Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
kpahtas

«Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατ

Recommended Posts

18/10/2011

Δημοσιεύτηκε το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης», που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ.

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 72 εκ ευρώ, με 100% δημόσια χρηματοδότηση –χωρίς να απαιτείται δηλαδή ιδιωτική συμμετοχή-, και στοχεύει στη δημιουργία περισσότερων από 1000 νέες επιχειρήσεις, στην ενίσχυση υφισταμένων επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους και στη δημιουργία περισσότερων από 2.000 νέες θέσεις εργασίας. Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση μπορεί να ενισχυθεί με ποσό έως και 35.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, συμπεριλαμβάνονται δύο δράσεις:

1. Η πρώτη δράση «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)», είναι συνολικού προϋπολογισμού 36 εκ ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των νέων επιχειρηματιών και των ανέργων. Απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν επιχείρηση μετά την 1/1/2011 και σε ανέργους που σκοπεύουν να δημιουργήσουν τώρα την δική τους επιχείρηση. Η δράση έχει ποσοστό χρηματοδότησης 100% και επιλέξιμες δαπάνες προς χρηματοδότηση είναι το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κλπ), δαπάνες για σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, για κατάρτιση, για αγορά εξοπλισμού και πρώτων υλών, δαπάνες για την ίδρυση της επιχείρησης, την απόσβεση παγίων κ.α. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του κάθε σχεδίου κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 ευρώ. Η δράση χρηματοδοτεί επιπλέον την δημιουργία νέας θέσης εργασίας με ποσό 15.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η θέση εργασίας θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.

2. Η δεύτερη δράση «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας», είναι συνολικού προϋπολογισμού 36 εκ ευρώ και στοχεύει στη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης με στόχο τη στήριξη και ενίσχυσή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση. Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2011 και απασχολούν από 5 εργαζομένους και πάνω. Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 100% και επιλέξιμες δαπάνες είναι αυτές που αφορούν τις δράσεις κατάρτισης, κόστη της επιχείρησης που σχετίζονται με τις δράσεις κατάρτισης, δαπάνες συμβουλευτικής για την σύνταξη «Ολοκληρωμένου Σχεδίου παρέμβασης» της Επιχείρησης και του Ανθρώπινου Δυναμικού της, καθώς και το επίδομα κατάρτισης που ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης για τον κάθε εργαζόμενο. Μέσα από αυτή τη δράση ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης με επιλέξιμο προϋπολογισμό έως 20.000 €. Επίσης, η δράση χρηματοδοτεί την επιλέξιμη επιχείρηση με 15.000 € επιπλέον σε περίπτωση που το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας με την προϋπόθεση ότι αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα, και για τις δύο δράσεις, μπορούν να υποβάλλονται από την 15η Νοεμβρίου 2011 έως την 15 Ιανουαρίου 2012, οπότε και ξεκινά η αξιολόγηση των αιτήσεων για άμεση εκταμίευση. Η υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα γίνεται με ηλεκτρονική διαδικασία ενώ η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών απαιτείται μετά την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα.

 

 

 

 

 

http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=1823

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καταρχήν συγγνώμη αν επαναλαμβάνομαι, αλλά έψαξα αρκετά στο φόρουμ και δεν είδα κάποιο θέμα, σχετικά με αυτό το πρόσφατο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε για τα έως και 35.000€. Το έψαξα και διαπίστωσα ότι απευθύνεται σε άνεργους γενικά αλλά όχι άνεργους μηχανικούς, αφού τίθεται πάλι το γνωστό θέμα μηχανικού-κάρτας ανεργίας κλπ.. Επιπλέον στους επιλέξιμους ΚΑΔ ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι μελετητικοί ΚΑΔ. Δεν ξέρω αν έχει κανείς άλλη γνώμη..

Edited by kpahtas

Share this post


Link to post
Share on other sites

Από τον ΟΑΕΔ που πήρα τηλέφωνο μου είπαν ότι όσοι δεν έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος και μπορούν να βγάλουν κάρτα ανεργίας ή είχαν κάρτα ανεργίας και εν συνεχεία έκαναν έναρξη (φέτος ή παλαιότερα) μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Ακόμα και όσοι βγάλουν κάρτα ανεργίας χωρίς να έχουν ένσημα τον μήνα Οκτώβριο, μπορούν να κάνουν έναρξη επαγγέλματος και να μπουν στο πρόγραμμα. (Δεν είναι απαραίτητο να κάνεις έναρξη και μετά να κάνεις τα χαρτιά σου. Κάνεις μία ηλεκτρονική υποβολή και αν εγκριθεί τότε μπορείς να κάνεις μέσα σε εξήντα μέρες έναρξη επαγγέλματος και να υλοποιήσεις το πρόγραμμα, αλλιώς απ εντάσσεσαι). Αν κάποιος έχει περισσότερες ή διαφορετικές πληροφορίες ας μας ενημερώσει.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στις συχνές ερωτήσεις για την επιδότηση λέει αυτό:

Ερώτημα 88: Οι μηχανικοί, γιατροί, κλπ κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος δεν έχουν το δικαίωμα να λάβουν κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Μπορεί κάποιος με άδεια άσκησης επαγγέλματος να κάνει έναρξη της επιχείρησής του, μετά την προκήρυξη του προγράμματος, χωρίς κάρτα ανεργίας;

Απάντηση: Για την Δράση 1 δεν εξετάζεται η κατοχή της κάρτας ανεργίας για επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μετά την 01/01/11 και έως τις 11/10/11. Για επιχειρήσεις με ημερομηνία ίδρυσης από την ημερομηνία της προκήρυξης θα πρέπει ο επιχειρηματίας να διαθέτει κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία της έναρξης της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι πως αν έχεις κάνει έναρξη πριν 11/10/11 τότε μπαίνεις, αν όχι απορρίπτεσαι αφού ως μηχανικός δεν δικαιούσαι κάρτα ανεργίας

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σωστά, έτσι είναι. Έτσι το αντιλαμβάνομαι και μίλησα και με 2-3 συμβούλους επιχειρήσεων και το επιβεβαίωσαν, όπως και οι ίδιοι οι άνθρωποι του ΕΣΠΑ που πήρα τηλ. Είναι που είναι τρελό και παράλογο που ο μηχανικός δεν θεωρείται άνεργος και δεν έχει τα προνόμια του ανέργου, τώρα μπαίνει και η τύχη μέσα, οι μισοί μπείτε και χωρίς κάρτα οι άλλοι όχι. Άραγε ο νέος μηχανικός πρέπει να κάνει έναρξη η όχι; Σαν τη διαφήμιση είναι. Κάποιοι θα μπουν, κάποιοι θα τα πάρουν, κάποιοι...

 

Επίσης κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι στους επιλέξιμους ΚΑΔ είναι από τον 71 ΜΟΝΟ ο 71.2, γεγονός που σημαίνει ότι στερείσαι το δικαίωμα υπογραφής μελετών αν υπαχθείς στο πρόγραμμα. Αν κάνω λάθος παρακαλώ διορθώστε με. Επιλέξιμοι βέβαια είναι κάποιοι ΚΑΔ κατασκευαστικοι

71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 71.2 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

Edited by kpahtas

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα, jikel ειναι όπως τα λες, οι μηχανικοί ποτέ δεν είμαστε άνεργοι.

 

Το πρόγραμμα αφορά: Είτε επιχειρήσεις με έναρξη σε επιλέξιμο ΚΑΔ από αρχή του έτους μέχρι 11/10, είτε αν δεν έχουν συσταθει έως τότε άνεργο/ή ανε΄ργους με κάρτα ανεργίας σε ισχύ. Στη δεύτερη περίπτωση και σε περιπτώσεις πολλών διαχειριστων/εταιρων κτλ όλοι όσοι μετέχουν να είναι άνεργοι.

 

Ο νέος μηχανικός που θέλει να κάνει έναρξη τώρα, πρέπει να έχει κάρτα ανεργίας σε ισχύ τη στιγμή υποβολής στην αίτηση (αν έτυχε και είχε). Ααν απλά μόλις βγήκε από σχολή σίγουρα δεν έχει

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.