Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ

Σχέδια των ΖΟΕ Μεσογείων & Λαυρεωτικής

Recommended Posts

Τα Π.Δ. των Ζ.Ο.Ε. αυτών συνοδεύονται από χάρτες κλ.1:10000 (σμίκρυνση από 1:5000 της ΓΥΣ). Στις επικαλύψεις των χαρτών δεν ταυτίζονται τα περιγράμματα των διαφόρων ζωνών που καθορίζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Μάλιστα αυτό σημειώνεται ξεκάθαρα πάνω στους πρωτότυπους χάρτες του αρχείου του ΥΠΕΚΑ ! Όμως καμιά ενέργεια διόρθωσής τους δεν έχει γίνει.

Επίσης παρατηρείται επικάλυψη ζωνών π.χ. στη ΖΟΕ Μεσογείων η διαγραμμισμένη ζώνη Β3 (Αττικό Πάρκο) στην περιοχή του Μαρκοπούλου, περικλείεται και από το περίγραμμα της ζώνης Β2 (Μέση προστασία Αρχ. χώρων κλπ) και κανένας δεν γνωρίζει ποιές χρήσεις γης ισχύουν. Το ίδιο πρόβλημα εμφανίζεται και στον έγχρωμο χάρτη 1:25000 που διαθέτει ο Οργ. Αθήνας (προσοχή βέβαια γιατί αυτός δεν είναι εγκεκριμένος)

Ο Οργ. Αθήνας που ρωτήθηκε μεταφέρει την ευθύνη γνωμάτευσης στις Πολεοδομίες, λες και αυτές συντάξανε τους χάρτες.

:roll:

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Υποθέτω ότι αναφέρεσαι στο από 20.2.2003 πδ "Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων" (ΦΕΚ 199/Δ/6.3.2003).

 

Αν ΝΑΙ, τα διαγράμματα αυτά συντάχθηκαν από τον ΟΑ (Πανόρμου 2) και το αρμόδιο τμήμα που συνέταξε τα πρωτότυπα (και όχι τη σμίκρυνση σε 1:25000) θα πρέπει να μπορεί να δώσει σχετικές διευκρινίσεις. Επικουρικά, και η ΔΤΕ (Αμαλιάδος 17) είναι αρμόδια να εντοπίσει τα όποια προβλήματα και να συνεργαστεί με τον ΟΑ για τη διευθέτησή τους.

 

Επειδή δεν είναι εύκολο να εντοπίσω τα προβλήματα που αναφέρεις στα σμικρυμένα διαγράμματα του ΦΕΚ, μπορείς να τα προσδιορίσεις αναφέροντας τις αντίστοιχες σελίδες του ΦΕΚ που έχουν δημοσιευτεί τα προβληματικά διαγράμματα;

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Ακριβώς για το λόγο αυτό (χάρτες υπό διαφορετική κλίμακα) Ο.Α., ΥΠΕΧΩΔΕ, Νομαρχίες και ΟΤΑ δεν μπορούν να καταλήξουν στους τελικούς χάρτες των ζωνών προστασίας του Υμηττού.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites
Υποθέτω ότι αναφέρεσαι στο από 20.2.2003 πδ "Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων" (ΦΕΚ 199/Δ/6.3.2003).

 

Αν ΝΑΙ, τα διαγράμματα αυτά συντάχθηκαν από τον ΟΑ (Πανόρμου 2) και το αρμόδιο τμήμα που συνέταξε τα πρωτότυπα (και όχι τη σμίκρυνση σε 1:25000) θα πρέπει να μπορεί να δώσει σχετικές διευκρινίσεις. Επικουρικά, και η ΔΤΕ (Αμαλιάδος 17) είναι αρμόδια να εντοπίσει τα όποια προβλήματα και να συνεργαστεί με τον ΟΑ για τη διευθέτησή τους.

 

Επειδή δεν είναι εύκολο να εντοπίσω τα προβλήματα που αναφέρεις στα σμικρυμένα διαγράμματα του ΦΕΚ, μπορείς να τα προσδιορίσεις αναφέροντας τις αντίστοιχες σελίδες του ΦΕΚ που έχουν δημοσιευτεί τα προβληματικά διαγράμματα;

Συνάδελφε δεν μπορώ να σου προσδιορίσω τις σελίδες του ΦΕΚ γιατί έχω μόνο τα πρωτότυπα. Πάντως το πρόβλημα το εντόπισα στους χάρτες κλ.1:10000 (υπ'αρ.6457/9 κλπ) όπου η πολυγωνική γραμμή της ζώνης Β2 περικλείει ολόκληρη την εστιγμένη διαγράμμιση της ζώνης Β3. Επίσης στο εντός του περιγράμματος της ζώνης Β2 εμπίπτει και τμήμα της ζώνης Γ2 ! Το περίεργο είναι ότι σε άλλες περιοχές η ζώνη Β2 ξεχωρίζει γιατί έχει οριζόντια διαγράμμιση.

Στο χάρτη 1:25000 του Οργ.Αθ. η ζώνη Β3 έχει πλάγια διαγράμμιση και η ζώνη Β2 περίγραμμα ροζ.

Η σημαντική διαφορά στις χρήσεις είναι ότι ενώ στη ζώνη Β2 κτίζεις κατοικία 100 τ.μ. στη ζώνη Β3 κτίζεις μόνο αν είσαι οινοπαραγωγός !

Ο συνάδελφος Τζιώρας της Πολ. Μαρκοπούλου υποστηρίζει οτι "τεκμαίρεται ως ισχύουσες οι χρήσεις της ζώνης Β2".

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Χωρίς να διαθέτω τα πρωτότυπα διαγράμματα, διαβάζω τις ζώνες χρήσεων γης στο υπόμνημα του διαγράμματος 6457/9 (από το ΦΕΚ) και συγκεκριμένα ότι, η ζώνη Β2 αφορά σε μέση προστασία τοπίων/αρχαιολογικών χώρων, η Β3 στο Αττικό Πάρκο, η Γ2 σε γεωργική γη κλπ. Επομένως, είναι δυνατόν η Β2 να περικλείει τη Β3 καθώς επίσης και εντός της ζώνης Β2 να περιλαμβάνεται ζώνη γεωργικής γης, δηλαδή Γ2. Το διάγραμμα 1:25000 του ΟΑ δεν έχει δημοσιευτεί και, επομένως, παίζει βοηθητικό και όχι ουσιαστικό ρόλο στον προσδιορισμό των ζωνών και δεν πρέπει να στηρίζεσαι στα στοιχεία του.

 

Όσον αφορά στο τι επιτρέπεται να δομείται στις ζώνες Β2 και Β3, νομίζω ότι πρέπει να διαβάσεις προσεκτικότερα τους αντίστοιχους ΟΔ γιατί πχ γράφεις ότι στη Β3 (Αττικό Πάρκο) επιτρέπονται ΜΟΝΟΝ οινοποιεία ενώ η χρήση αυτή είναι επικουρική στις πολλές άλλες που επιτρέπονται στη ζώνη. Βέβαια, δεν επιτρέπεται, που ίσως θα ήθελε ο πελάτης σου, αλλά μην ξεχνάμε ότι η ζώνη ονομάζεται "Αττικό Πάρκο".

 

Τέλος, εάν εννοείς ότι ο Τζώρας ισχυρίζεται ότι στη Β3 ισχύουν οι χρήσεις της Β2, θα πρέπει κάποιος να του επισημάνει το σοβαρό λάθος του.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφε ΜΑΚΑΡ στις περισσότερες περιοχές στους χάρτες της Ζ.Ο.Ε. υπάρχει σαφής διαχωρισμός των διαφόρων ζωνών κι όχι επικαλύψεις. Το πρόβλημα το εντόπισα και στους εγκ. χάρτες 1:10000 και στον 1:25000 που αποτελεί αντιγραφή / συραφή τους.

Πώς όμως είναι δυνατόν να αποδέχεσαι ότι μια περιοχή μπορεί να εμπίπτει εντός δύο ζωνών ; Ποιές χρήσεις γης ισχύουν σε μια τέτοια περίπτωση ; Σημειωτέον ότι στις γενικές διατάξεις της Ζ.Ο.Ε. (άρθρο 3) πουθενά δεν γίνεται μνεία για περιοχή που εμπίπτει σε δυο ζώνες.

Στο σχόλιο μου πουθενά δεν γράφω ότι στη Β3 (Αττικό Πάρκο) επιτρέπονται ΜΟΝΟΝ οινοποιεία , απλά σημειώνω ότι κατοικία στη Β3 φτιάχνεις μόνο αν είσαι οινοποιός.

Ο Τζιώρας είπε ότι από τη διατύπωση των διατάξεων τεκμαίρεται ότι υπερισχύουν οι χρήσεις της ζώνης Β2, στη συγκεκριμένη θέση που υπάρχει επικάλυψη, κατόπιν και επικοινωνίας με τον Οργ.Αθήνας. Όμως χωρίς γραπτή απάντηση ποιός παίρνει την ευθύνη ; Στον έγχρωμο χάρτη πάντως του Οργ.Αθήνας, που έχει η Πολ. Μαρκοπούλου, έχουν γράψει με μαρκαδόρο Β2.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Ειλικρινά, εκπλήσσομαι για την παρανόηση και τη στρέβλωση των απόψεων που υποστήριξα στο μήνυμα #5. Στόχος μου ήταν να προσπαθήσω να εξηγήσω τον τρόπο ερμηνείας των ζωνών που καθορίζονται σε ένα διάγραμμα που συνοδεύει μία διοικητική πράξη, όπως η συγκεκριμένη και, βέβαια, όχι να κοντραριστώ μαζί σου. Το να δεχτείς ή όχι τις απόψεις αυτές είναι ένα θέμα και εντελώς διαφορετικό να τις διαστρεβλώνεις υποστηρίζοντας ότι είπα ότι μία περιοχή μπορεί να εμπίπτει σε δύο ζώνες. Θα επιχειρήσω, και πάλι, να ξεκαθαρίσω τις απόψεις αυτές:

1) Με βάση την περιγραφή κάθε ζώνης και τις χρήσεις γης που επιτρέπονται σ' αυτήν, προσπάθησα να διευκρινίσω τι καθορίζουν οι ζώνες Β2, Β3 και Γ2 και με τη συλλογιστική αυτή υποστήριξα ότι μπορεί μέσα σε μία μείζονα ζώνη Β2 (μέση προστασία τοπίων/αρχαιολογικών χώρων) να προσδιορίζεται μία άλλη πχ Β3 (Αττικό Πάρκο) που έχει διαφορετική χρήση.

2) Σε ότι αφορά στο τι επιτρέπεται να κτιστεί στη ζώνη Β3, και ανεξάρτητα από το ότι είχες γράψει "στη ζώνη Β3 κτίζεις μόνο αν είσαι οινοπαραγωγός !" και όχι "κατοικία στη Β3 φτιάχνεις μόνο αν είσαι οινοποιός", αυτό που υποστήριξα είναι ότι οι βασικές χρήσεις γης που επιτρέπονται στη ζώνη αυτή είναι πολλές και η συγκεκριμένη είναι επικουρική.

 

Επιμένω στην άποψη που διατύπωσα ότι, οι ζώνες Β3 και Γ2 είναι ειδικότερες της Β2 και για το λόγο αυτό, ενδεχομένως, κάποιος μπερδεύεται στο τι εφαρμόζεται σε κάθε μία εξ αυτών. Εάν δεις, συνολικά και από αυτή την οπτική, την ερμηνεία των ζωνών και των χρήσεων γης που αυτές καθορίζουν, είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσεις μαζί μου και αν αυτά εξηγηθούν στον Τζώρα θα συμφωνήσει και αυτός.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφε δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι κοντραριζόμαστε.

Η προσπάθεια ερμηνείας των νόμων είναι σεβαστή κι αυτό δυστυχώς προσπαθούμε όλοι λόγω της πολυδαίδαλης και περίεργης νομοθεσίας που θυμίζει πολλές φορές χρησμούς της Πυθίας.

Στο κείμενο του Π.Δ. που σίγουρα θα έχεις διαβάσει, γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των ζωνών. Επίσης δεν μπορεί οι ζώνες Β3 και Γ2 να είναι ειδικότερες της Β2 γιατί αυτό θα αναφερόταν στις σχετικές διατάξεις. Και τέλος πάντων γιατί να μην είναι σαφής η νομοθεσία και να απαιτούνται κάθε φορά ερμηνευτικές εγκύκλιοι.

Από την πλευρά μου πάντως πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη περιοχή έχει γίνει λάθος.

 

Τέλος επισημαίνω ξανά ότι στη Ζ.Ο.Ε. Λαυρεωτικής δεν υπάρχει ταύτιση μεταξύ των περιγραμμάτων των ζωνών ομόρων χαρτών και το γεγονός αυτό σημειώνεται και στους πρωτότυπους χάρτες που διαθέτει το ΥΠΕΚΑ, αλλά καμιά διόρθωση δεν έχει γίνει !

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Σήμερα πήρα την απάντηση, σε σχετική αίτηση που είχα υποβάλλει προς την Πολεδομία Μαρκοπούλου (για γήπεδο ενδιαφέροντός μου στη θέση Χαμολιά), ότι ισχύουν οι χρήσεις γης της περιοχής Β2 (ισχύει δηλ. το περίγραμμα που ορίζει την περιοχή Β2 και όχι το raster της περιοχής Β3)

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι να επισημάνω το εξής. σε κανένα χάρτη του ΟΡΣΑ ή ΥΠΕΚΑ δεν υπάρχει γεωαναφορά με αποτέλεσμα να προκύπτουν πάρα πολλά τέτοια θέματα. η ταύτιση στην οποία αναφέρεσαι ότι δεν υπάρχει μου φαίνεται λογική. εγώ το έχω διαπιστώσει σε άλλους χάρτες. Δεν γνωρίζω πως μπορεί να γίνει διόρθωση και θεωρώ ότι το γνωρίζουν το πρόβλημα οι υπηρεσίες.

πολλές φορές ειδικά όταν κάποια ιδιοκτησία είναι στα όρια κάποιου περιγράμματος ζώνης μπορεί λοιπόν να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα.

Αν καταφέρεις να βρεις άκρη με ενδιαφέρει να μάθω κι εγώ τις ενέργειές σου...

επίσης να ξέρεις ο δήμος Κρωπίας έχει ένα GIS με πάρα πολλά στοιχεία on-line με πολεοδομικά, χωροταξικά, τοπογραφικά κλπ γεωδεδομένα αν έχεις κάποια δουλειά προς τα εκεί...http://79.129.11.134:8700/mapguide2008/gis_koropi/index.php

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα


×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.