Jump to content

georgegaleos

Core Members
 • Content Count

  5,608
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  112

Everything posted by georgegaleos

 1. Έλεγξε στην καρτέλα σου στις καταβολές στα πιστωτικά υπόλοιπα στην ανάλυση που σου δίνει τι ποσό υπάρχει/έχει μείνει. Αν είναι ακόμη 700€, ίδιο δηλαδή με το πιστωτικό που δήλωσες προς συμψηφισμό τότε δεν έχει γίνει ακόμη κάποιος συμψηφισμός, ίσως μάλλον από το πότε χρονικά επέλεξες να γίνει ο συμψηφισμός σε σχέση με την έκδοση του μηνιαίου ειδοποιητηρίου....ίσως και από κάτι άλλο που μου διαφεύγει ... Αν κάποιο ειδοποιητήριο ήρθε μειωμένο κατά 60€ (τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω ότι περιγράφεις) αυτό υποθέτω ότι είναι από κάποιου άλλου είδους προέλευση. Δεν δικαιολογείται πιστωτικό μόνο κατά 60€ ενώ υπάρχει ποσό 700€ που υπερκαλύπτει την δόση σου. Κανονικά έπρεπε να έχει γίνει όπως έγραψε παραπάνω ο Faethon. Έλεγξε στην ανάλυση της εξόφλησης της απαίτησης του συγκεκριμένου ειδοποιητηρίου πώς έχει προκύψει συνολικά/αναλυτικά η εξόφλησή του αν είναι π.χ. μόνο από καταβολή ή αθροιστικά από καταβολή και πίστωση και προσπάθησε να καταλάβεις συνδυαστικά με την προέλευση, με τις ημερομηνίες που αναγράφονται εκεί καθώς και με τις ημερομηνίες των καταβολών (από την αντίστοιχη καρτέλα) από που έχει προκύψει/προέλθει αυτό το 60άρι που αναφέρεις. ΑΝ δεν βγάλεις άκρη ίσως κάποια επικοινωνία με τον ΕΦΚΑ να είναι αναπόφευκτη ... στον βαθμό βεβαία που θες να μάθεις τι έχει γίνει ...
 2. Υποθέτω ότι εννοείς την παράγραφο 9 (του άρθρου 39), διότι η παράγρ.9 του Άρθρου 38 αφορά την ασφάλιση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (εκτός αν κάτι μου διαφεύγει) Από τα αναφερόμενα στις οδηγίες/Δελτίο τύπου στην σελίδα του ΕΤΕΑΠ προκύπτει ο παραλογισμός (δεν είναι λογιστική έννοια!!!), δηλαδή δεν προκύπτει/προβλέπεται η επιστροφή παρά μόνο συμψηφισμός με μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές. Αν όμως δεν ισχύσει αυτό και η εκκαθάριση λειτουργήσει με την ίδια λογική που λειτουργεί στον ΕΦΚΑ θα μπορούν να ζητηθούν να επιστραφούμ. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει να λειτουργεί έτσι η διαδικασία εκκαθάρισης (ως διαδικασία επιστροφής) στο ΕΤΕΑΕΠ. Αντίθετα ΑΝ ο ΕΦΚΑ συνείσπραττε την επικουρική τότε υπάρχει σχετική πρόβλεψη [απόφαση Νο3, Αριθμ. Δ.15/Δ/12061/293/1-3-2018, άρθρο 1, παράγρ.3 (ΦΕΚ 773Β/2018)] Επικοινώνησε με το ταμείο να μάθεις τι πραγματικά ισχύει.
 3. Τις όποιες απορίες στις προσφορές θα τις λύσετε με τον μηχανικό που σας έδωσε την εκάστοτε προσφορά. Πέραν αυτού σε αυτό που αναφέρεστε, αν δεν έχει στα χέρια του ο μηχανικός στοιχεία που αφορούν το ακίνητό (και θα σας ζητήσει ο μηχανικός της επιλογής σας) και αν δεν υπάρξει επί τόπου επίσκεψη από τον μηχανικό, δεν μπορεί να αποφανθεί κάποιος σε αυτό που ρωτάτε: Αυτό θα απαντηθεί μόνο με συνεργασία με τον μηχανικό της επιλογή σας ο οποίος θα σας καθοδηγήσει ... θα σας προτείνει λύσεις ... και εσείς θα κρίνετε. Τώρα το: μπορείτε να τα πληροφορηθείτε από εδώ. Δυστυχώς ή ευτυχώς η δια ζώσης συνεργασία με κάποιον μηχανικό είναι απαραίτητη,
 4. Γιατί δεν επικοινωνείτε με το μηχανικό που σας έκανε την έγγραφη προσφορά να σας λύσει τις απορίες ? Εκτός βέβαια αν έχετε καταλήξει/αποφασίσει αφού αναφέρετε ότι οπότε δεν έχει και νόημα η όποια επικοινωνία με τον μηχανικό σας.
 5. Τώρα δίνεις ολοκληρωμένο το θες να κάνεις.... άρθρα μελέτης. α) Τα ανωτέρω περιγραφικά τιμολόγια εργασιών εφαρμόζονται υποχρεωτικά κατά τη σύνταξη των προϋπολογισμών δημοπράτησης δημοσίων έργων. Στις περιπτώσεις που η μελέτη προβλέπει εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στα τιμολόγια αυτά ή διαφέρουν ποιοτικώς από αυτές, συντάσσεται Νέο Άρθρο, η δε τιμή μονάδας του θα προσδιορίζεται και θα τεκμηριώνεται α) κατ' αναλογία με υπάρχουσες τιμές των τιμολογίων, β)αν δεν μπορεί να γίνει τεκμηριωμένα η παραπάνω αναλογία τότε καταφεύγουμε σε τιμές που προκύπτουν αιτιολογημένα από έρευνα σε επίσημες τιμές από τεχνικά φυλλάδια του εμπορίου. Σκόπιμο είναι να μην καταφεύγουμε στην τελευταία (γ') λύση (διότι μπορεί να προκαλέσει θέματα/προβλήματα/ενστάσεις κατά την φάση της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου αλλά και αργότερα πιθανές διαφορές μεταξύ επίβλεψης και αναδόχου) αλλά να εξαντλούμε κυριολεκτικά την πρώτη-(α') και μετά την δεύτερη-(β') Αν δεν υπάρχουν κάποια άρθρα στα περιγραφικά τιμολόγια ενδεικτικά τα ΑΤΗΕ, δηλαδή είσαι στην περίπτωση γ', στην περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει χρήση των Η/Μ από τα περιγραφικά με κάποιον από του παραπάνω (α', β', γ') τρόπους [σημείωση: δεν είναι απαραίτητο ότι π.χ. κάποιο από τα περιγραφικά των Η/Μ επειδή ανήκει στα ΛΙΜ να μην σου κάνει] τότε γίνεται χρήση των ΑΤΗΕ τα οποία στα οποία γίνεται η επικαιροποίησή τους αν χρησιμοποιήσεις το άρθρο ως έχει (από την τελευταία επίσημη τιμή που υπάρχει στο Γ'12 επικαιροποιώντας την στο τρίμηνο που θες χρησιμοποιώντας την διαδικασία με τον ΓΔΤΚ) και αν τότε δεν καλύπτεσαι και από αυτά (π.χ. από την περιγραφή τους ή από το υλικό κλπ κλπ) τότε χρησιμοποιείς το άρθρο αυτό που νομίζεις ότι πλησιάζει πιο πολύ στα δικά σου δεδομένα και κατασκευάζεις κάποιο σχετικό με αυτό και είτε επεμβαίνεις π.χ. στην τιμή του υλικού αν κρίνεις ότι πρέπει να επέμβεις ή/και της εργασίας όπου αν δεν υπάρχει καταφεύγεις στην παραπάνω γ' λύση για την τιμή του υλικού. Αν και με αυτή την διαδικασία δεν μπορείς να τεκμηριώσεις την εργασία τότε κατασκευάζεις ένα άρθρο νέο σύμφωνα με το γ'. Γενικά πρέπει να είναι πολύ καλά "τοποθετημένη" η κάθε εργασία "δεμένη" όσο γίνεται καλύτερα ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθεί και δημιουργήσει προβλήματα. Κάθε επίσημο άρθρο έχει και έναν κωδικό αναθεώρησης ώστε στην φάση της κατασκευής του έργου να μπορεί να λάβει ο ανάδοχος τις αντίστοιχες αναθεωρήσεις των τιμών (αφού το έργο ως μελέτη έγινε σε έναν χρόνο Α ενώ η κατασκευή του σε μετέπειτα χρόνο). Έτσι και τα άρθρα που θα φτιάξεις εσύ (όχι δηλαδή τα επίσημα) πρέπει να συνοδεύονται και από τον ανάλογο (κάποιο σχετικό με την εργασία) κωδικό αναθεώρησης. Δηλαδή δεν θα πας πχ. να φτιάξεις αυτό κάποιο από τα ΑΤΗΕ Ν που αναφέρεις και θα του δώσεις/συνοδεύσεις με κωδικό αναθεώρησης άρθρου ΟΙΚ 7613 που αφορά υαλοπίνακες. Ενδεικτικά κάποιο link σχετικά με αυτό που θες για τον ΓΔΤΚ είναι εδώ και εδώ ... κάνε μια αναζήτηση και θα βρεις και άλλα ...
 6. Κάνε έναν κόπο και μελέτησε τους Κανόνες συμμετοχής στο forum. Μην επαναλαμβάνεις/παραθέτεις το αμέσως προηγούμενο μήνυμα. Για τα "ΑΤΗΕ Ν" είναι αυτό που σου είπα, ότι δηλαδή είναι άρθρα που έχει φτιάξει η Υπηρεσία διότι δεν υπάρχουν στα εγκεκριμένα οι εργασίες που ήθελε να εκτελεστούν. Για το άλλο που αναφέρεις, έχει να κάνει με τον υπολογισμό της αναθεώρησης των εργασιών που συντάσσεται από τον Ανάδοχο στην πορεία του έργου προκειμένου να πάρει την διαφορά του κόστους της εργασίας αφού οι τιμές που χρησιμοποιούνται είναι αυτές που έχουν τα εγκεκριμένα τιμολόγια (με τους αντίστοιχους κωδικούς αναθεώρησης) ή αυτές που έχει συντάξει η Υπηρεσία (πάλι με τους ανάλογους κωδικούς αναθεώρησης) (διότι δεν υπάρχουν στα εγκεκριμένα οι εργασίες που ήθελε να εκτελεστούν) [1] σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ενώ το έργο σου εκτελείται από την περίοδο αυτή και μετά. [1] Δεν κάνεις υπολογισμό της πρόσφατης τιμής του κάθε υλικού άρα και της εργασίας όπως αναφέρεις. Για τον υπολογισμό της αναθεώρησης, μέχρι το Γ'2012 υπήρχαν/εκδίδονταν συντελεστές αναθεώρησης, αφού εκδίδονταν και τα πρακτικά διαπίστωσης τιμών, όπου πρακτικά με τους συντελεστές αυτούς υπολόγιζες τις διαφορές τιμών των εργασιών σου προκειμένου ως κόστος να το εντάξεις σε έναν λογαριασμό προκειμένου να πληρωθείς (και) το ποσό αυτό. Μετά το Γ'2012 υπάρχει η διαδικασία με τον ΓΔΤΚ. Αν κάνεις αναζήτηση στο forum θα βρεις σχετικά .. έχω αναφέρει και εγώ κάποια στιγμή μια αναλυτική διαδικασία.
 7. Αρχικά κάνε έναν κόπο και διόρθωσε την Ειδικότητα στο προφίλ σου μιας και αναγράφει Ιδιώτης ενώ στο κείμενό σου απευθύνεσαι στην κοινότητα με το παρακάτω: Στο θέμα σου τώρα: Όλα τα ΑΤΗΕ είναι αυτά που υπάρχουν στα links στα downloads που βρήκες. Τουλάχιστον στο δικό μου, έχω ανεβάσει όλα τα μέρη των ΑΤΗΕ. Δεν έχουν εκδοθεί νέα ΑΤΗΕ ούτε επί των τιμολογίων του Σουφλιά ούτε επί των νέων περιγραφικών τιμολογίων (όπου σε γενικές γραμμές πρόκειται για την επανέκδοση των ενιαίων τιμολογίων του ν.3669/2008 προς εφαρμογή στις συμβάσεις του ν.4412/2016). Υπάρχουν μόνο περιγραφικά Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων. Το πιθανότερο (είμαι σχεδόν σίγουρος) ότι αυτά τα "ΑΤΗΕ Ν" που αναφέρεις αφορούν είτε σε άρθρα για την δημιουργία νέων τιμών σε ήδη υπάρχουσα σύμβαση, είτε σε τιμές προϋπολογισμών μελετών όπου επειδή δεν υπήρχαν τα ΑΤΗΕ που ήθελε η υπηρεσία έφτιαξε τα δικά της (ως νέες τιμές). Αν θες ανέβασε κάποιο(-α) από αυτό(-α) που αναφέρεις ως ΑΤΗΕ Ν (αν έχεις κάποιο με την πλήρη περιγραφή του) καθώς και ενδεικτικά ποιους κωδικούς λες ότι σου λείπουν.
 8. Προσπαθείς να συγκρίνεις διαφορετικές χρονικές περιόδους.... Ναι μεν, ξεκινάνε με τα ίδια οικονομικά δεδομένα εφαρμόζονται όμως διαφορετικές διαδικασίες υπολογισμού του ποσού εισφοράς άρα και του ποσού της μείωσης, αφού η μία περίοδος (εκκαθαριστικό) αφορά το 2018 ενώ η άλλη (το ειδοποιητήριο) το 2019 [και μάλιστα όχι το "τελικό" 2019 αλλά το "προσωρινό"] Τα 450,24€ έχουν "να κάνουν" με τα ειδοποιητήρια του 2018...που "έπαιζε" το 85% ... και αφορούν την εκκαθάριση του 2018 Τα 20,55€*12=246,60€ θα έχουν "να κάνουν" με την μελλοντική εκκαθάριση του 2019 ... που δεν "παίζει" το 85% (αλλά το 100%) ...επίσιης τυχαία συμπίπτει ένα ποσοστό (της ΚΣ, 20%) αφού στο 2018 είναι αυτό που χρησιμοποιείται στο οφειλόμενο ποσό της εισφοράς ενώ στο 2019 είναι το τεκμαρτό 20% (αφού το ισχύον είναι 13,33%) ... επίσης αφορούν ειδοποιητήρια/εισφορές που καταβάλλεις στο 2019... επίσης θυμήσου ότι υπάρχει και το σημείο όπου δεν πληρώνεις το πραγματικό αλλά το τεκμαρτό των 130€. Διότι ο υπολογισμός γίνεται συμπεριλαμβανομένων των εισφορών. Τα 10.188,96€ που λες δεν περιέχουν τις εισφορές. Τα 10.373,64€ περιέχουν τις εισφορές.
 9. Αρ.Πρωτ.:ΔΙΕΙΣΦΜΜ/392/562805/27-4-2018 "[...] Σύμφωνα με την οδηγία της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης ΥΠΕΚΑΑ (σχετ.3), σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύψει ότι ο ασφαλισμένος έχει καταβάλει επιπλέον ποσό (πιστωτικό υπόλοιπο), αυτό επιστρέφεται αυτόματα με πίστωση του Τραπεζικού Λογαριασμού, μέχρι την 31.1 του επόμενου έτους. [...]" Η σχετ.3 που αναφέρει η παραπάνω: Δ15/Δ/οικ.9290/183/14-2-2018 εγκύκλιος οδηγία της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης ΥΠΕΚΑΑ. "[...] Β. Πιστωτικό Υπόλοιπο Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύψει ότι ο ασφαλισμένος έχει καταβάλει επιπλέον ποσό (πιστωτικό υπόλοιπο), αυτό επιστρέφεται αυτόματα, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος, μέχρι την 31/1 του επόμενου έτους (ημερομηνία λήξης καταβολής των μηνιαίων δόσεων οφειλής σε περίπτωση χρεωστικού υπολοίπου), ακόμη και στις περιπτώσεις που υπάρχει οφειλή του ασφαλισμένου για οποιαδήποτε αιτία προς τον ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ ή τους λοιπούς φορείς για τους οποίους συνεισπράττει ο ΕΦΚΑ ασφαλιστικές εισφορές (ΕΤΕΑΕΠ, ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ) ή ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών. [...]"
 10. Ναι, το ποσοστό για τον υπολογισμό του ποσού της εισφοράς έχει μειωθεί (από 20%) σε 13,33%. Εξακολουθεί όμως να ισχύει ως ποσοστό το 20% για τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού εισφοράς.
 11. @gina, καλημέρα, Τα 12.204,36€ που έχεις δίνουν: ΚΣ=(12.204,36*13,33%/12)=135,57€ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ=(12.204,36*6,45%/12)+(12.204,36*0,50%/12)=70,69€ ήτοι ΣΥΝΟΛΟ Α=135,57+70,69=206,26€ Αυτά τα 12.204,36€ που έχεις αντιστοιχούν επίσης σε μειωμένο εισόδημα (7.033,00+5.171,36*50%)=9.618,68€ το οποίο κατ' αναλογία με τα παραπάνω δίνει: ΚΣ=106,84€ αλλά πάει στο ελάχιστο που είναι 130,00€ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ=55,71€, ήτοι ΣΥΝΟΛΟ Β=130,00+55,71=185,71€ Οπότε ΣΥΝΟΛΟ Α μείον ΣΥΝΟΛΟ Β = 206,26-185,71=20,55€
 12. π.χ. α) επίσκεψη στο τ.ΤΣΜΕΔΕ, β) από τις εγγραφές των ειδοποιητηρίων στα βιβλία σου (εφόσον τα είχες πληρώσεις θα τα είχες εκπέσει στο Ε3), γ) από τα έντυπα παραστατικά πληρωμών τους (αφού ως δαπάνες πρέπει να τα έχεις ... όπως φυλάττεις και κάθε άλλο παραστατικό δαπάνης ... )
 13. @zio7 καλημέρα, αν εννοείς μέσω του e-tsmede ή μέσω των εφαρμογών ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, τότε όχι. Μπορείς μέσω e-banking να κάνεις αναζήτηση εφόσον είχες γράψει (και την είχες γράψεις σωστά) κάποια αξιοπρεπή αιτιολογία. Αλλιώς υπάρχουν διάφοροι άλλοι τρόποι ... μη ηλεκτρονικοί ...
 14. Η απόφαση αυτή δεν είναι κάτι νέο προβλέπονταν από 1/1/2017 όταν το ΤΣΜΕΔΕ διαλύθηκε προκειμένου να "ενσωματωθεί" στον ΕΦΚΑ και το ΤΜΕΔΕ για θέματα εγγυητικών και δανείων προς τους μηχανικούς, κλπ, είναι απόρροια του ν.4387/2016 (ασφαλιστικού νόμου, Κατρούγκαλου) και συγκεκριμένα του άρθρου 88. Υλοποιείται το άρθρο 88, όπου "Τμήμα της περιουσίας του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. μπορεί να μεταβιβαστεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν οικονομικής μελέτης. Η ως άνω περιουσία περιέρχεται στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ως καθολικού διαδόχου του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε." Δεν ξέρω γιατί προβλήθηκε τόσο …. μάλιστα δεν είναι η πρώτη παρόμοια απόφαση... έχουν προηγηθεί άλλες τρεις με ανάλογες μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από το τ.ΤΣΜΕΔΕ (που πλέον το τελευταίο υπάρχει μόνο για την είσπραξη εισφορών που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31/12/2016) στο νυν ΤΜΕΔΕ. Ανάλογες προηγούμενες μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από το τ.ΤΣΜΕΔΕ στο ΤΜΕΔΕ σε εφαρμογή του ν.4387/2016, άρθρο 88 είναι: α) υπ' αριθμ.οικ/61662/3406/30.12.2016. β) υπ' αριθμ. Β/7/οικ. 24635/2013/30-4-2018 και γ) υπ' αριθμ. Β/7/οικ. 27872/2259/17-5-2018 αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Μεταβίβαση περιουσίας του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)»
 15. Επικουρικά στο η σχετική με Αρ.Πρωτ.:356/6-6-2019. Θέμα:«Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας σε συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης κτίσματος»
 16. ... άρα μάλλον το χρονικό παράθυρο, για να μπορεί να εμφανισθεί η επιλογή αυτή, μάλλον θα είναι πολύ μικρό, όταν δηλαδή, δεν υπάρχουν απαιτήσεις και ταυτόχρονα να έχουν εξοφληθεί οι υπάρχουσες.
 17. Μετά την έκδοση του ειδοποιητηρίου Αυγούστου από το ΕΤΕΑΕΠ και των δύο έβδομων δόσεων (2017 και 2018) από το ΕΤΕΑΠ, έφυγε αυτή η επιλογή για την ενημερότητα στην καρτέλα στον ΕΦΚΑ. Οπότε όποιος πρόλαβε ... πρόλαβε ...? Συμβαίνει μόνο σε 'μένα ?
 18. Ενημερωτικά επειδή θα γίνει αναβάθμιση της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) περί τα τέλη Οκτωβρίου, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού 910/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκόπιμο είναι όσοι δεν έχουν αναρτήσει το ψηφιακό τους πιστοποιητικό στο ΤΕΕ, να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν ή κατά την γνώμη μου όσοι δεν έχουν αποκτήσει ακόμη ψηφιακή υπογραφή να ξεκινήσουν την διαδικασία στο βαθμό που αυτή τώρα είναι γνωστή και υπάρχει και σχετική εμπειρία με την διαδικασία.
 19. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι αναφέρει η Κατευθυντήρια Οδηγία 23, στο εδάφιο 2.3.1 "Τα πεδία του ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ είναι δεκτικά διευκρινίσεων ή/ και συμπληρώσεων" Επίσης έχω κρατήσει το παρακάτω που έχω βρει ως σχόλιο (στο συνημμένο: "ΕΙΔΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Θωμάς Ν. Σταυρόπουλος") για το ΤΕΥΔ: "πάγια νομολογία: επί παραλείψεως υποβολής δικαιολογητικού ή υποβολής του με ελλιπές περιεχόμενο, η αναθέτουσα αρχή ούτε οφείλει, ούτε δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις, αφού είναι δυνατή μόνον η συμπλήρωση ή διευκρίνιση υποβληθέντος δικαιολογητικού και όχι η αναπλήρωση μη υποβληθέντος ή μη νομίμως υποβληθέντος. Συνεπώς, σε περίπτωση μιας τέτοιας διαπίστωσης, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή η απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα." Εχει και άλλα χρήσιμα ως παρατηρήσεις. Καθώς και το παρακάτω που θα βρεις στην σελ. 5 και 6 που έχω βρει ως σχόλιο (στο συνημμένο ΤΕΥΔ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31ο έτους 2018 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών) ΤΕΥΔ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31ο έτους 2018 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών.pdf ΤΕΥΔ_ΕΙΔΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Θωμάς Ν. Σταυρόπουλος.pdf
 20. https://www.amazon.co.uk/VALHOMA-Chicken-Harness-Hen-Size/dp/B01FEG89O8/ref=sr_1_21?keywords=Chicken+Harness+Hen&qid=1567358640&s=pet-supplies&sr=1-21
 21. Ναι το έχω δει. Από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχει τέτοιες πάγιες χρεώσεις (του τύπου: τήρησης λογαριασμού). Το ελέγχω τόσο στην κίνηση του λογαριασμού μέσω ebanking όσο και με την έντυπη τριμηνιαία αποστολή αντιγράφου κίνησης (που είναι δωρεάν).
 22. Κάποια στιγμή (παλιά) είχα και εγώ τον "Εθνικός Όψεως" αυτόν που είχαμε όλοι ανοίξει ως μηχανικοί, αλλά η τράπεζα από μόνη πριν κάποια χρόνια (7-8 χρόνια μπορεί να είναι και περισσότερα) τον μετέτρεψε σε "Τρεχούμενος Επαγγελματικός Plus". (ο οποίος απ' ότι είδα δεν έχει τέτοιες χρεώσεις τήρησης του λογαριασμού). Τότε είχα ρωτήσει και στην Τράπεζα και στο ΤΕΕ αν υπάρχει πρόβλημα και μου είπαν ότι δεν υπάρχει θέμα. Μάλιστα συνάδελφοι μηχανικοί έχουν αυτόν τον λογαριασμό (όπως δηλαδή τον μετέτρεψε η ίδια η τράπεζα) και δεν έχουν κάποιο θέμα, όπως κι εγώ δεν είδα να μου δημιουργείται κάποιο θέμα. Μάλιστα είχαν στείλει και επιστολή με το παρακάτω αλλά δεν την έχω κρατήσει απλά είχα κρατήσει το κείμενο που έγραφε και μάλιστα αφορούσε μόνο δικαιούχους φυσικά πρόσωπα (και όχι Ν.Π.): "Ο υφιστάμενος στην Τράπεζά μας λογαριασμός σας, στον οποίο κατατίθενται οι αμοιβές μελέτης και επίβλεψης, έχει μετατραπεί σε τρεχούμενο της μορφής "Επαγγελματικός Plus", με τον οποίο σας παρέχεται μια σειρά από προνόμια και ειδικές εξυπηρετήσεις." Επικοινώνησε με την τράπεζα μήπως τον αλλάξεις ή τον κλείσεις και ανοίξεις αυτόν τον "Τρεχούμενο Επαγγελματικό Plus"
 23. Σε συνέχεια αυτών που ανέφερα πριν εδώ και στο αμέσως επόμενο, αφού τους στείλετε αυτά που θέλουν για την επικαιροποίηση, ενεργοποιούν πάλι την επιλογή όπως παρακάτω.
 24. Μπορείς, αλλά είναι αν θυμάμαι καλά τότε που το κοιτούσα ήταν πιο ακριβή ως διαδικασία. Αυτό που εννοώ με αυτά που ανέφερα στην προηγούμενη ανάρτησή μου τα δείχνω στο παρακάτω σχήμα.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.