Μετάβαση στο περιεχόμενο

danaikaterina

Συντονιστής
 • Περιεχόμενα

  2.294
 • Εντάχθηκε

 • Τελευταία επίσκεψη

 • Days Won

  24

Everything posted by danaikaterina

 1. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με την επιλογή κατηγορίας 1, 2 ή 3 για την έκδοση οικοδομικής άδειας του Άρθρου 36 του Ν. 4495/17.
 2. Βγάζεις άδεια για αλλαγή χρήσης και μετά αναθεώρηση για αλλαγή ιδιοκτήτη και εσωτερικές διαρρυθμίσεις. Διαφορετικά όπως σου είπα, βγάζει την άδεια, υλοποιείται, έρχεται ελεγκτής, κλείνει η άδεια και μετά μπορείς να βγάλεις νέα. Θεωρώ πως αυτό δεν συμφέρει ούτε οικονομικά ούτε χρονικά.
 3. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με τις προδιαγραφές σύνταξης του Τοπογραφικού Διαγράμματος και του Διαγράμματος Κάλυψης του Άρθρου 39 του Ν. 4495/17. 1. Το τοπογραφικό διάγραμμα περιλαμβάνει πάντοτε υποχρεωτικώς: α) εξάρτηση των κορυφών της ιδιοκτησίας από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο, β) περίγραμμα των υφιστάμενων κτιρίων μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων, γ) πλήρη φωτογραφική αποτύπωση, δ) υψομετρική αποτύπωση, ε) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου για την οριστική στάθμη του κρασπέδου (βεβαίωση υψομέτρου), όπου απαιτείται. 2.α) Όπου μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής προβλέπεται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, νοείται το τοπογραφικό διάγραμμα του άρθρου 83 παράγραφος 4 του παρόντος νόμου. β) Απόκλιση επί του εμβαδού οικοπέδου ή γηπέδου από το αναγραφόμενο στο τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συνταχθεί μέχρι τις 8.8.2013, και σύμφωνα με τον οποίο εκδόθηκε άδεια οικοδομής ή καταρτίστηκε συμβολαιογραφική πράξη, σε σχέση με τη νέα καταμέτρηση στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τη βεβαίωση του άρθρου 83, είναι ανεκτή υπό τις εξής προϋποθέσεις: αα) για οικόπεδα ή γήπεδα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού το ποσοστό της απόκλισης ορίζεται σε ±5%, ββ) για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα ή γήπεδα το ποσοστό της απόκλισης ορίζεται σε ±10%. Εμβαδομετρήσεις οικοπέδων ή γηπέδων, που έχουν περιληφθεί σε διοικητικές πράξεις και δικαιοπραξίες και είναι εντός της απόκλισης του προηγούμενου εδαφίου, θεωρούνται αποδεκτές και δεν απαιτείται η αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας, καθώς και η διόρθωση ή τροποποίηση των τίτλων κτήσης για την έκδοση άδειας. 3. Το διάγραμμα κάλυψης υποβάλλεται σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 ή 1:500 και περιλαμβάνει: α) Το οικόπεδο ή γήπεδο με τις διαστάσεις και το εμβαδόν του, περίγραμμα του προς οικοδόμηση κτιρίου γεωμετρικά ορισμένο, μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων. β) Τους υπολογισμούς της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης κάλυψης και δόμησης, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, τον πραγματοποιούμενο όγκο του κτιρίου, το συντελεστή κατ’ όγκο εκμετάλλευσης, τις πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις και τον υπολογισμό των αναγκών σε χώρους στάθμευσης. γ) Τα περιγράμματα των επιπέδων του κτιρίου, υπόγειων και υπέργειων, οι διαστάσεις τους, η θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου και όποιο άλλο βασικό στοιχείο είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της δόμησης και του ύψους του κτιρίου. Σε περιπτώσεις προσθήκης, περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με τα ανωτέρω στοιχεία, οι αριθμοί των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης, αν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τακτοποίησης ή νομιμοποίησης. δ) Τα περιγράμματα επιφανειών και ο υπολογισμός εμβαδών για χώρους ειδικών χρήσεων του κτιρίου που απαιτούν βεβαιώσεις κύριας χρήσης. ε) Τη σχηματική τομή για την ένδειξη του μέγιστου ύψους του κτιρίου, του ιδεατού στερεού και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, σε σχέση με το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος στην οποία περιέχονται το πραγματοποιούμενο ύψος του κτίσματος και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος. στ) Ενδεικτικές όψεις. ζ) Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τις απαραίτητες ενδείξεις για τον υπολογισμό της φύτευσης και της στάθμης εδάφους σε κάθε διαμορφούμενο επίπεδο. η) Ενδεικτική τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής, με γραμμικό ή με ελεύθερο σχεδιασμό η φυτογραφίες σε υφιστάμενα κτίρια. Αν απαιτείται γνωμοδότηση ή έγκριση άλλων οργάνων ή φορέων, το διάγραμμα κάλυψης πρέπει να τηρεί και τις προδιαγραφές που τίθενται από αυτούς.
 4. Συνάδελφοι, θερμή παράκληση: Δεν είναι σκόπιμο και λειτουργικό να ανοίγεται νέο θέμα για κάθε περίπτωση αυθαιρέτων που συμβαίνει στον καθένα μας. Έχει γίνει μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης ώστε να είναι πιο εύκολη η αναζήτηση παρόμοιων θεμάτων από όλους μας. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο επιπλέον συγκεκριμένο συχνό θέμα που δεν έχει συμπεριληφθεί παρακαλώ να το επισημάνετε στους διαχειριστές. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πολύπλοκες περιπτώσεις που δεν κατηγοριοποιούνται εύκολα δημιουργήθηκε το παρόν θέμα στο οποίο μπορούμε να συζητάμε διάφορες περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών. Θέματα που ανοίγονται και αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις θα μεταφέρονται στο παρόν. Ευχαριστώ, danaikaterina
 5. danaikaterina

  Ενημέρωση φακέλου αδείας

  "Αν τροποποιηθούν διαγράμματα ή αρχιτεκτονική μελέτη ή μεταβληθούν οι λοιπές μελέτες για τις οποίες δεν επιτρέπεται η ενημέρωση της άδειας..." Η τροποποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης θα μπορούσε να επηρρεάζει το διάγραμμα δόμησης οπότε δεν θα επιτρεπόταν η ενημέρωση. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις σαφέστατα δεν επηρρεάζουν τίποτα και καλύπτονται με ενημέρωση. Αν ίσχυε αυτό που "κάποιοι" ισχυρίζονται, τότε η ενημέρωση δεν θα ήταν ποτέ δυνατή.
 6. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας κατεδάφισης του Άρθρου 40 του Ν. 4495/17. 2. Δικαιολογητικά άδειας κατεδάφισης: α) τοπογραφικό διάγραμμα με ένδειξη της θέσης του κατεδαφιστέου κτιρίου ή της κατασκευής και φωτογραφίες όλων των όψεων του προς κατεδάφιση κτίσματος, β) περίγραμμα κάτοψης σε κλίμακα τουλάχιστον 1:100 του κατεδαφιστέου κτιρίου και των περί αυτό κτισμάτων, γ) σχηματικές τομές του κτιρίου, δ) διάγραμμα κάλυψης, μόνο αν τα κτίσματα του οικοπέδου ή γηπέδου δεν κατεδαφίζονται ολοσχερώς, ε) τεχνική έκθεση της παρ. 6 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 31245/22.5.1993 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄ 451) με τις μελέτες που τη συνοδεύουν, στ) άδεια που χορηγεί η Αστυνομική αρχή αν η κατεδάφιση γίνει με εκρηκτικά, ζ) σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 305/1996, η) αποδεικτικά κατάθεσης των οφειλόμενων εισφορών του έργου υπέρ του Δημοσίου και ΕΦΚΑ για την έκδοση της άδειας, θ) σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων ή αδρανών υλικών, ι) εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται. Επίσης, υποβάλλεται, όπου απαιτείται, γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) ή απόφαση του ΠΕ.Σ.Α.. Όπου απαιτείται έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, προσκομίζεται και βεβαίωση περί μη υποβολής ένστασης.
 7. Μπορείς να κάνεις υπαγωγή στον 4495 επιλέγοντας "προς έκδοση έγκρισης κατεδάφισης", πληρώνεις μόνο το παράβολο και μετά εκδίδεις έγκριση κατεδάφισης.
 8. Το ένα είναι ανεξάρτητο από το άλλο. Για εγκατάσταση ατομικού λέβητα φυσικού αερίου δεν απαιτείται ΕΕΜΚ. Η περίπτωση λ αφορά άλλου είδους συστήματα. Όμως αν πρόκειται να επέμβεις σε κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής θα πρέπει να έχεις τη συναίνεση των συνιδιοκτητών άνεξάρτητα του αν απαιτείται ή όχι άδεια. #EDIT Διάβασε προσεκτικά το άρθρο 127 του 4495. Για απλή διέλευση των σωλήνων δεν απαιτείται συναίνεση. παρ.7 "Οι σωληνώσεις της παροχής μπορεί να διέρχονται από την πρόσοψη του κτιρίου ή άλλους κοινόχρηστους χώρους του, σύμφωνα με τους όρους των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων"
 9. Παιδιά διαβαστε πρώτα καλά το excel. Κάτω κάτω έχει υποσημειώσεις που επεξηγεί τι αφορά η κάθε στήλη. Συγκεκριμένα γράφει: Παραγόμενη ποσότητα είναι το άθροισμα όλων. Δεν γράφετε τίποτα, το υπολογίζει από μόνο του. Επαναχρησιμοποιούμενη ποσότητα είναι αυτή που ξαναχρησιμοποιείται στο ίδιο έργο. πχ σκάβω και μετά με τα ίδια χώματα ξαναμπαζώνω. Ανακτώμενη ποσότητα είναι αυτή που μας ενδιαφέρει ουσιαστικά που οδηγείται σε διαχειριστή ΑΕΚΚ Ποσότητα προς τελική διάθεση είναι αυτή που πάει σε ΧΥΤΑ και δεν τη συμπληρώνουμε ακριβώς γιατί από τότε που δημιουργήθηκαν οι ΑΕΚΚ δεν επιτρέπεται να οδηγούνται απόβλητα κατασκευών γενικώς σε ΧΥΤΑ ή δεν υπάρχουν ΧΥΤΑ αποκλειστικά αδρανών μου είπαν τελευταία
 10. Δεν απαιτείται ΕΕΜΚ Ν.4495 άρθρο 30 "η) τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 16 του ν.4067/2012, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθμιστές, μετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.4067/2012"
 11. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με τις εργασίες με Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας του Άρθρου 29 του Ν. 4495/17. 2. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας απαιτείται για τις εξής εργασίες: α) δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Η έγκριση δεν απαιτείται όταν οι δοκιμαστικές περιοχές του εδάφους διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, β) τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων, γ) αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 24.5.1985 π.δ., εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων, δ) κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενή νερού, μέγιστης επιφάνειας είκοσι πέντε (25,00) τ.μ. και βάθους έως τέσσερα (4,00) μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), αν απαιτείται, και με την προϋπόθεση ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μ. από την οριστική στάθμη εδάφους. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων, ε) εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών της παρ. 74 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, που συνοδεύεται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας, στ) η κατασκευή ανελκυστήρα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012, που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΕΝ 81-70 ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα, ζ) κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α΄ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 π.δ.. Ειδικά, για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας χορηγείται ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα και της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, η) υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, θ) τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάθεση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 305/1996 (Α΄ 305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου, ι) τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων, ια) εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών, ιβ) εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων, ιγ) επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων, ιδ) κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως επιφάνειας, ιε) τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), υπό την προϋπόθεση ότι για την εγκατάστασή τους δεν απαιτείται τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα, ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους, δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ενάμισι (1,50) μέτρο για την τοποθέτησή τους και πραγματοποιείται η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις φύτευση του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου, ιστ) αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται στις παραγράφους 2β, 2δ, 2στ και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012, ιζ) εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, ιη) κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών, ιθ) τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις, κ) συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων, κα) απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης. Για γήπεδα όπου προβλέπεται η λειτουργία κέντρων κράτησης παράτυπων μεταναστών δεν απαιτείται η έγκριση εργασιών, έστω και αν η περίφραξη γίνεται με χρήση οποιουδήποτε υλικού και σενάζ, κβ) περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές, κγ) κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του από 24.5.1985 π.δ, με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα, εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή της και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην πιο πάνω διάταξη του από 24.5.1985 π.δ., κδ) κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης, με υποβολή τεχνικής έκθεσης αρμόδιου μηχανικού ότι δεν θίγονται τα φέροντα στοιχεία του, κε) κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας, εφόσον με τεχνική έκθεση μηχανικού τεκμηριώνεται ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, κστ) ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού, κζ) λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012, κη) προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενα της 31ης Ιανουαρίου 1983, σε στάσιμους οικισμούς και σε οικισμούς προ του 1923 και κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας κτιρίου, κθ) εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», λ) εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης, λα) στέγαστρα και προστεγάσματα των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, λβ) επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται και για την εκτέλεση εργασιών, αν τούτο προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις, καθώς και για τη νομιμοποίηση οποιασδήποτε εργασίας που προϋποθέτει την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.
 12. Η αυθαιρεσία έγινε πριν ή μετά το 2011; Αν έγινε πριν το 2011 κάνεις δήλωση υπαγωγής επιλέγοντας "προς έκδοση άδειας" και πληρώνεις μόνο παράβολο. Μετά πας για έκδοση ΕΕΜΚ από το e-adeies, τσεκάρεις την επιλογή "νομιμοποίηση" και ανεβάζεις επιπλέον τη δήλωση υπαγωγής. Αν έγινε μετά το 2011 αυτοκαταγγέλεσαι στην πολεοδομία, κάνουν έκθεση αυτοψίας και σου βάζουν πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης. Πάλι πας για έκδοση ΕΕΜΚ από το e-adeies, τσεκάρεις την επιλογή "νομιμοποίηση" και ανεβάζεις επιπλέον το χρηματικό κατάλογο της ΥΔΟΜ
 13. Εσύ ενήργησες σωστά και δεν έχεις πρόβλημα. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο γείτονας να τον αναγκάσει να το χτίσει τελικά. Όπως αντίστοιχα ο 4495 σου επιτρέπει υπαγωγή αυθαιρέτου σε κοινόχρηστο μόνο με συναίνεση του 51%. Αν όμως οι υπόλοιποι 49% προσφύγουν ασφαλώς και μπορούν να σε αναγκάσουν να το γκρεμίσεις. Ο μηχανικός σε κάθε περίπτωση είναι καλυμμένος εφόσον ενεργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία.
 14. Δεν μπορείς να τακτοποιήσεις αυθαιρεσίες που υλοποιήθηκαν μετά το 2011. Εφόσον οι εργασίες είναι σύννομες μπορείς να πας εκ των υστέρων σε νομιμοποίηση είτε με άδεια είτε με ΕΕΜΚ με καταβολή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης.
 15. Το πρόβλημα αν δεν δεχτούμε τον ορισμό του ΝΟΚ ή έστω του ΓΟΚ για την αποδοχή μιας στάθμης ως υπόγειας είναι ότι μετά με ποιο κριτήριο και πως μπορεί κάποιος να βάλει αυτο το όριο; Δηλαδή λέω πχ εγώ δε λαμβάνω υπ' όψιν το 1,20, αμα είναι 1 μέτρο κάτω από το έδαφος υπόγειο είναι. Και μετά λέει ένας άλλος αμα το -1 μετρο είναι υπόγειο να πω και το -0,90 υπόγειο κοκ.... Και δηλαδή που φτάνει αυτό; Αν για να μπώ στο σπίτι κατεβαίνω 2 σκαλάκια θα το πω υπόγειο; Ρωτάω με πραγματικό ενδιαφέρον, εσείς που το παίρνετε πάνω σας που βάζετε τα όρια;
 16. Ακριβώς. Δεν μας είπες τι λένε τα συμβόλαια. 2 τινά: α)Ή υπάρχει σύσταση (οριζοντίου; καθέτου; και τα 2; δεν ξέρω) και άρα όντως τα κτίρια αποτελούν ανεξάρτητες ιδιοκτησίες τις οποίες κατέχουν διαφορετικοί ιδιοκτήτες με τα ποσοστά που μας ανέφερες -> μπορείς να κάνεις ξεχωριστή δήλωση για κάθε ανεξάρτητη ιδιοκτησία β)Ή τα συμβόλαια αναφέρουν μόνο ποσοστά εξ' αδιαιρέτου επί του γηπέδου και άρα δεν υπάρχει καμία σύσταση και αυτοί δηλώνουν ότι να ναι στα Ε9 τους -> κάνεις μια υπαγωγή σε όλο το ακίνητο με βάση τα ποσοστά επί του γηπέδου που αναφέρουν τα συμβόλαια. (μετά αν θέλουν μπορούν να κάνουν μια σύσταση για να τα χωρίσουν)
 17. Εγώ δεν καταλαβαίνω πως γίνεται να μην υπάρχει σύσταση αλλά να έχουν διαφορετικά ποσοστά σε κτίρια. Κάτι δεν πάει καλά...
 18. Για την υποχρέωση δήλωσης του παταριού σου απάντησε και ο συνάδελφος. Και για να κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου. Πες ότι για τον χ-ψ λόγο δημιουργείται κάποια αντιδικία/έλεγχος για το ακίνητο. Υπάρχει ένας μηχανικός Α που δήλωσε κάποια αυθαίρετα και έδωσε βεβαίωση μετά το 2011. Έρχεται μετά ένας μηχανικός Β και δηλώνει μια επιπλέον αυθαιρεσία ότι υλοποιήθηκε πριν το 2011. Είναι προφανές ότι κάποιος από τους 2 λέει ψέμματα. Ποιός λοιπόν μπορεί να αποδείξει καλύτερα ότι έχει δίκιο; Και για ποιο λόγο να μπεις εσύ σε μια τέτοια διαδικασία; Για το καλό σου το λέω δηλαδή.
 19. Γράψε στο πεδίο της άδειας "προ του 55". Δεν χρειάζεται να επιλέξεις τίποτε άλλο στο φύλο καταγραφής. Ναι. όταν θα πας να κάνεις υπαγωγή, το σύστημα αναγνωρίζει από μόνο του ότι δεν έχει δηλωθεί καμία παράβαση στα φύλα καταγραφής και σου εμφανίζει αυτές τις 3 επιλογές.
 20. Μίλα με κάποια εταιρία διαχείρισης της περιοχής σου. Αυτοί ξέρουν πολύ καλά τη διαδικασία και θα σε κατατοπίσουν. Στη φάση έκδοσης της άδειας πρέπει να καταθέσεις το ΣΔΑ (που όπως είπες είναι ένας αρχικός υπολογισμός από εσένα για τα απόβλητα που θα προκύψουν στο έργο) και ο κύριος του έργου θα πρέπει να κάνει σύμβαση με κάποιον διαχειριστή ΑΕΚΚ ότι θα παραλάβει τα απόβλητα. Στο τέλος του έργου τα παίρνουν και σου δίνουν ένα αποδεικτικό παραλαβής. Η χρέωση γίνεται με τον τόνο, ρωτάς το διαχειριστή για τις τιμές και πληρώνονται με βάση τα πραγματικά που θα παραλάβουν που μπορεί προφανώς να έχουν απόκλιση από τα αρχικά του ΣΔΑ. Όλοι έχουν και ένα μινιμουμ ποσό αν τους φωνάξεις πχ για πολύ μικρή ποσότητα. Όσο η διαδικασία ήταν έντυπη έπρεπε ο ιδιοκτήτης να καταθέσει στην πολεοδομία και εγγυητική ποσού 0,5% επί του προϋπολογισμού του έργου την οποία την έπαιρνες πίσω στο κλείσιμο της άδειας καταθέτοντας το αποδεικτικό παραλαβής των αποβλήτων. Τώρα με το ηλεκτρονικό ομολογώ πως δεν ξέρω πως και αν γίνεται αφού δεν προσκομίζεις τίποτα πρωτότυπο. 20100824 ΦΕΚ1312Β ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.pdf
 21. από το άρθρο 28: "ι) «Άδεια νομιμοποίησης» : είναι η οικοδομική άδεια..." Η άδεια νομιμοποίησης δεν παύει να είναι και αυτή μια οικοδομική άδεια, με μόνη διαφορά ότι εκδίδεται εκ των υστέρων της κατασκευής και γι αυτό επιβάλλονται πρόστιμα. Επομένως δεν διαφέρει σε κάτι ως προς τη διαδικάσία με τις οικοδομικές άδειες που αφορούν σε ανέγερση. Άλλωστε και προ 4495 δεν άλλαζε κάτι στη διαδικασία όταν η άδεια αφορούσε νομιμοποίηση. Δεν το γράφει ξεκάθαρα κάπου έχεις δίκιο αλλά κατά τη γνώμη μου δεν χρειάζεται επιπλέον διευκρίνηση. Για την περίπτωση της κατηγορίας 2 συμφωνώ μαζί σου ότι αφορά αυθαιρεσίες μετά το 2011 για τις οποίες απαιτείται αυτόψία από ΥΔΟΜ. Η ίδια απάντηση δόθηκε και σε ενημερωτική ημερίδα του ΤΕΕ για τον 4495 (χώρις αυτό να λέει οπωσδήποτε κάτι βέβαια).
 22. Θεωρώ πως η συγκεκριμένη τροποποίηση μάλλον περισσότερα προβλήματα δημιουργεί παρά λύνει. Σχετικά με το ά: Πολύ καιρό προσπαθούσα να βρω ποια μπορεί να είναι αυτή η περίπτωση αυθαίρετου χώρου που δεν μεταβάλει τα στοιχεία δόμησης/κάλυψης/ύψους/όγκου και δεν μπορούσα. Μάλλον τη βρήκες εσύ! Θα μπορούσε ίσως να θεωρήθει ως τέτοιος ένα πατάρι που όμως πληροί τις προϋποθέσεις του ΝΟΚ ώστε να μην προσμετράται στη δόμηση. Για το ε υποθέτω ότι προφανώς οι νομοθέτες δεν σκέφτηκαν κάν ότι στη μικρή κλίμακα υπάγονται και κάποιοι χώροι με τετραγωνικά πριν τη βάλουν στις εξαιρέσεις. Επίσης, το γεγονός ότι μπορεί να δοθεί βεβαίωση δεν σημαίνει ότι παύει να υφίσταται η αυθαιρεσία ούτε ότι μπορείς να την αποκρύψεις. Αρα θα δοθεί σήμερα μια βεβαίωση που θα γράφει πχ ότι υπάρχει ένα αυθαίρετο πατάρι αλλά αυτό δεν δημιουργεί κώλυμα για την έκδοση βεβαίωσης βάσει του άρθρου ταδε. Και πες ότι γίνεται έτσι μεταβίβαση (απορία:το συμβόλαιο τι θα λέει για το αυθαίρετο πατάρι;) και μετά από 1 χρόνο κάνει η πολεοδομία αυτοψία. Τι θα γίνει τότε; Θα γίνει νέα δήλωση υπαγωγής ενώ έχει προηγηθεί βεβαίωση; που δεν το θεωρώ σωστό ή θα επιβληθούν πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης; Προσωπικά επιλέγω να αγνοώ τη συγκεκριμένη τροποποίηση και συμβουλεύω πάντα την τακτοποίηση όλων των αυθαιρεσιών εξηγώντας στον ιδιοκτήτη ότι είναι καλύτερη η ορθή αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων σήμερα παρά η μετάθεσή τους για αργότερα. Άλλωστε τέτοιου τύπου αυθαιρεσίες συνήθως έχουν ελάχιστα πρόστιμα.
 23. Καταρχάς μιλάς για νέα κατασκευή σωστά; Ανεξάρτητη που θα γινει μετά από την τακτοποίηση. Μπορείς σίγουρα να βάλεις τέντα χωρίς καμία άδεια. Το στέγαστρο θέλει ΕΕΜΚ και δεν μπορεί να απαντηθεί τι επιτρέπεται στο συγκεκριμένο καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (εντός ή εκτός; ακάλυπτός ή προκήπιο; ενιαία ιδιοκτησία ή με σύσταση; κοινόχρηστος χώρος ή αποκλειστική χρήση;)
 24. Ανάλογα με το τι περιλαμβάνει η άδεια. Στην ίδια κατηγορία που θα ανήκε και αν είχες ανέγερση δηλαδή. Η μόνη διαφορά είναι ότι θα πρέπει στο σύστημα στις επιπλέον επιλογές που σου δίνει να επιλέξεις τη νομιμοποίηση και να ανεβάσεις και τη δήλωση υπαγωγής του 4178
×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.