Jump to content

Πότε χρειάζεται ενεργητική πυροπροστασία;


Recommended Posts

Γειά σας συνάδελφοι.

 

Έπειτα απο μελέτη των διατάξεων περι πυροπροστασίας, εξακολουθώ να μην έχω ξεκάθαρα στο μυαλό μου πότε τελικά επιβάλλεται μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.

 

Για να κάνω το ερώτημα συγκεκριμένο: μου έφεραν κάτοψη καταστήματος - κομμωτηρίου - εμβαδού 42 τ.μ. Τί κάνω; Aπλά σχεδιάζω την διαδρομή διαφυγής;

 

Ευχαριστώ.

 

Παρατήρηση: Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στο κείμενο των δημοσιεύσεων όσο και σ' αυτό των τίτλων.

Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.

Ευχαριστώ, Χάρης.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

.... μου έφεραν κάτοψη καταστήματος - κομμωτηρίου - εμβαδού 42 τ.μ. Τί κάνω; Aπλά σχεδιάζω την διαδρομή διαφυγής;

 

Βεβαίωση από την πυροσβεστική χρειάζεσαι?

Link to comment
Share on other sites

Θα πρέπει να ψάξεις να δεις αν στην άδεια της οικοδομής που βρίσκεται το κατάστημα υπάρχει μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Αν υπάρχει, βρίσκεις τον αριθμό του φακέλου από το διαβιβαστικό με το οποίο η πυροσβεστική την έστειλε εγκεκριμένη στην Πολεοδομία και προσκομίζοντας τιμολόγια αγοράς πυροσβεστήρων, βεβαίωση καλής λειτουργίας τους και κάποια άλλα δικαιολογητικά (υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη κλπ) παίρνεις το πιστοποιητικό από την πυροσβεστική.

Αν η οικοδομή είναι πιο παλιά και δεν είχε γίνει μελέτη κατά την έκδοση της άδειας, θα πρέπει να γίνει τώρα μελέτη για το κατάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες ίσως θα ήταν καλό να απευθυνθείς στους συναδέλφους μηχανολόγους.

Link to comment
Share on other sites

Η κάτοψη του καταστήματος πρέπει να δείχνει τη διάταξη των επίπλων, του γραφείου, τη θέση του ταμείου, πολυθρόνες κ.λ.π.

Σχεδιάζεις την όδευση διαφυγής, τη θέση της πυροσβεστικής φωλιάς την οποία συμβολίζεις με Π.Φ., και τη θέση του φωτιστικού ασφαλείας και τα τονίζεις με πορτοκαλί υπογραμμιστή.

Φρόντισε η θέση της Π.Φ. να τοποθετηθεί κοντά στην είσοδο του καταστήματος.

 

Οι κατόψεις εις τριπλούν υπογεγραμμένα από μηχανικό, κατατίθενται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Θα δώσω στο παρόν όσα στοιχεία (τα εντελώς βασικά) γνωρίζω επί του θέματος ώστε οι ενδιαφερόμενοι να τα διαβάζουν (όπως οφείλουν βλ. αναζήτηση) για να μην έχουμε αναρτήσεις ιδίων θεμάτων συνέχεια. Υπόψιν ότι στη νομοθεσία δεν έχω εντοπίσει το ακριβές σημείο όπου διαχωρίζονται οι απαιτήσεις ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας οπότε τα παρακάτω προκύπτουν εκ πείρας (δηλαδή παρατηρήσεις και διορθώσεις αναγκαίες).

 

Παθητική Πυροπροστασία: προκύπτει από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό (δομική πυροπροστασία) και αφορά στη διάταξη των χώρων και άρα στο χρόνο εξόδου από το κτήριο (οδεύσεις διαφυγής), στην επιλογή των υλικών δόμησης (δείκτης πυραντίστασης) και τη δημιουργία ξεχωριστών πυροδιαμερισμάτων (π.χ. λεβητοστάσια, κλιμακοστάσια). Η μελέτη αυτή ελέγχεται από την Πολεοδομία. Μελέτες για κτήρια κατοικιών συνήθως καλύπτονται από την εν λόγω μελέτη καθώς λόγω μεγέθους και δομικών επιλογών πληρούν τις προηγούμενες τρεις απαιτήσεις - αρκεί με τη μελέτη παθητικής να μην προκύπτει απαίτηση και άλλων (ενεργητικών) μέτρων προστασίας.

 

Ενεργητική Πυροπροστασία: αφορά σε δευτερεύοντα (πρόσθετα) συστήματα και μέτρα προστασίας/πρόληψης που συμπληρώνουν τη δομική πυροπροστασία του κτηρίου. Η μελέτη απαιτείται όταν δεν επαρκεί η παθητική πυροπροστασία και ελέγχεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Κατά κανόνα σε όλα τα νέα κτήρια (πλην των κατοικιών όπως περιγράφηκε) επιβάλλεται ενεργητική πυροπροστασία. Μάλιστα είναι μονόδρομος στα υφιστάμενα κτήρια σε περιπτώσεις αδειών λειτουργίας/αλλαγής χρήσεων όπου δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής/βελτίωσης του δομικού μοντέλου (και άρα της παθητικής πυροπροστασίας).

 

Τη μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας την υπογράφει συνήθως ο μηχανικός που κάνει και την Αρχιτεκτονική μελέτη. Οι μελέτες Ενεργητικής Πυροπροστασίας είναι ειδικού χαρακτήρα και βασικά υπογράφονται από Μηχανολόγους/Ηλεκτρολόγους/Ναυπηγούς. Εξαιρούνται οι απλές/συνήθεις, όπως χαρακτηρίζονται, μελέτες (που αντιστοιχούν σε ένα μεγάλο αριθμό κτηρίων) τις οποίες μπορούν να εκπονήσουν και οι υπόλοιπες ειδικότητες μηχανικών. Οι απλές μελέτες είναι όσες αφορούν σε εγκαταστάσεις πυρόσβεσης που υποχρεούνται στη λήψη (όλων ή μερικών) των εξής μέσων πυροπροστασίας: φορητοί πυροσβεστήρες, απλό υδραυλικό πυροσβ. δίκτυο, σύστημα συναγερμού, σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής, αυτόματο σύστημα καταιονισμού (sprinkler), σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς, μόνιμο πυροσβεστικό υδροδοτικό δίκτυο - προϋπόθεση η συνολική ισχύς των εγκαταστάσεων να είναι μικρότερη των 50ΗΡ και το σύνολο δαπάνης εγκατάστασης μικρότερο των 3.000 E (?).

 

Βασικός ο διαχωρισμός των κτηρίων σε υφιστάμενα και νέα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, υποδείγματα μελετών πυρασφάλειας, εξαιρέσεις και δικαιολογητικά στο www.fireservice.gr.

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Η κάτοψη του καταστήματος πρέπει να δείχνει τη διάταξη των επίπλων, του γραφείου, τη θέση του ταμείου, πολυθρόνες κ.λ.π.

Σχεδιάζεις την όδευση διαφυγής, τη θέση της πυροσβεστικής φωλιάς την οποία συμβολίζεις με Π.Φ., και τη θέση του φωτιστικού ασφαλείας και τα τονίζεις με πορτοκαλί υπογραμμιστή.

Φρόντισε η θέση της Π.Φ. να τοποθετηθεί κοντά στην είσοδο του καταστήματος.

 

Οι κατόψεις εις τριπλούν υπογεγραμμένα από μηχανικό, κατατίθενται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

 

Υπάρχουν κάπου οι προδιαγραφές για τον συμβολισμό των στοιχείων της ενεργητικής;

 

Μπράβο ss_sk πολύ καλή δουλειά!

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Δηλαδή φίλε ss_sk

 

Την ενεργητική καταστήματος με ισχύ κάτω τον 50ΗΡ ή 3000ευρω.....

μπορεί να υπογραψεί από πολιτικός μηχανικος

 

Π.χ. το κομμωτήριο που αναφέρει ο teospil

δεν χρειάζεται μηχανολόγο?

Υπάρχει κάπου κάποιο ΦΕΚ να αναφέρει κάτι τέτοιο?

Link to comment
Share on other sites

Για συμβολισμό και προδιαγραφές σίγουρο έχω τα χρώματα:

 

ΜΕΣΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ---- ΧΡΩΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

 

Υδροδοτικό πυρ/κο δίκτυο ---- Κόκκινο

Σύστημα καταιονισμού ---- Πράσινο

Σύστημα αφρού ---- Μπλε

Σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς -πυρανίχνευσης ---- Καφέ

Σύστημα ξηράς κόνεως ---- Κίτρινο

Σύστημα διοξειδίου του άνθρακα ---- Πορτοκαλί

Φορητοί πυροσβεστήρες ---- Κόκκινο

 

Πάντως όταν ρώτησα κάποτε για ειδικά σύμβολα μου απάντησαν ότι δεν υπάρχουν, όπως θέλω. Αρκεί ένας επεξηγηματικός πίνακας δίπλα. Μόνη εξαίρεση ο ελαστικός σωλήνας κατάσβεσης και το ερμάριό του (πυροσ. φωλιά) που τον θέλουν να απεικονίζεται ως κόκκινο κουτί με μπλε κύκλο στο κέντρο του (filled όχι μόνο γραμμές).

 

Τα σχετικά με την ισχύ και το κόστος τα διάβασα κάπου και τα έχω σημειώσει. Θα ψάξω.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.