Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
dpapdpap

Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση οικιακού δικτύου

Recommended Posts

ΤΟΤΕΕ 2411/86

(παρ.11. 1. 3.)

την έχεις ? αν ναι, μπορείς να μου τη στείλεις (έστω μόνο τις σχετικές περικοπές) ? τη θέλω μόνο και μόνο για να την περίπτωση που αναφέρω.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Μηχανολόγοι Μηχανικοί βιομηχανικού και κτιριακού σχεδιασμού (BIM/CAD)

Δυστυχώς δεν υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή. Στη βιβλιοθήκη του τοπικού ΤΕΕ, το πιθανότερο είναι να υπάρχει κάποιο αντίγραφο.

 

Στάλθηκε από το Lenovo A1000 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΤΟΤΕΕ 2411/86

(παρ.11. 1. 3.)

Κάποιος συνάδελφος μου έστειλε τη συγκεκριμένη παράγραφο (11.1.3).

Συνιστά όριο 3,5 atu για αποφυγή θορύβων. Δεν είναι ακριβώς αυτό που θάθελα αλλά κάτι λέει.

Το βασικό είναι ότι η ΤΟΤΕΕ είναι οδηγία και βάζει τα όρια μέσα στα οποία πρέπει να κινείται ο μελετητής. Δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε κατασκευή που δεν ξεπερνάει αυτά τα όρια είναι σωστή. Ή και όποια τα ξεπερνάει είναι οπωσδήποτε λάθος.

Πχ. στην Αθήνα, όπου η ύδρευση γίνεται (αν δεν κάνω λάθος) από ένα ενιαίο δίκτυο, είναι απίθανο να μην υπάρχουν ανά πάσα στιγμή του 24ώρου καταναλώσεις και επομένως μειώσεις της πίεσης. Άρα είναι (μάλλον) ασφαλής η παροχή με πιέσεις πάνω από 6 atm (ακόμα και από 10) προκειμένου να υπάρχει επαρκής πίεση ( > 4 atm) σε μεγαλύτερη περιοχή.

Σε μικρές επαρχιακές πόλεις/χωριά όμως δεν ισχύει το ίδιο. Είναι πολύ πιθανό, έως και βέβαιο, ότι θα υπάρξουν χρονικά διαστήματα που δεν θα υπάρχει καθόλου κατανάλωση και έτσι είναι σχεδόν σίγουρο ότι όλη η στατική πίεση του δικτύου θα εφαρμοστεί στα χαμηλότερα σημεία του. Επομένως ο μελετητής του δικτύου (ΔΕΥΑ) δεν πρέπει να εξαντλήσει τα όρια της ΤΟΤΕΕ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Παιδιά εγώ το βρήκα από την εξεταστέα ύλη των υδραυλικών που πολλές  ερωτω- απαντήσεις είναι γραμμένες βαση τις ΤΟΤΕΕ και αναφέρει και την παράγραφο.

Edited by aithilenio

Share this post


Link to post
Share on other sites

Παιδιά εγώ το βρήκα από την εξεταστέα ύλη των υδραυλικών που πολλές  ερωτω- απαντήσεις είναι γραμμένες βαση τις ΤΟΤΕΕ και αναφέρει και την παράγραφο.

Μπορείς μα μου στείλεις το σχετικό κομμάτι ? θα με βοηθούσε η διατύπωσή του και η αιτιολόγηση.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η ΤΟΤΕΕ αφορά τις εσωτερικές εγκαταστάσεις και μόνο. Στην παρ. 2.2.1 αναφέρει: "Η Τεχνική Οδηγία αυτή αφορά στις εγκαταστάσεις για διανομή πόσιμου νερού μέσα σε κτίρια και οικόπεδα. Η περιοχή ισχύος της ΤΟΤΕΕ εκτείνεται από το σημείο σύνδεσης της παροχέτευσης πόσιμου νερού προς το κτίριο ή το οικόπεδο μέχρι το πιο απομακρυσμένο σημείο της εγκατάστασης που καταναλίσκεται ή μπορεί να καταναλωθεί πόσιμο νερό", ενώ στην παρ. 2.2.2 λέει: "Η σύνδεση της παροχέτευσης πόσιμου νερού σε ένα κτίριο ή οικόπεδο από δημόσιο δίκτυο ύδρευσης υπόκειται σε διατάξεις και κανονισμούς που καθορίζονται από τους όρους που θεσπίζει ο κατά τόπους φορέας υδροδότησης".

Όσον αφορά τις πιέσεις του δικτύου δεν αναφέρει κάπου επιτρεπόμενα μεγέθη, αλλά στην παρ. 14.2 όπου περιγράφεται η διαδικασία δοκιμών στεγανότητας της εσωτερικής εγκατάστασης, καθορίζει πίεση αρχικής δοκιμής για 10 λεπτά τουλάχιστον 12 ατμ ή 1.5 φορά την πίεση λειτουργίας (ότι είναι μεγαλύτερο) και ως πίεση τελικής δοκιμής 8 ατμ. για δύο ώρες.

Η παρ. 11.1.3 δίνει απλώς μία σύσταση για μείωση των θορύβων και είναι θέμα σχεδιασμού του δικτύου να επιτύχει την συνιστώμενη πίεση ηρεμίας των 3.5 ατμ. Στην ίδια παράγραφο μάλιστα συνιστάται η χρήση μειωτών για το σκοπό αυτό (παραπέμπει στην παρ. 5.4.3).

 

Τα εξωτερικά δίκτυα διανομής σχεδιάζονται με άλλη φιλοσοφία. Η μόνη ρητή δέσμευση αφορά την ελάχιστη πίεση σε κάθε σημείο για την παροχή αιχμής. Ο γενικός κανόνας είναι ότι η πίεση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 4(n+1) μέτρα, όπου n ο μέγιστος αριθμός ορόφων των οικοδομών της εξυπηρετούμενης περιοχής. Για την μέγιστη πίεση σε περιόδους χαμηλής κατανάλωσης, ο σχεδιασμός γίνεται συνήθως για 8 - 10 ατμ. Σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο δημιουργούνται διαφορετικές ζώνες με παρεμβολή μειωτών. Οι 6 -7 ατμ που λέει ο Κουτσογιάννης δεν είναι κανόνας ούτε νόμος. Ο κάθε μελετητής αποφασίζει με τεχνικοοικονομικά κριτήρια.

 

Στο δια ταύτα. Μη ψάχνεις να βρεις το δίκιο σου στην ΤΟΤΕΕ. Δες τι λέει ο κανονισμός λειτουργίας του δικτύου της περιοχής σου. Στους περισσότερους αν όχι όλους αναφέρεται η μέγιστη πίεση του δικτύου και η υποχρέωση των καταναλωτών για εγκατάσταση μειωτών. Αν στην περίπτωσή σου προκλήθηκε κάποια διαρροή από υπερπίεση στις νυχτερινές ώρες, φαντάζομαι ήδη αποκαταστάθηκε. Το μόνο που μπορείς να ζητήσεις είναι μείωση λογαριασμού λόγω αφανούς διαρροής, αρκεί να μπορείς να αποδείξεις ότι η διαρροή ήταν αφανής και να προβλέπεται στον κανονισμό τέτοια περίπτωση.

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

...Τα εξωτερικά δίκτυα διανομής σχεδιάζονται με άλλη φιλοσοφία. Η μόνη ρητή δέσμευση αφορά την ελάχιστη πίεση σε κάθε σημείο για την παροχή αιχμής. Ο γενικός κανόνας είναι ότι η πίεση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 4(n+1) μέτρα, όπου n ο μέγιστος αριθμός ορόφων των οικοδομών της εξυπηρετούμενης περιοχής. Για την μέγιστη πίεση σε περιόδους χαμηλής κατανάλωσης, ο σχεδιασμός γίνεται συνήθως για 8 - 10 ατμ. Σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο δημιουργούνται διαφορετικές ζώνες με παρεμβολή μειωτών. Οι 6 -7 ατμ που λέει ο Κουτσογιάννης δεν είναι κανόνας ούτε νόμος. Ο κάθε μελετητής αποφασίζει με τεχνικοοικονομικά κριτήρια.

Συμφωνώ μαζί σου. Οι ΤΟ δίνουν κατευθύνσεις για τα όρια. Από κει και πέρα ο μελετητής αποφασίζει με βάση τις συνθήκες του συγκεκριμένου έργου.

Η ΤΟΤΕΕ βάζει σαν όριο μέγιστης πίεσης λειτουργίας του οικιακού δικτύου, τις 8 atm (γι αυτό θεσπίζει και την δοκιμή των 8atm + 50%).

Σήμερα τη νύχτα (4.οο πμ) μέτρησα την πίεση του δικτύου, στο σημείο του υδρομετρητή, και ήταν ακριβώς 8 atm. Αυτό σημαίνει ότι το δίκτυο της κατοικίας μου είναι υποχρεωμένο να δουλεύει στο όριο αντοχής του. Αν πάρουμε υπόψη τα (έμμεσα) πλήγματα που δημιουργούνται σε κάθε απότομο κλείσιμο ανάντι, είναι αναμενόμενο να ξεπερνιέται συχνά αυτό το όριο με αποτέλεσμα να έχω διαρροές, αφανείς κατά κύριο λόγο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Που είχες διαρροές;

Μπορώ να φανταστώ διαρροές σε βαλβίδες ασφαλείας που οι περισσότερες είναι 10 bar και σε φλοτέρ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.