Jump to content

georgegaleos

Core Members
 • Content Count

  5,650
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  112

Everything posted by georgegaleos

 1. Υποψιάζομαι σύμφωνα με αυτό το Official Video ότι ... πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
 2. Πόλεμος στη Μύκονο με 100 καταγγελίες για αυθαίρετα 😁 Πηγή: Mykonos-Times
 3. Ναι ... περίπου έτσι ... αν συνεχίζονταν ως εισφορά θα είχες πληρώσει για να πάρεις κάτι παραπάνω ως ΚΣ και κάτι παραπάνω ως εφάπαξ ... Τώρα υποθέτω που έχει καταργηθεί θα υπάρξει κάποια άλλη ... αναλογία ... στην καταβολή τους .. στο πώς και πόσο προσθετικά θα συμβάλουν οι καταβολές αυτές ... όταν έρθει η ώρα ... (την σύνταξης) Στην παράγρ.2 του άρθρου 8 του ν.3518/2006 (όπως προστέθηκε με την παράγρ. 1 άρθρου 62 ν.3996/2011) μπορείς να δεις τον "τρόπο συμμετοχής" της ειδικής προσαύξησης
 4. Ρίξε μια ματιά στον ν.4412/2016, άρθρο 155 και άρθρο 156, προτελευταίο εδάφιο της παραγρ. 1
 5. Όχι απλά δεν υπάρχει στα ΑΤΟΕ, δεν υπάρχει γενικότερα σε επίσημα άρθρα. Είναι άρθρο που έφτιαξε η υπηρεσία.
 6. Για τον Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (Ε.Λ.Π.Π.), ν.915/1979, Άρθρο 33 "1. Συνιστάται παρά τω Ταμείω Ειδικός Λογαριασμός Προσθέτων Παροχών, έχων ιδίαν οικονομικήν και λογιστικήν αυτοτέλειαν. 2 . Σκοπός του ως άνω συνιστωμένον Ειδικού Λογαριασμού είναι η παροχή : α. Προσθέτου συντάξεως εις τους λόγω γήρατος ή αναπηρίας συνταξιοδοτουμένους η εν περιπτώσει θανάτου εν ενεργεία ησφαλισμένου ή συνταξιούχου, εις τα μέλη της οικογενείας αυτού, κατά τα ορισθησόμενα υπό της κατά την παράγραφον 3 του άρθρου 34 του παρόντος προβλεπομενης Υπουργικής Αποφάσεως. β. Εφ` άπαξ βοηθήματος εις τους εξερχομένους το πρώτον εις σύνταξιν λόγω γήρατος η εν περιπτώσει θανάτου εν ενεργεία ησφαλισμένου εις τα δικαιούμενα συντάξεως μέλη της οικογενείας αυτού, κατά τα ορισθησόμενα υπό της κατά την παράγραφον 3 του άρθρου 34 του παρόντος προβλεπομένης Υπουργικής Αποφάσεως. ..." Για την Ειδική Προσαύξηση, ν.3518/2006, άρθρο 2 "Κατάργηση του Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών - Ειδική Προσαύξηση" "... Ο Ειδικός Λογαριασμός Προσθέτων Παροχών (Ε.Λ.Π.Π.) που συστήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 915/1979 καταργείται από την πρώτη του επόμενου της δημοσίευσης του παρόντος μήνα. Η πρόσθετη σύνταξη του Λογαριασμού αντικαθίσταται από την Ειδική Προσαύξηση, βαρύνει τον κλάδο κύριας σύνταξης Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και καταβάλλεται από αυτόν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα. Η καταβολή των παροχών εφάπαξ του καταργούμενου κλάδου βαρύνει το συνιστώμενο Κλάδο Εφάπαξ Παροχών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα. ..."
 7. +100000 off topic: Μάλλον είναι θέμα ... διάθεσης/σκέψης/θέλησης (δεν μου 'ρχεται η ορθή έκφραση) ... για μετέπειτα ... ευγενική προσφορά ...
 8. Πολλά ... πολλά ... θα ριχθούν είτε επίσημα ... είτε ανεπίσημα ... να δουν την ψαριά ... Μεταφέρω από την σελίδα του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Νότη Μηταράκη, στο youtube, και από το σχόλιό του που συνοδέυει το video. "«Από 01.01.2021 οι νεοεισερχόμενοι και πρωτοασφαλισμένοι στην αγορά εργασίας, θα έχουν έναν ατομικό «κουμπαρά» εντός του ΕΤΕΑΕΠ, στον οποίο η εισφορά του 6,5% που καταβάλλεται σήμερα για την επικουρική τους σύνταξη, θα αποταμιεύεται εκεί. Βασικός κρατικός πάροχος της νέας επικουρικής θα είναι το ΕΤΕΑΕΠ και από εκεί και πέρα θα δίνεται προαιρετικά το δικαίωμα σε όποιον το επιθυμεί, να επιλέξει έναν εναλλακτικό πάροχο. Ωστόσο, ο «αυτόματος» πάροχος στον οποίο θα πηγαίνουν οι εισφορές της επικουρικής σε κάθε περίπτωση θα παραμείνει το ΕΤΕΑΕΠ.»" Επίσης μεταφέρω από συνέντευξη στη Ναυτεμπορική: "Οι βασικοί άξονες του νέου επικουρικού συστήματος Όσον αφορά την ηλικία συνταξιοδότησης της επικουρικής σύνταξης, σε γενικές γραμμές διατηρούνται τα ίδια ηλικιακά όρια με αυτά που ισχύουν για την κύρια σύνταξη, με ένα εύρος ηλικίας από τα 62 έτη και πάνω. Το ΕΤΕΑΕΠ θα είναι ο μόνος υπεύθυνος φορέας συλλογής των εισφορών, ενώ αυτές θα διατηρηθούν στο 6,5% για τους μισθωτούς καθώς και τους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Τα κεφάλαια που θα προκύπτουν θα μπορούν να επενδύονται από διαχειριστές επενδύσεων (ΑΕΔΑΚ - ΦΚΑ) κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ΕΤΕΑΕΠ, σε αυστηρά πλαίσια που θα ορίζονται από τους επενδυτικούς κανόνες που θα περικλείονται στη μεταξύ τους σύμβαση. Ως εναλλακτικοί διαχειριστές των επενδύσεων μπορούν να θεωρηθούν οι ΑΕΔΑΚ, οι ΕΠΕΥ, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση της απαραίτητης αδειοδότησης από τις αρμόδιες αρχές. Ο ρόλος του ΕΤΕΑΕΠ θα είναι ενισχυμένος, καθώς έχει οριστεί ως ο θεματοφύλακας του συστήματος, και “εξοπλίζεται” με αυξημένες αρμοδιότητες εποπτείας (ring-fenced θεματοφυλακή). Η ύπαρξη της επιλογής εναλλακτικών επενδυτικών παρόχων θα προάγει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ τους, κάτι το οποίο θα ωφελήσει τελικά και πάλι τους ασφαλισμένους. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες χρηματοδότησης του συστήματος και στο πνεύμα της κοινωνικής αλληλεγγύης, ενδέχεται να δημιουργηθεί ένας “κουμπαράς αλληλεγγύης”, ο οποίος θα τροφοδοτείται με ειδική κράτηση επί των καταβαλλόμενων εισφορών του κάθε ασφαλισμένου. Τέλος, ως προς το κόστος μετάβασης, βάσει των μέχρι τώρα υπολογισμών, αυτό αναμένεται πλήρως διαχειρίσιμο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με συγκεκριμένα στοιχεία, πριν υλοποιηθούν και οι απαραίτητες αναλογιστικές αρχές»."
 9. ... προσωπικά όταν διαβάζω για εισφορές το μυαλό μου πάει σε κάτι σαν το παρακάτω ... και νιώθω ότι είμαι στο μέρος που κοιτά ... θα είναι η μέρα που θα πάρει ΦΕΚ ...
 10. Έτσι πιστεύω κι εγώ ... Έχει να κάνει μόνο ότι έχει σχέση με τον ΕΦΚΑ [Κύρια Σύνταξη] + [Υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και παροχές σε χρήμα)] + [ΟΑΕΔ (?)] ... αυτό που δεν έχω δει ακόμη ... έστω και ως διευκρίνιση ... κάπου να καπνίζει ... για το παραπάνω ερωτηματικό .... αν τα ποσά αυτά που κυκλοφορούν έχουν και τα συνεισπραττόμενα υπέρ ΟΑΕΔ ... όλο κάτι θα πονηρό θα κρύβεται και εκεί ...
 11. Ααααα γειά σου !!!! (+1 όπου δεν υπάρχει να βάλω) (εκεί αποσκοπούσε και το σχόλιό μου)
 12. Για περάστε!!!!! 📣για περάστε!!!!! 📣το έχω εδώ και σε άλλη προσφορά ... γύρο (όχι καλαμάκι) το φτηνό στα 185€ ... όχι με 210€-220€ που το δίνει ο από πάνω ... το δίνω και με 2 ή 3 κλάσεις ... ρίχνουμε άδεια για να πιάσουμε γεμάτα 📣 : "Οι σχεδιαζόμενες εισφορές, σύμφωνα με πληροφορίες του "Κ" από στελέχη των Ταμείων, στο κατώτατο επίπεδό τους, θα ανέρχονται γύρω στα 185 ευρώ/μήνα (δηλαδή λίγο υψηλότερες σε σχέση με τις υφιστάμενες ελάχιστες εισφορές των 175 ευρώ), ενώ οι επόμενες "κλάσεις" βρίσκονται ακόμα υπό εξέταση με σενάρια να μιλούν για 2 ή 3 ακόμα." Για περάστε!!!!! 📣για περάστε!!!!! 📣 διότι παλαιότερα εδώ το είχα και χωρίς κλάσεις ... και μπορεί να αλλάξω (πάλι) γνώμη 📣 ... "Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρίνισε ότι «δε θα επιστρέψουμε στο παλιό σύστημα των κλάσεων»," Υ.Γ. Για αυτό απέχω από συζητήσεις, μέχρι όχι απλά να εμφανισθεί ως νομοσχέδιο αλλά ως νόμο ... με αριθμό ... και ημερομηνία.
 13. Μάλλον δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η ανάρτηση ... έχουν ενημερωθεί όσοι είναι στα 1827km Νότια της γενέτειράς σου.... και όσοι είναι στο βυθό κοντά στις στεριές 😊 ... κατέβασε τα τέλη κυκλοφορίας που έχουν pdf. 😊 Υ.Γ. Σε 'μένα έχει κανονικά pdf.
 14. Για όσους ενδιαφέρονται προβάλλεται από σήμερα 8-11-2019 μέχρι και 29-11-2019 στο ΕΤΕΑΕΠ ... έπεται σε λίγες ημέρες σε άλλο νήμα νέα προβολή για το ΕΦΚΑ:
 15. Ααααα Ok ... δεν σου έχει γίνει ακόμη η εκκαθάριση για το 2017 ... μάλλον ήσουν (υποθέτω) σε κάποια από τις ειδικές περιπτώσεις που είχαν επισημανθεί στις Οδηγίες μη Μισθωτών της 18/3/2019 που είχε εκδόσει το ΕΤΕΑΠ ή πρόκειται για κάποια τροποποιητική εκκαθάριση (αν ήδη είχε εκδοθεί για το 2017)
 16. @requiem_for_a_dream, από που (προκύπτει) συμπεραίνεις ότι ετοιμάζεται εκκαθάριση στον ΕΤΕΑΕΠ ? (πλην των ετών 2017 & 2018 για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί τα εκκαθαριστικά)
 17. Ναι μέχρι και 31/12/2020 (ν.4387/2019 άρθρο 98, παράγρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 6 του ν.4578/2018 και ισχύει από 3/12/2018). Και έχει υπολογιστεί "εσωτερικά" για να σου βγάλει το μηνιαίο ποσό που βλέπεις. Αρχικά ο ν.4387/2016 έγραφε ότι την μείωση την λαμβάνει και η εισφορά για επικουρική σύνταξης και η εισφορά για εφάπαξ. Με τον ν.4578/2018 αφαιρέθηκαν αυτές οι μειώσεις (αφού οι εισφορές για αυτά υπολογίζονται πλέον τεκμαρτά με ποσοστά επί του εκάστοτε κατώτατου μισθού. "[...] 1. Ειδικά για το διάστημα από την 1.1.2017 έως και την 31.12.2020, τα ποσά των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν στους οικείους φορείς κύριας κύριας σύνταξης και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και υγειονομικής περίθαλψης οι, άνω της πενταετίας, ελεύθεροι επαγγελματίες που προέρχονται από το Ε.Τ.Α.Α., όπως διαμορφώνονται μετά τον, σύμφωνα με το άρθρο 39, υπολογισμό, μειώνονται, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: [...]"
 18. Στην αναστολή της έναρξης λειτουργίας 37 τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης προχωρά άμεσα το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τονίζοντας πως «δημιουργήθηκαν προεκλογικά για ψηφοθηρικούς λόγους από την προηγούμενη Κυβέρνηση, δίχως προηγούμενο σχεδιασμό και επαρκή τεκμηρίωση». Μεταξύ αυτών στην λίστα του δημοσιευματος το α/α 30 τμήμα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Από «κόσκινο» θα περάσει το υπουργείο Παιδείας όλα τα νέα τμήματα τα οποία επρόκειται να ενταχθούν στο φετινό μηχανογραφικό δελτίο προκειμένου να δεχθούν τους πρώτους τους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Ειδικότερα, το υπουργείο Παιδείας προχωρά άμεσα στην αναστολή της έναρξης λειτουργίας 37 τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που δημιουργήθηκαν – όπως αναφέρει – προεκλογικά για ψηφοθηρικούς λόγους από την προηγούμενη Κυβέρνηση, δίχως προηγούμενο σχεδιασμό και επαρκή τεκμηρίωση. Τα τμήματα αυτά που επρόκειτο να λειτουργήσουν για πρώτη φορά τα επόμενα χρόνια, θα επανεξεταστούν ώστε η θεσμοθέτηση και λειτουργία τους να ανταποκρίνεται σε ακαδημαϊκά κριτήρια και να υποστηρίζεται από τις αναγκαίες μελέτες, με τη συνδρομή της καθ’ ύλην αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής. View full είδηση
 19. Στην αναστολή της έναρξης λειτουργίας 37 τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης προχωρά άμεσα το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τονίζοντας πως «δημιουργήθηκαν προεκλογικά για ψηφοθηρικούς λόγους από την προηγούμενη Κυβέρνηση, δίχως προηγούμενο σχεδιασμό και επαρκή τεκμηρίωση». Μεταξύ αυτών στην λίστα του δημοσιευματος το α/α 30 τμήμα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Από «κόσκινο» θα περάσει το υπουργείο Παιδείας όλα τα νέα τμήματα τα οποία επρόκειται να ενταχθούν στο φετινό μηχανογραφικό δελτίο προκειμένου να δεχθούν τους πρώτους τους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Ειδικότερα, το υπουργείο Παιδείας προχωρά άμεσα στην αναστολή της έναρξης λειτουργίας 37 τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που δημιουργήθηκαν – όπως αναφέρει – προεκλογικά για ψηφοθηρικούς λόγους από την προηγούμενη Κυβέρνηση, δίχως προηγούμενο σχεδιασμό και επαρκή τεκμηρίωση. Τα τμήματα αυτά που επρόκειτο να λειτουργήσουν για πρώτη φορά τα επόμενα χρόνια, θα επανεξεταστούν ώστε η θεσμοθέτηση και λειτουργία τους να ανταποκρίνεται σε ακαδημαϊκά κριτήρια και να υποστηρίζεται από τις αναγκαίες μελέτες, με τη συνδρομή της καθ’ ύλην αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής.
 20. Σε κάθε περίπτωση επικοινώνησε με το ΜΕΕΠ σε κάποιο από τα τηλέφωνα 210-6437852, 210-6442900, 210-6419830, 210-6463218. Το σηκώνουν σχετικά γρήγορα. Σίγουρα θα χρειαστείς αίτηση και να καταθέσεις το πρωτότυπο ΜΕΕΠ. 😊 Αν οφείλεις νομίζω ότι σε διαγράφουν αυτοδίκαια εκείνοι.. αλλά κάνε αυτό που έγραψα αρχικά.
 21. Καλησπέρα, είχες ρωτήσει και στο παρελθόν όταν σκεφτόσουν να φτιάξεις το ΜΕΕΠ, και σε γενικές γραμμές από ότι είδα οι απαντήσεις ήταν: Παρ όλα αυτά υπάρχει και το συνημμένο απ' όπου μάλλον προκύπτει το αντίθετο, όπου νομίζω κατά καιρούς γίνονταν αναθεώρηση των ποσών. Από το συνημμένο σε συνδυασμό με το Αρθρ. 39 "Τεχνικοί επωνυμίαι" του Π.Δ. 27-11/14-12-1926 «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» μάλλον προκύπτει η υποχρέωση. Εισφορά ΤΕΕ γαι ΜΕΕΠ_ΔΙ6γ_οΙΙ_130_Γ_21 Φεβρ.-8 Μαρτ1991_ΦΕΚ_Β_134.pdf
 22. "Απορρίφθηκε Πρωτόδικα η πρώτη αγωγή για την επιστροφή των εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης"
 23. Θεωρώ ότι αυτό που λές (έκανες) δεν είναι ορθή αντιμετώπιση διότι τα συγκεκριμένα αγαθά υπάγονται σε ειδικό καθεστώς καταβολής του ΦΠΑ. Δεν είναι δυνητική η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 39α. Δεν μπορείς να πληρώσεις το ΦΠΑ και να τον εκπέσεις. Εφόσον η δραστηριότητά είναι υποκείμενη στο ΦΠΑ τότε στο τιμολόγιο με τα αγαθά αυτά δεν θα χρεωθεί ΦΠΑ. Εφόσον χρεωθεί ΦΠΑ νομίζω ότι δεν μπορεί να εκπέσει. Επίσης στην ΠΟΛ 1150/2017 αναφέρει ότι: "... Στην περίπτωση έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου λόγω εσφαλμένης χρέωσης του αρχικού τιμολογίου με Φ.Π.Α. ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1052/4.4.2017. .... 4. Σε περίπτωση που ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 39α ληφθούν τιμολόγια με Φ.Π.Α. , από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, επισημαίνεται ότι για το Φ.Π.Α. των τιμολογίων αυτών δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης. ..." Θα δούμε και τι θα πει ο Σωτήρης όταν το δει.
 24. Πέραν αυτού που έγραψε ο Σωτήρης ... όπου αναμένεται σύντομα (?!)... η πλατφόρμα πρακτικά θα επιβεβαιώνει ότι όντως εσύ είσαι που πήγες τουαλέτα 😀.... δες την χρησιμότητα (?) της πλατφόρμας εδώ.
 25. Νέα Διαδικτυακή Υπηρεσία για το Άρθρο 39α, Παρ.5 του Κώδικα ΦΠΑ, με έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας από χθες, ώστε να εξοικειωθούν οι συναλλασσόμενοι και από την 1-12-2019, θα τεθεί σε κανονική λειτουργία. "... α) εάν είστε «Αγοραστής» να εγγραφείτε και να συμπληρώσετε τα στοιχεία τα δικά σας και των εκπροσώπων σας για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39α, παρ. 5 του Κώδικα ΦΠΑ, δηλαδή να αγοράσετε κινητά, κονσόλες παιχνιδιών, laptop και tablet χωρίς να καταβάλετε ΦΠΑ στον «Πωλητή». ..."
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.