Μετάβαση στο περιεχόμενο

Paul_Mix

Core Members
 • Περιεχόμενα

  1.929
 • Εντάχθηκε

 • Τελευταία επίσκεψη

 • Days Won

  2

Φήμη στην κοινότητα

283 Εξαιρετική

7 Ακόλουθοι

Σχετικά Paul_Mix

 • Κατάταξη:
  Διακεκριμένο Μέλος

Profile Information

 • Φύλο
  Δεν απαντώ
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Τελευταίοι επισκέπτες προφίλ

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Στην αρχική σελίδα του φόρουμ υπάρχει είδηση σχετικά με ελέγχους από την ΔΟΥ. 3. Εχετε δηλώσει το POS στο Ε3 ? 4. Εχω το viva wallet σαν POS και έχω δηλώσει τον επαγγελματικό λογαριασμό της viva στο taxis. Oμως επιπλέον έχω δηλώσει και τον επαγγελματικό λογαρισμό της Εθνικής στον οποίο δεν υπάρχει διασύνδεση με POS. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα?
 2. Όταν πρόκειται για Κ/Ξ φυσικών προσώπων, το κάθε μέλος της Κ/Ξ θα υποβάλλει τα δικά του δικαιολογητικά. Πρέπει όμως να υποβάλλουν επιπλέον και κάποιο άλλο δικαιολογητικό νομιμοποίησης? Την προσφορά την έχουν έχουν υπογράψει όλα τα μέλη, οπότε δεν τίθεται θέμα πληρεξουσίου εκπροσώπησης. Και η Κ/Ξ ακόμα δεν έχει συσταθεί.
 3. Λάθος μου. Όταν έγραψα "η υπηρεσία μου έστειλε πρόσκλήση υποβολης δικαιολογητικων" εννόουσα ότι μου έστειλαν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ την πρόσκληση στις 9/1 ενώ το έγγραφο είχε πρωτοκολλο με ημερομηνία 8/1. Επομένως ισχύει η ημερομηνία που το έλαβα στο ΕΣΗΔΗΣ και προσθέτω ακόμα 10 ήμερες και όχι 9+σήμερα
 4. Η Υπηρεσία μου έστειλε "πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών έντος 10 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας". Το έγγραφο εχει ημερομηνία Πρωτοκόλλου 8/1/2019. Στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ έχει ως ημερομηνία "Τελευταία Ενημέρωση" 9/1/2019 Μέχρι πότε πρέπει να τα υποβάλλω? μέχρι τις 17 , 18 ή 19 ? Στην υπηρεσία μου είπαν ότι η ημέρα σύνταξης του εγγράφου (8/1/2019) υπολογίζεται μέσα στο 10ημερο και υπολογίζω ακόμα 9 ημέρες
 5. Paul_Mix

  Δημόσια Έργα

  Στην περίπτωση που για κάποια δικαιολογητικά μπορεί να υπάρξουν απορίες ή αμφισβήτηση, η επιτροπή είναι υποχρεωμένη να ξανακάλεσει τον μειοδότη και να του ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις για τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά ή μπορούν να βγάλουν άκυρη την προσφορά χωρίς προηγουμένως να τον έχουν ξανακαλέσει?
 6. Σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ζητούν να υποβληθούν τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά κι εν συνεχεία να προσκομίσουμε σε έντυπη μορφή, τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Ποιά δικαιολογητικά απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή? δεν γίνονται δεκτά τα αντίγραφα των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες?
 7. Nα ρωτήσω κάτι άλλο, Πρέπει υποχρεωτικά να πληρώνουμε μέσω του δηλωμένου επαγγελματικού λογαριασμού τις εισφορές του ΕΦΚΑ, την συνδρομή ΤΕΕ, τις προμήθειες των εγγυητικών ΤΜΕΔΕ ή μπορεί να γίνει και με λογαριασμό Ταμιευτηρίου?
 8. οι εγγυητικές Συμμετοχής από το ταμείο Παρακαταθηκών γίνονται δεκτές στους διαγωνισμούς κι ας μην γράφουν όσα ζητάνε οι διακηρυξεις ?
 9. Σε αυτήν την περίπτωση, (στήριξη στην ικανότητα τρίτων) δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή με την μορφή Κ/Ξ, μπορώ να συμμετέχω έχοντας υπογράψει ενα συμφωνητικό με τον οικονομικό φορέα στον οποίο στηρίζομαι ? Το συμφωνητικό αυτό πρέπει να έχει συνταχθεί υποχρεωτικά από συμβολαιογράφο ή μπορεί να γίνει μεταξύ μας?
 10. Σε περίπτωση προμήθειας, όπου δεν ζητείται καθόλου ΜΕΕΠ, εαν στα κριτήρια επαγγελματικής δραστηριότητας ζητούν "προυπηρεσία" παρόμοιας σύμβασης τα τελευταία έτη και εγώ δεν έχω, μπορώ να στηριχθώ σε κάποιον τρίτο που έχει υπογράψει παρόμοια σύμβαση προμήθειας?
 11. Στις διακηρύξεις γράφουν: "2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτους" αυτό τι ακριβώς σημαίνει? Εαν εγώ δεν πληρώ κάποιο από τα κριτήρια της παραγράφου 2.2.5, μπορώ να κανω ιδιωτικό συμφωνητικό με κάποιον τρίτο που πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο και να συμμετέχω?
 12. ΜΕΕΠ με ημερομηνια ισχυς 20/12 συμμετειχε σε διαγωνισμο την 8/11 Τωρα που θα ζητήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχης για τον διαγωνισμο, δεν θα ειναι σε ισχύ την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών. Υπάρχει κάποια εγκύκλιος που δίνει παράταση ισχύος της βεβαιώσης ΜΕΕΠ για 3 μήνες πέρα της λήξης ισχύος? Να την επισυνάψω μαζί με το ΜΕΕΠ κατά την υποβολή των δικαιολογητικών ισχύος?
 13. Oι οικίσκοι των γεωτρήσεων που βγαίνουν με ΕΕΜΚ μετράνε στην Δόμηση? δεν απαιτείται διάγραμμα δόμησης στα δικαιολογητικά και για αυτο υποθέτω ότι δεν θα μετράνε στην δόμηση. Χρειάζεται να περάσουν από ΣΑ ως ειδικά κτίρια ?
 14. Στο άρθρο 29 του Ν.4513/18 γράφει: «2. Μέχρι τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων και επιτροπών των άρθρων 7, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22 και 24, συνεχίζουν να λειτουργούν τα υφιστάμενα κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος όργανα και ασκούν τις αρμοδιότητές τους, αυτές που τους είχαν αποδοθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και αυτές που ορίζονται στον παρόντα. Η θητεία των υφιστάμενων οργάνων, έστω και αν αυτή είχε λήξει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, παρατείνεται έως τις 31.7.2018, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών.» Εαν το καταλαβαίνω σωστά, η τροποποίηση που έγινε στον 4495/17 από τον Ν.4513/18, έδωσε παράταση στην θητεία των ΣΑ του 4030/11 εως τις 31.7.2018, κι από την 1.8.2018 ισχύει για τους ΣΑ ο 4495/17 . Εdit Ψαχνοντας διαπίστωσα ότι εχει πάρει πάρει παράταση μέχρι 31.12.2018, αλλά υποτίθεται οτι θα καταργηθούν οι ΣΑ του 4030 με την συγκρότηση των νεών οργάνων. Ποτε όμως θα γίνει αυτό?
 15. για την περίπτωση γ)Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα για την στέγαση τους, θα πρέπει να περάσουμε από ΣΑ? θεωρείται ο οικίσκος της γεώτρησης ως ειδικό κτίριο?
×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.