Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
georgegaleos

Φορολογική Δήλωση 2018

Recommended Posts

Είπα φέτος να δώσω την δήλωση να την κάνει λογιστής.

Αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος.

Στις ασφαλιστικές εισφορές έβαλε ότι λέει η βεβαίωση του ΕΦΚΑ (είναι και 120€ περισσότερο από ότι είναι στα βιβλία) αφού στον ΕΦΚΑ φαίνεται η πληρωμή που έγινε τον 1ο/2018 και αφορούσε τον 12ο/2017 η οποία θέλει αναμόρφωση...

Δηλαδή στα βιβλία έχω 2950€ (250x11+200), μείον 200€ (αναμόρφωση για τον 12ο/17 ) πρέπει να μπουν στο Ε3 2750€ ενώ η βεβαίωση λέει 3070€, δηλαδή παραπάνω 320€

Δίκιο δεν έχω?

Άντε τα 200€ ξέρω πως προήλθαν... αλλά δεν μπορώ να βρω τα 120€. Δεν προκύπτουν από πουθενά...

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Faethon11, τις καλημέρες μου,

Να κάνω μια προσπάθεια μήπως και βοηθήσω στο θέμα.

1) Το σκεπτικό σου είναι σωστό εφόσον βέβαια τα 200€ που αναφέρεις τα εξέπεσες στην φορολογική δήλωση του 2017, δηλ. στην ΦΒ του 2017.

2) Πρακτικά σύμφωνα με την ΠΟΛ.1219/2018:

"4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 εφόσον καταβληθούν, δηλαδή κατά τον χρόνο που επιβαρύνουν ταμειακά την επιχείρηση.
Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται ταμειακά ως ασφαλιστική εισφορά από 1.1 μέχρι 31.12 του τρέχοντος φορολογικού έτους, εκτός από τα ποσά προσαυξήσεων, προστίμων, κλπ. που τυχόν καταβλήθηκαν στο έτος αυτό, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης του έτους αυτού."

με ιδιαίτερη προσοχή/συνδυαστικά με το παρακάτω της ίδιας ΠΟΛ

"7. Ειδικά, στις περιπτώσεις που νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριέλαβαν τις καταβληθείσες εισφορές του έτους 2018 οι οποίες αφορούσαν το προηγούμενο έτος, στα φορολογικά αποτελέσματα του έτους 2017, δεν απαιτείται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2017.
Επισημαίνεται, όμως, ότι για τα ποσά αυτά δεν θα εφαρμοσθούν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας και επομένως δεν θα ληφθούν υπόψη στη δήλωση φορολογικού έτους 2018, καθόσον διαφορετικά θα προέκυπτε θέμα διπλής έκπτωσης της ασφαλιστικής δαπάνης."

3) Εικάζω λοιπόν, ότι τα 120€ που αναφέρεις έχουν να κάνουν με την εκκαθάριση των εισφορών του 2017 (που λάβαμε κάπου το Μάιο του 2018) και είχες χρεωστικό. Και, είτε ως συνολικό ποσό με μία πληρωμή, είτε ως κάποιες δόσεις καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα στο 2018, και  εξέπεσαν στην ΦΒ του 2017 σύμφωνα με την τότε ισχύουσα ΠΟΛ.1113/2015.

Οπότε αν το ποσό αυτό είτε ως όλο είτε ως μέρος το εξέπεσες στην ΦΒ του 2017 δεν θα πρέπει να το εκπέσεις (και) στην ΦΒ του 2018. (σύμφωνα και με την παραπάνω παράγραφο 7, της ΠΟΛ 1219/2018).

4) Πήγαινε στον λογαριασμό σου στο ΕΦΚΑ όπως παρακάτω στο σχήμα και δες τι ποσά από αυτά που αναγράφει εκεί (στο 2018) έχεις εκπέσει με την φορολογική δήλωση του 2017, δηλ. στην ΦΒ του 2017.
Λογικά ο πίνακας αυτός πρέπει να σου εμφανίζει αν είσαι "τακτικός" πελάτης τα ποσά που κατέβαλες από 1/1-31/12/2018:
α) των μηνών ΔΕΚ'17
β) από και τον ΙΑΝ'18 έως και τον ΝΟΕ'18
γ) είτε ως σύνολο αν είχες κάνει μία πληρωμή, είτε ως δόσεις που έχουν σχέση με την εκκαθάριση του 2017 (που λάβαμε κάπου το Μάιο του 2018)

Οπότε αν τα (α') και (γ') τα εξέπεσες (σύμφωνα με την τότε ισχύουσα ΠΟΛ.1113/2015) στην ΦΒ του 2017 δεν θα εκπέσουν στην ΦΒ του 2018.
Άρα λογικά τα 120€ (μάλλον) είναι το (γ') και εφόσον το εξέπεσες στην ΦΒ του 2017, δεν θα το εκπέσεις στην ΦΒ του 2018.

Αν υπάρχει διάθεση και όρεξη επιβεβαίωσε ή διέψευσε το σκεπτικό μου.
 

1.jpg

Edited by georgegaleos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σωστά σκέφτηκες αλλά δεν βγαίνουν τα νούμερα.. η εκκαθάριση ήταν 300,00€

Βασικά την εκκαθάριση 2017 την είχα περάσει ολόκληρη 31/12/2017 και δεν την εμφάνισα καθόλου (κακώς) στα βιβλία του 2018 για να μην κάνω αναμόρφωση..

Η ουσία είναι πως θα περάσω σαν ασφαλιστικές εισφορές ότι πληρώθηκε το 2018 και αφορούσε το 2018 και θα κάνω αναμόρφωση τον 12ο/17 που πληρώθηκε τον 1ο/18 αλλά χρησιμοποιήθηκε για το 2017. Μάλλον συμφωνείς :)

Αλλά με εξέπληξε αρνητικά ο λογιστής γιατί θεωρείται από τους καταρτισμένους λογιστές...

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΛΒ ΕΦΚΑ 2018 [Ε3_Ζ2(485.7), Ε(707.1)]= [άθροισμα ποσών ειδοποιητηρίων ΕΦΚΑ που αναλογούν ασφαλιστικά στο έτος 2018, ήτοι απαιτήσεις που αφορούν τις μηνιαίες εισφορές από και του Ιαν'18 έως και του Δεκ'18] + [το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης[1] των εισφορών του 2018 του ΕΦΚΑ ... που αναμένουμε, ήτοι "+/σύν" αν είναι χρεωστικό ή "-/μείον" αν είναι πιστωτικό]

[1] εφόσον η εκκαθάριση γίνει ΠΡΙΝ την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του έτους που αφορούν 2018/πριν την υποβολή της δήλωσης 2018)]

ΦΒ ΕΦΚΑ 2018 [Ε3_Ε(715.1)] = άθροισμα πληρωμών που αφορούν τον ΕΦΚΑ και έγιναν από 1/1-31/12/2018 και δεν έχουν εκπέσει στην ΦΒ του 2017 (είναι το μεταβατικό στάδιο λόγω της εμφάνισης της νέας ΠΟΛ προκειμένου να αποφευχθούν οι τροποποιητικές)

Υ.Γ. Προσωπικά στο βιβλίο κρατάω και τις δύο βάσεις (ΛΒ και ΦΒ)

Edited by georgegaleos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Βλέπω και άλλα..

Στους λογαριασμούς έχει ποσό που αφορά την παροχή (ας πούμε τηλέφωνο) και λοιπά έξοδα.. Αυτά εγώ τα βάζω σε διαφορετικές στήλες αλλά ο λογιστής τα έκανε σούμα στις τηλεπικοινωνίες... Ποιο είναι το σωστό? Ή δεν υπάρχει σωστό και λάθος??? :(

 

Και ήρθε και με αποτελείωσε... έχει μικρότερο σύνολο εξόδων από ότι είναι στα βιβλία παρότι έβαλε μεγαλύτερο ποσό στον ΕΦΚΑ!!! :(  :(  ΣΚ θα κάτσω να τα ξαναφτιάξω....

 

Edited by Faethon11

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για την τηλεφωνία δεν μπορώ κάπως από νομοθεσία να στο τεκμηριώσω πιο είναι το σωστό ή το λάθος, αλλά μπορείς να δεις στο forum των λογιστών εδώ, τόσο ως προς την καταχώρηση όσο και ως προς την έκπτωση στην φορολογία εισοδήματος αλλά και σε αυτή του ΦΠΑ.

Μην είσαι "αποτελειωμένος" ... κατά πάσα πιθανότητα ο λογιστής είναι σωστός ως γνώστης/ειδικός ...και κάτι σου ξεφεύγει .. οφείλεις να σου ξεφύγει ... αφού δεν είμαστε γνώστες του αντικειμένου ... αν έχεις αμφιβολίες θεωρώ ότι μπορείς να τις συζητήσεις μαζί του όπως και εμείς συζητάμε/εξηγούμε στους πελάτες μας τις τυχόν απορίες που έχουν ...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σιγά μην κάτσει και ασχοληθεί με τα 120 ευρώ κάποιος......μέσα στον κυκεώνα της ανοργανωσιάς του ΕΦΚΑ..........εκτός και αν χρεώσει στον πελάτη του κανένα ποσό που θα του φανεί (του πελάτη) αστρονομικό.....

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τελικά κάθισα σήμερα και το τελείωσα... έψαξα όλες τις καταγραφές και είχε κάνει λάθος όταν πέρασε κάποια ποσά....

Τέλος καλό, όλα καλά...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στα βιβλία έχω καταχωρήσει όλες τις ασφαλιστικές εισφορές που πλήρωσα από 1/1 - 31/12. Το παραπάνω άθροισμα θα μπει στα έξοδα στο σχετικό πεδίο του Ε3.

Ήρθε σήμερα η εκκαθάριση και έχω επιστροφή ένα αρκετά μεγάλο ποσό, το οποίο προφανώς και θα ζητήσω να μου επιστραφεί.

Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος να διαχειριστώ την περίπτωσή μου; Ακόμα δεν έχω υποβάλει τη φετινή δήλωση...

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 9/7/2019 at 5:48 ΜΜ, GriGaS said:

Στα βιβλία έχω καταχωρήσει όλες τις ασφαλιστικές εισφορές που πλήρωσα από 1/1 - 31/12. Το παραπάνω άθροισμα θα μπει στα έξοδα στο σχετικό πεδίο του Ε3.

Ήρθε σήμερα η εκκαθάριση και έχω επιστροφή ένα αρκετά μεγάλο ποσό, το οποίο προφανώς και θα ζητήσω να μου επιστραφεί.

Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος να διαχειριστώ την περίπτωσή μου; Ακόμα δεν έχω υποβάλει τη φετινή δήλωση...

Οτι αναλογούσε στην περίοδο 01-01 έως 31-12 ...με βάση την εκκαθάριση αποτελεί τη λογιστική βάση και καταχωρείται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων και πηγαίνει και στους αντίστοιχους κωδικους του Ε3 στον πίνακα Ζ.

Οτι καταβλήθηκε πραγματικά εντός του 2018 (01-01 έως 31-12) αποτελεί τη φορολογική βάση και αναγράφεται στον οικείο κωδικο του Ε3.

Η διαφορά ανάμεσα στις βάσεις αυτές στο Ε3  θα αυξήσει το λογιστικό κέρδος ή θα το μειώσει αναλόγως του προσήμου που έχει αυτή (θετική ή αρνητική). Επί ζημίας είναι αντίστροφο το αποτέλεσμα.

 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.