Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ιάμβλιχος

Σχέδιο νόμου/Άρθρο 7 - Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 4014/2011

Recommended Posts

Άρθρο 7

'' Συμπλήρωση διατάξεων του ν.4013/2011, του Ν. 4014/2011 και του ν. 3833/2010

 

1. . . . . . .

 

2. α. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), παρατείνεται μέχρι 30.6.2012.

 

 

 

 

β. Για τις υποβαλλόμενες, μετά την 28.2.2012, αιτήσεις, η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νό μου παρατείνεται μέχρι 30.9.2012.

 

γ . Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορούν να παρατείνονται οι παραπάνω προθεσμίες.

 

δ. Δικαιολογητικά, που έχουν υποβληθεί μετά τις 28.2.2012 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νομίμως υποβληθέντα. ''

 

 

http://www.hellenicp...yntmnh-prak.pdf

 

Αυτό σημαίνει ότι δε θα αποστείλουμε ηλεκτρονικά σχέδια - υπεύθυνες δηλώσεις κλπ, αλλά θα αποσταλούν στις πολεοδομίες τελικά ! ?

 

Επίσης από http://www.hellenicp...syntmnh-eis.pdf έχουμε: (σελ.38) τροποποιούμενες/καταργούμενες διατάξεις.

'' 21. 1γ. . . . . . . . . . . . . . . . Για τις υποβαλλόμενες, από 1.12.2011 μέχρι 28.2.2012 αιτήσεις, η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νό μου παρατείνεται μέχρι 30.5.2012. '' Αυτό το δεύτερο εδάφιο δεν είναι που αναφέρεται στα υπό β' δικαιολογητικά? Δηλαδή έχουμε προθεσμία μέχρι 30/5 για τις υποβαλλόμενες αιτήσεις 1.12.2011 - 28.2.2012 ? Και αποστολή στην πολεοδομία απ' ευθείας/μέσω ΚΕΠ? Τι ισχύει τελικά? Τη σύφιλη των ερωταπαντήσεων την μετέδωσαν τώρα και σε νόμους. Οπότε να μην περιμένουμε να ανοίξει η ηλεκτρονική βάση δεδομένων? Το άρθρο 2 (ΦΕΚ 2167 Β 27.09.2012) της διαδικασίας ηλεκτρονκής υποβολής είναι άκυρο? Ούτε και αυτό προκύπτει από κάπου έως τώρα. Και άρα, με βάση όλα τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι η ισχύς του εδαφίου 2, άρθ.3, παρ.24 Ν.4014/2011, δεν ανεστάλη ποτέ, (ούτε από άρθ. 2, ΦΕΚ 2167 Β 27.09.2012 της διαδικασίας ηλεκτρονκής υποβολής). Και επιπρόσθετα και συνεπώς και Άρα για τις υποβαλλόμενες έως 30.11.2011 αιτήσεις/δηλώσεις θα πρέπει να αποσταλούν με συστημένη επιστολή ή μέσω ΚΕΠ του Δήμου στην αρμόδια πολεοδομία τα υπό β' δικαιολογητικά.

Edited by Ιάμβλιχος
  • Upvote 1

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δες το ολοκληρωμένο εδώ:

 

3. Η υποβολή των παραπάνω α΄, γ΄ και δ΄ δικαιολογη-

τικών γίνεται ηλεκτρονικά είτε απευθείας είτε με συστημένη επιστο-

λή στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ του

Δήμου από 1.10.2011 μέχρι 28-2-2012. Τα υπό β΄ δικαι-

ολογητικά υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) μηνών από

τις 30-3-2012 για ακίνητα <1-12-2011

τις 30-5-2012 για ακίνητα 1-12-2011 έως 28-2-2012

(Πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 31-12-2011)

 

Όπου λέει α', γ', δ', εννοεί την "α΄φάση" της δήλωσης, όπου λέει β' εννοεί τα σχέδια κ.λπ.

Μετατίθενται οι ημερομηνίες και αυτών. Σήμερα είναι:

- 31.3 για δηλώσεις που έγιναν έως 1.12.2011

- 31.5 για δηλώσεις από 1.12.11 έως 28.2.2012

- 30.9 για δηλώσεις από 1.3 έως 30.6.2012

 

Όλα αυτά με το δεδομένο ότι, θ' ανοίξει το σύστημα για να τα δέχεται. Προσωπικά πιστεύω ότι, όλα θα πάνε 30.9.2012

 

Ξέχνα τελείως τα ΚΕΠ. Θα σου έλεγα να μην ξεχάσεις όμως τελείως τις πολεοδομίες!!!

 

Τι είναι το 4046/2012 που έγραψες;;;;

Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
  • Upvote 2

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Λάθος. για ''Σχέδιο νόμου πάνω στον 4046'' πήγαινα. Αλλά κι αυτό άκυρο είναι απ' ότι βλέπω. ο 4046 (εδώ για όποιον ενδιαφερόμενο http://www.epixeiris...n_4046_2012.pdf ) αναφέρεται κυρίως για τη χρηματοδότηση της χώρας και περιέχει διατάξεις για τη διάσωση της οικονομίας, δε ξέρω αν αναφέρεται κάπου κάτι για αυθαίρετα, δεν βρήκα κάτι απ' όσο έψαξα στις 577 σελ., λογικά όμως κάτι θα λέει αφού ο τίτλος του σχεδίου νόμου είναι:

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες

επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συ-

νεννόησης του ν. 4046/2012 όπου στο άρθρο 7 γίνεται τροποποίηση διατάξεων του 4014/2011. Οπότε αν είναι εφικτό από κάποιον συντονιστή να αντικατασταθεί ο τίτλος του θέματος από ''ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 4046/2012'' σε '' Σχέδιο νόμου/Άρθρο 7 - Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 4014/2011 '' ή σκέτο '' Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 4014/2011'' Ευχαριστώ.

 

Ιάσονα λες:

''Όπου λέει α', γ', δ', εννοεί την "α΄φάση" της δήλωσης, όπου λέει β' εννοεί τα σχέδια κ.λπ.

Μετατίθενται οι ημερομηνίες και αυτών. Σήμερα είναι:

- 31.3 για δηλώσεις που έγιναν έως 1.12.2011

- 31.5 για δηλώσεις από 1.12.11 έως 28.2.2012

- 30.9 για δηλώσεις από 1.3 έως 30.6.2012

 

Όλα αυτά με το δεδομένο ότι, θ' ανοίξει το σύστημα για να τα δέχεται.''

 

Γιατί το θεωρείς δεδομένο για τα υπό β' στοιχεία?

Edited by Ιάμβλιχος

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Άρα για τις υποβαλλόμενες έως 30.11.2011 αιτήσεις/δηλώσεις θα πρέπει να αποσταλούν με συστημένη επιστολή ή μέσω ΚΕΠ του Δήμου στην αρμόδια πολεοδομία τα υπό β' δικαιολογητικά έως 30 Μαρτίου 2012 !

Edited by Ιάμβλιχος

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Η συνολική διαδικασία υπαγωγής (ένταξη, περαίωση) στο Αρθ-24 διεκπεραιώνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Παύουν να ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Αρθ-24 που προβλέπουν την έντυπη υποβολή τους καθώς και κάθε άλλο διαδικαστικό ζήτημα, που ρυθμίζεται διαφορετικά από την Αποφ-41498/11 ΦΕΚ-2167/Β/27-9-11.

 

Το δανείστηκα αυτό το κείμενο από τη δομική.Είναι κάπου λάθος?

Edited by Manolis gon

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Ιάμβλιχος, έχεις ξεχάσει το ΦΕΚ 2167Β/2011 που λέει

1. Ο μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά από τις 1 Οκτωβρίου 2011 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012 το σύνολο των δικαιολογητικών και μελετών, που προβλέπονται στο στοιχείο β. της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 και με τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων, που προβλέπονται στο σύστημα, ελέγχεται από το σύστημα η πληρότητα του φακέλου. Μετά τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και την εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας.

2. Μέχρι την ενεργοποίηση της δυνατότητας του πληροφοριακού συστήματος να υποδεχθεί το σύνολο των δικαιολογητικών και μελετών, που προβλέπονται στο στοιχείο β. της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011, είναι δυνατή η περαίωση της διαδικασίας, εφόσον εξοφληθεί το ενιαίο ειδικό πρόστιμο και υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση του εξουσιοδοτημένου μηχανικού της παρ. 1 του άρθρου 2 ότι έχει στη διάθεση του όλα τα δικαιολογητικά και τις μελέτες και θα τα υποβάλλει ηλεκτρονικά, έως τις 31 Μαρτίου 2012.

 

Αυτό πήρε παράταση για όσες υποβλήθηκαν μετά την 1.1.2012..

Edited by Faethon11

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Manolis gon: σωστό είναι. Και είναι το άρθρο 5 αποφάσεως με ΦΕΚ-2167/Β/27-9-11.

Η απόφαση είναι ισχυρότερη από νόμο? Δεν θα έπρεπε να έιχε περαστεί και στο 4030 το Νοέμβριο? Γιατί δεν το πέρασαν? Ή το πέρασαν και μας ξέφυγε?

 

Faethon: έγινε μάζωξη στις 23 χθες δηλαδή και έχει ετοιμαστεί σχέδιο νόμου προς ψήφιση.

 

Η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων συνήλθαν στις 23 Φεβρουαρίου 2012 σε κοινή συνεδρίαση . . . .

http://www.hellenicp...yntmnh-prak.pdf

 

Στο άρθρο 7 γίνεται τροποποιούνται μεταξύ άλλων τα εδάφια της παραγράφου 3 άρθρου 24, Ν. 4014/2011

'' εδάφιο το [eδáfio] Ο40 : η μικρότερη αριθμημένη υποδιαίρεση κειμένου: Tο γ' ~ της παραγράφου 2 του άρθρου 362 του Aστικού Kώδικα. Tα εδάφια της Bίβλου. || (επέκτ.) μικρό απόσπασμα κειμένου: Στην εργασία του παρέθεσε και εδάφια από παλαιότερους συγγραφείς. ''

 

π.χ.(πορεία προς τα Ιεροσόλυμα) εδάφιο Λουκάς 19/ιθ: 27 πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου ἐκείνους, τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ' αὐτοὺς, ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου. 28: Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα.

 

Στους νόμους πάντως δεν αριθμούνται τα εδάφια. Το δεύτερο εδάφιο δεν είναι που αναφέρεται στα υπό β' δικαιολογητικά?

Edited by Ιάμβλιχος

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Ιάμβλιχος, έχεις ξεχάσει το ΦΕΚ 2167Β/2011 που λέει

 

 

Αυτό πήρε παράταση για όσες υποβλήθηκαν μετά την 1.1.2012..

Όχι για όσες υποβλήθηκαν μετά την 1.12.2011?

Εχω μπερδευτεί λίγο. . .

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Έχεις δίκιο. Το έγραψα λάθος

 

3. Η υποβολή των παραπάνω α΄, γ΄ και δ΄ δικαιολογητικών γίνεται είτε απευθείας είτε με συστημένη επιστολή στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ του Δήμου από 1.10.2011 μέχρι 30.11.2011. Τα υπό β΄ δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τις 30.11.2011. Τα ΚΕΠ αποστέλλουν τα δικαιολογητικά στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία εντός 15 ημερών. Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία διαπιστώνει μόνο την πληρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών. Στην περίπτωση απευθείας υποβολής των δικαιολογητικών ο έλεγχος μόνο της πληρότητας του φακέλου γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τυχόν ελλείψεις με επισημείωση στο αντίγραφο της αίτησης. Στην περίπτωση διαβίβασης μέσω ΚΕΠ ή με συστημένη επιστολή ο έλεγχος μόνο της πληρότητας, γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή τους, εντός των οποίων ενημερώνεται εγγράφως ο αιτών για τις τυχόν ελλείψεις. Και στις δύο περιπτώσεις εφόσον υπάρχουν ελλείψεις ο αιτών εντός δεκαπέντε (15) ημερών προσκομίζει στην πολεοδομική υπηρεσία τα στοιχεία που ζητήθηκαν, ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου και βεβαιώνεται η πληρότητα στο αντίγραφο της αίτησης του δηλούντος με την ημερομηνία κατάθεσης.

{ΦΕΚ 268/Α/31.12.2011- α. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), παρατείνεται μέχρι την 28.2.2012.

β. Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου του άρθρου 24 του ν.4014/2011 για όλες τις υποβαλλόμενες μέχρι 31.12.2011 αιτήσεις παρατείνεται μέχρι τις 31.1.2012.

γ. Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου του άρθρου 24 του ν.4014/2011 για όλες τις υποβαλλόμενες μετά τις 31.12.2011 αιτήσεις είναι ένας μήνας από την υποβολή τους. Για τις υποβαλλόμενες, από 1.12.2011 μέχρι 28.2.2012, αιτήσεις η προθεσμία του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νόμου παρατείνεται μέχρι την 30.5.2012.

δ. Δικαιολογητικά, που έχουν υποβληθεί μετά τις 30.11.2011 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νομίμως υποβληθέντα.}

 

 

β. Το πρόστιμο καταβάλλεται εντός τριάντα (30) μηνών για τα ακίνητα κατοικίας και εντός τριάντα έξι (36) (Ν4042/11 50§10) σαράντα οκτώ (48) μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης από την έναρξη ισχύος του νόμου, τμηματικά σε ισόποσες δόσεις, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής εντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 20%. (Διεγράφησαν με Ν4030/11 49§17)

{Ν4042/11 50§9 - Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 για όλες τις υποβαλλόμενες μέχρι 31.12.2011 αιτήσεις, οι οποίες αφορούν στις περιοχές της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, παρατείνεται μέχρι 28.2.2012.}

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

marita: Αυτό έχει καλυφθεί από ΦΕΚ 268 Α' (31-12-2011) http://www.eetaa.gr:8080/nomothesia/fek/fek/f_424.pdf '' ......Για τις υποβαλλόμενες, από 1.12.2011 μέχρι 28.2.2012, αιτήσεις η προθεσμία του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3του άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νόμου παρατείνεται μέχρι την 30.5.2012.''

 

 

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.