Μετάβαση στο περιεχόμενο

11 files

 1. Τεχνική έκθεση περίφραξης

  Τεχνική έκθεση περίφραξης
  Από το αρχείο των παλαιότερων downloads του michanikos.gr
   

  478 downloads

  2 comments

  Υποβλήθηκε

 2. 'Εγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

  /σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.2 του ν.4495/2017

  901 downloads

  5 comments

  Υποβλήθηκε

 3. Αίτηση Βεβαίωσης Καταλληλότητας Ν.4442/16

  Έντυπο αίτησης παραρτήματος Α , σε xls ,

  258 downloads

  0 comments

  Ενημερώθηκε

 4. Νέο έντυπο 48ωρης ενημέρωσης [word+pdf]

  Αφορά στις:
   
  Εργασίες του άρθρου 4 παραγρ.3 του Ν.4067/12 [ΦΕΚ 79 Α 9-4-2012] όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4178/13 [ΦΕΚ 174 Α 8-8-2013] και τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 4258/14 [ΦΕΚ 94 Α 14-4-2014]

  4.725 downloads

  11 comments

  Ενημερώθηκε

 5. Νέο έντυπο Έγγραφης Ενημέρωσης προ 48ωρών

  Είναι το νέο έντυπο Έγγραφης Ενημέρωσης προ 48ωρών όπως δόθηκε από το ΥΠΕΚΑ μαζί με την Εγκ. 4/2013 για τα αυθαίρετα του Ν.4178/13

  1.797 downloads

  11 comments

  Ενημερώθηκε

 6. Εγκριση εργασιών μικρης κλιμακας ΦΕΚ/2605.2013

  Νεο εντυπο Εγκρισης Εργασιών Μικρης Κλιμακας βάσει ΦΕΚ 2605-15.10.2013

  1.278 downloads

  6 comments

  Ενημερώθηκε

 7. Αιτιολογική Έκθεση ΕΠΑΕ

  Αιτιολογική Έκθεση ΕΠΑΕ

  3.443 downloads

  4 comments

  Υποβλήθηκε

 8. ΤΣΥ για εργασίες διαμόρφωσης τοπίου

  Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων για εργασίες διαμόρφωσης τοπίου.

  300 downloads

  2 comments

  Υποβλήθηκε

 9. ΠΕΤΕΠ - Συστήματα εξωτερικών θερμομονώσεων (προσχέδιο)

  Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) για συστήματα εξωτερικών θερμομονώσεων.
   
  Υπάρχει πληθώρα στο site του ΙΟΚ (www.iok.gr)

  529 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 10. Οδηγίες κατασκευής Πεζοδρομίου - Δήμος Αθηναίων

  Οδηγίες κατασκευής Πεζοδρομίου - Δήμος Αθηναίων

  599 downloads

  4 comments

  Υποβλήθηκε

 11. Έντυπο άδειας εργασιών μικρής κλίμακας (Α3)

  Έντυπο άδειας εργασιών μικρής κλίμακας σε σελιδοποίηση Α3

  1.440 downloads

  10 comments

  Υποβλήθηκε

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.