Jump to content

danaikaterina

Συντονιστής
 • Content Count

  2,384
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  24

Everything posted by danaikaterina

 1. Η οδηγιά για τις εκπτώσεις γενικώς είναι αυτή ώστε να τις παίρνουν οι συνιδιοκτήτες που τις δικαιούνται. Τωρα η αυτή η περίπτωση (που προστέθηκε στον 4495) έχει επιπλέον ιδιαιτερότητα διότι υπάρχει και η αναστολή των δόσεων. Δεν γνωρίζω πως μπορεί να γίνει. Καλύτερα να απευθυνθείς στο ΤΕΕ
 2. Η άδεια κακώς εκδόθηκε στο μισό. Σήμερα το ακίνητο είναι ενιαίο. Θα πρέπει να γίνει μία δήλωση υπαγωγής για όλα και μετά ας κάνουν και μια ωραία σύσταση να τα ξεμπερδέψουν
 3. Η διαμερισμάτωση είναι το bug. Όταν τσεκάρεις το κουτάκι της διαμερισμάτωσης σου βγάζει μόνο τα δικαιολογητικά αυτής. Γι αυτό είχαν πει στις οδηγίες από τον 4178 ακόμα ότι το κουτάκι το τσεκάρεις μόνο όταν η διαμερισμάτωση είναι η μοναδική παράβαση. Όταν έχεις και άλλες αυθαιρεσίες τη βάζεις σαν μια επιπλέον λοιπή παράβαση.
 4. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας κατεδάφισης του Άρθρου 40 του Ν. 4495/17. 2. Δικαιολογητικά άδειας κατεδάφισης: α) τοπογραφικό διάγραμμα με ένδειξη της θέσης του κατεδαφιστέου κτιρίου ή της κατασκευής και φωτογραφίες όλων των όψεων του προς κατεδάφιση κτίσματος, β) περίγραμμα κάτοψης σε κλίμακα τουλάχιστον 1:100 του κατεδαφιστέου κτιρίου και των περί αυτό κτισμάτων, γ) σχηματικές τομές του κτιρίου, δ) διάγραμμα κάλυψης, μόνο αν τα κτίσματα του οικοπέδου ή γηπέδου δεν κατεδαφίζονται ολοσχερώς, ε) τεχνική έκθεση της παρ. 6 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 31245/22.5.1993 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄ 451) με τις μελέτες που τη συνοδεύουν, στ) άδεια που χορηγεί η Αστυνομική αρχή αν η κατεδάφιση γίνει με εκρηκτικά, ζ) σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 305/1996, η) αποδεικτικά κατάθεσης των οφειλόμενων εισφορών του έργου υπέρ του Δημοσίου και ΕΦΚΑ για την έκδοση της άδειας, θ) σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων ή αδρανών υλικών, ι) εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται. Επίσης, υποβάλλεται, όπου απαιτείται, γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) ή απόφαση του ΠΕ.Σ.Α.. Όπου απαιτείται έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, προσκομίζεται και βεβαίωση περί μη υποβολής ένστασης.
 5. Συγγνώμη δεν κατάλαβα ποια είναι τα άλλα ερωτήματα. Αφού περάσει η δήλωση σε εσένα θα διορθώσεις όπως σου είπα όλα τα στοιχεία που δεν θεωρείς σωστά. Θα περάσεις όλους τους χώρους και αυτούς του 3843 και θα εισάγεις στην καρτέλα παλαιότερα πρόστιμα αν έχει πληρώσει κάποια.
 6. Συνάδελφοι, θερμή παράκληση: Δεν είναι σκόπιμο και λειτουργικό να ανοίγεται νέο θέμα για κάθε περίπτωση αυθαιρέτων που συμβαίνει στον καθένα μας. Έχει γίνει μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης ώστε να είναι πιο εύκολη η αναζήτηση παρόμοιων θεμάτων από όλους μας. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο επιπλέον συγκεκριμένο συχνό θέμα που δεν έχει συμπεριληφθεί παρακαλώ να το επισημάνετε στους διαχειριστές. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πολύπλοκες περιπτώσεις που δεν κατηγοριοποιούνται εύκολα δημιουργήθηκε το παρόν θέμα στο οποίο μπορούμε να συζητάμε διάφορες περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών. Θέματα που ανοίγονται και αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις θα μεταφέρονται στο παρόν. Ευχαριστώ, danaikaterina
 7. Κατά τη γνώμη μου ο χώρος αυτός δεν παίρνει μειωτικό διότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις της σοφίτας. Δεν είναι εντός του ύψους επικλινούς στέγης. Έχεις υπέρβαση δόμησης και υπέρβαση ύψους
 8. Συνεννοείστε με τον προηγούμενο μηχανικό για να μεταφέρει τη δήλωση μέσω του συστήματος σε εσένα και κάνεις όλες τις απαιτούμενες διορθώσεις. Ελπίζω ότι στο μεταξύ δεν εκδόθηκε καμια βεβαίωση που χρησιμοποιήθηκε σε δικαιοπραξία
 9. Δεν χρειάζεται πλέον να συμπληρώσεις Α/Α έργου αμοιβών για έκδοση μικρής κλίμακας. Αν ήθελες να υπολογίσεις αμοιβές, θα έπρεπε να το κάνεις με αναλυτικό προϋπολογισμό Η αίτηση γίνεται στην ΥΔΟΜ που ανήκει χωρικά το ακίνητο. Προσοχή να επιλέξεις τη σωστή γιατί η επιλογή της ΥΔΟΜ δεν μπορεί να αλλάξει μετά. Στα στοιχεία υφιστάμενου εισάγεις τις οικοδομικές άδειες και τακτοποιήσεις που έχουν γίνει στο ακίνητο και τα αντίστοιχα μεγέθη δόμησης κάλυψης κλπ Βάζεις τις εργασίες μελέτης που θα κάνεις. Δεν χρειάζεται να επιλέξεις τίποτα για τη συγκεκριμένη άδεια της περίφραξης Συμβόλαιο και κτηματολόγιο αν υπάρχει Επιλέγεις τις επιμέρους περιπτώσεις των εργασιών μικρής κλίμακας που θα εκτελέσεις. Με την επιλογή το σύστημα σου βγάζει ως υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά που αναφέρονται για κάθε περίπτωση στην υπουργική απόφαση που θα πρέπει να τα ανεβάσεις Αν διαβάσεις προσεκτικά το ΦΕΚ θα δείς ότι στο άρθρο 1 υπάρχουν τα γενικά διακιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση. Στο άρθρο 2 είναι τα επιπλέον δικαιολογητικά ανάλογα με την εργασία που κάνεις. Οπότε ανεβάσεις καταρχάς τα γενικά. Ανεβάζεις προϋπολογισμό για να αποδείξεις ότι είναι κάτω απο 25000 ευρώ γιατί στον 4495 λέει ότι αν ο προϋπολογισμός είναι πάνω από 25000 δεν βγάζεις μικρή κλίμακα αλλά κανονική άδεια. Στο πεδίο των όψεων μπορείς να ανεβάσεις ένα ενημερωτικό σημείωμα σφραγγισμένο από σενα όπου θα λες ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμο κλπ οπότε δεν απαιτείται η κατάθεση όψεων.
 10. Δεν υπάρχει διαδικασία αποδοχής μηχανικού στο σύστημα αυθαιρέτων. Απλώς τους προσθέτεις στην ομάδα έργου
 11. Ακριβώς έτσι θα γίνει. 25 με έκπτωση και 25 χωρίς. Στην παράγραφο για τους μακροχρόνια άνεργους δεν γράφει ότι λαμβάνουν έκπτωση και όσοι επιβαρύνονται φορολογικά από αυτούς όπως πχ λέει για τα αμέα.
 12. Όχι. Έχει αναφερθεί πολλές φορές, το 98.4 λέει ότι μπορεί ένας συγκύριος να αναλάβει μόνος του την τακτοποίηση ολόκληρου του ακινήτου. Όχι μόνο αυτά που θεωρεί δικά του
 13. α)Δεν υπάρχει μέσω ΤΕΕ προβλεπόμενη αμοιβή για μεταφορά δήλωσης. Εσύ ορίζεις την αμοπιβή που θέλεις για τη συγκεκριμένη εργασία με τον πελάτη β)Δεν υπάρχει διαδικασία. Θα ανεβάσεις την άδεια που έχει εκδοθεί γ)Αφού ελέγξεις ότι δεν έχουν γίνει νέα αυθαίρετα θα βάλεις την ημερομηνία της τελευταίας σου αυτοψίας. Υπ' όψιν ότι για να έχει ισχύ η βεβαίωση που θα δώσεις πρέπει να μην παρέλθουν 2 μήνες από την ημερομηνία αυτοψίας. δ)Ναι. Θα σου κάνει ο νέος ιδιοκτήτης. Θα αλλάξεις τα στοιχεία των ιδιοκτητών στη δήλωση του 4495. Στην τεχνική σου έκθεση μπορείς να γράψεις ότι μεσολάβησε αγοραπωλησία από την αρχική δήλωση του 4014 ε)Θα βάλεις νεο υπόμνημα στα σχέδια που θα αναφέρει τη δήλωση 4495 *Υπ'όψιν ότι εφόσον εκδόθηκε άδεια και μεσολάβησε και συμβόλαιο δεν θα πρέπει να αλλάξουν τα μεγέθη της δήλωσης κατά τη μεταφορά.
 14. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με τις προδιαγραφές σύνταξης του Τοπογραφικού Διαγράμματος και του Διαγράμματος Κάλυψης του Άρθρου 39 του Ν. 4495/17. 1. Το τοπογραφικό διάγραμμα περιλαμβάνει πάντοτε υποχρεωτικώς: α) εξάρτηση των κορυφών της ιδιοκτησίας από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο, β) περίγραμμα των υφιστάμενων κτιρίων μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων, γ) πλήρη φωτογραφική αποτύπωση, δ) υψομετρική αποτύπωση, ε) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου για την οριστική στάθμη του κρασπέδου (βεβαίωση υψομέτρου), όπου απαιτείται. 2.α) Όπου μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής προβλέπεται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, νοείται το τοπογραφικό διάγραμμα του άρθρου 83 παράγραφος 4 του παρόντος νόμου. β) Απόκλιση επί του εμβαδού οικοπέδου ή γηπέδου από το αναγραφόμενο στο τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συνταχθεί μέχρι τις 8.8.2013, και σύμφωνα με τον οποίο εκδόθηκε άδεια οικοδομής ή καταρτίστηκε συμβολαιογραφική πράξη, σε σχέση με τη νέα καταμέτρηση στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τη βεβαίωση του άρθρου 83, είναι ανεκτή υπό τις εξής προϋποθέσεις: αα) για οικόπεδα ή γήπεδα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού το ποσοστό της απόκλισης ορίζεται σε ±5%, ββ) για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα ή γήπεδα το ποσοστό της απόκλισης ορίζεται σε ±10%. Εμβαδομετρήσεις οικοπέδων ή γηπέδων, που έχουν περιληφθεί σε διοικητικές πράξεις και δικαιοπραξίες και είναι εντός της απόκλισης του προηγούμενου εδαφίου, θεωρούνται αποδεκτές και δεν απαιτείται η αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας, καθώς και η διόρθωση ή τροποποίηση των τίτλων κτήσης για την έκδοση άδειας. 3. Το διάγραμμα κάλυψης υποβάλλεται σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 ή 1:500 και περιλαμβάνει: α) Το οικόπεδο ή γήπεδο με τις διαστάσεις και το εμβαδόν του, περίγραμμα του προς οικοδόμηση κτιρίου γεωμετρικά ορισμένο, μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων. β) Τους υπολογισμούς της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης κάλυψης και δόμησης, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, τον πραγματοποιούμενο όγκο του κτιρίου, το συντελεστή κατ’ όγκο εκμετάλλευσης, τις πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις και τον υπολογισμό των αναγκών σε χώρους στάθμευσης. γ) Τα περιγράμματα των επιπέδων του κτιρίου, υπόγειων και υπέργειων, οι διαστάσεις τους, η θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου και όποιο άλλο βασικό στοιχείο είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της δόμησης και του ύψους του κτιρίου. Σε περιπτώσεις προσθήκης, περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με τα ανωτέρω στοιχεία, οι αριθμοί των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης, αν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τακτοποίησης ή νομιμοποίησης. δ) Τα περιγράμματα επιφανειών και ο υπολογισμός εμβαδών για χώρους ειδικών χρήσεων του κτιρίου που απαιτούν βεβαιώσεις κύριας χρήσης. ε) Τη σχηματική τομή για την ένδειξη του μέγιστου ύψους του κτιρίου, του ιδεατού στερεού και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, σε σχέση με το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος στην οποία περιέχονται το πραγματοποιούμενο ύψος του κτίσματος και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος. στ) Ενδεικτικές όψεις. ζ) Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τις απαραίτητες ενδείξεις για τον υπολογισμό της φύτευσης και της στάθμης εδάφους σε κάθε διαμορφούμενο επίπεδο. η) Ενδεικτική τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής, με γραμμικό ή με ελεύθερο σχεδιασμό η φυτογραφίες σε υφιστάμενα κτίρια. Αν απαιτείται γνωμοδότηση ή έγκριση άλλων οργάνων ή φορέων, το διάγραμμα κάλυψης πρέπει να τηρεί και τις προδιαγραφές που τίθενται από αυτούς.
 15. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με την ισχύ, αναθεώρηση και ενημέρωση των οικοδομικών αδειών του Άρθρου 42 του Ν. 4495/17. 1. Η προέγκριση οικοδομικής άδειας ισχύει για ένα (1) έτος για κτίρια συνολικής επιφανείας έως και πέντε χιλιάδες (5.000) τ.μ. και για δύο (2) έτη για κτίρια συνολικής επιφανείας άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) τ.μ.. 2. Η οικοδομική άδεια ισχύει για τέσσερα (4) έτη από τη χορήγησή της. Κατ’ εξαίρεση, άδειες για την ανέγερση κτιρίου ή κτιρίων με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) τετραγωνικών μέτρων ισχύουν για έξι (6) έτη, ενώ οι άδειες κατεδαφίσεων, εκσκαφών, επιχώσεων, διαμορφώσεων και κοπής δέντρων ισχύουν για ένα (1) έτος από τη χορήγησή τους. Οι άδειες νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, στις οποίες δεν προβλέπεται η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών τους, ισχύουν χωρίς χρονικό περιορισμό. 3. Η προέγκριση της οικοδομικής άδειας αναθεωρείται, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου μέσα στο χρόνο ισχύος της, αν τροποποιηθούν δικαιολογητικά στοιχεία ή διαγράμματα που έχει εγκρίνει η Υ.ΔΟΜ.. 4. Αν τροποποιηθούν διαγράμματα ή αρχιτεκτονική μελέτη ή μεταβληθούν οι λοιπές μελέτες για τις οποίες δεν επιτρέπεται η ενημέρωση της άδειας, ή αν απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς, η προέγκριση και η οικοδομική άδεια αναθεωρούνται μέσα στο χρόνο ισχύος τους. 5. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και αυτοψία από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ.: α) για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, β) για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, γ) για αόριστο χρόνο και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας ή της πράξης αναθεώρησής της έχουν περατωθεί ο φέρων οργανισμός, οι όψεις του κτιρίου και η στέγη του κτιρίου, όπου αυτή είναι υποχρεωτική και εφόσον ο ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων μηχανικός τουέργου υποβάλλουν υπογεγραμμένο χρονοδιάγραμμα προόδου της εκτέλεσης του έργου στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ.. Στην περίπτωση μεταβολής του χρονοδιαγράμματος, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Υ.ΔΟΜ. και τον αρμόδιο επιβλέποντα μηχανικό πριν από οποιαδήποτε έναρξη – συνέχιση των εργασιών, δ) οι εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ισχύουν ένα (1) έτος από την έκδοσή τους, με δυνατότητα αναθεώρησης του χρόνου ισχύος τους κατά ένα (1) έτος. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Άδειες δόμησης και εγκρίσεις δόμησης, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4030/ 2011, αναθεωρούνται ως προς το χρόνο ισχύος σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής τους και τις διατάξεις του ν. 4030/2011. Σε περίπτωση εκτέλεσης πρόσθετων οικοδομικών εργασιών, οι ανωτέρω άδειες αναθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 8. Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να αποπερατώνουν τις όψεις του κτιρίου: α) εντός (4) τεσσάρων ετών από την υλοποίηση του φέροντος οργανισμού, που αποδεικνύεται από το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης σε κατασκευές οι οποίες βρίσκονται σε κέντρα πόλεων, σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και σε ιστορικούς τόπους, β) εντός έξι (6) ετών από την υλοποίηση του φέροντος οργανισμού που αποδεικνύεται από το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης σε κατασκευές, οι οποίες βρίσκονται σε όλες τις άλλες περιοχές. Σε περίπτωση αδυναμίας αποπεράτωσης των όψεων, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως την οικεία Υ.ΔΟΜ. και να υποβάλουν, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας των έξι (6) ετών, σχετική μελέτη στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, καθώς και να προβούν στην εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών. Η μελέτη περιλαμβάνει τεχνική έκθεση με περιγραφή κατασκευών, συνοδευόμενη από ενδεικτικές όψεις. Οι κατασκευές αυτές επιτρέπεται να είναι από όποιο υλικό συνάδει κατά περίπτωση, όπως ξύλινα πάνελ, επιφάνειες από διάτρητη λαμαρίνα, σύνθετες κατασκευές με ορθοστάτες και πλήρωση των κενών με ξύλο, καραβόπανο ή όποιο άλλο υλικό κρίνει το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ότι: αα) αποκόπτει την ημιτελή κατασκευή, που δεν είναι εναρμονισμένη αισθητικά με το περιβάλλον, από τη δημόσια θέα, ββ) αναβαθμίζει αισθητικά τον περιβάλλοντα χώρο, γγ) έχει κατασκευαστική δομή η οποία εξασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών. Σε περίπτωση μη υποβολής μελέτης ή μη υλοποίησης αυτής από τον ιδιοκτήτη επιβάλλεται ετήσιο πρόστιμο διατήρησης, το ύψος του οποίου, η διαδικασία επιβολής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 9. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται κατά το χρόνο ισχύος της, αν παραιτηθεί ή αντικατασταθεί - αλλάξει ο επιβλέπων μηχανικός, με αίτηση που συνοδεύεται από: α) λεπτομερή τεχνική έκθεση του νέου επιβλέποντος μηχανικού, η οποία περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του σταδίου των εργασιών και φωτογραφίες της κατασκευής και του περιβάλλοντος χώρου, β) δήλωση του μηχανικού που αντικαθίσταται για τη σύννομη περάτωση των εργασιών που έχει επιβλέψει, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση, καθώς και φωτογραφίες της κατασκευής και του περιβάλλοντος χώρου. Οι οικοδομικές εργασίες στην περίπτωση αυτή διακόπτονται αμέσως και επαναλαμβάνονται μόνο μετά την αναθεώρηση της άδειας και την ανάληψη επίβλεψης απόνέο μηχανικό. Αν υποβληθεί δήλωση παραίτησης του επιβλέποντος μηχανικού, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση με τις εκτελεσθείσες εργασίες, διακόπτονται αμέσως οι οικοδομικές εργασίες και η συνέχισή τους επιτρέπεται μόνο μετά την αναθεώρηση της αδείας και την ανάληψη επίβλεψης από νέο μηχανικό. Ο επιβλέπων θεωρείται ότι απέχει από την επίβλεψη των εργασιών δόμησης που ανέλαβε και απαλλάσσεται των ευθυνών του μόνο αν δηλώσει εγγράφως την αποχή από την επίβλεψη στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ.. Οι κρατήσεις και οι εισφορές που καταβλήθηκαν κατά την έκδοση των αδειών συμψηφίζονται κατά την έκδοση της αναθεώρησής τους. Αν δεν είναι απαραίτητη η αναθεώρηση αλλά μόνο η ενημέρωση του φακέλου της άδειας, δεν απαιτούνται πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις. 10. Ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας, ανεξάρτητα από το χρόνο ισχύος της οικοδομικής άδειας, πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις: α) αλλαγή ιδιοκτήτη, β) τροποποιήσεις των μελετών, που δεν αλλάζουν το διάγραμμα δόμησης και με την προϋπόθεση ότι δεν είναι απαραίτητες εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα, γ) μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου ή του οικοπέδου, εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται κοινόχρηστοι χώροι. Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του δύο τοις εκατό (2%), με μέγιστο τα δέκα (10) εκατοστά όσον αφορά το κτίσμα, ή μεγαλύτερες του δύο τοις εκατό (2%), με μέγιστο τα είκοσι (20) εκατοστά όσον αφορά τα μήκη των πλευρών του οικοπέδου. 11. Μετά την έκδοση της αναθεώρησης, η αρχική οικοδομική άδεια και οποιεσδήποτε προγενέστερες αναθεωρήσεις δεν έχουν ισχύ ως προς τα μεταβαλλόμενα στοιχεία. 12. Αν οι οικοδομικές εργασίες διακοπούν χωρίς υπαιτιότητα του δικαιούχου της άδειας, είτε κατά το χρόνο αρχικής ισχύος της άδειας είτε κατά το χρόνο ισχύος της ύστερα από αναθεώρηση, η ισχύς της άδειας δόμησης παρατείνεται αναλόγως με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, στο οποίο έχει εισηγηθεί η αρμόδια Υ.ΔΟΜ.. 13. Αν αναθεωρηθεί άδεια δόμησης ή οικοδομική άδεια, που βρίσκεται σε ισχύ δεν επιβάλλεται πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής, εφόσον τηρείται το περίγραμμα της οικοδομής, ο συντελεστής δόμησης και ο συντελεστής όγκου. Σε διαφορετική περίπτωση, ακολουθείται η διαδικασία γνωστοποίησης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών της παραγράφου 6.
 16. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με τις εργασίες με Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών του Άρθρου 29 του Ν. 4495/17. 4. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες, ύστερα από υποβολή τεχνικής έκθεσηςκαι δήλωσης, αρμόδιου μηχανικού ότι αναλαμβάνει την επίβλεψη, σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης: α) κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιμόρροπα, σύμφωνα με τις διατάξεις για επικίνδυνες οικοδομές, β) εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, που καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, σε κτίριο ή κατασκευές που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες, γ) κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 106 του παρόντος ή στην παρ. 1α του άρθρου 23 του ν. 4178/2013, όπως ισχύει.
 17. Αναφέρει ότι σε τακτοποιημένα κτίρια μπορούν να γίνουν εργασίες επισκευής, οι οποίες αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση, τη συνήθη συντήρησή τους, καθώς και εργασίες προσαρμογής, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117. Δηλαδη όλλα τα παραπάνω. Οι εργασίες προσαρμογής αφορούν σε περιπτώσεις που επιβάλλονται εργασίες από επιτροπές ελέγχου για την υπαγωγή παραδοσιακών και διατηρητέων. Σε αυτές αφορούν τα άρθρα 116 και 117 όχι σε όλες τις παραπάνω. Προσωπικά και εγώ θεωρώ πως η θερμοπρόσοψη μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει σε αυτές τις επιτρεπόμενες εργασίες για λόγους χρήσης αφού αποβλέπει σε ενεργειακή βελτίσωση του κτιρίου. Η περίφραξη είναι η μοναδική εργασία που επιτρέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις σε μη άρτιο μη οικοδομήσιμο. Η πέργκολα πότε έγινε; Αν θεωρήσουμε ότι έγινε σήμερα τότε σύμφωνα με τον Ν.4495 δεν απαιτείται άδεια. Αν έκανα τακτοποίηση σε ακίνητο θα την έδειχνα μαζί με τις υπόλοιπες παραβάσεις. Αν ήταν όλα νόμιμα τότε δεν θα έκανα υπαγωγή μόνο για την πέργκολα.
 18. Ο επιβλέπων είναι αυτός που μπορεί να κάνει ενημέρωση όταν υπάρχει άδεια σε ισχύ. Αν θέλεις να την κάνεις εσύ θα πρέπει να γίνει αλλαγή επιβλέποντα. Μπορείς να κάνεις μία αναθεώρηση και για τα 2 μαζί
 19. Λες "θα χρησιμοποιηθεί" αρα σήμερα δεν μιλάμε για τακτοποίηση αλλαγής χρήσης. Θα βγάλεις άδεια αλλαγής χρήσης ή ενημέρωση αν καλύπτεσαι από τις προϋποθέσεις του άρθρου του ΝΟΚ.
 20. Αντιλαμβάνομαι ότι η παλιά σου άδεια έχει λήξει. Άρα ναι, για αποπεράτωση πρέπει να βγάλεις καινούρια οικοδομική άδεια. Θά είναι "Αποπεράτωση εργασιών της ταδε οικοδομικής άδειας, προσθήκη στεγάστρου και εσωτερικές διαρρυθμισεις" πχ ή ότι άλλο έχεις
 21. Η απόφαση λέει ότι επιτρέπεται η έκδοση ΕΕΜΚ σε κτίρια που έχουν υπαχθεί στον Ν.4495. Επίσης, όμως στο άρθρο 1 λέει ότι επιτρέπεται, η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις και επιπλέον λέει ότι στην τεχνική έκθεση μηχανικού πρέπει να αναφέρεται ότι το ακίνητο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Συμπερασματικά μπορείς να βγάλεις ΕΕΜΚ σε τακτοποιημένο κτίριο με την προϋπόθεση όμως ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Το αντίθετο θα οδηγούσε σε άνιση μεταχείριση δεδομένου ότι σε μη άρτιο μη οικοδομήσιμο δεν επιτρέπεται καμία κατασκευή. Στο άρθρο 107 του Ν.4495 αναφέρεται ποιες εργασίες μπορούν να εκτελεστούν σε τακτοποιημένα κτίρια κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη με έγκριση εργασιών και αυτές είναι: α)εργασίες επισκευής, οι οποίες αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση, τη συνήθη συντήρησή τους, καθώς και εργασιών προσαρμογής, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117 ββ) κατεδάφισης, γγ) κατασκευής στέγης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του επόμενου εδαφίου ή φύτευσης δώματος, δδ) ενίσχυσης, όπως αυτή προκύπτει από τη μελέτη στατικής επάρκειας, χωρίς να επέρχεται αντικατάσταση του φέροντος οργανισμού. Δες μηπως μπορείς να εντάξεις τη θερμοπρόσοψη στις εργασίες για λόγους χρήσης και υγιεινής.
 22. Νεα οικοδομική άδεια θα βγάλεις και θα τα συμπεριλάβεις όλα εκεί.
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.