Jump to content

Paul_Mix

Core Members
 • Content Count

  2,007
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by Paul_Mix

 1. Μετά την διακοπή εργασιών, θα πρεπει να κάνουμε και αίτηση παράτασης για να μην βγούμε εκπρόθεσμοι ή με την διακοπή εργασιών "παγώνει" ο χρόνος και θα ζητήσουμε παράταση μετά την πληρωμή και επανέναρξη των εργασιών?
 2. Μήπως υπάρχει κάποιο έντυπο για τον Προυπολογισμό εργασιών? όχι για τον τρόπο υπολογισμού, αλλα για την διαμόρφωση του κειμένου Αυτό που έχω επισυνάψει είναι καλό ή πρέπει να κάνω αλλαγές? ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.doc
 3. Για τα αναδρομικά, θα πληρώσουμε σε [ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών] ή στο [ΕΦΚΑ (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ)] που πληρώνουμε και τα τρέχοντα ειδοποιητήρια?
 4. Σε οικοδομικό έργο, η μελέτη έχει εργασία αρμολογήματος. Το τιμολόγιο εργασίας αρμολογήματος αναφέρεται για εργασίες σε βάθος των αρμών εως 2-3 εκατοστά. Όμως το κτίριο είναι πολύ παλιό και για την κατασκευή της λιθοδομής δεν είχαν χρησιμοποιήσει καθόλου τσιμεντοκονία, η φέρουσα τοιχοποιία είναι κατασκευασμένη με χώμα. Με την καθαίρεση και την πλύση των αρμών, προκύπτει βάθος αρμών άνω των 20 εκατοστών και σε πολλά σημεία οι πέτρες πέφτουν αφού είναι σαθρές. Προφανώς δεν πρόκειται πλέον για εργασία αρμολογήματος αλλά για επισκευή και ενίσχυση φέρουσας λιθοδομής. Υπάρχει κάποιο περιγραφικό τιμολόγιο για σχετική εργασία σε έργο που έχει ήδη δημοπρατηθεί, ίσως σε κάποιο έργο της αρχαιολογικής υπηρεσίας? Yπάρχει περιγραφικό τιμολόγιο για εργασία για βαθύ αρμολόγημα? Η υπηρεσία δεν θέλει να φτιάξει σχετικό άρθρο για την νέα εργασία. Λένε ότι οι εργασίες με σχετικό τιμολόγιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην αρχική μελέτη και όχι ως Νέες Εργασίες στη σύνταξη του ΑΠΕ. Σε άλλη υπηρεσία πάντως έχω δει ΑΠΕ με Νέες Εργασίες με σχετικά περιγραφικά τιμολόγια
 5. Για να χρεώσουν τα αναδρομικά θα πρέπει να έχουμε κλείσει 5ετια? Ασφαλίστηκα στο ΤΣΜΕΔΕ τον Οκτώβριο του 2009 και μου χρέωσαν αναδρομικά για το Β' του 2013 και το Α' του 2014. Αυτό θεωρείται ως 5ετια?
 6. Η παιδική χαρά βρίσκεται 1,00μ πιο χαμηλά από την στάθμη του πεζοδρομίου. Για αυτό υπάρχει ράμπα για ΑΜΕΑ, που σύμφωνα με τους κανονισμούς έχει ελάχιστο πλάτος 1,30μ. Στο τέλος της ράμπας θα κατασκευαστεί ένας διάδρομος από σκυρόδεμα (σταμπωτό) που θα οδηγεί ανάμεσα στα όργανα της παιδικής χαράς. Αυτό ο διάδρομος θα πρέπει να έχει κάποιο συγκεκριμένο πλάτος?
 7. Το ΙΚΑ για να αφαιρέσει τις εισφορές για εργασίες τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα μου ζήτησε το τιμολόγιο από την εταιρεία που θα το τοποθετήσει. Ο ανάδοχος του έργου είναι Κ/Ξ και εγώ είμαι μέλος και διαχειριστής στην Κ/Ξ. Παράλληλα έχω υπογράψει (ως ατομική επιχείρηση) υπεργολαβικό με την Κ/Ξ για κάποιες εργασίες μεταξύ αυτών και την τοποθέτηση του χλοοτάπητα. Επομένως η εταιρεία που θα προμηθεύσει και θα τοποθετήσει τον συνθετικό χλοοτάπητα θα κόψει Τιμολόγιο σε εμένα και εγώ θα κόψω Τιμολόγιο στην Κ/Ξ. Ποιό από τα δύο τιμολόγια να προσκομίσω στο ΙΚΑ ?
 8. Όταν έχουμε δύο τιμολόγια εργασιών για γενικές εκσκαφές σε α) έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες και σε β) έδαφος βραχώδες, από ποιό ποσοστό και πάνω πρέπει να χαρακτηριστεί ως έδαφος βραχώδες από την επιτροπή χαρακτηρισμού εδαφών? Εαν θεωρήσουμε το 30% των εκσκαφών ως βραχώδες, απαιτείται χαρακτηρισμό από επιτροπή χαρακτηρισμού εδαφών ?
 9. Πότε χρησιμοποιούμε τo άρθρο Στις περιπτώσεις που έχουμε εργασίες κατασκευής λιθοδομής από αργούς λίθους (ΝΑΟΙΚ 43.06 ΟΙΚ 4312) θα χρησιμοποιήσουμε το άρθρο για την φορτοεκφόρτωση των υλικών (αργών λίθων) ? Στο άρθρο για τη κατασκευή της λιθοδομής δεν αναφέρει την μεταφορά των λίθων. Εαν στο εργοτάξιο έχουμε αδρανή υλικά, αμμοχάλικα, λίθους και χρειαστεί να τα μεταφέρουμε σε άλλο σημείο του εργοταξιου για να γίνουν μην παρεμποδίζουν τις εργασίες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουν το άρθρο για την φορτοεκφόρτωση υλικών ?
 10. Στις διακηρύξεις, ζητούν ασφαλιστικη ενημερότητα του οικονομικού φορέα α)ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο (από το ΙΚΑ δηλαδή) - β)για τα έργα που εκτελεί ο οικονομικός φορέας μόνος του ή σε Κ/Ξ - γ)ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ για τα στελέχη Εστω ότι ο φορέας είναι φυσικό πρόσωπο συμμετέχει σε μια Κ/Ξ. Αυτό είναι και το μοναδικό του έργο. με βάση τα ανωτέρω θα προσκομίσει για το α) ενημερότητα ΙΚΑ ως φυσικό πρόσωπο και για το β) ενημερότητα έργου της Κ/Ξ. - Προκύπτει από κάπου ότι πρέπει να προσκομίσει και ενημερότητα ΙΚΑ για την ίδια την Κ/Ξ ? (πλέον της ενημερότητας του έργου της Κ/Ξ)
 11. Εαν το ανοίξει, έρχεται ειδοποιήση μεσω email όπως γίνεται, πχ όταν ανοιγουν τις προσφορές και στέλνουν email? Eαν δεν το ανοιξει και προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης, πώς μπορουμε να κινηθούμε, ένσταση κατα της κατακύρωσης του Πρακτικού 2 ?
 12. Το σύστημα ανοίγει οταν εγκρίνεται το πρακτικό 1 από την Οικονομική Επιτροπή? Εαν δεν ανοίξει, τότε πρέπει να επικοινωνήσουμε με την επιτροπή διαγωνισμού για να το ανοίξουν? ηλεκτρονικα ή τηλεφωνικα
 13. Όταν βγαίνει η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την επικύρωση του πρακτικού 1 , πώς μπορούμε να δούμε τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομενων (ΤΕΥΔ και εγγυητικές) για την περίπτωση που ίσως γίνει ενσταση? Στο σύστημα, ανεβάζουν τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου μόνο για το Πρακτικό 2 και αυτά χωρίς το ΤΕΥΔ και την εγγυητικη.
 14. Στην οδηγία 23 , 3.3 , σελίδα 20 γράφει Εαν στο ΤΕΥΔ δηλώνουμε για "τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις" αντί για "αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις", είναι λόγος ακυρότητας?
 15. Eαν κάποια πεδία στο ΤΕΥΔ είναι ασυμπλήρωτα μπορεί η επιτροπή διαγωνισμού να ζητήσει από τον διαγωνιζόμενο να τα συμπληρώσει μετά? πρόκειται για Συνοπτικό διαγωνισμό
 16. Συνάδελφε, οι ΤΕ γράφονται στο ΜΕΚ στα 5 χρόνια και όχι στα 3 χρόνια όπως οι ΠΕ. Στα 3 χρόνια μπορείς να γραφτείς στα Περιφερειακα Μητρώα για να συμμετέχεις σε έργα μικρού προϋπολογισμού. Δεν ξέρω εαν υπάρχουν ακόμα τα Περιφερεια Μητρωα Αυτα ισχυαν με τον 3669.
 17. Στις νέες διακηρύξεις έχουν κάνει αλλαγές με βάση το νέο Π.Δ για το νέο ΜΕΕΠ ? Ανεβάζω λινκ από δύο διακηρύξεις, Στην μία ζητούν εγγραφή στο νέο ΜΕΕΠ σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2019. Δηλαδή όσοι δεν έχουν προλάβει να γραφτούν στο νέο ΜΕΕΠ, δεν μπορούν να συμμετάσχουν? Παρολο που το Π.Δ. δίνει περιθώριο ένα έτος για την έγγραφή στο νέο ΜΕΕΠ Στην άλλη διακήρυξη ζητούν συγκεκριμένη στελέχωση , πέρα από την εγγραφή στο ΜΕΕΠ ? https://ibb.co/25m4g92 https://ibb.co/n80cXg9
 18. Mε έχουν καλέσει για υπογραφή σύμβασης (για πρόχειρο διαγωνισμό) εως την Παρασκευή. Αλλά την Παρασκευή θα δώσω προσφορά σε άλλον διαγωνισμό. Για να μην έχω πρόβλημα με την ασφαλιστική ενημερότητα του ΙΚΑ, αφού δεν θα προλάβω να πάρω πίσω συμφωνητικό, να πάω στο ΙΚΑ και να πάρω ενημερότητα για τον διαγωνισμό της Παρασκευής, εαν υπογράψω την Δευτέρα θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα ή υπάρχει καποιά ελαστικότητα στην προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης?
 19. Το πρόγραμμα Φιλόδημος πληρώνει κανονικά ή έχουν παρουσιαστεί προβλήματα με την χρηματοδότηση και καθυστερήσεις με την πληρωμή ?
 20. Eαν ο ο φορέας κατασκευής διοργανώσει εμποροπανήγυρη στον χώρο πέριξ (εκτός) του έργου , και προξενηθούν φθορές από την εγκατάσταση και λειτουργία της εμποροπανήγυρης , αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως υπαιτιότητα του φορέα ?
 21. Στην περίπτωση που το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει βεβαίωση περαίωσης, τι γίνεται όμως? Για παράδειγμα, εαν εχουμε τοποθετήσει ιστούς και φωτιστικά και τους προξενήσουν φθορές ή κλέψουν τα καλώδια ? Αναφέρομαι σε μικρά έργα προυπολογισμού των 50.000 , οπου δεν υπάρχει η δυνατότητα φύλαξης και ασφάλισης
 22. Στο τέλος του έργου πρέπει να συντασσεται υποχρεωτικά τακτοποιητικός-μειωτικός ΑΠΕ στην περίπτωση που κάποιες ποσότητες δεν πιστοποιηθούν? Εστω μια εργασία είχε αρχική ποσότητα στον Προυπολογισμό 100 μ. Στον 1ο ΑΠΕ αυξήθηκε στα 140 μ. αλλά τελικά κατασκευάσθηκαν και πιστοποιήθηκαν 122,50 μ. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει τακτοποιητικός-μειωτικός ΑΠΕ , για αυτές τις περιπτώσεις?
 23. Στην περίπτωση φθοράς ή κλοπής από το εργοτάξιο τι γίνεται? Εαν οι εργασίες και τα υλικά έχουν πιστοποιηθεί με την αναλυτική επιμέτρηση, ειμαστε καλυμμενοι? Αλλα πώς θα γίνει η περαίωση και η παραλαβή του έργου, οταν θα υπάρχουν ελλείψεις από φθορές ή κλοπές?
 24. Eαν εκτελεστούν εργασίες οι οποίες υπερβαίνουν τα απρόβλεπτα της Σύμβασης, τότε τι γίνεται? ο αναδόχος είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις εργασίες χωρίς να πληρωθεί τις υπερσυμβατικές ποσότητες? Δηλαδή εαν έχουμε Σύμβαση Χωματουργικα 40.000 - Υδραυλικα 60.000 - Συνολο Εργασιών 100.000 - Απροβλεπτα 15.000 - Συνολο Συμβασης 115.000 ο αναδοχος εκτελει τις Χωματουργικες εργασίες, οι οποίες τελικά προκυπτουν σαν εκτελεσθεισες 65.000 . Είμαστε υποχρεωμένοι να εκτελέσουμε μετα και τις 60.000 Υδραυλικα , και ας πληρωθούμε μονο τις 50.000 ή θα εκτελέσουμε 50.000 Υδραυλικα και θα σταματήσουμε? ή η Υπηρεσια θα προχωρήσει σε Συμπληρωματική Σύμβαση?
 25. H παραταση για την ημερομηνια υποβολής προσφορών μπορεί να θεωρηθεί ως "επανάληψη διαγωνισμού" ?
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.