Jump to content

Ezekiel_topo

Members
 • Content Count

  16
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Ουδέτερη

About Ezekiel_topo

 • Rank
  Νέο Μέλος

Profile Information

 • Φύλο
  Δεν απαντώ
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχ/κός

Recent Profile Visitors

285 profile views
 1. Συνάδελφοι καλησπέρα!! Τα δεδομένα μου είναι τα εξής για μια τεμνόμενη ιδιοκτησία: Εμβαδόν συνολικού γηπέδου: 2200μ2 Εμβαδόν εντός οικισμού (οριοθετημένος κάτω των 2000 κατοίκων): 150μ2 (αρτιότητα 1000μ2) Εμβαδόν εκτός ορίων οικισμού: 2050μ2 Επίσης, σαν χρόνος δημιουργίας του γηπέδου είναι το 1977, ενώ υπάρχει πρόσωπο τόσο στο εντός όσο και στο εκτός σχεδίου τμήμα. Ακόμη, το εκτός σχεδίου τμήμα βρίσκεται σε περιοχή Natura. Επίσης, το τοπογραφικό διάγραμμα συντάσσεται για συμβόλαιο. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: στη βεβαίωση αρτιότητας βεβαιώνω για το ολικό γήπεδο σαν ενιαίο λέγοντας ότι είναι κατά παρέκκλιση άρτιο και οικοδομήσιμο στην προκειμένη ή θα πρέπει να ξεχωρίσω τα τμήματα και να κάνω ειδική αναφορά στο καθένα?? Ακόμη, εφόσον είμαι κατά παρέκκλιση άρτιος, θα υπολογίσω τη δόμηση με βάση το εμβαδόν των 150μ2 ή υπάγομαι στο άρθρο 7 και πάω στα 1000μ2 της αρτιότητας??
 2. "Κάθε οικόπεδο για να είναι οικοδομήσιμο πρέπει να έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση. Ο παραπάνω χώρος πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 μέτρα και να εφάπτεται σε όλο το μήκος της μίας πλευράς των ορίων του οικοπέδου. 'Οπου το πλάτος αυτό υπολείπεται των 4 μέτρων, για να είναι το οικόπεδο οικοδομήσιμο, πρέπει με συμβολαιογραφική πράξη, της οποίας αντίγραφο κοινοποιείται με απόδειξη στον οικείο ΟΤΑ, να τεθεί σε κοινή χρήση λωρίδα οικοπέδου τόση, ώστε από το πρόσωπο του εναπομένοντος οικοπέδου μέχρι τον άξονα του κοινόχρηστου χώρου να επιτυγχάνεται πλάτος τουλάχιστον 2 μέτρων. Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται τα τμήματα του οικοπέδου που καταλαμβάνονται από οικοδομές." Συνάδελφοι καλησπέρα!! Σε οριοθετημένο οικισμό κάτω των 2000 κατοίκων, στην περίπτωση που το πλάτος του κοινόχρηστου χώρου στο πρόσωπο οικοπέδου υπολείπεται των 4μ. και το όριο του "απέναντι" που οριοθετεί τον κοινόχρηστο χώρο είναι μια οικοδομή, για να οικοδομήσω εγώ οφείλω να παραχωρήσω εδαφική λωρίδα τόση ώστε να επιτευχθεί το ημιπλάτος των 2μ. από τον άξονα ή κατευθείαν 4μ. από την απέναντι οικοδομή?? Ρωτάω γιατί αν ισχύει η πρώτη περίπτωση τότε, με δεδομένο ότι ο γείτονας εξαιρείται από την υποχρέωση παραχώρησης λωρίδας λόγω της υφιστάμενης οικοδομής, δεν θα προκύψει ποτέ πλάτος 4μ. το κοινόχρηστου χώρου (προσπαθώντας να ερμηνεύσω την παραπάνω υπογραμμισμένη πρόταση)
 3. Αρχικά, το εκτός σχεδίου τμήμα είναι αδόμητο ενώ στο εντός των ορίων του οικισμού τμήμα υπάρχουν δύο στάβλοι και ένα παλιό σπίτι. Ο διαχωρισμός μέσω της σύστασης της κάθετης σκοπεύουν να γίνει με τρόπο ώστε το πρώτο τμήμα να είναι εντός του οικισμού και το δεύτερο να έχει το υπόλοιπο εντός και όλο το εκτός!!
 4. Συνάδελφοι καλησπέρα!! Έχω αποτυπώσει έκταση περίπου 6 στρεμμάτων εκ των οποίων τα 4,8 στρ. βρίσκονται εντός των ορίων οριοθετημένου οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων και τα υπόλοιπα εκτός σχεδίου. Ο πελάτης επιθυμεί να κάνει κατάτμηση, όμως λόγω έλλειψης του απαραίτητου μήκους προσώπου δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο!! Για αυτό ρωτάω το εξής: είναι δυνατό να γίνει σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας σε μια τέτοια περίπτωση όπου ένα τμήμα της ιδιοκτησίας είναι εντός και ένα εκτός σχεδίου??
 5. Συνάδελφοι, ένα αγροτεμάχιο έκτασης 4100μ2 σε εκτός σχεδίου περιοχή και εντός των ορίων περιοχής Natura2000 έχει πρόσωπο σε επαρχιακή οδό 31μ.. Βάσει τίτλων, το αγροτεμάχιο υφίσταται από το 1937 ως έχει, οπότε την ημερομηνία έκδοσης του Ν.3937/2011 θεωρούνταν κατά παρέκκλιση άρτιο και οικοδομήσιμο αφού δεν έχει το ελάχιστο πρόσωπο των 45μ. σύμφωνα με το διάταγμα της εκτός σχεδίου δόμησης για τα γήπεδα με πρόσωπο σε επαρχιακή οδό. Ο Ν.3937/2011 αναφέρει ότι "Κατ’ εξαίρεση, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση, γήπεδα έκτασης τουλάχιστον 4.000 τ.μ., τα οποία, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις" Επομένως, το αγροτεμάχιό μου ως κατά παρέκκλιση άρτιο και οικοδομήσιμο στις 31-3-2011 και όχι κατά κανόνα υπάγεται στην παραπάνω παρέκκλιση??
 6. Συνάδελφοι, όσο περίεργο και αν φαίνεται για το συγκεκριμένο τομέα του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης δεν προβλέπεται παρέκκλιση, αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από την υπηρεσία!! Δεν έχω μιλήσει με την υπηρεσία όμως για το ζήτημα που δημιουργείται πλέον με τους όμορους και το πώς έβγαλαν άδεια δόμησης (υπάρχει σχετικά καινούρια οικοδομή δίπλα) χωρίς να γίνει κάποια τακτοποίηση του όμορου δικού μου!! Γενικά βλέπω ότι η βεβαίωση περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας των όμορων όταν ζητείται για την έκδοση άδειας δόμησης γίνεται με αρκετή "ευκολία" και ελαφρότητα χωρίς καμία διερεύνηση...
 7. Αυτό με τους όμορους θέλει διερεύνηση...Πάντως εγώ καταλαβαίνω ότι λόγω κάλυψης δεν εγγράφεται κτίριο 50μ2 στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου μου οπότε δεν μπορώ να "υπαχθώ" στο άρθρο 25...
 8. Καλησπέρα συνάδελφοι!! Οικόπεδο εμβαδού 118μ2 εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης με πρόσωπο 8.20μ. σε δρόμο και εντός αυτού παλιά ισόγεια οικοδομή (χωρίς οικ. άδεια) δεν πληροί τις προϋποθέσεις αρτιότητας στην περιοχή, όπου ισχύουν τα εξής: Αρτιότητα κανόνα: 400μ2 (δεν υπάρχει παρέκκλιση), Πρόσωπο κανόνα: 15μ. (δεν υπάρχει παρέκκλιση) Σ.Δ.: 1.00 και Ποσοστό κάλυψης: 40% Το οικόπεδο βάσει τίτλων που προσκομίστηκαν προϋφίσταται του 1977!! Προφανώς το οικόπεδο δεν έχει τις προϋποθέσει αρτιότητας του κανόνα, οπότε με τα παραπάνω δεδομένα (π.χ. κάλυψη x εμβαδό οικοπέδου=47.2 μ2) να φανταστώ δεν μπορώ να υπαχθώ στο άρθρο 25???
 9. Συνάδελφοι, καλημέρα!! Οικόπεδο εμβαδού 48μ2 τριγωνικού σχήματος στο συνεκτικό τμήμα οριοθετημένου οικισμού (αρτιότητα: 400μ2) το οποίο προϋφίσταται της 3-5-1985 (ΦΕΚ 181Δ), δηλαδή είναι κατά παρέκκλιση άρτιο, και έχει πρόσωπο σε δημοτική οδό (πλάτος οδού > 4μ.) μπορεί να είναι οικοδομήσιμο??
 10. Ναι έχουν, απλά δεν υπάρχει το απαιτούμενο πλάτος του κοινόχτηστου χώρου - αυτό σήμερα είναι 3.50μ. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι οφείλω να αναφέρω ότι κατατμώ σε δύο άρτια τμήματα, τα οποία και θα καταστούν οικοδομήσιμα όταν ο ιδιοκτήτης αφήσει το απαιτούμενο πλάτος ώστε να προκύψουν τα 2 μέτρα από τον άξονα της οδού - κοινόχρηστου χώρου!!
 11. Μα πώς είναι μή άρτια??? Το πρώτο τμήμα που θα προκύψει από την κατάτμηση θα έχει την αρτιότητα που πρέπει (οικόπεδο εντός οικισμού 700τ.μ. σύμφωνα με το ΦΕΚ της οριοθέτησης του οικισμού)) και το δεύτερο τμήμα που θα προκύπτει θα είναι τεμνόμενη ιδιοκτησία εμβαδού 2500τ.μ. όπου τα 700τ.μ. θα είναι εντός και τα υπόλοιπα 1800τ.μ. εκτός, επομένως το όλο τμήμα θα μπορεί να χαρακτηριστεί ως άρτιο από το εντός οικισμού τμήμα (από μόνο του το εκτός σχεδίου τμήμα δεν θα ήταν άρτιο). Έχω άδικο??
 12. Σε συνέχεια των προηγούμενων αναφέρω τα εξής: 1) Ο οικισμός μου εκτός από φθίνων είναι και στάσιμος αλλά δεν είναι προ του 1923 2) Από την πολεοδομία δεν μου ανέφεραν σαν πρόβλημα για την εφαρμογή του Π.Δ./6-12-1982 την έλλειψη ορισμού κάποιου κέντρου για τον οικισμό Σε αυτό να αναφέρω ότι από την εγκύκλιο 14450/2880/26/83 δεν μου προκύπτει σαν υποχρεωτικό να έχει οριστεί επίσημα το κέντρο του οικισμού για την εφαρμογή του παραπάνω Π.Δ. - θεωρώ ότι το αφήνει με κάποιο τρόπο στην υποκειμενική μας κρίση να ορίσουμε κάποιο μέρος σαν κέντρο με μια δόση λογικής πάντα (π.χ. την εκκλησία του χωριού, το σχολείο). Επίσης, αναφορικά με την περίπτωσή μου, με το ΦΕΚ 207Δ/1983 (Αρίθμ. απόφασης Νομάρχη 1147) "Καθορισμός Ν. Ιωαννίνων που εμπίπτουν στο Π.Δ. 6.12.1982" ο οικισμός στον οποίο αναφέρομαι έχει οριστεί ότι εμπίπτει στο Π.Δ./6-12-1982. Επομένως, επανέρχομαι στο βασικό ερωτήματά μου: - Εφόσον το παραπάνω Π.Δ. αναφέρεται μονάχα σε όρους δόμησης για την έκδοση οικοδομικών αδειών για χρήση κατοικίας, εγώ με ποια λογική βεβαιώνω για την αρτιότητα του γηπέδου μου εφόσον τη δεδομένη χρονική στιγμή ο πελάτης μου δεν γνωρίζει αν θέλει να βγάλει άδεια για σπίτι ή αποθήκη κάποια στιγμή μελλοντικά και απλά σήμερα θέλει να κάνει συμβόλαια?? (π.χ. μπορεί το γήπεδό μου να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο στην περίπτωση που είναι να βγάλει άδεια οικίας με το Π.Δ./6-12-1982 και μή άρτιο και μή οικοδομήσιμο αν θέλει να βγάλει άδεια για κάτι διαφορετικό αν πάει με την εκτός σχεδίου δόμηση?? - ελπίζω να γίνομαι αντιληπτός και να μη δημιουργώ σύγχυση με τον τρόπο που διατυπώνω τις σκέψεις μου)
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.