Jump to content

14. Διάφορα

140 files

 1. TimesZonis_2020.pdf

  Οι τιμές ζώνης των όλων πόλεων και οικισμών σε αλφαβητική σειρά ανά περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα, δήμο.  Μπορεί να γίνει αναζήτηση μέσα στο Pdf.

  766 downloads

  8 comments

  Submitted

 2. Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού

  Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

  124 downloads

  0 comments

  Submitted

 3. Το νομικό πλαίσιο των διατηρητέων κτιρίων

  Το νομικό πλαίσιο των διατηρητέων κτιρίων

  147 downloads

  3 comments

  Updated

 4. Εργασίες καθαρισμού της βλάστησης σε ιδιοκτησίες (οικόπεδα ιδιωτών, κ.λ.π.) για λόγους προστασίας των κτισμάτων από επερχόμενες δασικές πυρκαγιές

  ΑΠ 3497/13-05-2020 έγγραφό της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ με θέμα «Εργασίες καθαρισμού της βλάστησης σε ιδιοκτησίες (οικόπεδα ιδιωτών, κ.λ.π.) για λόγους προστασίας των κτισμάτων από επερχόμενες δασικές πυρκαγιές».

  108 downloads

  0 comments

  Submitted

 5. GovermentStructure.xlsm

  Στο αρχείο αυτό θα βρείτε και να εντοπίσετε εύκολα την διοικητική οργάνωση της χώρας μας, όλες οι περιφέρειες, περιφερειακές ενόνητες, δήμοι και δημοτικές ενότητες.  Δεν υπάρχουν όλες οι τοπικές και δημοτικές ενότητες, τις οποίες εύκολα μπορεί να συμπληρώσει για την περιοχή που δραστηριοποιείται.  Ενεργοποιόντας τις μακροεντολές βρήσκουμε όλα κάνοντας επιλογές μέσα από μενού.

  163 downloads

  2 comments

  Submitted

 6. Έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου και Μετακίνησης Πολίτη

  Έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου και Μετακίνησης Πολίτη (covid-19)
  Αναλυτικά οδηγίες και άλλοι τρόποι εδώ: https://forma.gov.gr/
   

  199 downloads

  0 comments

  Submitted

 7. Άτλας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Ξυλείας - Timber technical data

  Άτλας με τεχνικά χαρακτηριστικά σε πάρα πολλά είδη ξυλείας - ποικιλίες.
  Αντοχές, υφές, μηχανικά, ενεργειακά, κλπ

  388 downloads

  3 comments

  Updated

 8. Το μέλλον της κατασκευαστικής βιομηχανίας

  Παρουσίαση τάσεων και στοιχείων που θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για τις εξελίξεις που θα επέλθουν στον Κατασκευαστικό Τομέα λίαν προσεχώς.
  Περισσότερα εδώ: https://e-archimedes.gr/component/k2/item/7380-

  58 downloads

  0 comments

  Submitted

 9. Ανάλυση γραμμών παραγωγής αδρανών και παρουσίαση των συγχρόνων τεχνολογικών εξελίξεων

  Ανάλυση γραμμών παραγωγής αδρανών και παρουσίαση των συγχρόνων τεχνολογικών εξελίξεων
  Πηγή: https://www.e-archimedes.gr/component/k2/item/3242-?fbclid=IwAR0NdUtEjcR_oYuLT96fxpF2hqCXepSpDvCY1rraprw2d-2ImuGZFP978k4

  70 downloads

  0 comments

  Submitted

 10. 6. έντυπο παρεμβάσεων εξοικονόμηση κατ'οίκον ΙΙ

  Το έντυπο σε μορφή WORD. Αν μου ξέφυγε κάτι, παρακαλώ σχολιάστε το, να ενημερώσω το αρχείο.

  429 downloads

  0 comments

  Submitted

 11. Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού περί στατικής επάρκειας αυθαιρέτου

  Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού περί στατικής επάρκειας αυθαιρέτου

  2,181 downloads

  24 comments

  Updated

 12. Μετατροπέας μονάδων μέτρησης

  Μετατροπέας μονάδων μέτρησης για απόσταση, επιφάνεια, όγκο, χρόνο, ροπή, ταχύτητα, επιτάχυνση, δύναμη, πίεση, ροή, ενέργεια, μάζα, φωτεινότητα κ.α.
  Από το αρχείο των παλαιότερων downloads του michanikos.gr.

  291 downloads

  1 comment

  Submitted

 13. Ολογράφως στο Excel (μετατροπή αριθμών σε λέξεις)

  Ολογράφως στο Excel (μετατροπή αριθμών σε λέξεις)
  Από το αρχείο των παλαιότερων downloads του michanikos.gr

  365 downloads

  0 comments

  Submitted

 14. Παλιές μονάδες μέτρησης μηκών και επιφανειών

  Παλιές μονάδες μέτρησης μηκών και επιφανειών
  βήμα
  αυλάκι ή σποριά ή πλέθρον
  οργυά
  σχοινίο ή στάση
  πήχυς
  ώρα
  πους(πόδι)
  σπιθαμή
  ζευάρι ή ζεύγος βοών
  παλιό τούρκικο στρέμμα
  βασιλικό στρέμμα
  γεωργικό στρέμμα
  οργυά
  σχοινίο
  λίτρα
  κοιλόν
  τεκτονικός πήχυς
  ζευγαριά ή σποριά
  τετραγωνικό πλέθρο ή αυλάκι ή αυλακιά
  Από το αρχείο των παλαιότερων downloads του michanikos.gr

  190 downloads

  1 comment

  Submitted

 15. GDPR - Αρχείο Δραστηριοτήτων

  Στις 25/5 η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανέβασε τα πρότυπα αρχεία xlsx, τα οποία πρέπει να συμπληρώνουμε.  Το πρώτο αρχείο πρέπει να συμπληρώνεται από όλους (ΑΡΧΕΊΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ-ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΕΣ-TEMPLATE), δηλαδή όλες τις επιχειρήσεις ενώ το δεύτερο μόνο από όσες επιχειρήσεις απαιτείται να έχουν υπεύθυνο ασφαλείας δεδομένων (ΑΡΧΕΊΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ-ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ-TEMPLATE), δηλαδή μεγάλες επιχειρήσεις.
  Το software με το οποίο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να είναι νόμιμο όχι σπασμένο.

  444 downloads

  2 comments

  Updated

 16. Οι πόλεις και τα χωριά της Ελλάδας στο Google Earth

  Towns_wgs.shp - Οι πόλεις και τα χωριά της Ελλάδας στο Google Earth
  Από το αρχείο των παλαιότερων downloads του michanikos.gr

  422 downloads

  1 comment

  Submitted

 17. Σ.Δ.Α. - Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

  Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της ΚΥΑ 36259/2010, οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται, πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ή των έργων τεχνικών υποδομών, να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από τη δραστηριότητά τους. Ο ΕΟΑΝ ανέπτυξε το παρόν ειδικό εργαλείο σε μορφή excel για την καταχώρηση των στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι διαχειριστές ΑΕΚΚ κατά την υποβολή των στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων στις αρμόδιες υπηρεσίες.

  1,066 downloads

  12 comments

  Updated

 18. Υπεύθυνες Δηλώσεις Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ

  Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των Παραρτημάτων του Εξοικονομώ 2, καθώς και οι Δηλώσεις Ωφελούμενου,
  σε WORD. Ελπίζω να φανούν χρήσιμες.

  4,445 downloads

  14 comments

  Updated

 19. Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

  94 downloads

  1 comment

  Submitted

 20. Scan2PDF

  Εξαιρετικά λιτή εφαρμογή σκανάρει όσες σελίδες θέλεις και τις σώζει στην επιφάνεια εργασίας σε ασπρόμαυρο pdf με το όνομα που ορίζεις.
  Το πρόγραμμα είναι στα γερμανικά, όταν θέλεις να σκανάρεις και άλλη σελίδα επιλέγεις yes όταν σκανάρεις την τελευταία επιλέγεις no και ανοίγει την οθόνη εισαγωγής ονόματος αρχείου.
  Καλά σκαναρίσματα, το μεγάλο προτέρημα της είναι ότι απαιτεί ελάχιστα κλικ.

  194 downloads

  0 comments

  Submitted

 21. Excel - Ονόματα σε πίνακα

  http://www.michanikos.gr/topic/50103-excel-%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1/?do=findComment&comment=920210
   
  βρίσκει τα δεδομένα που ενδιαφέρουν από πλήθος δεδομένων σε πίνακες

  502 downloads

  0 comments

  Updated

 22. MM ΒΔ vs ΜΠΔ

  Σύγκριση πλήθους μαθημάτων μεταξύ Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανικής Διοίκησης και Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

  56 downloads

  0 comments

  Updated

 23. Όλες οι εντολές του Excel

  Όλες οι κοινές εντολές excel με παραδείγματα.
   
  Πολύ βοηθητικό για τους χρήστες εντολών excel

  1,325 downloads

  15 comments

  Updated

 24. Eπαγγελματική εφαρμογή καταχώρησης επαφών

  Για εσάς που χρειάζεστε ένα πιο επαγγελματικό βιβλίο διευθύνσεων, το open contacts θα σας ενθουσιάσει. Πρόκειται για μια επαγγελματικού επιπέδου δωρεάν εφαρμογή καταχώρησης και οργάνωσης των επαφών σας, είτε είναι αυτές προσωπικές (φίλοι, συγγενείς), είτε επαγγελματικές (επιχειρήσεις, συνεργάτες κ.τ.λ).
   
  Με το Open contacts θα μπορείτε να δημιουργήσετε εγγραφές εκ νέου, δηλαδή, υπάρχει η βασική δομή του προγράμματος, αλλά αν θέλετε να προσθέσετε κάποια ενότητα που λείπει, το κάνετε με άνεση.
   
  Όταν γεμίσετε με πάρα πολλές επαφές, και γίνεται ο κακός χαμός μέσα, το open contacts έχει προνοήσει γιαυτό και έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή λειτουργία αναζήτησης των επαφών σας (μέ βάση τον αριθμό τηλεφώνου, τo email, τα γενέθλια κ.ο.κ)
   
  Επίσης, το πρόγραμμα διατίθεται και σε Portable έκδοση, για να μπορέσετε να το παίρνετε μαζί σας σε ένα φλασάκι. Διαθέτει και επιλογή εξαγωγής των επαφών σε XML, CSV, Excel ή vCard. Μπορείτε να πάρετε αντίγραφα ασφαλείας (backup) και πολλά ακόμα χαρακτηριστικά που θα θέλαμε 2 σελίδες να εξηγούμε.
  1ος σύνδεσμος Πρόγραμμα εγκατάστασης
  2ος σύνδεσμος φορητή έκδοση

  623 downloads

  0 comments

  Submitted

 25. Πρόγραμμα εκμάθησης τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης

  Το Rapid Typing Tutor σας μαθαίνει πως να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιό σας με ένα διασκεδαστικό και ψυχαγωγικό τρόπο και φυσικά είναι εντελώς δωρεάν. Είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να διδάξει τους ενήλικες και τα παιδιά να χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο του υπολογιστή τους αποτελεσματικότερα από ποτέ.
   
  Εκτός από το κλασικό πρόγραμμα εκμάθησης υπάρχει και μια σειρά από 14 ακόμα εφαρμογές με διαφορετικές ιδιότητες, όπως πληκτρολόγηση για παιδιά, γρήγορη πληκτρολόγηση κ.α. Θα τα βρείτε εδώ. Καλή πληκτρολόγηση!
  1ος σύνδεσμος Πρόγραμμα εγκατάστασης 64bit
  2ος σύνδεσμος φορητή έκδοση (portable - usb) 64bit
  3ος σύνδεσμος Πρόγραμμα εγκατάστασης 32bit
  4ος σύνδεσμος φορητή έκδοση (portable - usb) 32bit

  260 downloads

  0 comments

  Updated

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.