Μετάβαση στο περιεχόμενο

12 files

 1. Ρυμοτομική Απαλλοτρίωση (Διπλωματική Εργασία)

  Πρόκειται για διπλωματική εργασία του 2017, με θέμα τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και η οποία έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, που μπορούν να βοηθήσουν τους μηχανικούς.
   

  278 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 2. Προδιαγραφές ΚΗΔ - Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  Οι προδιαγραφές για την σύνταξη του αρχείου DXF που πρέπει να υποβάλλουμε στο κτημαλόγιο.

  218 downloads

  3 comments

  Ενημερώθηκε

 3. Δουλείες - Δουλεία διόδου

  Δουλείες - Δουλεία διόδου
  Από το αρχείο των παλαιότερων downloads του michanikos.gr

  314 downloads

  5 comments

  Υποβλήθηκε

 4. NYC Zoning - Glossary Of Planning Terms

  Ενα χρήσιμο αρχειο όπου μπορούμε να βρούμε αγγλική ορολογία.
   
  π.χ για τους παρακάτω ορισμούς
   
  Πανταχώθεν ελεύθερο (σελ. 3)
   
  Δικαίωμα υψούν (σελ. 7)
   
  Μεταφορά συντελεστη δόμησης (σελ. 7)
   
  Συντελεστής δόμησης κλπ

  211 downloads

  1 comment

  Ενημερώθηκε

 5. Σεμινάριο σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού και σύνταξη διορθωτικών πράξεων εφαρμογής-Νοέμβριος 2012

  Σεμινάριο του ΤΕΕ σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού και σύνταξη διορθωτικών πράξεων εφαρμογής-Νοέμβριος 2012

  3.928 downloads

  10 comments

  Ενημερώθηκε

 6. Σταθμοί HEPOS σε kml, shp, dwg

  Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει τις συντεταγμένες των σταθμών του HEPOS τόσο σε HTRS07, όσο και σε ΕΓΣΑ87, οι οποίες προέκυψαν με βάση το πρόγραμμα μετασχηματισμού της Κτηματολόγιο ΑΕ.
   
  Επίσης περιλαμβάνει τους σταθμούς αναφοράς σε μορφή GIS (shp), σε CAD (dwg v2000), και σε μορφή συμβατή με το Google Earth, (kml).
   
  Προσοχή επειδή το αρχείο kml είναι σε WGS84, το αρχείο σε GIS ,υπάρχει τόσο σε ΕΓΣΑ87 όσο και WGS84, (από όπου προέκυψε). Το αρχείο σε dwg είναι σε ΕΓΣΑ87.
   
  Τέλος υπάρχει και ένα κείμενο για το HEPOS όπου εμπεριέχει συνοπτικά όλες τις παρουσιάσεις που έχουν γίνει για το HEPOS.

  1.307 downloads

  1 comment

  Ενημερώθηκε

 7. Εργασία για φθορές οδοστρωμάτων

  Μια εργασία για τις φθορές οδοστρωμάτων.

  373 downloads

  2 comments

  Ενημερώθηκε

 8. Σύμβολα τοπογραφικού χάρτη

  Σύμβολα τοπογραφικού χάρτη . Αναφέρεται σε αμερικάνικα πρότυπα .
   
  Λεπτομέρειες υπάρχουν εδώ .

  1.800 downloads

  2 comments

  Υποβλήθηκε

 9. Υποδείγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση Έγκρισης Δόμησης

  Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ, ΔΟΚΚ/Β - Έγγραφο 2667/17-1-2013 με θέμα "Υποδείγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση Έγκρισης Δόμησης" όπως ενημερώθηκε από το Έγγραφο 1205/14-3-2013 του Γενικού Γραμματέα Χ.Α.Π.
   
  Περιλαμβάνει τα αρχεία:
  Υπόδειγμα Διαγράμματος Δόμησης
   
  Υπόδειγμα τοπογραφικού διαγράμματος εντός σχεδίου
   
  Υπόδειγμα τοπογραφικού διαγράμματος εκτός σχεδίου
   
  Περιεχόμενα τοπογραφικού διαγράμματος εντός σχεδίου
   
  Περιεχόμενα τοπογραφικού διαγράμματος εκτός σχεδίου
  Ανακοίνωση της ΔΟΚΚ

  Δείτε τα παλιά διαγράμματα και περιεχόμενα από την πρώτη ανακοίνωση της =2264&language=el-GR"]Έγγραφο 2267/17-01-2013

  15.623 downloads

  24 comments

  Ενημερώθηκε

 10. Import Coordinate's values from Autocad

  Πρακτικό παράδειγμα "ανάγνωσης" συντεταγμένων σημείων 3D κατευθείαν από το Autocad μέσω του Excel.
   
  Πρέπει να είναι ανοικτό το σχέδιο με τα 3D σημεία καθώς και το Excel ανοικτό έχοντας φορτώσει το "ImportCoordsfromAcad" και έχοντας σβήσει ΟΛΕΣ τις γραμμές κάτω από τους τίτλους.
   
  Οι μακροεντολές στο Excel πρέπει να είναι ενεργοποιημένες.
   
  Ο κώδικας είναι ανοικτός σε όσους θέλουν να τον μελετήσουν και αφού τον κατανοήσουν να προσπαθήσουν να φτιάξουν και δικές τους παραλλαγές.
   
  Ανέβηκε νέα έκδοση , 18/5/2012 , με κάποιες διορθώσεις που ίσως βοηθήσουν όταν "τρέχει" το πρόγραμμα σε νεώτερες εκδόσεις του Excel.

  536 downloads

  7 comments

  Ενημερώθηκε

 11. Υπολογισμός Πλευράς - Εμβαδού Πολυγώνου με EGSA 87

  Τις εξαρτημένες συντεταγμένες που μου έδιναν τα τοπογραφικά όργανα ήθελα να τις αποτυπώνω σε Πίνακα και να έχω συνημμένα πάνω στο σχέδιο του Τοπογραφικού Διαγράμματος όχι μόνο τα σημεία αλλά και τους υπολογισμούς Πλευρών και Εμβαδών.
  Συνεπώς έφτιαξα ένα απλό xls αρχείο ώστε να επιβεβαιώνω τις αποστάσεις των πλευρών καθώς και τα εμβαδά των τεμαχίων και να τα επισυνάπτω σαν εικόνα πάνω στο σχέδιο μου.
   
  ο κωδικός: egeorgalas
   
   
  New Version - 17.04.2012: Βελτίωσα τους αυτοματισμούς ώστε να μπορεί εισάγεται ή διαγράφετε συντεταγμένες κορυφών χωρίς να αλλοιώνει τις εξισώσεις των Πλευρών και των Εμβαδών. Επίσης βελτιώθηκαν και οι τελικές εξισώσεις υπολογισμού του Εμβαδού.

  1.693 downloads

  9 comments

  Ενημερώθηκε

 12. Μέθοδοι-Πρακτικές-Τεχνικά προβλήματα εφαρμογών

  Μέθοδοι-Πρακτικές-Τεχνικά προβλήματα εφαρμογών

  2.433 downloads

  10 comments

  Υποβλήθηκε

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.