμογή σκανάρει όσες σελίδες θέλεις και τις σώζει στην επιφάνεια εργασίας σε ασπρόμαυρο pdf με το όνομα που ορίζεις.
  Το πρόγραμμα είναι στα γερμανικά, όταν θέλεις να σκανάρεις και άλλη σελίδα επιλέγεις yes όταν σκανάρεις την τελευταία επιλέγεις no και ανοίγει την οθόνη εισαγωγής ονόματος αρχείου.
  Καλά σκαναρίσματα, το μεγάλο προτέρημα της είναι ότι απαιτεί ελάχιστα κλικ.

  208 downloads

  0 comments

  Submitted

 25. Excel - Ονόματα σε πίνακα

  http://www.michanikos.gr/topic/50103-excel-%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1/?do=findComment&comment=920210
   
  βρίσκει τα δεδομένα που ενδιαφέρουν από πλήθος δεδομένων σε πίνακες

  535 downloads

  0 comments

  Updated

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.