Jump to content

akis63

Μη μηχανικός
 • Content Count

  22
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Ουδέτερη

About akis63

 • Rank
  Νέο Μέλος

Profile Information

 • Φύλο
  Δεν απαντώ
 • Επάγγελμα
  Ιδιώτης-Μη μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Ιδιώτης

Recent Profile Visitors

574 profile views
 1. Μήπως γνωρίζετε για ζήτημα υγροποιήσεων της καμινάδας καυστήρα κεντρικής θέρμανσης και λόγω των υγροποιήσεων αυτών περαιτέρω διάβρωσης κοινόχρηστων και ιδιόκτητων χώρων ποια υπηρεσία μπορεί να είναι αρμόδια για θέματα αυτοψίας, ελέγχου, γνωμοδότησης κλπ.;
 2. Σε ορισμένα σημεία της πλάγιας πλευρικής περιμέτρου της pilotis (σε σύστημα πανταχόθεν ελεύθερο) υπάρχουν ήδη ζαρντινιέρες με καλλωπιστικά φυτά και πέραν των πλαγίων ορίων της pilotis υπάρχει κήπος. Για λόγους περαιτέρω ασφάλειας λόγω υψομετρικής διαφοράς των σημείων αυτών της περιμέτρου σε σχέση με τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου της πολυκατοικίας και της ράμπας εισόδου των οχημάτων στον υπόγειο χώρο στάθμευσης, υπάρχει η σκέψη τοποθέτησης προστατευτικού κιγκλιδώματος ύψους 1,00 μέτρου, μόνο επί των συγκεκριμένων αυτών σημείων της πλάγιας πλευρικής περιμέτρου της pilotis. Τίθεται άραγε θέμα λήψης κάποιας άδειας για την κατασκευή αυτή, από την οποία σε ορισμένα μόνο ανοίγματα της περιμέτρου της pilotis θα τοποθετηθεί το χαμηλό κάγκελο χωρίς καμιά παρεμπόδιση της ελεύθερης χρήσης της κατά τα ισχύοντα. Υπάρχει και ένα παλαιότερο σχετικό θέμα εδώ: http://www.michanikos.gr/topic/20995-%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82-pilotis-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%B1/ και δεν ξέρω κατά πόσο έχει εφαρμογή το αναφερόμενο στη συζήτηση εκείνη έγγραφο. Ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων για την προσοχή σας.
 3. Οι αναθυμιάσεις καμινάδας τζακιού οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμερίσματος) προς άλλη οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) της ίδιας πολυκατοικίας (διά της οποίας μάλιστα διέρχεται η καμινάδα) πέραν των τυχόν αστικών ή άλλων σχετικών ευθυνών που μπορεί να γεννώνται, άραγε διοικητικά ελέγχονται από την αρμόδια πολεδομική αρχή ως προς την αρτιότητα της λειτουργίας του σχετικού συστήματος εκπομπής καυσαερίων μέσω της καμινάδας ή μήπως από κάποια άλλη διοικητική αρχή; Και αν είναι αρμόδια επί του θέματος η πολεοδομική αρχή τι δυνατότητες προσφυγής σ'αυτήν έχει ο ιδιοκτήτης της βλαπτόμενης ορ. ιδιοκτησίας;
 4. Πολύ σωστά. Μια νέα νομοθετική ρύθμιση θα μπορούσε να δώσει ενδεχομένως κάποιες λύσεις, αλλά δε νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιες σκέψεις. Άρα στο σημείο αυτό υπεισέρχεται αναγκαστικά η τεχνική επίλυση κάθε τυχόν σχετικού ζητήματος ώστε να μην υπάρχει καμιά σύγκρουση με τις σχετικές διατάξεις έτσι όπως αυτές ερμηνεύτηκαν από την υπ´ όψιν δικαστική απόφαση.
 5. Αντιλαμβάνομαι τι εννοείς αλλά καταλαβαίνω ότι η υπ'όψιν δικαστική απόφαση κρίνει ερμηνεύοντας τη διάταξη αυτή ότι για άλλη χρήση πλην της θέρμανσης (καλοριφέρ) ή άλλων μέσων για τη θέρμανση ανθρώπων στους χώρους κατοικίας διαμονής ή εργασίας τους θα πρέπει να χρησιμοποιείται καύσιμο (πετρέλαιο) που δεν έχει ευνοϊκή δασμολόγηση είτε δηλαδή η χρήση αυτή είναι προς σκοπό "κίνησης" είτε προς σκοπό "άλλης χρήσης".
 6. Η διάταξη του άρθρου 73 παρ.2 του ν.2960/2001, όπως περιλαμβάνεται στο σκεπτικό της υπ' όψιν δικαστικής απόφασης, αναφέρεται ότι ορίζει ότι: "ως καύσιμο κινητήρων θεωρούνται τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε μηχανές ή συσκευές, στις οποίες η χημική ενέργεια του καυσίμου, μέσω της καύσης, μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια και εν συνεχεία σε κινητική ενέργεια, ενώ ως καύσιμα θέρμανσης, θεωρούνται τα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης (καλοριφέρ) ή άλλων μέσων για τη θέρμανση ανθρώπων στους χώρους κατοικίας διαμονής ή εργασίας τους". Τι νομοθετικό κενό βλέπεις στη γραμματική αυτή διατύπωση;
 7. Η υπ' όψιν δικαστική απόφαση (κατά την πλειοψηφούσα γνώμη του Δικαστηρίου) αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις ως εξής: "Με αυτά που δέχθηκε το Δικαστήριο της ουσίας, ... ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε τις προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 155 παρ. 2α, 157 παρ. ιβ, γ του ν.2960/2001 περί Τελωνειακού Κώδικα και τις συναφείς διατάξεις των άρθρων 73 παρ.2 του ιδίου Κώδικα, που ορίζει ότι ως καύσιμα κινητήρων θεωρούνται τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε μηχανές ή συσκευές, στις οποίες η χημική ενέργεια του καυσίμου μέσω της καύσης μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια και εν συνεχεία σε κινητική ενέργεια, ενώ ως καύσιμα θέρμανσης θεωρούνται τα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης (καλοριφέρ) ή άλλων μέσων για τη θέρμανση ανθρώπων στους χώρους κατοικίας ή διαμονής ή εργασίας τους, από τις οποίες συνάγεται ότι μειωμένες δασμολογικές επιβαρύνσεις επιβάλλονται μόνο στο πετρέλαιο, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης, δηλονότι όταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων (καυστήρων) θέρμανσης (καλοριφέρ) ή άλλων μέσων για τη θέρμανση ανθρώπων, ενώ για οποιαδήποτε άλλη χρήση, πλην θέρμανσης όπως στην προκειμένη περίπτωση, για λειτουργία καυστήρα με σκοπό τη θέρμανση ύδατος, μέσω μηχανήματος "BOILER" για χρήση θερμού ύδατος για πλύσιμο χώρων, αντικειμένων ή και ανθρώπων, πρέπει να χρησιμοποιείται πετρέλαιο κίνησης που δασμολογείται ειδικώς.".
 8. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι ο νομοθέτης θα μπορούσε να θεσπίσει νέα νομοθετική ρύθμιση και να λύσει το οποιοδήποτε τυχόν θέμα προκύπτει. Υπάρχει όμως άραγε εν προκειμένω τέτοια νομοθετική βούληση ή σκέψη κι όταν μάλιστα αυτή συνδέεται με δημοσιονομικά ζητήματα; Το κρίσιμο πάντως (όσο δεν αλλάζει κάτι) είναι τι πρέπει να κάνει ο πολίτης ακολουθώντας το νόμο όπως αυτός ερμηνεύεται μετά μάλιστα την έκδοση δικαστικών αποφάσεων. Κι εκεί πολλές φορές υπεισέρχεται η βαρύνουσα γνώμη μεταξύ άλλων και των μηχανικών
 9. Ναι εννοείται, καθώς και για να το θέσουμε ορθότερα μετατροπή σε καυστήρα άλλου (πλην πετρελαίου) καυσίμου για το οποίο δεν υφίσταται προνομοιακή δασμολογική μεταχείριση, χωρίς τροποποίηση της υπάρχουσας εγκατάστασης.
 10. ´Η και μετατροπή σε καυστήρα Φ/Α χωρίς τροποποίηση της υπάρχουσας εγκατάστασης. Έτσι δεν είναι;
 11. Κατόπιν της έκδοσης της αμετάκλητης αυτής δικαστικής απόφασης νομίζω ότι το ζητούμενο πλέον είναι ποιες τεχνικές λύσεις θα μπορούσαν να προταθούν συνάδουσες με τη νομοθεσία όπως αυτή ερμηνεύεται.
 12. Εδώ: http://www.michanikos.gr/topic/47901-%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%E2%80%93-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/ υπάρχει σχετικό θέμα. Ήδη εκδόθηκε η με αριθμό 1/2016 απόφαση του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου (σε B' Τακτική Ποινική Ολομέλεια) που επικύρωσε την απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας (Εφετείου) κρίνοντας ότι: "...ως καύσιμα κινητήρων θεωρούνται τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε μηχανές ή συσκευές, στις οποίες η χημική ενέργεια του καυσίμου μέσω της καύσης μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια και εν συνεχεία σε κινητική ενέργεια, ενώ ως καύσιμα θέρμανσης θεωρούνται τα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης (καλοριφέρ) ή άλλων μέσων για τη θέρμανση ανθρώπων στους χώρους κατοικίας ή διαμονής ή εργασίας τους, από τις οποίες συνάγεται ότι μειωμένες δασμολογικές επιβαρύνσεις επιβάλλονται μόνο στο πετρέλαιο, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης, δηλονότι όταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων (καυστήρων) θέρμανσης (καλοριφέρ) ή άλλων μέσων για τη θέρμανση ανθρώπων, ενώ για οποιαδήποτε άλλη χρήση, πλην θέρμανσης όπως στην προκειμένη περίπτωση, για λειτουργία καυστήρα με σκοπό τη θέρμανση ύδατος, μέσω μηχανήματος "BOILER" για χρήση θερμού ύδατος για πλύσιμο χώρων, αντικειμένων ή και ανθρώπων, πρέπει να χρησιμοποιείται πετρέλαιο κίνησης που δασμολογείται ειδικώς.".
 13. Το θέμα είναι εξόχως νομικό και σχετικά απλό. Είναι αρκετή μια αγωγή με βάση τις διατάξεις του ΑΚ για το γειτονικό δίκαιο. Ένας δικηγόρος θα σας το λύσει.
 14. Έμαθα ότι ο θερμιδομετρητής δεν την καταγράφει. Οπότε δεν υπάρχει θέμα.
 15. Ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σου και τις υποδείξεις σου. Συγκεντρώνω όλα αυτά τα χρήσιμα στοιχεία για να δημιουργήσω μια ολοκληρωμένη σκέψη και να τη θέσω υπόψη της συνιδιοκτησίας, που τελικά θα αποφασίσει τη βελτίωση της απόδοσης.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.