Μετάβαση στο περιεχόμενο

10 files

 1. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη-ΦΕΚ 1457/Β/5-6-2014

  Η υπεύθυνη δήλωση στατικών που απαιτείται από τον ιδιοκτήτη σύμφωνα με το ΦΕΚ 1457/Β/5-6-2014 και με την οποία επιλέγει το κανονιστικό πλαίσιο που θέλει να εφαρμοστεί κατά την μελέτη του φέροντα οργανισμού του κτιρίου του(για την έκδοση άδειας δόμησης).
  Το αρχείο 1 αφορά την περίπτωση 4α του ΦΕΚ(προυπάρχοντες κανονισμοί ΕΑΚ,ΕΚΩΣ κτλ)
  Το αρχείο 2 αφορά την περίπτωση 4β του ΦΕΚ(Ευρωκώδικες).

  1.746 downloads

  5 comments

  Υποβλήθηκε

 2. Έκθεση αντοχής κτιρίου

  Αφορά έκθεση αντοχής κτιρίου με επιφυλάξεις για παλιά κτίρια που έχουμε μικρές αμφιβολίες περί της αντοχής τους...

  1.272 downloads

  8 comments

  Ενημερώθηκε

 3. Βεβαίωση στατικής επάρκειας

  Το αρχείο περιλαμβάνει τα εξής:
   
  - Βεβαίωση στατικής επάρκειας
  - Έκθεση Αυτοψίας - Δήλωση Στατικής Επάρκειας

  9.265 downloads

  29 comments

  Ενημερώθηκε

 4. Steel Sections

  Διατομές σιδηροδοκών με χρήσιμα γεωμετρικά και αδρανειακά στοιχεία.
   
  Σε μορφή συμβατή με το Excel 2003/2007 καθώς και με Open Office/Libre Office Calc .

  858 downloads

  6 comments

  Ενημερώθηκε

 5. Τεχνική Έκθεση Ικριωμάτων

  Ο κύριος κορμός της Τ.Ε. από εδώ.

  1.849 downloads

  17 comments

  Ενημερώθηκε

 6. Steel Profiles

  Προφίλ σιδηροδοκών HEA , HEB, HEM, IPE , με μορφή δυναμικού μπλόκ (Dynamic Blocks) όπου μετά την επιλογή της επιθυμητής διατομής , οι διαστάσεις ενημερώνονται αυτόματα .

  497 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 7. Αντιστοιχίες ποιοτήτων δομικών χαλύβων

  Αντιστοιχία ποιοτήτων δομικών χαλύβων σε χώρες της Ε.Ε.
   
  Αρχείο σε μορφή PDF

  314 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

 8. Παραδοχές Επίλυσης

  Drawing στο Autocad με έτοιμα πινακάκια με παραδοχές επίλυσης, ιδιότητες υλικών και κανονισμούς που εφαρμόζονται.
   
  Βέβαια τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στα πινακάκια είναι ενδεικτικά και πρέπει να τροποποιούνται ανάλογα με την κατασκευή.

  505 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 9. Τεχνική έθεση αυτοψίας φόρμα Αθηνών

  Τεχνική έθεση αυτοψίας φόρμα Αθηνών

  1.656 downloads

  3 comments

  Υποβλήθηκε

 10. Τεχνική έθεση αυτοψίας φόρμα Περισσού

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
  (εγκύκλιος 82070/98/02-12-89)

  1.190 downloads

  6 comments

  Ενημερώθηκε

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.