Jump to content

10.1 Λογισμικό

10 files

 1. Υπολογισμός Αγοραίας Αξίας Διαμερίσματος / Μεζονέτας

  Το φύλλο υπολογισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της αγοραίας αξίας διαμερίσματος ή μεζονέτας.
  Πατάει πάνω στο προηγούμενο φύλλο για τα καταστήματα, με αρκετές όμως βελτιώσεις, αφού υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξετε από διάφορες λίστες, οι οποίες εντοπίζονται στα γκρι κουτιά, ενώ στα λευκά κελιά γίνεται χειροκίνητα η εισαγωγή των στοιχείων.
  Επιπλέον, γίνεται αυτόματος υπολογισμός των συντελεστών ανακαίνισης και πρόσθετων παροχών. Οι συντελεστές φαίνονται στους βοηθητικούς πίνακες, στα δεξιά του κεντρικού πίνακα υπολογισμού, τους οποίους και μπορείτε να αλλάξετε κατά την κρίση σας.
  Συμπεριλήφθηκε και συντελεστής ενεργειακή κλάσης, χωρίς όμως να γίνεται προς το παρόν αυτόματος υπολογισμός. Ίσως σε μελλοντική έκδοση να γίνει και αυτό.
  Σε κάθε περίπτωση αναμένω παρατηρήσεις και διορθώσεις σε τυχόν σφάλματα.
  Επειδή τα κελιά δεν είναι προστατευμένα,  προσέξτε να πληκτρολογείτε δεδομένα, μόνο στα λευκά κελιά.

  284 downloads

  1 comment

  Submitted

 2. Φύλλο Υπολογισμού Αγοραίας & Μισθωτικής Αξίας Καταστήματος

  Πρόκειται για ένα φύλλο υπολογισμού Αγοραίας Αξίας Καταστήματος με συνδυασμό των μεθόδων Συγκριτικών Στοιχείων Πώλησης και Άμεσης Κεφαλαιοποίησης.
  Συμπληρώνετε, όπου χρειάζεται μόνο τα λευκά κελιά. Έχω κάνει κάποιους αυτοματισμούς και έχω ενσωματώσει και έναν έλεγχο απόκλισης των ανηγμένων τιμών, ώστε να αποφεύγονται μεγάλες αποκλίσεις.
  Υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής μέχρι 6 συγκριτικών στοιχείων σε κάθε περίπτωση. Το φύλλο δεν είναι κλειδωμένο, οπότε προσέχετε να μην σβήσετε τους τύπους.

  768 downloads

  1 comment

  Updated

 3. Εφαρμογή Συλλογής Στοιχείων με κινητό ή tablet

  Πρόκειται ουσιαστικά για μία φόρμα συλλογής στοιχείων, την οποία κράτησα σε πολύ απλή μορφή και η οποία μας επιτρέπει να:
  Να ορίσουμε έναν αναγνωριστικό αριθμό ακινήτου Να ορίσουμε ημερομηνία αυτοψίας Να καταγράψουμε τη διεύθυνση του ακινήτου Να προσδιορίσουμε τη θέση του ακινήτου με τη χρήση του GPS της κινητής συσκευής  Να καταγράψουμε το είδος του ακινήτου και τυχών άλλα χαρακτηριστικά Να τραβήξουμε έως και 6 φωτογραφίες Όλα αυτά τακτοποιημένα, ξεχωριστά για κάθε ακίνητο και προσβάσιμα τόσο από την κινητή συσκευή, όσο και από τον υπολογιστή μας στο γραφείο.
  Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι:
  Να δημιουργήσετε ένα Google Sheet στο Google Drive σας Να κατεβάσετε την εφαρμογή ODK Build στον υπολογιστή σας από τη διεύθυνση: https://github.com/opendatakit/build/releases/tag/0.3.5 Με την παραπάνω εφαρμογή να ανοίξετε το αρχείο driveby_m.odkbuild και βάσει των οδηγιών να φτιάξετε ένα αρχείο xml, το οποίο θα ανεβάσετε στο Google Drive σας Να κατεβάσετε την εφαρμογή ODK Collect στο κινητό ή το tablet σας και ακολουθώντας τις οδηγίες, θα μπορέσετε να ξεκινήσετε τη συλλογή στοιχείων. Για απορίες και προβλήματα και διάφορα tweaks, που δεν αναφέρω στον οδηγό, μπορούμε να τα συζητήσουμε στο αντίστοιχο θέμα του forum:
   

  159 downloads

  0 comments

  Updated

 4. Πρόγραμμα "Εξοικομώ Κατ' Όίκον ΙΙ" - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Εντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων

  Ο πίνακας της σελίδας 3 του Παραρτήματος ΙΙΙ (έντυπο παρεμβάσεων) του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' οίκον ΙΙ" σε excel, με αυτόματη αντιστοίχιση τιμών ανάλογα με τη δαπάνη επιλογής.
   
  Λίγο πρόχειρο λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά πιστεύω να βοηθήσει.

  1,210 downloads

  11 comments

  Updated

 5. Υπολογισμός Αντικειμενικών Αξιών

  Φύλλα υπολογισμού αντικειμενικών όλες για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  1 Υπολογισμός αξίας ακινήτου (Κατοικία ή Διαμέρισμα)
  2 Υπολογισμός αξίας ακινήτου (Επαγγελματική στέγη)
  3 Υπολογισμός αξίας ακινήτου (Οικοπέδου)
  4 Υπολογισμός αξίας ακινήτου (Αποθήκες)
  5 Υπολογισμός αξίας ακινήτου (Θέση Σταύθμευσης Αυτοκινήτου)
  Κ1 Υπολογισμός αξίας κτίσματος (Κατοικία πλην Μονοκατοικίας)
  Κ2 Υπολογισμός αξίας κτίσματος (Μονοκατοικία)
  Κ3 Υπολογισμός αξίας κτίσματος (Κτίρια Γραφείων Καταστημάτων Επαγγελματική Στέγη)
  Κ4 Υπολογισμός αξίας κτίσματος (Σταθμοί Αυτοκινήτων Βιομηχανικά-Βιοτεχνικά Κτίρια)
  Κ5 Υπολογισμός αξίας κτίσματος (Γεωργικά Κτηνοτροφικά Κτίρια - Αποθήκες)
  Κ6 Υπολογισμός αξίας κτίσματος (Ξενοδοχεία & Γενικά Τουριστικές Εγκαταστάσεις Νοσιλευτήρια & Ευαγή Ιδρύματα)
  Κ7 Υπολογισμός αξίας κτίσματος (Εκπαιδευτήρια)
  Κ8 Υπολογισμός αξίας κτίσματος (Αθλητικές Εγκαταστάσεις)
  Κ9 Υπολογισμός αξίας κτίσματος (Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις κατηγορίες Κ1 ως Κ8 )

  3,612 downloads

  4 comments

  Updated

 6. Excel Gantt Chart

  Απλό πρότυπο σε Excel 2007 ή νεώτερο με σκοπό την δημιουργία του διαγράμματος Gantt .
  Περισσότερα υποδείγματα καθώς και σχολιασμό - τεκμηρίωση , θα βρείτε εδώ .
  Προστέθηκε νέο πρότυπο (έκδοση 1.0.1) 2/12/2014
  Προστέθηκε υπόδειγμα σε PowerPoint 2007 (18/2/2015)

  7,593 downloads

  15 comments

  Updated

 7. Διάγραμμα Gantt για έκδοση άδειας δόμησης

  Χρονικός Προγραμματισμός Έργου - Διάγραμμα Gantt για έκδοση Άδειας Δόμησης

  4,605 downloads

  25 comments

  Submitted

 8. Υπολογισμός τόκων υπερημερίας

  Υπολογισμός τόκων υπερημερίας

  635 downloads

  5 comments

  Updated

 9. Ειδικό έντυπο προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής

  Ειδικό έντυπο προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής

  2,414 downloads

  7 comments

  Submitted

 10. Κοστολόγιο κατασκευής μονοκατοικίας

  Πρόγραμμα ακριβείας για τον υπολογισμό κόστους επιμέρους εργασιών κατασκευής μιας μονοκατοικίας. (Δοκιμαστική έκδοση)

  4,601 downloads

  26 comments

  Updated

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.