Jump to content

Εισηγήσεις Ημερίδας ΠΣΔΑΤΜ για το ΝΟΚ και τα τοπογραφικά διαγράμματα (Αθήνα,15-9-2012)


About This File

- Τοπογραφικό Διάγραμμα άδειας δόμησης για ακίνητα εντός σχεδίου πόλεως

 

Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4030/2011 και προκειμένου να καλύπτονται οι διατάξεις τόσο του εν λόγω νόμου όσο και του Ν.Ο.Κ. (N. 4067/2012) το τοπογραφικό διάγραμμα που κατατίθεται στις Υπηρεσίες Δόμησης για έκδοση άδειας δόμησης θα πρέπει να περιέχει τα εξής (1ο αρχείο).

 

Κατεβάστε το Πρότυπο τοπογραφικό διάγραμμα άδειας δόμησης εντός σχεδίου (2ο αρχείο)

 

- Τοπογραφικό Διάγραμμα άδειας δόμησης για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλεως

 

Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4030/2011 και προκειμένου να καλύπτονται οι διατάξεις τόσο του εν λόγω νόμου όσο και του Ν.Ο.Κ. (N. 4067/2012) το τοπογραφικό διάγραμμα που κατατίθεται στις Υπηρεσίες Δόμησης για έκδοση άδειας δόμησης θα πρέπει να περιέχει τα εξής: (3ο αρχείο).

 

Κατεβάστε το Πρότυπο τοπογραφικό διάγραμμα άδειας δόμησης εκτός σχεδίου (4ο αρχείο)

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.: «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ» (15-9-2012)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

1. Το άρθ.2 παρ.2 του ΝΔ 690/48 για την απαγόρευση κατάτμησης αφορά στα εντός σχεδίου και στα εντός οικισμού οικόπεδα,

 

αλλά αυτονόητα ισχύει σε ένα βαθμό (αλλά χωρίς να είναι αυτοδίκαια άκυρη η κατάτμηση) και σε περίπτωση μεταβίβασης τμήματος γηπέδου εκτός σχεδίου, στο οποίο υπάρχει κτίριο, δεδομένου ότι το εναπομένον πρέπει να είναι άρτιο, να αντιστοιχεί στην υλοποιημένη κάλυψη και συντελεστή, και να διατηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις από τα όρια,άλλως το κτίσμα είναι αυθαίρετο.

 

2. Για τη συνένωση ομόρων οικοπέδων ή γηπέδων του ίδιου ιδιοκτήτη, μέχρι σήμερα ίσχυε ότι :

 

-Σε περίπτωση κτήσεως αρτίων (κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση) ομόρων οικοπέδων ή γηπέδων με διαφορετικό συμβόλαιο από τον ίδιο ιδιοκτήτη, διατηρείται η αυτοτέλειά τους, ενώ αντίθετα σε περίπτωση κτήσεως ομόρων οικοπέδων ή γηπέδων με ένα ενιαίο συμβόλαιο, δεν διατηρείται η αυτοτέλειά τους. Θεωρείται ότι συνενώθηκαν και αποτελούν ένα ενιαίο ακίνητο, έστω και αν καθένα περιγράφεται ξεχωριστά στο συμβόλαιο -Εγκ-34/91 Γνωμ-430/91, Εγκ.39/95 & έγγρ.19950/4906/01 ΔΝΕ.

 

- Επίσης όταν τα όμορα οικόπεδα ή γήπεδα του αυτού ιδιοκτήτη δεν είναι άρτια, έστω και αν αποκτήθηκαν με διαφορετικά συμβόλαια, δεν διατηρούν την αυτοτέλειά τους(αποτελούν ενιαία ιδιοκτησία-ΣτΕ 4257/79)

 

- Δηλαδή μέχρι και σήμερα με βάση τους ορισμούς του ΓΟΚ και τους όμοιους του ΝΟΚ, τα όμορα οικόπεδα ή γήπεδα του αυτού ιδιοκτήτη αποτελούσαν ενιαία ιδιοκτησία, με μόνη εξαίρεση την περίπτωση που το κάθε ένα ήταν άρτιο κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση και αποκτήθηκαν με διαφορετικό συμβόλαιο.

  • Παρά την μέχρι τώρα ισχύουσα νομολογία, η πλειοψηφία της ολομέλειας του ΝΣΚ, διαφοροποιείται εν μέρει, με τη Γνωμ.67/11 (η οποία δεν έχει γίνει αποδεκτή από τον υπουργό μέχρι σήμερα, αλλά υπάρχουν ανάλογες αποφάσεις του ΣτΕ), και αποφαίνεται ότι τα όμορα οικόπεδα ή γήπεδα του ίδιου ιδιοκτήτη χάνουν την αυτοτέλειά τους και αποτελούν ενιαία έκταση γης ανεξάρτητα από το αν αποκτήθηκαν με διαφορετικά συμβόλαια, και η περαιτέρω μεταβίβαση ή οικοδόμηση τμήματος είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον δεν παραβιάζεται το ισχύον στην περιοχή πολεοδομικό καθεστώς.

  • Επομένως από τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ.67/11 προκύπτει ότι εφόσον τα όμορα ακίνητα του ίδιου ιδιοκτήτη είναι ενιαία έκταση γης και δεν διατηρείται η αυτοτέλειά τους, για την περαιτέρω μεταβίβαση, και για να είναι άρτια και οικοδομήσιμη η ιδιοκτησία πρέπει να υπάρχει η κατά κανόνα αρτιότητα σε κάθε περίπτωση κατάτμησης και να τηρούνται οι τυχόν ισχύουσες απαγορεύσεις κατάτμησης (από ΖΟΕ, κλπ). Ειδικά στα εντός σχεδίου θα πρέπει να υπάρχει η κατά κανόνα αρτιότητα τόσο του μεταβιβαζόμενου όσο και του εναπομένοντος οικοπέδου. Στις εκτός σχεδίου περιοχές και εκτός ΖΟΕ ή ΓΠΣ που θέτουν απαγόρευση κατάτμησης, δεν απαγορεύεται η δημιουργία μη αρτίων, και τυχόν τμήμα μη άρτιο, που απομένει μετά τη μεταβίβαση, απλά δεν θα είναι οικοδομήσιμο.

 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.6.ε. του ΝΟΚ, δεν μετρά στο συντελεστή δόμησης: «Η επιφάνεια έως 12 τμ συνολικά σε κάθε αυτοτελή ανεξάρτητη ιδιοκτησία όταν δεν υπάρχει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο στο κτίριο.»

 

4. Αν θεωρείται αυθαίρετη η αλλαγή χρήσης κατοικίας σε ενοικιαζόμενα δωμάτια: Με βάση το άρθρο 5 παρ.2 προβλέπεται ότι: «Χώροι για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια δόμησης με συγκεκριμένη χρήση, μπορούν να μεταβάλουν τη χρήση τους, εφόσον η νέα χρήση προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και οι προϋποθέσεις για τη νέα χρήση καλύπτονται από τις προϋποθέσεις επί μέρους μελετών που πληροί η υφιστάμενη χρήση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου και δεν απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης.»

 

Επομένως αν η νέα χρήση προϋποθέτει είτε επιπλέον εργασίες, είτε άλλη διαρρύθμιση, είτε κατασκευές για ΑμεΑ, ή άλλα φορτία, που δεν απαιτούντο για την υφιστάμενη χρήση της κατοικίας, απαιτείται έκδοση άδειας. Αν οι εργασίες έχουν γίνει χωρίς αναθεώρηση ή ενημέρωση της άδειας, υπάρχει θέμα αυθαιρέτου, που ίσως μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με δήλωση διαμερισμάτωσης, χωρίς αλλαγή χρήσης, δεδομένου ότι τα ενοικιαζόμενα δωμάτια δεν είναι αμιγώς τουριστικές εγκαταστάσεις και εντάσσονται στις κατοικίες.


User Feedback

Recommended Comments

Από την εισήγηση μέχρι την εφαρμογή υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη…

Αυτή η σημείωση σου, στο λεκτικό μέρος του τοπογραφικού σου, πηγάζει από ένα σοβαροφανές μέλος σας (λόγω της θέσης του ως προέδρου ΟΚΧΕ) που την εισηγήθηκε κάπου στις 9 ή 15-6-12 στο Σηφουνάκη (που δεν την αποδέχθηκε ποτέ το ΥΠΕΚΑ)

1.Πόσο όμως σοβαρό και επιστημονικό είναι το να γράψω επάνω στο τοπογραφικό μου;;:

 

Την ώρα και την ημέρα που μέτρησα;; (και άρα και από τις συντ/νες να ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ που ήμουν την τάδε ώρα και την τάδε ημέρα;; δεν παραβιάζονται τα προσωπικά μου δεδομένα;;)

2. μέχρι τώρα οι μετρήσεις είτε σε HATT, είτε σε προβολικό 30 μοιρών, δεν γινόταν με μηχανήματα;

Προς τι λοιπόν η υποχρέωσή μου σε ΜΑΡΚΕΣ και ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ;; δεν αποτελεί παραβίαση των κανόνων διαφήμισης;

 

Τι το επιστημονικό εξασφαλίζουν;;

Μήπως άλλα είναι τα κίνητρα του Συλλόγου των Α.Τ.Μ;;

 

Τα στατικά δεν γίνονται με μηχανήματα και με προγράμματα;; Γιατί κανείς μα κανείς άλλος σύλλογος (Αρχ/νων ή Πολ Μηχ) δεν ζήτησε σας τους τοπογράφους να βεβαιώνουν κάτι σε αντιστοιχία με τα όσα ο σύλλογος σας ζητάει ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΑ από τους ίδιους;;

 

Προσωπικά είμαι ενάντιος και πολέμιος τέτοιων αντιλήψεων, που τίποτα δεν εξυπηρετούν κανέναν

( ιδιοκτήτη - κράτος –τοπογράφους) και που πιστεύω ότι έγιναν από το σύλλογο σας, πάνω σε έναν πανικό λόγω των ταχύτατων μηχανολογικών εξελίξεων, θεωρώντας ότι ο τομέας σας απαξιώθηκε

 

Ε! όχι δεν είναι έτσι!!

Είστε και παραμένετε απαραίτητοι σε όλα τα τεχνικά έργα

Ούτε το αμφισβήτησα ποτέ αυτό, ούτε και με τα παραπάνω το επιδιώκω

 

 

Link to comment
Share on other sites

Τα αρχεία τα έψαχνα καιρό και είναι από την ημερίδα που είχε γίνει στην Αθήνα στις 15 Σεπτέμβρη νομίζω, και το michanikos.gr είχε πάρει την πρωτοβουλία να καλύψει τις ομιλίες - μπορείς να το δεις στο WEB TV. Το θέμα είναι ότι εγώ τουλάχιστον δε μπορεσα να το παρακολουθήσω γιατί στο video δεν έδειχνε τις παρουσιασεις των ομιλητών. Τώρα νομίζω ότι γίνονται πιο κατανοητές οι ομιλίες και μπορεί κάποιος να βλέπει ταυτόχρονα τις παρουσιασεις και το video.

 

Το θέμα που αναφέρεις είναι σοβαρό και πρώτη φορά είχα δει κάτι σχετικό στο περιοδικό ΑΤΜ: http://www.psdatm.gr/~psdatm/images/stories/207-DEKEMBRIOS_11-FEBROUARIOS_12.pdf στη σελ 24.

Εκεί το αναφέρει : Η πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών που ακολουθούν είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η γεωμετρική ορθότητα της εξάρτησης και κατά επέκταση της τελικής μελέτης.

 

Κάτι που για μένα είναι λάθος γιατί δεν έχω δει σε κανένα νόμο την υποχρέωση να αναφέρεις το όργανο και όλα τα σχετικά που και εσύ αναφέρεις.

 

Η ανάρτηση στο συγκεκριμένο forum έγινε από εμένα αλλά αυτό δε σημαίνει ότι διαφωνώ ή συμφωνώ με τις προτάσεις των εισηγητών.....

Link to comment
Share on other sites

mitsaina

Συγχαρητήρια για την ωραία παρουσίαση, των τοπογραφικών σχεδίων σου,

 

(που προκειμένου να εκφράσω την εναντίωση μου- στο κομμάτι τους "σημειώσεις"-

ξέχασα να συμπεριλάβω στο προηγούμενο μήνυμά μου)

Link to comment
Share on other sites

Επειδή δε θέλω να κλέψω τις εντυπώσεις, να διευκρινήσω ότι δεν είναι δικά μου τα σχέδια.

Είναι κομμάτι των πρακτικών της ημερίδας, όπως και τα υπόλοιπα αρχεία. Νόμιζα ότι ήταν σαφές από τον τίτλο και δεν το τόνησα.

Συγνώμη για την παρανόηση!

Link to comment
Share on other sites

ε! έτσι

πεσ' το

 

αν δεις στο διαύγεια τοπογραφικό (είτε από ΑΤΜ είτε από Οποιονδήποτε συνάδελφο) που να εμφανίζει όλες τις οικοδομές ακόμη και αυτές που βρίσκονται πέραν από το Ο.Τ -έλα φτύσε με!!!!

Link to comment
Share on other sites

Έριξα μια ματιά στο υπόδειγμα για το εντος σχεδίου τοπογραφικό.

Μπας και νομίζει ότι για άδεια δόμησης είναι απαιτητό η πλήρη χάραξη ολόκληρου Οικοδομικού τετραγώνου?

 

Όταν υπάρχει καλά διαμορφωμένη Οικοδομική και Ρυμοτομική Γραμμή όπως και ο νόμος ορίζει για εντος σχεδίου προς τι όλη αυτή η αποτύπωση?

 

 

Ευχαριστώ πολύ mitsaina και εγώ για την ανάρτηση σου.

Link to comment
Share on other sites

του κατατσωλημονο εγω δνε μπορω να το ανοιξω?

 

 

ωραια παρουσιαση μπραβο

Link to comment
Share on other sites

καλά βάση ποιας διάταξης ή έστω ποιας λογικής θα πρέπει να γράφω και το serial number του οργάνου μου στο τοπογραφικό? Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα την γνώμη συναδέλφων γιατί θα λαλήσω εντελώς.

Link to comment
Share on other sites

Γιατί εξίστασαι μόνο για το serial number και δεν απορείς και για την ακριβή ώρα μετρήσεων;; (μαζί σου και εγώ στο τρελάδικο...)

 

Άλλο επιστήμονες και άλλο αυτός ο ξεπεσμός.. ρε παίδες

Link to comment
Share on other sites

εεε τώρα και συ.....,η ώρα μέτρησης μπορεί να είναι χρήσιμη για να γίνει αναγωγή των μετρήσεων σε ITRF yy από τον εκάστοτε υπάλληλο που θα ελέγχει το τοπογραφικό! Μασημένη τροφή θες?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.