Jump to content

9.1 Λογισμικό

7 files

 1. AllInOne

  Το AllInOne είναι λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση μελετών:
  Αποχέτευσης - Αποστράγγισης οδών και σιδηροδρομικών έργων εντός και εκτός αστικών περιοχών
  Οχετών συγκοινωνιακών έργων
  Αποχέτευσης καταστρώματος γεφυρών
  Κύριων συλλεκτήρων ομβρίων και διευθέτησης ρεμάτων
  Υδραυλικού ελέγχου ανομοιόμορφης ροής (σε συνδυασμό με το λογισμικό Hec-RAS)

  861 downloads

  14 comments

  Updated

 2. RainWater.xls -Υπολογισμός παροχής ομβρίων υδάτων

  Υπολογισμός παροχής ομβρίων υδάτων σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2412/86.
  Δίνουμε την επιφάνεια και επιλέγοντας τον κατάλληλο συντελεστής απορροής της
  παίρνουμε την παροχή της επιφάνειας.
  Μέσα στο φύλλο εργασίας έχουμε τον Πίνακα 22 και το Γράφημα 5 για τον υπολογισμό
  εκτίμηση της απαιτούμενης διατομής αγωγού.

  1,610 downloads

  3 comments

  Updated

 3. Προγράμματα υπολογισμού διαστασιολόγησης ορεινών υδρονομικών έργων

  Τα προγράμματα που παρατίθενται παρακάτω, χρησιμοποιούνται τόσο από τις Δασικές Υπηρεσίες, όσο και από ιδιώτες μελετητές δασοτεχνικών έργων, κατά τη σύνταξη μελετών ορεινών υδρονομικών έργων. Συντάχθηκαν από το Δασολόγο κ. Γ. Καπετανόπουλο, ο οποίος υπηρέτησε στο τμήμα Δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων επί σειρά ετών.
   
  Οι συμπιεσμένοι φάκελοι που ακολουθούν περιέχουν τα αρχεία εγκατάστασης προγραμμάτων ανά έργο:

  Ανοιχτοί Αγωγοί - Επίλυση προβλημάτων ομοιόμορφης ροής σε ανοιχτούς αγωγούς τραπεζοειδούς διατομής (αρχείο zip)
  Κλίση Αντιστάθμισης - Προσδιορισμός της κλίσης αντιστάθμισης (αρχείο zip)
  Διάβρωση Ανοιχτών - Αγωγών Επίλυση προβλημάτων διάβρωσης σε ανοιχτούς αγωγούς τραπεζοειδούς διατομής (αρχείο zip)
  Βέλτιστος Διάρρους - Υπολογισμός του βέλτιστου διάρρου (αρχείο zip)
  Τοίχος Αντιστήριξης - Υπολογισμός των τοίχων αντιστήριξης βαρύτητας (αρχείο zip)
  Τοίχος Αντιστήριξης Συρματόπλεχτος - Στατικός υπολογισμός των τοίχων αντιστήριξης βαρύτητας με κλιμακωτό εξωτερικό μέτωπο (αρχείο zip)
  Φράγμα Βάρους - Στατικός υπολογισμός των φραγμάτων βαρύτητας (αρχείο zip)
  Καμπύλο Φράγμα - Στατικός υπολογισμός των καμπύλων φραγμάτων (αρχείο zip)

  Σημείωση

  Με την εγκατάσταση κάποιου προγράμματος, στον υποφάκελο που δημιουργείται στο φάκελο «c:\Programs files» περιέχονται σε μορφή .doc και όλα τα αρχεία του κειμένου των εργασιών με τις οδηγίες χρήσης του.
  Αν κατά την εγκατάσταση εμφανιστεί το μήνυμα «error registering file System32\msado20.tlb» να αγνοηθεί.

  Πηγή: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=595&language=el-GR

  1,180 downloads

  3 comments

  Submitted

 4. Venturi Flowmeter Calculator

  Με το excel-όφυλλο αυτό θα μπορείτε να υπολογίσετε την ογκομετρική παροχή και την ταχύτητα του ρευστού σε ένα σωλήνα χρησιμοποιώντας έναν σωλήνα Venturi. Απλά συμπληρώνετε τα πράσινα κελιά και ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα. Εκτός από το κύριο φύλλο υπάρχει και ένα βοηθητικό φύλλο στο οποίο μπορείτε να υπολογίσετε τον συντελεστή παροχής του οργάνου (Venturi) αν δεν τον γνωρίζετε. Τέλος, υπάρχει και μια βοηθητική φόρμα που περιέχει ιδιότητες υλικών σωληνώσεων και ρευστών.
   
  Το αρχείο, το οποίο ανοίγει σε office 2007 ή νεώτερο και για να το χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τις μακροεντολές.

  403 downloads

  6 comments

  Submitted

 5. Ροή σε ανοιχτό κανάλι ορθογωνικής διατομής

  Με το φύλλο αυτό μπορείτε να υπολογίσετε την παροχή, την ταχύτητα και το είδος της ροής (στρωτή, τυρβώδης, μεταβατική) σε ένα ανοιχτό κανάλι ορθογωνικής διατομής, κάνοντας χρήση της εξίσωσης του Manning.
   
  Μέσα θα βρείτε αναλυτικά τις εξισώσεις που χρησιμοποιούνται.
  Το excel λειτουργεί σε office 2007 (ή νεώτερο) και για να λειτουργήσει θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένες τις μακροεντολές.

  739 downloads

  5 comments

  Submitted

 6. X Steam

  Steam and water properties based on the "International Association for Properties of Water and Steam Industrial Formulation 1997 (IAPWS IF-97). A full implementation of the IF-97 standard that provides very accurate steam and water properties in ranges from 0-1000 bar and 0-2000°C for use in process Engineering Industry . Provided thermodynamic properties are:
   
  - Temperature
  - Pressure
  - Enthalpy
  - Specific volume
  - Density
  - Specific entropy
  - Specific internal energy
  - Specific isobaric heat capacity
  - Specific isochoric heat capacity
  - Speed of sound
  - Viscosity
  - Vapour fraction
   
  All properties can be calculated with the inputs, p and T known, p and h known, h and s known and some with pressure and density known. X Steam are a full implementation of the IF-97 formulation for industrial use including all regions and backward functions for good calculation speed. The code are speed optimized with pressure and enthalpy as inputs for dynamic simulations.
   
  The code are avalible in the following releases:
   
  - Matlab (XSteam Steam and water properties for Matlab)
  - Excel (XSteam Steam and water properties as MS Excel Script)
  - Ooo Calc (Open Office, Star Office) (XSteam Steam andwater properties as Ooo Script)
  - LabVIEW (XSteam Steam and Water properties for LabVIEW)
  - Application (XSteam standalone application by Ken Chan. .exe file.)
  - Free Basic (XSteam freebasic translation of source)
  - Dynamic Link Libary (.dll for use with for example Fortran, LabVIEW or VC++ etc.)
   
  X Steam State Diagram Examples
  Example state diagrams (mollier diagrams) created in MS Excel. Excel version XP or 2003 or later.
  ph-Digaram, SI Units
  hs-Digaram, SI Units
   
  www.x-eng.com

  401 downloads

  0 comments

  Submitted

 7. Υπολογισμός Πάχους Σωλήνα

  Υπολογισμός Πάχους Σωλήνα

  1,061 downloads

  0 comments

  Updated

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.