Jump to content

APSP

Core Members
 • Posts

  526
 • Joined

 • Last visited

Profile Information

 • Φύλο
  Γυναίκα
 • Τοποθεσία
  ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

APSP's Achievements

Newbie

Newbie (1/15)

 • Posting Machine Rare
 • Reacting Well Rare
 • First Post Rare
 • Collaborator Rare
 • Week One Done

Recent Badges

25

Reputation

 1. Ευχαριστώ πολύ, Ορθές συντεταγμένες Χ : 470106.839 / Ψ: 4201420.815 Καλημέρα
 2. Καλημέρα παρακαλώ πολύ την τιμή ζώνης για την οδό Σιώκου στον Δήμο Αγ. Ιωάννη Ρέντη Χ: 470075.486 / ψ: 420144.39 ευχαριστώ πολύ
 3. ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ για ένταξη στον Ν.4495 Στην θέση Χ: 452323.232 ΚΑΙ Ψ:4196850.261 ευχαριστώ πολύ
 4. Καλησπέρα, σε ποιο σημείο του νόμου μπορώ να πληροφορηθώ την διαδικασία για παραίτηση από την γενική επίβλεψη, λόγω ασυμφωνίας με τον πελάτη;
 5. Καλημέρα και σε ευχαριστώ. Αρχική άδεια 1980 για τρεις ορόφους. Τελείωσαν οι εργασίες στους δύο και κατοικηθηκαν και έγινε και σύσταση οριζόντιου. Στον τελευταίο όροφο όμως στάδιο εργασιών επιχρισματα. Αποφασίζουν να το πουλήσουν το 2019 και η βεβαίωση μηχανικού ανέφερε σωστά και το στάδιο εργασιών, δηλαδή οτι δεν ήταν αποπετατωμενο. Η καινούργια ιδιοκτητρια αποπερατωνει το 2020 - 2021 χωρίς καμμια άδεια και τώρα που θέλει να το πουλήσει η συμβολαιογράφος ζητά κάποια άδεια αποπεράτωσης ή την νομιμοποίηση των εργασιών αποπεράτωσης. Αυτήν προσπαθούμε να εκδωσουμε
 6. Καλημέρα, οι αυθαίρετες εργασίες αποπεράτωσης έγιναν το 2021 αφού προηγήθηκε βεβαίωση ότι το στάδιο εργασιών ήταν το σωστό δηλαδή επιχρισματα. Επομένως δεν μπορούν να ενταχθούν Ν στον 4495. Το ΣΑ του Πειραιά γνωμοδοτεί για άδειες εφόσον επηρεάζονται οι όψεις του κτιρίου, όπως η περίπτωση μας.
 7. Καλημέρα σας, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας για την αποπεράτωσή του μετά τα εξωτερικά επιχρίσματα, έχουν γίνει εσωτερικές διαρρυθμίσεις και τροποποίηση κουφωμάτων όψεων Επειδή βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο του Πειραιά πήραμε έγκριση ΣΑ για τις νέες θέσεις των κουφωμάτων. Μπορούμε να βγάλουμε ΕΕΔΜΚ για την νομιμοποίηση αυτών των εργασιών;;; Απαιτείται κανονική άδεια;
 8. Σε ισόγεια ιδιοκτησία χρήσης καταστήματος ΚΥΕ που λειτουργεί νόμιμα με οικ. άδεια 1996 (αλλαγή χρήσης από κατοικία σε κατάστημα τότε) έχει γίνει και ρύθμιση Ν.4495/2017 το 2018 για επιπλέον αυθαίρετη αλλαγή χρήσης τμήματος της ιδιοκτησίας από αποθήκη σε κατάστημα. Σήμερα οι ιδιοκτήτες το έχουν νοικιάσει ως φροντιστήριο αγγλικών δυναμικότητας < 75 ατόμων με σχέδια συναδέλφου στα οποία αναφέρεται ως "νόμιμο κατάστημα" στην βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης Ζητείται να δώσουμε ΗΤΚ για μεταβίβαση της ιδιοκτησίας. Πώς πρέπει να το χειριστούμε;;;
 9. dimitris GM , Pavlos33 "Με τον ίδιο τρόπο οι ιδιοκτήτες των οριζοντίων ιδιοκτησιών που επηρεάζονται από τη διαφοροποίηση αυτή, έχουν δικαίωμα να προβούν από κοινού σε συμβολαιογραφική πράξη μονομερούς τροποποιήσεως της πράξεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας" Αντιλαμβάνομαι λάθος ότι αφού αναγράφει " από κοινού" θα πρέπει να υπογράψουν και οι δυό που τους αφορά;;;
 10. Καλή εβδομάδα, το παρακάτω έχει κατατεθεί στην Βουλή , γνωρίζετε αν ψηφίστηκε;;;;;;; ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 232 Μονομερής υπαγωγή και τροποποίηση συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας – Τροποποίηση άρθρου 98 ν. 4495/2017 1. Στο τέλος της περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 98 του ν. 4495/2017 (Α ́ 167), περί παραβάσεων σε οριζόντιες ιδιοκτησίες, προστίθενται οι λέξεις «άνωθεν του ισογείου», και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: «5. Ειδικώς στις περιπτώσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας με παραβάσεις που αφορούν την επέκταση αυτής καθ’ ύψος ή κατά πλάτος (οριζόντιας) και την κατάληψη κοινοχρήστου ή κοινοκτήτου χώρου, είναι δυνατή η υπαγωγή αυτών στον παρόντα, χωρίς τη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών, μόνο στις εξής περιπτώσεις: α) όταν η αυθαίρετη επέκταση υφίσταται από την ανέγερση-κατασκευή της οικοδομής ή β) όταν η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε όλους τους ορόφους της οικοδομής, άνωθεν του ισογείου.». 2. Στο άρθρο 98 του ν. 4495/2017 ως εξής: «9Α. Ειδικώς στην περίπτωση αυθαίρετης επέκτασης ή απομείωσης αυτοτελούς οριζοντίου ιδιοκτησίας εις βάρος ή υπέρ όμορης οριζοντίου ιδιοκτησίας του αυτού ή άλλου ιδιοκτήτη, είναι δυνατή η υπαγωγή αυτής στον παρόντα, αν η αυθαίρετη επέκταση ή απομείωση της αυτοτελούς οριζοντίου ιδιοκτησίας υφίσταται από την ανέγερση – κατασκευή της οικοδομής. Με τον ίδιο τρόπο οι ιδιοκτήτες των οριζοντίων ιδιοκτησιών που επηρεάζονται από τη διαφοροποίηση αυτή, έχουν δικαίωμα να προβούν από κοινού σε συμβολαιογραφική πράξη μονομερούς τροποποιήσεως της πράξεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας, προκειμένου να ενσωματώσουν ή κατανείμουν, αμοιβαίως, τον υπαγόμενο στις διατάξεις του παρόντος χώρο, στις οριζόντιες ιδιοκτησίες τους ή να τον εξαιρέσουν από αυτήν, χωρίς να θίγονται υφιστάμενα συνολικά ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και κατανομής κοινοχρήστων δαπανών των αμοιβαίως θιγομένων οριζοντίων ιδιοκτησιών. Στην περίπτωση αυτή, η σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.».
 11. ν.4495/2017 : Άρθρο 42 παρ. 5. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και αυτοψία από ελεγκτή δόμησης : ............. γ) για αόριστο χρόνο και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας ή της πράξης αναθεώρησής της έχουν περατωθεί ο φέρων οργανισμός, οι όψεις του κτιρίου και η στέγη του κτιρίου, όπου αυτή είναι υποχρεωτική και εφόσον ο ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων μηχανικός του έργου υποβάλλουν υπογεγραμμένο χρονοδιάγραμμα προόδου της εκτέλεσης του έργου στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ.. επομένως δεν πάω σύμφωνα με αυτό;;; Η άδεια δεν έχει αναθεώρηση μεν αλλά έχει σφραγιστεί για ΔΕΗ για το σύνολο του κτιρίου. Εχω επισυνάψει το στέλεχος 1. Το επιτρεπτό από τους κανόνες συμμετοχής για δημοσιεύσεις μελών χρώμα γραμματοσειράς είναι το μαύρο ή το μπλε (εξαιρούνται οι παρατηρήσεις των συντονιστών με κόκκινο χρώμα). Το κείμενό σου έχει υποστεί επεξεργασία. 2. Το συνημμένο περιείχε προσωπικά στοιχεία και αφαιρέθηκε. Αν θέλεις ανέβασέ το εκ νέου, έχοντας σβήσει προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο κλπ. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos 33
 12. Προσπαθώ να διαγράψω τις προηγούμενες αναρτήσεις μου και δεν γνωρίζω πώς γίνεται ευχαριστώ πολύ
 13. Καλησπέρα σας καλή χρονιά! Σε οικ.άδεια του 1991 που κατοικούνται οι δύο όροφοι και απομένει ο τρίτος στο στάδιο εργασιών των επιχρισμάτων (έχουν ολοκληρωθεί και οι όψεις με τα κουφώματα), οι ιδιοκτήτες θέλουν να συνεχίσουν τις εργασίες σε αυτόν τον όροφο με αλλαγή μηχανικού καθώς αυτός έχει συνταξιοδοτηθεί και θα μας δώσει υπεύθυνη δήλωση για την συνέχιση με εμάς. Από ότι διαβάζω θα πρεπει να φωνάξουμε και ελεγκτή δόμησης ;; για την πιστοποίηση των εργασιών;;; Επίσης κάνοντας αυτοψία διαπιστώθηκαν και υπερβάσεις δόμησης, οι οποίες πρέπει να δηλωθούν στον Ν.4495/2017 Τί είδους άδεια θα επιλέξω στην συνέχεια στο eadeies;;; 1. Αναθεώρηση έντυπης Αδείας ΧΩΡΙΣ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου (ν.4759/2020) (που μάλλον δεν είναι σωστό αφού έχω υπέρβαση δόμησης μετά την αυτοψία) 2. Προέγκριση για Αναθεώρηση έντυπης Αδείας (ν.4759/2020) 3. Οικοδομική Άδεια ΔΑΟΚΑ/ΥΠΕΝ ν. 3986/2011 (χωρίς προέγκριση) ή στις εγκρίσεις βεβαίωση όρων δόμησης για αναθεώρηση έντυπης οικοδομικής αδείας; Μην ποστάρεις το ίδιο ή παρεμφερές ερώτημα σε διαφορετικές θέσεις στο φόρουμ. Παραμένει το παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos 33
 14. 497999.7989 4212557.4146, 498021.2302 4212557.6792, 498021.4947 4212543.6563, 498000.0635 4212544.7146 ευχαριστώ πολύ
 15. Καλή χρονιά σε όλους παρακαλώ πολύ η τιμή ζώνης για ακίνητο επί της οδού Κολοκοτρώνη στην συμβολή με την οδό Κώστα Βάρναλη στην περιοχή Αγ.Μαρίνας Ν. Μάκρη στην θέση 38.06363861965121, 23.979070718202244
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.