Μετάβαση στο περιεχόμενο

7 files

 1. Πρόγραμμα "Εξοικομώ Κατ' Όίκον ΙΙ" - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Εντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων

  Ο πίνακας της σελίδας 3 του Παραρτήματος ΙΙΙ (έντυπο παρεμβάσεων) του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' οίκον ΙΙ" σε excel, με αυτόματη αντιστοίχιση τιμών ανάλογα με τη δαπάνη επιλογής.
   
  Λίγο πρόχειρο λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά πιστεύω να βοηθήσει.

  796 downloads

  8 comments

  Ενημερώθηκε

 2. Υπολογισμός Αντικειμενικών Αξιών

  Φύλλα υπολογισμού αντικειμενικών όλες για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  1 Υπολογισμός αξίας ακινήτου (Κατοικία ή Διαμέρισμα)
  2 Υπολογισμός αξίας ακινήτου (Επαγγελματική στέγη)
  3 Υπολογισμός αξίας ακινήτου (Οικοπέδου)
  4 Υπολογισμός αξίας ακινήτου (Αποθήκες)
  5 Υπολογισμός αξίας ακινήτου (Θέση Σταύθμευσης Αυτοκινήτου)
  Κ1 Υπολογισμός αξίας κτίσματος (Κατοικία πλην Μονοκατοικίας)
  Κ2 Υπολογισμός αξίας κτίσματος (Μονοκατοικία)
  Κ3 Υπολογισμός αξίας κτίσματος (Κτίρια Γραφείων Καταστημάτων Επαγγελματική Στέγη)
  Κ4 Υπολογισμός αξίας κτίσματος (Σταθμοί Αυτοκινήτων Βιομηχανικά-Βιοτεχνικά Κτίρια)
  Κ5 Υπολογισμός αξίας κτίσματος (Γεωργικά Κτηνοτροφικά Κτίρια - Αποθήκες)
  Κ6 Υπολογισμός αξίας κτίσματος (Ξενοδοχεία & Γενικά Τουριστικές Εγκαταστάσεις Νοσιλευτήρια & Ευαγή Ιδρύματα)
  Κ7 Υπολογισμός αξίας κτίσματος (Εκπαιδευτήρια)
  Κ8 Υπολογισμός αξίας κτίσματος (Αθλητικές Εγκαταστάσεις)
  Κ9 Υπολογισμός αξίας κτίσματος (Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις κατηγορίες Κ1 ως Κ8 )

  1.932 downloads

  3 comments

  Ενημερώθηκε

 3. Excel Gantt Chart

  Απλό πρότυπο σε Excel 2007 ή νεώτερο με σκοπό την δημιουργία του διαγράμματος Gantt .
  Περισσότερα υποδείγματα καθώς και σχολιασμό - τεκμηρίωση , θα βρείτε εδώ .
  Προστέθηκε νέο πρότυπο (έκδοση 1.0.1) 2/12/2014
  Προστέθηκε υπόδειγμα σε PowerPoint 2007 (18/2/2015)

  3.852 downloads

  8 comments

  Ενημερώθηκε

 4. Διάγραμμα Gantt για έκδοση άδειας δόμησης

  Χρονικός Προγραμματισμός Έργου - Διάγραμμα Gantt για έκδοση Άδειας Δόμησης

  1.887 downloads

  9 comments

  Υποβλήθηκε

 5. Υπολογισμός τόκων υπερημερίας

  Υπολογισμός τόκων υπερημερίας

  532 downloads

  5 comments

  Ενημερώθηκε

 6. Ειδικό έντυπο προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής

  Ειδικό έντυπο προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής

  1.404 downloads

  5 comments

  Υποβλήθηκε

 7. Κοστολόγιο κατασκευής μονοκατοικίας

  Πρόγραμμα ακριβείας για τον υπολογισμό κόστους επιμέρους εργασιών κατασκευής μιας μονοκατοικίας. (Δοκιμαστική έκδοση)

  3.498 downloads

  24 comments

  Ενημερώθηκε

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.