Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 07/23/2023 in Albums

 1. There are no results to show

This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
 • Our picks

  • Νέα εγκύκλιος του ΥΠΕΝ για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων
   Με νέα Εγκύκλιό του ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42966/1311 19.04.2024 παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων. Η εγκύκλιος αναφέρει:

   Σε συνέχεια της (2) σχετικής Οδηγίας προς του δήμους της χώρας, με την οποία επισημάνθηκαν αφενός η έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (σχετ.1) και αφετέρου οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι δήμοι στο πλαίσιο των προβλέψεων του εν λόγω κανονισμού, και μετά από πληθώρα ερωτημάτων που υποβλήθηκαν επί της εφαρμογής του κανονισμού από δήμους και πολίτες ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
   του, διευκρινίζονται τα εξής:

   Α. Γενικά:

   Ο κανονισμός αποσκοπεί στην αύξηση της ανθεκτικότητας και στην ενίσχυση του βαθμού πυρασφαλείας των ακινήτων που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων. Στόχος είναι η προστασία της ζωής και της υγείας του κοινού, του φυσικού περιβάλλοντος και των δασικών οικοσυστημάτων, καθώς και των ακινήτων με περιορισμό της συμβολής τους στην μετάδοση της φωτιάς. Σημαντικός παράλληλα στόχος του κανονισμού είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η προετοιμασία του κοινού για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές, οι οποίοι έχουν ενταθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής.

   Β. Πεδίο εφαρμογής:

   Ο κανονισμός αφορά σε δομημένα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις, περιαστικό πράσινο, κηρυγμένες δασωτέες, αναδασωτέες και χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων αυτών. Αφορά επίσης κτίσματα εντός πάρκων και αλσών πόλεων και οικιστικών περιοχών.
   • 9 replies
  • Εκδόθηκε η ΚΥΑ για το «Ανακαινίζω -Νοικιάζω» - Αναλυτικά οι όροι του προγράμματος
   Την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ «Ανακαινίζω -Νοικιάζω».

   Το πρόγραμμα επιδοτεί την ανακαίνιση και επισκευή 12.500 κενών ακινήτων, η ιδιοκτησία των οποίων ανήκει σε ιδιώτες, ώστε να καθίστανται κατάλληλα για εκμίσθωση. Η επιδότηση ανέρχεται στο 40% των πραγματοποιηθεισών δαπανών, οι οποίες μπορούν να ανέρχονται μέχρι του ύψους των 10.000 ευρώ και περιλαμβάνουν τόσο τα απαιτούμενα υλικά όσο και τις εργασίες. Με την ένταξη στο πρόγραμμα προβλέπεται προκαταβολή έως 2.000 ευρώ.

   Το προς ανακαίνιση ακίνητο:

   δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 100 τ.μ. και θα πρέπει να βρίσκεται σε οικιστική περιοχή


   οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα έως 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ


   η κατοικία δεν πρέπει να έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία ή ως μισθωμένη, αλλά να αναφέρεται ως κενή στο Ε2 των τριών τελευταίων ετών.
   Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση του Προγράμματος ορίζεται η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

   • 0 replies
  • Παράταση της προθεσμίας για την προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για ΑμεΑ του ΝΟΚ ως 30.04.2024
   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/33888/542 (1)

   Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/139606/1662/30.12.2022 απόφασης «Παράταση των προθεσμιών των παρ. 4 και 10 του άρθρου 26 “Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα” του ν. 4067/2012 “Νέος Οικοδομικός Κανονισμός”» (Β’ 7028)

   Άρθρο 1

   Τροποποίηση του άρθρου 1 της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/139606/1662/30.12.2022 απόφασης

   Το άρθρο  1 της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/139606/1662/30.12.2022 (Β’  7028) απόφασης, όπως είχε τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/34068/570/29-3-2023 (Β’ 2018) απόφαση, τροποποιείται ως προς τον χρόνο λήξης της παράτασης και διαμορφώνεται ως εξής:

   «Παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30ή.04.2024 η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012. Για το ίδιο διάστημα παρατείνεται η αναστολή κυρώσεων για τα ανωτέρω αναφερόμενα κτίρια.».

   Άρθρο 2

   Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/139606/1662/30.12.2022 απόφασης

   Το άρθρο  2 της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/139606/1662/30.12.2022 (Β’  7028) απόφασης, όπως είχε τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/34068/570/29-3-2023 (Β’ 2018) απόφαση, τροποποιείται ως προς τον χρόνο λήξης της παράτασης και διαμορφώνεται ως εξής:

   «Παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30ή.04.2024 η καταληκτική προθεσμία αναστολής κυρώσεων του τέταρτου εδαφίου της περ. (α) της παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 και, αντιστοίχως, η προθεσμία ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαμορφώσεων του πέμπτου εδαφίου της ίδιας περίπτωσης και η καταληκτική ημερομηνία αναστολής του έκτου εδαφίου, που αφορά στην υποχρέωση της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).».

   Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ-ΔΕΣΕΔΠ-33888-542_2024.pdf
   • 1 reply
  • Ανάρτηση δεκαεφτά (17) συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ
   1.  Θέματα Επιλεξιμότητας Αιτήσεων

   1.1.  Η Επιχείρηση μας δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς τομείς και έχει δηλωμένους στην Εφορία τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Πρέπει όλοι οι ΚΑΔ να είναι επιλέξιμοι με βάσει το παράρτημα 5 του Οδηγού ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε αίτηση στο Πρόγραμμα;

   Όχι δεν είναι απαραίτητο εφόσον η δραστηριότητα των επιλέξιμων ΚΑΔ πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις που είναι διακριτές από αυτές των μη επιλέξιμων και το επενδυτικό σχέδιο αφορά μόνο σε αυτές. Σε αυτήν την περίπτωση στο πληροφοριακό σύστημα δηλώνεται τουλάχιστον ένας επιλέξιμός ΚΑΔ.
   • 0 replies
  • Μελέτη ΙΟΒΕ: Οι τάσεις, οι προκλήσεις και οι προοπτικές της ανάπτυξης των Κατασκευών στην Ελλάδα
   Η μελέτη που παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσαν το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων - ΤΜΕΔΕ και το ΙΟΒΕ, καταγράφει τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει σημειώσει ο κλάδος των κατασκευών, με αύξηση του αντικειμένου κατά 84% από το 2017 μέχρι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζει τις μεγάλες προσδοκίες για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου τα επόμενα χρόνια με ώθηση από τους υψηλούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Όπως εκτιμά το ΙΟΒΕ,τα έργα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και οι πόροι του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 σε συνδυασμό με τις ιδιωτικές επενδύσεις (περιλαμβάνοντας τις επενδύσεις σε κατοικίες) θα κινητοποιήσουν κατά την περίοδο 2024 – 2026 συνολικά πόρους άνω των 52 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανόμενης και της τραπεζικής χρηματοδότησης.

   Έτσι οι επενδύσεις σε Κατασκευές –κυρίως στις υποδομές– εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν σημαντικά το μερίδιό τους στο ΑΕΠ την περίοδο 2024 - 2026.
   • 0 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.