Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Antiermitianos

Έρκερ με ΓΟΚ 29&ΓΟΚ 73 στο ίδιο κτήριο

Recommended Posts

Καλησπέρα Συνάδελφοι,

 

στον Α' Όροφο Κτηρίου με Οικοδομική Άδεια του '36, υπαγομένο στις διατάξεις του ΓΟΚ '29, υφίσταται Αρχιτεκτονική Προεξοχή (Έρκερ) με διαστάσεις 1.00 Χ 3.70 m. Στο αυτό κτήριο πραγματοποιήθηκε προσθήκη καθ' ύψος με Οικοδομική Άδεια του '75, υπαγομένη στις διατάξεις του ΓΟΚ '73. Στο Β' όροφο της προσθήκης καθ' ύψος υφίσταται - ως συνέχεια του Α' Ορόφου - η ιδία Αρχιτεκτονική Προεξοχή (Έρκερ). Η έκταση επιφανείας του Έρκερ Α' Ορόφου ή/και Β' Ορόφου προσμετράται στην έκταση επιφανείας της αντιστοίχου Ιδιοκτησίας ή όχι ; Διάβασα ΓΟΚ '29 και ΓΟΚ '73 και δεν παρατήρησα να προκύπτει από κάπου ότι δεν προσμετράται. 

Edited by Antiermitianos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αντίθετα με το σημερινό ΝΟΚ οι κλειστοί εξώστες μέτραγαν στους ΓΟΚ29 και ΓΟΚ55. Πχ άρθρο 5 παρ. 4 & 5 του ΓΟΚ55.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σ' ευχαριστώ Συνάδελφε. Σε αυτό εδώ αναφέρεσαι:

 

"4. Μέγιστος συντελεστής κατ' επιφανειαν εκμεταλλεύσεως του οικοπ. καλείται το πηλίκον του αθροίσματος των μεγίστων επιτρεπομένων οικοδομήσιμων επιφανειών του ισογείου και όλων των επιτρεπόμενων υπέρ το έδαφος ορόφων για της όλης επιφάνειας του οικοπέδου. 

Δια τον υπολογισμόν της επιφανείας των ορόφων προς καθορισμον του εκάστοτε πραγματικού συντελεστού της κατ επιφάνειαν εκμεταλλεύσεως, προσμετρώνται και τα πάχη όλων των τοίχων εκάστου ορόφου και οι τυχόν κλειστοί εξώσται, δεν προσμετρώνται δε αι υπόλοιποι προεξοχαί εν γένει (άρθρ. 11) και αι κλεισταί ή ανοικταί αυλαί (Σχ.9)
 
5. Μέγιστος συντελεστής κατ όγκον εκμεταλλεύσεως του οικοπέδου καλείται το πηλίκον του μεγίστου συνολικώς επιτρεπόμενου υπέρ το έδαφος  όγκου οικοδομής δια της όλης επιφανείας του οικοπέδου. 
Δια τον υπολογισμον του όγκου προς καθορισμον του εκάστοτε πραγματικού συντελεστού της κατ όγκον εκμεταλλεύσεως, προσμετρώνται και οι όγκοι των τοίχων και των δαπέδων των περιβαλλόντων τους κλειστούς χρήσιμους χώρους της οικοδομής, δεν προσμετρώνται δε αι εν γένει προεξοχαί, (πλην τυχόν κλειστών εξωστών προσμετρούμενων) οι μη χρήσιμοι χώροι εντός της στέγης ή υπό το τυχόν υπερυψωμένον ισόγειον ή το πρώτον όροφον, ως και οι χώροι των κλεισών αυτών (Σχ. 10)."
Edited by Antiermitianos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Να ρωτήσω κάτι; γιατί η δεύτερη άδεια του 1975, εκδόθηκε βάσει ΓΟΚ 1955 και όχι ΓΟΚ 1973;

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Καλησπέρα Συνάδελφοι,

 

@nisorvani Έχεις δίκαιο. Λάθος μου. ΓΟΚ '73...χμμμ...αλλάζει κάτι ;

Edited by Antiermitianos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αν δεν κάνω λάθος: μετρούν στο συντελεστή

ΓΟΚ 73 

άρθρο 84, παρ.

Α) Κλειστοί εξώσται επιτρέπονται επί των κυρίων όψεων των κτιρίων υπό τους ακολούθους όρους: ε) Η εν κατόψει επιφάνεια των κλειστών εξωστών προσμετρείται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου.

αλλά και στην περίπτωση των άλλων όψεων

Β) Κλειστοί εξώσται επιτρέπονται επίσης και επί των λοιπών όψεων των παραδίων κτιρίων και εφ' όλων των όψεων των εσωτερικών κτιρίων υπό τους ακολούθους όρους: β) Η εν κατόψει επιφάνεια των κλειστών εξωστών προσμετρείται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου.
 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα Συνάδελφοι,

@nisorvani το διάβασα κι εγώ το άρθρο 84, ωστόσο το Έρκερ εντάσσεται στον όρο "κλειστοί εξώσται" ;; 

Σύμφωνα με τις Παρ. 9&11 του Άρθρ. 11:

"9. Αρχιτεκτονικαί προεξοχαί καλούνται τα στοιχεία της κατασκευής τα αποσκοπούντα αποκλειστικώς εις την αρχιτεκτονικήν διαµόρφωσιν του κτιρίου. Λειτουργικαί προεξοχαί καλούνται τα στοιχεία της κατασκευής τα εξυπηρετούντα τας διαφόρους λειτουργίας αυτού.

 
11. Κλειστός εξώστης καλείται η επέκτασις εν προβόλω χώρου κυρίας ή βοηθητικής χρήσεως του κτιρίου πέραν του κατακορύφου επιπέδου των όψεων αυτού."

Το Έρκερ αλλού αναφέρεται ως Αρχιτεκτονική Προεξοχή, αλλού ως Κλειστός Εξώστης, αλλού ως Αρχιτεκτονική Προεξοχή που αποτελεί Κλειστό Εξώστη.

Εγώ πάντως αναφέρομαι σε κάτι τέτοιο:

post-46561-0-28617300-1434727442_thumb.jpg
Edited by Antiermitianos

Share this post


Link to post
Share on other sites

συν/φε

εφόσον αναφέρεσαι σε κατασκευή του1938

ξεκινάς από το ΓΟΚ 29 (ψάχνοντας για "έρκερ"  ή κλειστό "εξώστη" ή "σαχνισί" 

 

από εκεί και πέρα ελέγχεις αν στο ΓΟΚ 73 

προβλέπονταν το παρακάτω που ίσχυε και με το ΓΟΚ 85 και ισχύει και με το ΝΟΚ

 

(στο περίπου η περιγραφή)

"σε περίπτωση προσθήκης το κτίσμα μπορεί να εκτείνεται

στο περίγραμμα του νομίμως υφισταμένου" 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα και πάλι Συνάδελφοι,

 

@ΚΑΝΑ Βρήκα τα κάτωθι τελικώς:

Παρ. 2 Άρθρ. 79:

"2. Απαγορεύεται η αλλοίωσις της αρχιτεκτονικής εµφανίσεως των κτιρίων δια της καλύψεως των αρχιτεκτονικών εσοχών και εξοχών δι' οιωνδήποτε προσθέτων εγκαταστάσεων ή δια της τοποθετήσεως προσθηκών µεταξύ αυτών. Εν περιπτώσει προσθήκης κατ' επέκτασιν ή καθ' ύψος του κτιρίου πρέπει αύτη να διαµορφούται αρχιτεκτονικώς αναλόγως της σηµασίας του κτιρίου και της θέσεως αυτού, εν συναρτήσει προς την όλην επιφάνειαν αυτού προς εκπλήρωσιν των αισθητικών απαιτήσεων."

 

Παρ. 6,7&8 Άρθρ. 101

"6. Προσθήκη καθ' ύψος, επί υφισταµένου κτιρίου περί ου αι διατάξεις των παρ. 1 και 2 είναι  δυνατή έστω και εάν το κτίριον εκτείνεται πέραν των υπό των διατάξεων του παρόντος ΝΔ ή και των ειδικών εν τη περιοχή ισχυουσών πολεοδοµικών διατάξεων καθοριζοµένων ορίων του οικοδοµησίµου τµήµατος του οικοπέδου, υπό τον όρον όπως η προσθήκη ανταποκρίνηται προς το αναλογούν εις αυτήν ποσοστόν του συντελεστού δοµήσεως του οικοπέδου του ισχύοντος κατά τον χρόνον εκδόσεως της αδείας της προσθήκης τηρουµένων κατά λοιπά πασών των κατά τον χρόνον της προσθήκης ισχυουσών πολεοδοµικών δ/ξεων. Κατά την ως άνω καθ' ύψος προσθήκην επιτρέπεται ενίσχυσις ή και συµπλήρωσις της φερούσης κατασκευής του κτιρίου. Η δ/ξις της παρούσης παρ. εφαρµόζεται εφ'όσον δεν υφίσταται τυχόν οριστική και τελεσίδικος πράξις κατεδαφίσεως µέρους ή όλου του κτιρίου ως ετοιµορρόπου."

 

[ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ]

 

"1. Κτίριον θεωρείται νοµίµως υφιστάµενον εάν ανηγέρθη κατόπιν συννόµου αδείας και συµφώνως προς τους όρους της αδείας ταύτης ή εάν, πρόκειται περί κτιρίου εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου όπερ εξηρέθη της κατεδαφίσεως κατά τας διατάξεις του ΑΝ 410/68 "περί αυθαιρέτων οικοδοµικών κατασκευών.  

 

2. Οµοίως κτίριον θεωρείται νοµίµως υφιστάµενον εάν προϋπήρχεν της εγκρίσεως του σχεδίου εν ταυτώ δε και οιουδήποτε κανονισµού δοµήσεως εν τη περιοχή αυτού. ΠΡΟΣΟΧΗ Επανίσχυσε µε το Ν-1647/86 Αρθ-13 παρ.5."
 
[ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ]
 
Ο προβληματισμός μου σχετιζόταν κυρίως με το εάν προσμετράται η έκταση επιφανείας του Έρκερ στην έκταση επιφανείας της οριζοντίας ιδιοκτησίας που το διαθέτει. Και απ' ότι φαίνεται προσμετράται και συμφώνως με το ΓΟΚ 29 αλλά και με το ΓΟΚ 73.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

με τον ΓΟΚ του 73 (με τον του 85 καταργήθηκε) σίγουρα ΝΑΙ μετρούσε

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.