Jump to content

stat

Core Members
 • Content Count

  506
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by stat

 1. Φίλε SOTHRIS, πολύ σωστή η διευκρίνισή σου ότι, μέχρι και το 2009, που ο νόμος έλεγε έκπτωση έως 60% για εταιρίες και έως 25% για ελ. επαγγελματίες, σε περίπτωση ελέγχου είμασταν περίπου στο έλεος του εφοριακού. Από 1/1/2010, το ποσοστό έκπτωσης (70% ή 35% ανάλογα με τον κυβισμό) όπως έγραψες είναι υποχρεωτικό, εφόσον όμως το ΙΧ καλύπτει και επαγγελματικές ανάγκες. Ήθελα να ρωτήσω πρακτικά πώς αποδεικνύεται αυτό, σε περίπτωση ελέγχου. Ευχαριστώ
 2. Θα συμφωνήσω και εγώ στα 1-2-3, διότι: Κώδικας Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000, όπως ισχύει σήμερα) Άρθρο 30 4.Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες: α) ... β) ... γ) ... δ) ... ε) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα πιο πάνω μεταφορικά μέσα, εφόσον προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο.
 3. Δες το προσχέδιο νόμου (άρθρα 13-26) στο http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=7ArTM2vp2%2bc%3d&tabid=367
 4. Υπάρχει νομικό έρεισμα σε αυτό; Προφανώς ήταν αντιαναπτυξιακό και μάλλον μείωση εσόδων συνεπάγεται για το κράτος παρά εξοικονόμηση χρηματων, αλλά τι μπορούμε να βάλουμε στην ένσταση σχετικά;
 5. Για την Αττική: "Το όριο βαθμολογίας έγκρισης επενδυτικού σχεδίου του ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ » - σε συνάρτηση με την ΥΑ διάθεσης πιστώσεων και την φθίνουσα σειρά κατάταξης για τον άξονα 03 «Αττική» – το οποίο διαμορφώθηκε στις 76,096 μονάδες."
 6. sdim, αυτό που αναφέρεις περιλαμβάνεται στο φορολογικό νόμο που ψηφίστηκε το Μάρτη (παρ. 1β άρθρου 7 Ν.3842/2010). http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/law/Documents/n2842_forologiko.pdf
 7. Πράγματι, από ΔΟΥ σε ΔΟΥ πολλές φορές μπορεί να λάβει κανείς διαφορετικές απαντήσεις. Topap, αν έχεις και άλλα σχετικά μπορείς να τα ανεβάσεις;
 8. Erling, αν ήταν επαγγελματικό (με τους περιορισμούς που έχουν αναφερθεί, π.χ. για καθίσματα, καρότσα, πίσω τζάμια), τότε θα εξέπιπτες τον ΦΠΑ, ενώ αποσβέσεις και έξοδα θα περνούσαν 100%. Με το αυτοκίνητο αυτό όμως δε θα μπορούσες να κυκλοφορείς παρά μόνο για τις ανάγκες της επιχείρησης (άσχετα αν αυτό δεν ελέγχεται στην Ελλάδα, γνωρίζω από χώρα του εξωτερικού αυτό να ελέγχεται αυστηρά). Όταν ο νομοθέτης αναγνωρίζει για φορολογικούς σκοπούς μόνο ένα μέρος των δαπανών για επιβατηγά αυτοκίνητα Ι.Χ., τότε θεωρει εξ ορισμού οτι αυτά δεν χρησιμοποιούνται μονο για τις ανάγκες της επιχείρησης / του ελ. επαγγελματία. Και ευτυχώς με τον τελευταίο νόμο καταργήθηκε το "μέχρι 25%" και έγινε σκέτο "70%" (ή "35%", αναλόγως τα κυβικά), γιατί αλλιώς ήταν στο χέρι του κάθε εφοριακού να καθορίσει το ποσοστό που του άρεσε. Και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό.
 9. erling, δε διαφωνώ. Στο post #76 στην 1η παράγραφο λέω το ίδιο με τα 1, 2, 3 που λες και εσύ. Με βάση όμως τη δεύτερη παράγραφο προσθέτω: 4. Ειδικά για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ελεύθερου επαγγελματία εκπίπτουν οι δαπάνες αποσβέσεων. (αυτό προκύπτει από τα Άρθρα 48,49 και 31 του ΚΦΕ) Συμφωνείς με αυτό;
 10. Ευχαριστώ Topap για τις απαντήσεις. Επανέρχομαι στο θέμα των αποσβέσεων διότι η επιμονή του erling με έκανε να το ψάξω αρκετά περισσότερο. Έχει ενδιαφέρον, νομίζω. Είναι λοιπόν το ΙΧ πάγιο περιουσιακό στοιχείο του ελεύθερου επαγγελματία; Στο ΠΔ 299/2003 που καθορίζει τους συντελεστές απόσβεσης, αναφέρονται ρητά τα "επιβατηγά αυτοκίνητα" (άρθρο 10 περίπτωση γ, υποπερίπτωση γγ). Το πρόβλημα είναι στη δομή αυτού του διατάγματος. Στο άρθρο 1 παρ. 1 ορίζεται ως πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ΠΔ οι επιχειρήσεις "που ασκούνται από φυσικά και νομικά πρόσωπα" και οι "υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων". Στη συνέχεια (άρθρα 3 ως 11) δίνονται οι συντελεστές για δεκάδες είδη παγίων, χωρίς να διευκρινίζεται αν αφορούν σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες ή και στα δύο. Και έρχεται μετά το άρθρο 12, που αφορά αποκλειστικά σε "πάγια στοιχεία ασκούμενης δραστηριότητας, η οποία εντάσσεται στις υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων" στο οποίο επαναλαμβάνονται ορισμένοι από τους παραπάνω διατυπωμένους συντελεστές (όχι πάντως των επιβατηγών οχημάτων). Τι συμπεραίνετε; Αν διαβάσετε το http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=23265 από το post #15 και μετά (ειδικά αν δείτε και την ερμηνευτική ΠΟΛ 1122/2003 και την παρ. 9 του άρθρου 4 Ν. 3522/2006), ένα είναι το συμπέρασμα: ότι μόνο τα πάγια του άρθρου 12 του ΠΔ 299/2003 είναι πάγια περιουσιακά στοιχεία ελεύθερου επαγγελματία. Άρα αγαπητέ erling, η απάντηση στην ερώτηση "Είναι το ΙΧ πάγιο περιουσιακό στοιχείο του ελεύθερου επαγγελματία;" φαίνεται να είναι ΟΧΙ. Πάμε τώρα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ). Στο άρθρο 48 καθορίζεται ότι "Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του [...] μηχανικού" (μεταξύ άλλων). Στο άρθρο 49, αμέσως μετά, λέει ότι "Από το ακαθάριστο εισόδημα εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 31". Εκεί γράφει αυτό που παρέθεσαν και άλλοι νωρίτερα "Ειδικά για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό μέχρι χίλια εξακόσια (1.600) κυβικά εκατοστά, εκπίπτουν οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής, κυκλοφορίας και αποσβέσεων και τα μισθώματα που καταβάλλονται σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ή οποιονδήποτε τρίτο, σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του ύψους αυτών, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης. Για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού εκπίπτει, με τις ίδιες προϋποθέσεις, ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των πιο πάνω δαπανών." Συνοψίζοντας: Στους μηχανικούς εκπίπτουν οι δαπάνες αποσβέσεων για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. Άρα αγαπητέ erling, η απάντηση στην ερώτηση "Σαν ελεύθερος επαγγελματίας, μπορώ να αποσβέσω το ΙΧ;" φαίνεται να είναι ΝΑΙ. Ή τουλάχιστον, αυτό μπορείς να πεις στον εφοριακό που θα έρθει να σε ελέγξει.
 11. @ggeorge "ο λογιστης μου ελεγε ότι απλα αφαιρειται το ΦΠΑ απο το φορολογητεο": Θα σε συμβούλευα να αλλάξεις λογιστή... @Topap "στο Α τριμηνο το περασα στα βιβλια μου σαν 100%": μπορείς στο τέλος του έτους να προσθέσεις μία αρνητική καταχώρηση στα έξοδα (ένα "αρνητικό έξοδο" δηλαδή) για να καλυφθεί η διαφορά. Θα κάνεις το ίδιο δηλαδή που έκανε (με το προηγούμενο καθεστώς) και κάποιος με έξοδα ΙΧ στο τέλος του έτους πάνω από το 3% του τζίρου. @erling "Άρα μπαίνει σε απόσβεση το μη επαγγελματικό ΙΧ?": Ναι. Ο νέος νόμος το λέει ρητά. Ο συντελεστής θα είναι από 11% (κατώτατο) ως 15% (ανώτατο), βλ. Π.Δ. 299/2003 http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/pd299_03.htm Και δύο ερωτήσεις σχετική με την απόσβεση: - Όταν κάνουμε απόσβεση με σταθερό ποσοστό, το τελευταίο έτος τι γίνεται; π.χ. αν κάνουμε 6 χρόνια με 15% (σύνολο 90%), το τελευταίο έτος βάζουμε το υπόλοιπο 10%; - Μεταξύ του κατώτατου και ανώτατου συντελεστή, επιλέγουμε ελεύθερα ή υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί; Τι συμφέρει; ευχαριστώ
 12. Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων από τους Ελεύθερους Επαγγελματίες – Επιλεξιμότητα και εύλογο κόστους δαπανών 30/4/2010 Ξεκίνησε η διαδικασία αποστολής των σχετικών αποφάσεων με τα αναλυτικά στοιχεία επιχορήγησης της εγκεκριμένης πρότασης στους επενδυτές. Το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης της δράσης περιλαμβάνεται στην Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης και οι επιλέξιμες δαπάνες που θα τύχουν επιχορήγησης στο παράρτημα Δ΄ αυτής. Υπενθυμίζεται ότι η έγκριση των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονική αξιολόγηση σύμφωνα με τα στοιχεία του Εντύπου Ε1 και των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των οικονομικών ετών 2008, 2009. Επιπλέον η υλοποίηση της πρότασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω πλαίσιο έγκειται στην αποκλειστική ευθύνη του επιτηδευματία και τονίζεται ότι ο έλεγχος της επιλεξιμότητας και του εύλογου του κόστους των δαπανών θα διενεργηθεί κατά την φάση του επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου από τον αρμόδιο ΕΦΔ. Άρα ο επενδυτής φέρει την ευθύνη να υλοποιήσει το επιλέξιμο τμήμα της πρότασης του προκειμένου να τύχει επιχορήγησης σύμφωνα με το παράρτημα Δ’ της ΥΑ προκήρυξης. Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός μειώνεται κάτω από το όριο που προβλέπεται ως κατώτατο (άρθρο 5, πίνακας 2 της ΥΑ προκήρυξης), η επένδυση θα κρίνεται συνολικά μη επιλέξιμη και δεν θα επιχορηγείται.
 13. Ενημέρωση για την αποστολή αποφάσεων στους υποψήφιους επενδυτές της δράσης ενίσχυσης επιστημόνων / ελεύθερων επαγγελματιών (Προκήρυξη υπ. αριθ. 41240/ΕΥΣ6713/26.8.2009) 30/4/2010 Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της δράσης ενίσχυσης επιστημόνων/ελευθέρων επαγγελματιών, ξεκίνησε η διαδικασία αποστολής των σχετικών αποφάσεων στους επενδυτές. Στην περίπτωση επιχορήγησης, έχει ξεκινήσει η αποστολή εγκριτικών αποφάσεων στους επενδυτές που θα επιχορηγηθούν από το πρόγραμμα. Όλοι οι εγκριθέντες επενδυτές θα λάβουν σχετική επιστολή. Ταυτόχρονα, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων έχουν αναρτηθεί ηλεκτρονικά οι εγκριτικές αποφάσεις, οπότε οι εγκριθέντες επενδυτές μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα (http://www.ependyseis.gr/mis'>http://www.ependyseis.gr/mis'>http://www.ependyseis.gr/mis) και να ανακτούν την απόφαση. Η υλοποίηση των επενδυτικών προτάσεων μπορεί να ξεκινήσει άμεσα. Στην περίπτωση μη επιχορήγησης, στο προσεχές χρονικό διάστημα θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά οι απορριπτικές αποφάσεις για όσους δεν έχουν εγκριθεί, οι οποίες και θα παραθέτουν αναλυτικά στοιχεία για την απόρριψη. Οι μη επιχορηγούμενοι επενδυτές κάνοντας χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης που διαθέτουν για το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων θα μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα (http://www.ependyseis.gr/mis) και να ανακτούν την απορριπτική απόφαση. Παράλληλα, θα αποσταλούν και οι έγγραφες απορριπτικές αποφάσεις. Αμέσως μετά, θα ενεργοποιηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων η σχετική διαδικασία υποβολής ενστάσεων, οι οποίες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ενότητας που θα είναι διαθέσιμη. Η ένσταση θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην ειδική ενότητα που θα είναι διαθέσιμη. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού ενστάσεων θα δημοσιοποιηθεί μέσω των ιστοσελίδων http://www.ependyseis.gr και http://www.espa.gr.
 14. Να υποθέσω (από το προφίλ σου) ότι υπέβαλλες αίτηση στην Κρήτη; Διότι στην Αττική με Μ.Ο. εισοδημάτων <10.000€ δεν παίρνεις επιχορήγηση.
 15. Συνάδελφε, τα αποτελέσματα αργούν ακόμα, αφού μετά τις 10/3 θα ακολουθήσει η "δεύτερη και τελική φάση παραδεκτότητας και αξιολόγησης", όπως λέει το e-mail από το ΕΣΠΑ. (Πόσους μήνες άραγε; ) Οι όροι χρηματοδότησης (πρώτα πληρωμή του συνόλου και ύστερα από κάποιους μήνες πάλι είσπραξη της επιχορήγησης) είναι αρκετά "σκληροί", ιδιαίτερα για τους νέους και ίσως αποθαρρύνουν ορισμένους από το να υλοποιήσουν τελικά την πρότασή τους. Καλό θα ήταν βέβαια όσοι έχουν ήδη αποφασίσει ότι δε θα πραγματοποιήσουν την επένδυση, να αποσύρουν τις προτάσεις τους (τι λέω τώρα, θα μου πείτε). Δυστυχώς όμως δεν προβλέπεται κάποια αναδιανομή του ποσού που δε θα απορροφηθεί και έτσι απλώς θα πάει χαμένο, ενώ θα μπορούσαν να είχαν επωφεληθεί περισσότεροι.
 16. Έχω υποβάλλει και εγώ αίτηση στο ΕΣΠΑ Ελεύθερων Επαγγελματιών, μόλις προχθές όμως εντόπισα αυτό το πολύ ενδιαφέρον thread στο forum του michanikos.gr. Διάβασα αρκετές πολύ χρήσιμες πληροφορίες και θα ήθελα να προσθέσω και εγώ το "λιθαράκι" μου, με μερικές απόψεις και πληροφορίες όσον αφορά στην τρέχουσα κατάσταση του προγράμματος. Βρισκόμαστε λοιπόν (ακόμα) στην πρώτη φάση του προγράμματος, τη "φάση ταυτοποίησης" και αναμένονται οι διορθωτικές υποβολές όσων δεν ταυτοποιήθηκαν επιτυχώς με την αρχική τους υποβολή. Σύμφωνα με το e-mail που έλαβα από το ΕΣΠΑ, η προθεσμία για τις διορθωτικές υποβολές είναι η 26/2/10, αλλά σύμφωνα με την ιστοσελίδα http://www.espa.gr/Greek/News.aspx?newsid=158 είναι η 10/3/10. Τέλος πάντων. Θα ακολουθήσει ο έλεγχος παραδεκτότητας και μετά η αξιολόγηση (και βαθμολόγηση) των προτάσεων. Σχετικά με το τελευταίο, από επικοινωνία με το επίσημο e-mail του ΕΣΠΑ, στο ερώτημα "Σχετικά και με πρόσφατη συνέντευξη της Υπ. Οικονομίας στις 18/11, θα ήθελα να σας απευθύνω ορισμένες ερωτήσεις [...] Πώς θα υλοποιηθεί η προτεραιότητα στους νέους επαγγελματίες;" απάντησαν "Τα κριτήρια αξιολόγησης μεριμνούν υπέρ των νέων επαγγελματιών." Δηλαδή δεν προτίθενται να αλλάξουν τα κριτήρια. Συνεπώς διαφωνώ με το post #342 του apoul. Τώρα αν τελικά υπερτερεί το κριτήριο της νεότητας ή το εισοδηματικό... θα φανεί στα αποτελέσματα. Αναφορικά με τις πιθανότητες έγκρισης, έχουμε τα εξής δεδομένα: - Συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) 70.000.000€ - Ύψος *επιχορήγησης* κάθε πρότασης: 3.000-5.000€ (για δικηγόρους, συμβολαιογράφους, λογιστές, οικονομολόγους/συμβούλους), 4.000-8.000€ (για αρχιτέκτονες, μηχανικούς, γεωλόγους, γεωπόνους, δασολόγους, ιχθυολόγους) και 5.000-20.000€ (για γιατρούς, οδοντιάτρους) - Αριθμός προτάσεων: ο αριθμός πρωτοκόλλου έφτασε το 26.600 http://www.e-espa.gr/forum/viewtopic.php?f=32&t=589 ωστόσο σίγουρα κάποιες υποβολές θα είναι άκυρες ή μη επιλέξιμες. Η καθημερινή http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_04/12/2009_381847 αναφέρει 20.000 αιτήσεις. ΟΚ μέχρι εδώ. Κάνοντας τώρα μία - κάπως αυθαίρετη - παραδοχή ότι η μέση *επιχορήγηση* θα είναι 7.000€ (που αντιστοιχεί σε συνολικό προϋπολογισμό 14.000€ για άνω πενταετίας ή 8.750€ για νέους), προκύπτει ότι θα χρηματοδοτηθούν 70.000.000 / 7.000 = 10.000 προτάσεις. Αν επιπλέον θεωρήσουμε ότι από τις υποβληθείσες στο σύστημα αιτήσεις, μόνο οι 20.000 είναι έγκυρες και επιλέξιμες, προκύπτει ότι θα χρηματοδοτηθούν 1 στις 2. Με ακρίβεια μηχανικού Τέλος, μία λεπτομέρεια που κανείς έως τώρα δεν επισήμανε: στον μειωμένο προϋπολογισμό (70 εκ. ευρώ) η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία είναι "ριγμένες" καθώς περιορίστηκαν σε ποσοστό 23,3% και 20%, αντίστοιχα, της αρχικής χρηματοδότησης, ενώ οι υπόλοιπες περιφέρειες μειώθηκαν όλες το ίδιο, στο ένα τρίτο του αρχικού (33,6% για την ακρίβεια). Μία μικρή βοήθεια στην επαρχία που δεν πολυδιαφημίστηκε. http://career.duth.gr/dimosio/files/fek_b1693_210809.pdf (αρχικός προϋπολογισμός) http://www.keepandshare.com/doc/view.php?id=1655392&dn=y (τροποποίηση) Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Παρατήρηση: Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. Ευχαριστώ, ilias
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.