Jump to content

Ορισμός κέλυφους ΜΕΑ & Θερμομονωτικής επάρκειας


meadel
 Share

Recommended Posts

Καλησπέρα συνάδελφοι. 

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι στον ορισμό του κελύφους του κτιρίου, όσον αφορά στη ΜΕΑ και στη Θερμομονωτική Επάρκεια (ΘΕ). Ο ορισμός του κελύφους δεν υπάρχει σε κανένα επίσημο κείμενο (ΦΕΚ ΚΕΝΑΚ, ΤΟΤΕΕ, διευκρινιστικές). Μέχρι τώρα, χρησιμοποιούσα την εξής παραδοχή: το κέλυφος για τη ΜΕΑ είναι η θερμική ζώνη, ενώ το κέλυφος για τη ΘΕ είναι το πραγματικό εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου. Θα γίνω πιο συγκεκριμένη στο πως διαχειρίζομαι, μέχρι στιγμής, τις μελέτες για να παρακολουθήσετε το σκεπτικό μου.

1. Όταν για το κτίριο απαιτείται ΜΕΑ, τότε: α) ως “κέλυφος” για τη ΜΕΑ ορίζω το θερμαινόμενο κέλυφος, δηλαδή την κάθε θερμική ζώνη, και εξαιρώ τους ΜΘΧ. Αν έχω δύο θερμικές ζώνες, τότε θεωρώ ότι έχω 2 κελύφη και β) ως “κέλυφος” για τη ΘΕ θεωρώ όλο το πραγματικό εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου, που σημαίνει ότι εντός του κελύφους συμπεριλαμβάνω όλους τους χώρους, δηλαδή και τους θερμαινόμενους χώρους(ΘΧ) και τους ΜΘΧ που είχαν οριστεί από πριν για τη ΜΕΑ.

Παράδειγμα: Ισόγειο βιοτεχνικό κτίριο 1000τ.μ. με χώρους γραφείων 200τ.μ. Κάνω ΜΕΑ για τα γραφεία 200τ.μ. με κέλυφος τη θερμική ζώνη των γραφείων, ήτοι 200τ.μ. και στο τεύχος των αναλυτικών υπολογισμών για τη ΘΕ κτιρίου, εξετάζω όλα τα δομικά στοιχεία του κελύφους όλου του κτιρίου, ήτοι των 1000τ.μ.

2. Όταν το κτίριο απαλλάσσεται από ΜΕΑ, αλλά υποχρεούται μόνο σε μελέτη ΘΕ, τότε κάνω τα ίδια βήματα με το (1β), χωρίς εκ των προτέρων να έχω ορίσει ΘΧ και ΜΘΧ. Απλά, εισάγω τα δομικά στοιχεία μόνο του εξωτερικού περιγράμματος του κτιρίου, το οποίο και θεωρώ σαν κέλυφος, αγνοώντας αν μέσα στο κέλυφος συμπεριλαμβάνονται και ΜΘΧ.

Παράδειγμα: Ισόγειο βιοτεχνικό κτίριο 1000τ.μ. με χώρους γραφείων 30τ.μ. Δεν κάνω ΜΕΑ για τα γραφεία γιατί είναι <50τ.μ..Κάνω όμως έλεγχο για ΘΕ (εξάγω δηλαδή το τεύχος αναλυτικών υπολογισμών) για όλα τα δομικά στοιχεία του κελύφους όλου του κτιρίου, ήτοι των 1000τ.μ., χωρίς να ορίζω ΘΧ και ΜΘΧ.

Ωστόσο, με ένα προσεχτικότερο διάβασμα των ΤΟΤΕΕ 20701-2/2017 φαίνεται ότι το κέλυφος θεωρείται ακόμα και στη ΘΕ μόνο το κέλυφος των ΘΧ, κάτι που συνεπάγεται αναγκαίο ορισμό των ΘΧ και των ΜΘΧ. Επισημαίνω δύο ενδεικτικά σημεία:

Παράγραφος 2.1.4.: Δομικά στοιχεία προς μη θερμαινόμενους χώρους

[ Ως μη θερμαινόμενος χώρος ορίζεται κάθε κλειστός χώρος, που δεν θερμαίνεται και περιλαμβάνεται στον όγκο του κτηρίου ή βρίσκεται στην περίμετρό του. Ο μη θερμαινόμενος χώρος δεν συμπεριλαμβάνεται στο θερμομονωτικά προστατευόμενο όγκο του κτηρίου και εφόσον διαχωρίζεται από τους λοιπούς θερμαινόμενους χώρους με κοινά προς αυτούς δομικά στοιχεία, αυτά οφείλουν να θερμομονώνονται πλήρως και να ελέγχονται ως προς τη θερμική τους επάρκεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (πίνακας 5α όταν πρόκειται για νεόδμητο κτήριο και πίνακας 5β, όταν πρόκειται για ριζικώς ανακαινιζόμενο κτήριο). (…….…)

Ο μελετητής οφείλει εξαρχής να ορίσει ποιους χώρους του κτηρίου θεωρεί ως θερμαινόμενος και να τους συμπεριλάβει στη μελέτη θερμομονωτικής προστασίας και ποιους θεωρεί ως μη θερμαινόμενους και να τους αποκλείσει απ' αυτήν. Οι θερμαινόμενοι χώροι ορίζονται επάνω σε αρχιτεκτονικές κατόψεις και τομές με συνεχή περιβάλλουσα γραμμή, κόκκινου χρώματος. ]

Παράγραφος 2.5.2. Ογκομέτρηση κτηρίου

[ Για τον υπολογισμό του λόγου Α/V λαμβάνονται υπόψη όλες οι εξωτερικές επιφάνειες, που διαμορφώνουν το κέλυφος του κτηρίου είτε έρχονται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα είτε έρχονται σε επαφή με το έδαφος είτε με χώρο χαμηλότερης θερμοκρασίας. Ειδικότερα: • Για την εύρεση του εμβαδού Α υπεισέρχονται στον υπολογισμό οι εξωτερικές επιφάνειες του κελύφους στο σύνολό τους και με τις εξωτερικές τους διαστάσεις, παρακολουθώντας απολύτως τη γεωμετρία του κτηρίου. • Αντιστοίχως, ο όγκος V είναι ο όγκος του κτηρίου, που περικλείεται από όλες αυτές τις επιφάνειες. Στον όγκο του κτηρίου δεν συμπεριλαμβάνονται:

– Ο ανοικτός υπόστυλος χώρος που βρίσκεται στην πυλωτή. – Ο χώρος της εισόδου, το κλιμακοστάσιο και η απόληξή του στο δώμα, οι διάδρομοι πολυκατοικίας και γενικώς όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι, αν θεωρηθούν ως μη θερμαινόμενοι. Αντιθέτως, συμπεριλαμβάνονται στον όγκο του κτηρίου αν θεωρηθούν θερμαινόμενοι. (..........)

Τέλος, αν και οι δύο επιφάνειες είναι θερμομονωμένες ο μελετητής οφείλει να προσδιορίσει ποια από τις δύο θεωρεί ως εξωτερικό κέλυφος του κτηρίου και αναλόγως να συμπεριλάβει η όχι τον ενδιάμεσο των δύο επιφανειών όγκο στο θερμικά προστατευμένο όγκο του κτηρίου. – Κάθε ανοικτός χώρος, που έρχεται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον, είτε βρίσκεται μέσα στο κυρίως σώμα του κτηρίου είτε όχι. Οι εξωτερικές επιφάνειες σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, εφόσον αποτελούν διαχωριστικά στοιχεία με θερμαινόμενο χώρο, υπεισέρχονται στον υπολογισμό της επιφάνειας Α στο σύνολό τους, όπως ορίζεται στην ενότητα 2.6.1. ]

Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για το ποιο είναι το κτηριακό κέλυφος σε κάθε περίπτωση (ΜΕΑ/ΘΕ), αν έχετε βρει κάπου τον ορισμό του και αν υπάρχει κάποια επίσημη διευκρίνιση που μου διαφεύγει στο αν όντως πρέπει στη ΘΕ να ορίζω ΘΧ και ΜΘΧ και ποιο κέλυφος να λαμβάνω υπόψη. Και αυτό γιατί δε μου φαίνεται λογικό να ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τη ΜΕΑ όταν κάνω μόνο ΘΕ. Θα έπρεπε να ελέγχει το εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου αν είναι θερμομονωμένο ή όχι, όπως γινόταν με τον παλιό Κανονισμό Θερμομόνωσης, και όχι μόνο των θερμαινόμενων χώρων/ζωνών.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

11 λεπτά πριν, meadel said:

Καλησπέρα συνάδελφε,

αυτό που λαμβάνουμε υπόψη ως κέλυφος κτιρίου είναι η ωφέλιμη επιφάνεια η οποία αποτελείται από ΘΧ και από ΜΘΧ, τους οποίους στη συνέχεια ορίζουμε. Ισχύουν οι υπολογισμοί στη συνέχεια όπως τους έχεις γράψει, αλλά ως κέλυφος νομίζω είναι το εμβαδό της ωφέλιμης επιφάνειας όπως βάζουμε και στα ΠΕΑ και όχι μόνο οι Θ.Χ. Αυτή είναι η δική μου άποψη. 

11 λεπτά πριν, meadel said:

 

 

Link to comment
Share on other sites

19 λεπτά πριν, Christina_Geo said:

αυτό που λαμβάνουμε υπόψη ως κέλυφος κτιρίου είναι η ωφέλιμη επιφάνεια η οποία αποτελείται από ΘΧ και από ΜΘΧ, τους οποίους στη συνέχεια ορίζουμε. Ισχύουν οι υπολογισμοί στη συνέχεια όπως τους έχεις γράψει, αλλά ως κέλυφος νομίζω είναι το εμβαδό της ωφέλιμης επιφάνειας όπως βάζουμε και στα ΠΕΑ και όχι μόνο οι Θ.Χ. Αυτή είναι η δική μου άποψη. 

 

Ευχαριστώ για την απάντηση. Ωστόσο, το ΠΕΑ εκδίδεται μόνο για τις χρήσεις που θέλουν ΜΕΑ και στην ωφέλιμη επιφάνεια βάζουμε τα τ.μ. της θερμικής ζώνης, δηλαδή στο 1ο παράδειγμα που έδωσα, θα κάναμε ΜΕΑ και ΠΕΑ μόνο για τα 200τ.μ. των γραφείων. Όταν όμως δε θέλει ΜΕΑ και θέλει μόνο ΘΕ, ποιά θεωρείται η ωφέλιμη επιφάνεια του κτιριακού κελύφους; Τα 30τ.μ. γραφείων ή τα 1000τ.μ. συνολικά  του 2ου παραδείγματος; Θα θερμομονώσω τα δομικά στοιχεία όλου του κτιρίου ή μόνο τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος των 30τ.μ. γραφείων; Γιατί έχει τεράστια διαφορά!

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

προφανώς θέλει θερμομόνωση όλο το κτίριο.

Μην ξεχνάς ότι σε χώρους που χρειάζεται μόνο ΘΕ δεν νοείτε ΘΧ και ΜΘΧ εκ ορισμού.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.