Jump to content

CivilKald

Core Members
 • Content Count

  214
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

15 Ουδέτερη

5 Followers

About CivilKald

 • Rank
  Παλιό Μέλος

Profile Information

 • Φύλο
  Δεν απαντώ
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Διαβάζω το thread σχετικά με το άρθρο 98 από το 2017 μέχρι σήμερα. Τέλικα, - αυτοτελείς αυθαίρετες κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους (π.χ. αποθήκες σε υπόγειο πολυκατοικίας - μία ανά Ο.Ι.) - που ΔΕΝ αποτελούν προσαρτήματα βάσει συμβολαιογραφικής πράξης (δλδ.δεν έχουν απολέσει την κοινόχρηστη χρήση και ιδιοχρησιμοποιούνται) εμπίπτουν στο 98/9 και άρα: - τακτοποιούνται ΧΩΡΙΣ συναίνεση - ΑΛΛΑ δεν ξέρουμε ΠΩΣ (εν αναμονή ΥΑ) - δεν μεταβιβάζονται προς το παρόν (?) ΕΡΩΤΗΣΗ - ΛΥΣΗ: Το θέμα λύνεται εαν? - συμφωνήσουν όλοι οι ιδιοκτήτες (100% ?) - τακτοποιήσουν με 1 δήλωση τους κοινόχρηστους - τροποποιούσουν την Σύσταση Ο.Ι. για να κατανομή αποθηκών κλπ?
 2. Η γενική λειτουργία μιας 'δεξαμενής καθίζησης', προϋποθέτει να είναι γεμάτη με νερό και να υπερχειλίζει κάθε φορά που δέχεται παροχές. Στην περίπτωσή σου υπάρχει μια υπόγεια δεξαμενή στην οποία αποχετεύονται εξωτερικές επιφάνειες. Η δεξαμενή αυτή αδειάζει με βυτία? Το γενικό ισοζύγιο είναι ΣQi-ΣQo=ΔV/t, ΣQi: παροχές εισόδου (π.χ. πλυσιμάτων, βροχής κλπ) ΣQo: παροχές εξόδου (π.χ. άντληση, υπερχείλιση, εξάτμιση, άλλη εκροή) ΔV/t: η μεταβολή του όγκου νερού στην δεξαμενή για δεδομένο χρόνο t Η συνεισφορά της βροχόπτωσης είναι πρακτικά δύσκολο να προβλεφθεί. Έχει νόημα μόνο στην διαστασιολόγηση της δεξαμενής, όπου επιλέγεις ένα συντηρητικό σενάριο έντασης και διάρκειας βροχόπτωσης.
 3. Το έργο διάθεσης απαιτεί εκσκαφές μεγαλύτερες των 0,8μέτρων, συνεπώς σύμφωνα με το Ν.4495/17 απαιτείται Οικοδομική Άδεια (βλέπε σχετικό απόσπασμα παρακάτω). Η έγκριση της Δ/νσης Υδάτων αποτελεί ένα από τα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας (άρθρο 40, παρ. 1.β) Σε άδεια δόμησης για κατασκευή απορροφητικών βόθρων προς διάθεση επεξεργασμένων βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, υπέβαλα αντίγραφο της ΑΕΠΟ ως δικαιολογητικό του φακέλου (που εκδόθηκε με γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων). Επίσης απαιτείται υδραυλική μελέτη / μελέτη αποχέτευσης (άρθρο 40, 1.ι) N.4495/17 Άρθρο 29 Διοικητικές πράξεις για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών 1. Οικοδομική άδεια απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας και αφορά ιδίως: α) ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων, β) κατεδάφιση κατασκευών εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παραγράφου 3, γ) εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, καθώς και επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση, [...]
 4. Σε ευχαριστώ bilya63 Εργάζομαι UK τα τελευταία χρόνια και σε περίπτωση που επιστρέψω Ελλάδα για ένα διάστημα εξετάζω το σενάριο να ολοκληρώσω το European Route από την Ελλάδα για να έχω το qualification μελλοντικά. Θα επικοινωνήσω κι με το ICE μέσω του [email protected] (δεν έχω δει ελληνικό email για το ICE).
 5. Συνάδελφοι Μπορεί μηχανικός με προϋπηρεσία στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο να ακολουθήσει το European Route του ICE ενώ βρίσκεται και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα (υπάρχει ενεργό παράρτημα του ICE στην Ελλάδα?). Στην περίπτωση αυτή τα δικαιολογητικά (Attribute form κλπ) υποβάλλονται κανονικά και εξετάζονται από UK? Τέλος, για σπόνσορες και lead sponsor τι επιλογές υπάρχουν (π.χ. εφόσον ασκεί ο υποψήφιος ελ. επάγγελμα)? Θα με ενδιέφερε σχετική εμπειρία από συνάδελφο. Ευχαριστώ
 6. Συνάδελφοι Για τον σχεδιασμό μιας λεκάνης ανάσχεσης ομβρίων βασικό δεδομένο είναι το υδρογράφημα εισροής. Αυτό προκύπτει βάσει του τοπογραφικού της λεκάνης απορροής και τις όμβριες καμπύλες για την εξεταζόμενη περιοχή. Ερωτήσεις: 1. Χρησιμοποιούμε την 'Εφαρμογή Οδηγίας 2007/60/ΕΚ - Κατάρτιση Ομβρίων Καμπυλών σε επίπεδο Χώρας' της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για τις παραμέτρους ομβρίων καμπυλών για την περιοχή ενδιαφέροντος. Σε δεδομένη περίοδο επαναφοράς και διάρκεια βροχόπτωσης αντιστοιχεί μια τιμή έντασης βροχόπτωσης. Προχωράμε σε σύνθεση υετογράμματος βάσει της τιμής αυτής - αν ναι ποιά η μεθολογία που εφαρμόζεται? 2. Ως δεδομένο σχεδιασμού είναι η περίοδος επαναφοράς - ποιά είναι η λογική στην επιλογή της διάρκειας βροχόπτωσης? Ο χρόνος συγκέντρωσης στο σημείο ενδιαφέροντος (λεκάνη ανάσχεσης) καθορίζεται από την τοπογραφία και γεωμορφολογία της λεκάνης και την τοπολογία του δικτύου μεταφοράς - το δυσμενέστερο σενάριο για τον σχεδιασμό το έχουμε για διάρκεια βροχόπτωσης ίση με το χρόνο συγκέντρωσης. Συνεπώς σε ποιές περιπτώσεις τίθεται θέμα επιλογής της διάρκειας βροχόπτωσης (π.χ. ογκομετρικός έλεγχος αντί ελέχου παροχής?).
 7. Σωστά εσύ κρατάς μόνο τον τύπο: [Συγκέντρωση στη δεξαμενή] = 1 - exp[εισερχόμενος όγκος/όγκος δεξαμενής] Παραθέτω και ένα διάγραμμα για γρήγορα αποτελέσματα. 'Ενδιαφέροντες' παρατηρήσεις: - Για να πιάσεις 50% συγκέντρωση αλκοόλης πρέπει να ρίξεις περίπου 70% του όγκου της δεξαμενής σε αλκοόλη - Για να πιάσεις 100% συγκέντρωση αλκοόλης πρέπει να ρίξεις τουλάχιστον 5 φορές (500%) τον όγκο της δεξαμενής σε αλκοόλη! Από περιέργεια γιατί σε ενδιαφέρουν οι υπολογισμοί - δε φαίνεται πολύ οικονομική διαδικασία!
 8. Μιας και έχω ιδιαίτερη αδυναμία στο process engineering μπήκα στον κόπο να απαντήσω αναλυτικά: Έστω C(t): συγκέντρωση αλκοόλης εντός της δεξαμενής σε χρόνο t (για ιδανική πλήρη μίξη η συγκέντρωση στην έξοδο είναι ίση με αυτή εντός της δεξαμενής) Cin: Εισερχόμενη συγκέντρωση αλκοόλης (σταθερή στο χρόνο) V: όγκος δεξαμενής Q: παροχή εισόδου = παροχή εξόδου (σταθερή στο χρόνο) Εφαρμόζοντας ισοζύγιο μάζας αλκοόλης στο σύστημα είσοδος-έξοδος-δεξαμενή και θεωρώντας πλήρη μίξη: (Μάζα στην είσοδο-σταθερή στο χρόνο) = (Μάζα στην δεξαμενή - μεταβαλόμενη με το χρόνο) + (Μάζα στην έξοδο - μεταβαλόμενη με το χρόνο) Min = dM(t)/dt + M(t), όπου Μ: μάζα αλκοόλης και M(t)=C(t)*Q Cin * Q = dC(t)/dt*V + C(t)*Q dC(t)/dt = -Q/V*C(t) + Q/V*Cin Διαφορική εξίσωση 1ου βαθμού της μορφής dx(t)/dt= a*x(t) + b, όπου a=-Q/V και b=Q/V*Cin Λύση διαφορικής: C(t)= - (exp[a*t-k*a] - b) / a , όπου k: σταθερά (υπολογίζεται από μια οριακή συνθήκη) Οριακή συνθήκη: για t=0 (αμέσως πριν την παροχέτευση αλκοόλης) --> C(t)=C(0)=0 => - (exp[a*0-k*a] - b) / a = 0 => k=-lnb/a Αντικαθιστώντας το k στην εξίσωση C(t) και κάνοντας πράξεις: C(t) = Cin * (1 - exp[-Q/V*t]) Συνεπώς χρειάζεται να προσδιορίσεις ΚΑΙ την παροχή της αλκοόλης στη δεξαμενή. Ωστόσο επειδή θες την C(t) για δεδομένο εισερχόμενο όγκο, είναι πρακτικά ισοδύναμο με το να έχεις δώσει και την παροχή (π.χ. θες την C(t) στον όποιο χρόνο χρειάζεται για να μπουν Vin=500lt αλκοόλης). Άρα t=Vin/Q και αντικαθιστώντας η παροχή Q απαλείφεται: C(Vin/Q) = Cin * (1 - exp[-Vin/V]) Παράδειγμα εφαρμογής όγκος δεξαμενής V=1000lt όγκος αλκοόλης Vin=500lt C(Vin/Q)=Cin * (1 - exp[-500/1000]) = 0.393*Cin Δηλαδή μετά τα πρώτα 500lt αλκοόλης στην δεξαμενή θα έχεις στην έξοδο διάλυμα περίπου 40% alc/vol (alcohol by volume) Σα να λέμε βότκα δηλαδή ! Στην υγειά σου!
 9. Πρόσφατη παρουσίαση του Καθηγητή Υδρολογίας και Ανάλυσης Συστημάτων Υδραυλικών Έργων ΕΜΠ Δημήτρη Κουτσογιάννη σε προσκεκλημένη ομιλία του στην Αυστρία με τίτλο "Saving the world from climate threats vs. dispelling climate myths and fears". Θεωρώ ότι αξίζει μια ανάγνωση από τους ενδιαφερόμενους και έχοντες χρόνο, καθότι αποτελεί αν μη τι άλλο μια έυστοχη και επιστημονικά άρτια ανάλυση επί του θέματος. http://www.itia.ntua.gr/en/docinfo/1706/
 10. κε Ροδόπουλε θα μορούσατε να παραθέσετε σχετική πηγή;
 11. Ακριβώς giannisp και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη νομικών ευθηνών από τον μηχανικό με την υπαγωγή είναι ανακόλουθη και δυσανάλογη με τις σημερινές αμοιβές. Στις σοβαρές χώρες ο μηχανικός δε νοείται να μην ασφαλίζεται έναντι επαγγελματικού κινδύνου (ως προς την αστική ευθύνη / χρηματικές ποινές).
 12. Ελεύθερος επαγγελματίας διατηρεί την δραστηριότητα του Μηχανικού στην Ελλάδα και είναι μισθωτός υπάλληλος σε εταιρεία Ευρωπαϊκής χώρας (π.χ. ΗΒ). Νομίζω ότι ως ενεργός φορολογικά ε.ε. στην Ελλάδα θεωρείσαι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και ας διαμένεις μόνιμα στο εξωτερικό, όπου απασχολείσαι full-time από εταιρεία (δλδ δεν μπορείς να μεταφερθείς στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού). Βρίσκεται κάποιος συνάδελφος σε αυτό το καθεστώς; Σε ποιο ΦΕΚ ορίζεται το καθεστώς φορολόγησης, ασφάλισης κλπ; Με το "παγκόσμιο εισόδημα" και το τρέχον ελληνικό φορολογικό για τους ε.ε. προκύπτει μεγαλύτερη τελικά φορολογική επιβάρυνση στο εισόδημα του εξωτερικού (μετά την εφαρμογή των οριζομένων στην Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης); Ευχαριστώ προκαταβολικά.
 13. Συνάδελφοι το πεδίο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4014/2011 & N.4178/2013 που κλασσικά δηλώνουμε στο σύστημα αμοιβών για τις δουλειές αυθαιρέτων τι περιλαμβάνει? ΜΟΝΟ την συλλογή στοιχείων, την αυτοψία και τις σχετικές ηλεκτρονικές διαδικασίες? ΟΧΙ την αποτύπωση των αυθαιρέτων? Βλέπω στο παρόν thread ότι συνάδελφοι δηλώνουν ξεχωριστή εργασία ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ. Εγω δε την δηλώνω επιπλέον, αλλά θεωρώ ότι είναι μέρος της εργασίας ρύθμισης με το Ν.4178/13. Και ειδικά πάνω σε αυτό θέτω τον εξής προβληματισμό: Κάνει κάποιος συνάδελφος αναθεώρηση μιας άδειας και το αντικείμενο αυτής ουσιαστικά είναι αρχιτεκτονική αποτύπωση αυθαιρέτων για νομιμοποίηση (παρ.1 αρθρ.23 Ν.4178/13). Η αμοιβή της αρχιτεκτονικής αποτύπωσης αν έχει χρεωθεί ήδη μια φορά στη διαδικασία της τακτοποίησης με Ν.4178/13 ξαναχρεώνεται για τον υπολογισμό αμοιβής της αναθεώρησης άδειας?
 14. Σύμφωνα με Εγκύκλιο η απόληξη κλιμακοστασίου χρεώνεται ως λοιπή παράβαση (πάει με αναλυτικό) και εφόσον δε ξεπερνάει το επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής δε χρεώνεται Υ.Υ. Η αποθήκη παέι με υπέρβαση ύψους αν τη δηλώσεις και ως υπέρβαση δόμησης, αντί για λοιπή παράβαση ή Κατηγορία 3 (Ε<15m2, h<2.50m). Θα επιλέξεις το οικονομικότερο σενάριο εξ αυτών.
 15. Οπότε Ιάσωνα λες ότι οι Κατηγορίες 1,2,4,5 θα έχουν δυνατότητα δήλωσης όπως και η 3 (μέχρι δηλαδή την συμπλήρωση της Ταυτότητας του Κτιρίου) και όχι τις (συνεχώς παρατεινόμενες) προθεσμίες... Πράγματι αυτό είναι και το πιο ρεαλιστικό τελικά σενάριο...
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.