Jump to content

tao

Members
 • Content Count

  15
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1 Ουδέτερη

About tao

 • Rank
  Νέο Μέλος

Profile Information

 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχ/κός
 1. Για ακόμη μία φορά ευχαριστώ ιδιαίτερα τον συνάδελφο ΜΑΚΑΡ για τις πολυ κατατοπιστικές απαντήσεις του.
 2. Πολύ κατατοπιστική η συζήτηση. Μαθαίνουμε πράγματα που ίσχυαν στο παρελθόν και εμείς οι νεότεροι δεν τα γνωρίζουμε. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κι άλλα παραδείγματα περιοχών εκτός σχεδίου όπου έχουν καθοριστεί είτε ειδικοί ΟΔ είτε "τοπικό ρυμοτομικό"; Με ποιά νομοθεσία καθιερώθηκε ο όρος "τοπικό ρυμοτομικό" το 1983;
 3. Ποιά είναι τα ακίνητα εκτός σχεδίου για τα οποία έχουν εγκριθεί ειδικοί ΟΔ με πδ; Τι ακριβώς ίσχυε παλιά;
 4. Τελικά, επιτρέπεται στα ήδη δομημένα προ 92 να συστήσουν τώρα κάθετη;
 5. Μια βόλτα από το υπουργείο είναι δύσκολη λόγω απόστασης. Μάλλον μία ερώτηση στην πολεοδομία ή στη διεύθυνση χωροταξικού σχεδιασμού της περιφέρειας θα έλυνε το πρόβλημα. Θα το θέσω και ως θέμα όταν βγει το νομοσχέδιο σε διαβούλευση.
 6. Ευχαριστώ για την απάντηση. Ρίχνοντας μία πιο προσεκτική ματιά στα όρια του γηπέδου, στα όρια της περιοχής Natura που συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο του νόμου για τη βιοποικιλότητα και στα όρια του Γ.Π.Σ. παρατηρώ ότι: Η γραμμή του ορίου της περιοχής Natura όπως φαίνεται στο Γ.Π.Σ. είναι χοντρή και ακολουθεί την οριογραμμή ενός υφιστάμενου δρόμου. Από αυτό συμπεραίνω ότι το όριο της περιοχής είναι ο δρόμος. Έτσι μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι το γήπεδο είναι εντός περιοχής Natura. Από το shapefile των περιοχών Natura που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο παρατηρώ ότι το όριο της περιοχής Natura τέμνει το συγκεκριμένο γήπεδο με αποτέλεσμα να αφήνει 400 τ.μ. εντός Natura και 1000 τ.μ. εκτός. Το γήπεδο έχει πρόσωπο στο δρόμο που ανέφερα πριν. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να ακολουθήσω το επίσημο όριο των περιοχών Natura όπως αυτό δίνεται από το ΥΠΕΚΑ (αρχεία GIS). Σε αυτή την περίπτωση, τι θα κάνατε έτσι ώστε να εξακριβώσετε τι ισχύει πλεόν με το συγκεκριμένο γήπεδο;
 7. Πελάτης μου είναι ιδιοκτήτης γηπέδου εκτός σχεδίου με εμβαδόν 1400 τ.μ. Το γήπεδο είναι άρτιο κατά παρέκκλιση και οικοδομήσιμο. Το γήπεδο βρίσκεται σε περιοχή Natura και είναι εντός Γ.Π.Σ. σε Περιοχή Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) και σε υποπεριοχή προστασίας περιβάλλοντος και τοπίου, όπου καθορίζονται κάποιοι ειδικοί όροι δόμησης (π.χ. σύνολο ορόφων: 1). Η νέα ρύθμιση για τη δόμηση σε περιοχές Natura επηρεάζει τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία; Ο πελάτης μου δε μπορεί να χτίσει;
 8. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο βρήκα την παρακάτω γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετικά με τη μεταβίβαση αυθαιρέτων τα οποία έχουν προκύψει από αλλαγή χρήσης. Τελικά μήπως είναι δυνατή η μεταβίβαση του αυθαιρέτου της περίπτωσής μου; ΓνδτΕισΑΠ 10/2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταβίβαση ακινήτου - Αλλαγή χρήσης κτιριακού χώρου - Ημιϋπαίθριοι χώροι -. Σε καμία περίπτωση αλλαγής χρήσεως και μάλιστα είτε η αλλαγή αυτή συνοδεύεται από δομικές κατασκευές είτε όχι, δεν προβλέπεται από το νόμο ως κύρωση η απαγόρευση της μεταβιβάσεως του ακινήτου και μάλιστα με την συνέπεια της ακυρότητας. Κατ' ακολουθίαν, επιτρέπεται η μεταβίβαση ακινήτων που άλλαξαν χρήση των κτιριακών χώρων τους και διατηρούν τη νέα χρήση κατά τη μεταβίβασή τους. ΚΕΙΜΕΝΟ OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009 Αριθ. πρωτ. 3187 Αριθμ. Γνωμ. 10/09 Προς τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 101 από 29-7-2009 έγγραφό σας μας ετέθη το ερώτημα «εάν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009, όπως αυτές τροποποίησαν και συμπλήρωσαν τα άρθρα 7 παρ. 1 και 11 παρ. 2 του Ν. 1577/1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός), επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων που άλλαξαν την χρήση των χώρων τους και διατηρούν τη νέα χρήση αυτών κατά τη μεταβίβασή τους». Όπως προκύπτει από το ίδιο έγγραφο ο διατυπούμενος με αυτό προβληματισμός αφορά ειδικότερα την εφαρμογή ή μη της διατάξεως του άρθρου 17 παρ. 10 του Ν. 1337/1983, με την οποία απαγορεύεται η μεταβίβαση αυθαιρέτων κτισμάτων. Σε απάντηση του ερωτήματος αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα : Με τα άρθρα 40 και 41 του Ν. 3775/2009 τροποποιούνται διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ - Ν. 1557/1985) που αφορούν ημιυπαίθριους ή κλειστούς χώρους κτιρίων (όπως χώρους σταθμεύσεως ή αποθήκες) και ρυθμίζονται θέματα αλλαγής της χρήσεως των χώρων αυτών. Ειδικότερα με την παραγρ. 2 του άρθρου 40 ορίζεται ότι ημιυπαίθριοι χώροι βάσει οικοδομικής αδείας που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι 2 Ιουλίου 2009, σε περίπτωση μετατροπής τους σε κλειστούς χώρους επιτρέπεται να διατηρήσουν τη νέα χρήση τους, εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου, υπό τις οριζόμενες στην ίδια παράγραφο προϋποθέσεις (υποβολή φακέλου περιέχοντος αίτηση, υπεύθυνη δήλωση ορισμένου περιεχομένου και παράβολο, εντός ορισμένων προθεσμιών, και καταβολή εισφοράς). Με την παραγρ. 5 δε του άρθρου 41 ορίζεται ότι, υπό ανάλογες προϋποθέσεις, υπέργειοι και υπόγειοι κλειστοί χώροι κτιρίου (όπως χώροι σταθμεύσεως, αποθήκες κ.λ.π.), βάσει οικοδομικής άδειας που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι 2 Ιουλίου 2009, σε περίπτωση αλλαγής χρήσεως επιτρέπεται και αυτοί να διατηρήσουν τη νέα τους χρήση. Εξάλλου, με το άρθρο 17 του Ν. 1337/1983 προβλέπονται σωρευτικώς κυρώσεις για τα αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές που ανεγείρονται μετά την 31-1-1983, όπως πρόστιμα, κατεδάφιση κ.ά. Ειδικότερα, στην παράγραφο 10, ορίζεται ως κύρωση η επί ποινή ακυρότητας απαγόρευση της μεταβιβάσεως του αυθαιρέτου ή της συστάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ' αυτού ή του οικοπέδου επί του οποίου έχει κατασκευασθεί. Με το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 4 του άρθρου 22 του μεταγενέστερου Ν. 1577/1985 (ΓΟΚ) η αλλαγή της χρήσεως κτιρίου ή μέρους αυτού χωρίς άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας χαρακτηρίζεται ως αυθαίρετη. Όμως ο νόμος διαφοροποιείται όσον αφορά τις κυρώσεις για την εν λόγω μορφή αυθαιρέτου. Διότι στα επόμενα εδάφια της ως άνω παραγράφου 4 ορίζει ότι στην περίπτωση αυτή, δηλαδή της αλλαγής χρήσεως, εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1337/1983, μόνον όμως ως προς την επιβολή προστίμου, ή αν για την αλλαγή της χρήσεως έχουν εκτελεσθεί δομικές κατασκευές, μόνον ως προς την επιβολή προστίμου και την κατεδάφισή τους. Επομένως, σε καμία περίπτωση αλλαγής χρήσεως και μάλιστα είτε η αλλαγή αυτή συνοδεύεται από δομικές κατασκευές είτε όχι, δεν προβλέπεται από το νόμο ως κύρωση η απαγόρευση της μεταβιβάσεως του ακινήτου και μάλιστα με την συνέπεια της ακυρότητας. Κατ' ακολουθίαν τόσο υπό το προ του Ν. 3775/2009, όσο (κατά μείζονα λόγο) υπό το νέο καθεστώς του εν λόγω νόμου, ο οποίος αναφέρεται αποκλειστικώς σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσεως κτιριακών χώρων, επιτρέποντας υπό προϋποθέσεις τη νέα τους χρήση, και δεν μεταβάλλει τα όσα προελέχθησαν σχετικά με την εξαίρεση όλων των περιπτώσεων αλλαγής χρήσεως από την κύρωση της απαγορεύσεως της μεταβιβάσεως, επιτρέπεται η μεταβίβαση ακινήτου που άλλαξαν χρήση των κτιριακών χώρων τους και διατηρούν τη νέα χρήση κατά τη μεταβίβασή τους. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Τέντες
 9. Κάποια απάντηση επί του θέματος;
 10. Σε γήπεδο τυφλό εκτός σχεδίου με εμβαδόν 1200 τ.μ. (μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο),έχει κτιστεί το 1991 κατοικία (συνδεδεμένη με ΔΕΗ) με οικοδομική άδεια για ανέγερση αποθήκης. Για το αυθαίρετο κτίσμα έχει επιβληθεί πρόστιμο από την πολεοδομία το οποίο καταβάλλεται ανελλιπώς τα τελευταία 15 χρόνια. Αυτή την περίοδο γίνονται διαδικασίες για τη μεταβίβασή του κι ο συμβολαιογράφος αρνείται να συντάξει το συμβόλαιο ισχυριζόμενος ότι το αυθαίρετο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί. Για το συγκεκριμένο αυθαίρετο έγινε κανονικά αποδοχή κληρονομιάς πριν 5 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα. Στην αποδοχή κληρονομιάς περιγράφεται αναλυτικά το εν λόγω αυθαίρετο. Τελικά το συγκεκριμένο αυθαίρετο μπορεί να μεταβιβαστεί? Η άποψη μου είναι ότι γίνεται αλλά θέλω ένα νομικό υπόβαθρο να το στηρίξω.. Υ.Γ. Αν δεν κάνω λάθος ο Ν. 1337/83 απαγορεύει τη μεταβίβαση αυθαιρέτων που βρίσκονται σε αιγιαλό, αρχαιολογικό χώρο, δασική έκταση, ρέμα κλπ. Δε λέει κάτι για τη μεταβίβαση αυθαιρέτων που έχουν δηλωθεί σύμφωνα με το Ν. 1337/83.
 11. κάποια απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα;
 12. Γήπεδο εκτός σχεδίου, εμβαδό 1400 τ.μ., πρόσωπο σε δημοτική οδό 23μ., βάθος 68μ., δημιουργήθηκε το 1963, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση. Για τις αποστάσεις από τα όρια, τι ισχύει για την περίπτωση αυτή (5μ. ή 15μ.); Αναφέρομαι πάντα για ανέγερση κατοικίας.
 13. parist43, εγώ πάντως στη θέση σου δε θα αναλάμβανα αυτή την υπόθεση με τους όρους που θέτουν οι ιδιοκτήτες. Γιατί όπως είπες κι εσύ, ο μηχανικός πρώτα απ' όλα πρέπει να προστατεύει τον εαυτό του και να μην υποκύπτει σε κανένα δέλεαρ (καλή αμοιβή). Ή θα κάνουν κάθετη και δε θα χωρίσουν το κτίσμα ή τίποτα....
 14. Το μόνο που μπορείς να κάνεις σε αυτή την περίπτωση είναι μόνο κάθετη και να συμπεριλάβεις στη μία κάθετη ολόκληρο το κτίσμα δίνοντας στο αντίστοιχο "ιδιοκτήτη" της κάθετης όλα τα χιλιοστά του κτίσματος.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.