Μετάβαση στο περιεχόμενο

4 files

 1. Ν 1577/1985 (ΓΟΚ)

  Ν 1577/1985 (ΓΟΚ)

  741 downloads

  3 comments

  Ενημερώθηκε

 2. Ν 4067/2012 (ΝΟΚ)

  Ν 4067/2012 (ΝΟΚ)

  3.402 downloads

  7 comments

  Ενημερώθηκε

 3. Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης: Το Πολεοδομικό Εργαλείο και η Αγορά Ακινήτων

  Στην εργασία αυτή διερευνάται ο θεσμός της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ) υπό το πρίσμα της θεωρίας των «Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας» και εισάγεται η προβληματική της αγοράς στη συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία του θεσμού στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η ΜΣΔ προσεγγίζεται ως πολεοδομικό εργαλείο που βασίζεται στην αγορά ακινήτων. Για τη λειτουργία του απαιτείται η διευθέτηση αφ’ενός των τεχνικών αδυναμιών που εντοπίζονται στο μηχανισμό λειτουργίας του, προκειμένου να επιτευχθούν ταυτόχρονα, πολεοδομικά οφέλη, κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και η αποτελεσματικότητα της αγοράς, και αφ’ετέρου των σοβαρών νομικών θεμάτων, με παρεμβάσεις που πιθανόν να αφορούν μια νέα οριοθέτηση της έννοιας των εμπραγμάτων δικαιωμάτων.
   
  από
   
   
  Νικόλαος Τριανταφυλλόπουλος Τοπογράφος - Πολεοδόμος Μηχανικός, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
   
  Ιωάννα Αλεξανδροπούλου Δικηγόρος, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  326 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

 4. BRE Digest 245 Rising damp in walls

  Building Research Establishment Digest
   
  Rising damp in walls: diagnosis and treatment
   
  This digest considers the causes of dampness in walls and offers a positive
  method for diagnosis of rising damp. It suggests possible remedial
  measures which can be taken to avoid rising damp such as providing a
  complete moisture barrier by insertion of a physical damp-proof course or
  the non-traditional method of chemical injection. The repair of areas of
  plastering damaged by damp is also included

  257 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.