Μετάβαση στο περιεχόμενο
imhotep

Με υπουργικές αποφάσεις οι παρεκκλίσεις καταστημάτων & βιομηχανιών

Recommended Posts

για να μην μπερδευτεί κανείς ψάχνοντας εδώ μέσα..

από τα Χριστούγεννα (Ν.4315/14 ΦΕΚ 269Α / αρ.10 παρ.6)

επανήλθε η ως άνω παρέκκλιση στις αρμοδιότητες του ΓΓ της εκάστοτε περιφέρειας με εισήγηση του αρμόδιου ΣΥΠΟΘΑ 

επίσης ανακάλυψαν ότι η παρέκκλιση στον όγκο που έδιναν (4,2) ήταν μικρότερη από την επιτρεπόμενη κατά ΝΟΚ (4,95) και την πήγαν στο 6

..

ίσως συνεισφέραμε κι εμείς από δω...

  • Upvote 1

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Το παρακάτω λέτε?

.............................

Με την παρ.2 Αρθ-64  του Ν-3982/11 ΦΕΚ-143/Α/17-6-11 καταργούνται     οι παρεκκλίσεις στους όρους δόμησης που προβλέπονται, για την εκτός σχεδίου δόμηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, στο  άρθρο 4, πλην της παρέκκλισης ύψους και με εξαίρεση τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας μέχρι την έναρξη ισχύος του ειρημένου Νόμου , ήτοι έως τις 17-6-11

;

Όταν ο κύριος νομοθέτης αναφέρεται σε όρους δόμησης εννοεί και τις παρεκκλίσεις για το εμβαδόν και τις πλάγιες αποστάσεις ή μόνο για κάλυψη δόμηση και ύψος. 

Αν ναι, πως ισχύουν οι παρεκκλίσεις των παρεκκλίσεων (του άρθρου 5) του άρθρου 7 όπως τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες του Ν.3982/11 διατάξεις όπως την παρ.6 εδάφιο β`  άρθρου 10 Ν.4315/2014,ΦΕΚ Α Α` 269/24.12.2014 και η παρ. 28 του άρθρου 29 Ν.4280/2014 σχετικά με τον τρόπο χορήγησης της παρέκκλισης; 

Edited by nzerman

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

 

για να μην μπερδευτεί κανείς ψάχνοντας εδώ μέσα..

από τα Χριστούγεννα (Ν.4315/14 ΦΕΚ 269Α / αρ.10 παρ.6)

επανήλθε η ως άνω παρέκκλιση στις αρμοδιότητες του ΓΓ της εκάστοτε περιφέρειας με εισήγηση του αρμόδιου ΣΥΠΟΘΑ

επίσης ανακάλυψαν ότι η παρέκκλιση στον όγκο που έδιναν (4,2) ήταν μικρότερη από την επιτρεπόμενη κατά ΝΟΚ (4,95) και την πήγαν στο 6

..

ίσως συνεισφέραμε κι εμείς από δω...

Ν 4315 φεκ 269α/24-12-14

6.α) Αντικαθίσταται ο αριθμός «4,2» του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7α του άρθρου 4 του π.δ. της 24/31.5.1985 (Δ΄ 270) με τον αριθμό «6».

β) Αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παρ. 7α του άρθρου 4 του π.δ. της 24/31.5.1985 (Δ΄ 270) και προστίθεται τέταρτο ως εξής:

«Οι ανωτέρω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ για την Περιφέρεια Αττικής. Για τις υπόλοιπες περιοχές της επικράτειας οι ανωτέρω παρεκκλίσεις εγκρίνονται

με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνώμη του αρμόδιου ΣΥΠΟΘΑ.»

γ) Υποβληθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα ολοκληρώνονται με τις προϋφιστάμενες διατάξεις.

δ) Τα ως άνω αναφερόμενα έχουν εφαρμογή και για την περιοχή αρμοδιότητας του από 31.3.1987 προεδρικούδιατάγματος (Δ΄ 303).

 

 

Όταν ο κύριος νομοθέτης αναφέρεται σε όρους δόμησης εννοεί και τις παρεκκλίσεις για το εμβαδόν και τις πλάγιες αποστάσεις ή μόνο για κάλυψη δόμηση και ύψος.

 

Συνάδελφε

Για την κάθε περίπτωση (υπεραγορές - βιομηχανικά κτίσματα ή Γεωργοκτηνοτροφικά κλπ)

ορίζεται μέσα στο αντίστοιχο άρθρο του Π.Δ 85 ΦΕΚ 270Δ σε ποιά πολεοδομικά μεγέθη

μπορείς να ζητήσεις και να πάρεις την αντίστοιχη παρέκκλιση και μέχρι ποιό μέγεθος κατ' ανώτερο

 

παράδειγμα για γεωργ/κά

Η παρέκκλιση αφορά εις:

α) Την ανέγερση περισσότερων από ένα κτίριο επί του γηπέδου.

β) Το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου που δε μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφανείας του.

γ) Το ύψος των κτιρίων.

δ) Τις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου οι οποίες δε μπορούν να μειωθούν περισσότερο από το προβλεπόμενο ύψος των κτιρίων και οπωσδήποτε όχι λιγότερο από (5) μέτρα.

ε) Το συντελεστή δόμησης του γηπέδου που δε μπορεί να υπερβαίνει το 0,9. Ο συντελεστής όγου των παραπάνω αναφερομένων κτιρίων δε μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό 3,3.

στ) Το εμβαδόν, το πρόσωπο και το βάθος του γηπέδου.

Edited by terry

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

αν και δύσκολο να βγάλει κανείς άκρη στον κυκεώνα της μη κωδικοποιημένης και στρυφνά διατυπωμένης νομοθεσίας

κατ' αρχάς όροι δόμησης είναι όλα όσα αναφέρεις (κάλυψη, δόμηση, ύψος, όγκος)

αν το πάμε κατά γράμμα για τα βιομηχανικά (αρ.4 του ΠΔ του '85) 

(ποιό αρ. 5 αρ. 7 εννοείς nzerman? το αρ.5 του ΠΔ του '85 είναι για τα καταστήματα και δεν είχε καταργηθεί)

από την κατάργηση του 3982/11 είχαν εξαιρεθεί για οποιαδήποτε περίπτωση οι ήδη λειτουργούσες βιομηχανίες, άρα συνέχιζαν να παίρνουν παρεκκλίσεις 

το πως (η διαδικασία) τροποποιήθηκε (δις εντός του '14)

για τις νέες εγκαταστάσεις μέχρι τον 4072/12 και την προσθήκη στον 3982 της φράσης "από την αρχή ισχύος του παρόντος" δεν είχε αρχίσει να ισχύει η κατάργηση  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:

δεν βρήκα κάτι που να καταργεί την κατάργηση

εκτός αν η αναδιατύπωση του αρ.4 στον 4280 σημαίνει ότι επανέρχεται σαν διάταξη γενικώς

αλλά ο 4280 και ο 4315 δεν έχουν άρθρο που να λέει ότι προηγούμενες διατάξεις που αντίκεινται στους νόμους αυτούς καταργούνται

άρα μάλλον οι παρεκκλίσεις για νέες εγκαταστάσεις δεν ισχύουν -σε "αντίθεση" με όσα λέγαμε πιο πάνω με τον terry- (αν και δεν είμαι σίγουρος γι αυτό, θα ψάξω κι άλλο)

Edited by imhotep

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι ευχαριστώ. Δύο πράγματα να διευκρινίσω: 

 

Υπάρχει περίπτωση κατατεθειμένη σε Υ.ΔΟΜ. που το πλάτος του γεωτεμαχίου είναι 24 μέτρα. Τηρουμένων των 10 από τα όρια δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση και στις μελέτες επικαλούμαστε παρέκκλιση στα 5 μέτρα καθότι διαφορετικά δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση. Από την Υ.ΔΟΜ. απαντούν πως δε δικαιούμαστε την παρέκκλιση στα 5 μέτρα ένεκα της παρ.2 Αρθ-64  του Ν-3982/11 ΦΕΚ-143/Α/17-6-11 που καταργεί ΟΛΕΣ τις παρεκκλίσεις για το άρθρο 4.

Να ανεγείρουμε κτίσμα δηλαδή με πλευρά 4 μέτρα.

 

Μιλάμε πάντα για το άρθρο 4. Προφανώς και συγνώμη πριν εννοούσα (της παρ. 5) της παρ. 7 ήτοι:

 

Πως είναι δυνατόν η διάταξη της παρ.2 Αρθ-64  του Ν-3982/11 ΦΕΚ-143/Α/17-6-11 να καταργεί όλες τις παρεκκλίσεις του άρθρου 4 δηλαδή ΚΑΙ της § 5 που ζητάμε και να ισχύει η τροποποιημένη μεταγενέστερη διάταξη (29§28 Ν.4280/2014) η §7 που λέει

 

α) Επίσης, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού η επέκταση υφισταμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εφόσον αποδεδειγμένα βρίσκονται σε λειτουργία, η οποία βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.       

 

Όπως το καταλαβαίνω εγώ δηλαδή η διάταξη δέχεται την ισχύ της παραγράφου 5 προφανώς για όλες τις περιπτώσεις (νέες ή υφιστάμενες) περεταίρω, βάζει περιορισμούς με την παράγραφο 7.

Νομίζω πως με την παρ.2 Αρθ-64  του Ν-3982/11 εννοούσαν την §7 του άρθρου 4 και εσφαλμένα αναφέρεται γενικά το άρθρο 4. 

Edited by nzerman

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι ευχαριστώ. Δύο πράγματα να διευκρινίσω: 

 

Υπάρχει περίπτωση κατατεθειμένη σε Υ.ΔΟΜ. που το πλάτος του γεωτεμαχίου είναι 34 μέτρα. Τηρουμένων των 15 από τα όρια δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση και στις μελέτες επικαλούμαστε παρέκκλιση στα 10 μέτρα καθότι διαφορετικά δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση. Από την Υ.ΔΟΜ. απαντούν πως δε δικαιούμαστε την παρέκκλιση στα 10 μέτρα ένεκα της παρ.2 Αρθ-64  του Ν-3982/11 ΦΕΚ-143/Α/17-6-11 που καταργεί ΟΛΕΣ τις παρεκκλίσεις για το άρθρο 4.

 

καλημέρα

τα 10μ δεν είναι παρέκκλιση, είναι ο κανόνας για τα βιομηχανικά

τα 5μ είναι η παρέκκλιση

(θα πιω καφέ και θα συνεχίσω...)

  • Upvote 1

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

καλημέρα

τα 10μ δεν είναι παρέκκλιση, είναι ο κανόνας για τα βιομηχανικά

τα 5μ είναι η παρέκκλιση

(θα πιω καφέ και θα συνεχίσω...)...

 

μεχρι να επιστρεψεις... :smile:

 

ετσι εχει σημερα το αρθρο 4

 

5. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση

βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθορίζονται ως εξής:

  α) Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων ή εγκαταστάσεων από τα όρια του

γηπέδου 10 μέτρα.

 

  "αα) Κατά παρέκκλιση της παραπάνω διατάξεως, εάν μετά την τήρηση της

αποστάσεως των 10,0 μ. δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση, οι αποστάσεις των

κτιρίων από τα όρια του γηπέδου ορίζονται ως κατωτέρω:

  -Για γήπεδα που βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων ή οικισμών, τα

οποία είχαν μέχρι 27.4.1977 ελάχιστο εμβαδόν 2.000 τ.μ. η απόσταση του

κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζεται σε 5.0 μ.

  -Για γήπεδα, όπως αυτά ορίζονται από το εδάφ.β της παρ.2 του άρθρ.1,

οι αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σύμφωνα με

το εδαφ.ββ της παρ.5 του άρθρ.1 του παρόντος.

  -Για γήπεδα άρτια κατά κανόνα, τα οποία προϋφίστανται της 31.5.85, οι

πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε

5,0 μ.

  Το μέγιστο πλάτος του κτιρίου στις παραπάνω περιπτώσεις δεν πρέπει να

υπερβαίνει τα 10 μέτρα".

 

[σειρα μου για καφε... :smile: :-) :smile: ]

Edited by dimitris GM
  • Upvote 1

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

thank you GM

αυτό θα έβαζα, το ετοίμαζα για copy paste και μόλις μπήκα το είδα....!

καλημέρα

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

οσον αφορα  το αρθρο 64 του  3982/11 [περι της λεγομενης  καταργησης παρεκκλίσεων του Δ 270]

...αυτο ηταν ακατανοητο στην αρχικη του μορφή

και χρειαστηκε να συμπληρωθει με το αρθρο 228 του ν. 4072/12, για να παρει καποιο  νοημα

 

Ανεξαρτητως αυτου

σε καμμία κωδικοποιηση του Δ 270, δεν εχει "περαστει" αυτη η "καταργηση"

 

ετσι εχει σημερα το  κωδικοποιημενο αρθρο 4

τα συμπερασματα δικα σας

 

Κείμενο Αρθρου 4

1. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται τα βιομηχανικά κτίρια, καθώς και οι αποθήκες και δεξαμενές που κατασκευάζονται στο ίδιο γήπεδο.

2. Για την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων απαιτείται έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Εάν οι εγκαταστάσεις αυτές είναι υψηλής οχλήσεως με οποιαδήποτε ισχύ ή και μέσης οχλήσεως με ισχύ μεγαλύτερη των 120 HP (ή αντίστοιχη θερμική ισχύ), πέραν της κατά το προηγούμενο εδάφιο εγκρίσεως απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Το Υπουργείο οφείλει να απαντήσει μέσα σε 40 ημέρες από την υποβολή του ερωτήματος εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία, η απάντηση θεωρείται θετική.

3. Γύρω από πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2.000 κατοίκων βάσει της τελευταίας εκάστοτε απογραφής και σε ζώνη που εκτείνεται σε πλάτος 700 μέτρα, για πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό από 2.001 μέχρι και 10.000 κατοίκων, απαγορεύεται η ανέγερση νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης ή υψηλής οχλήσεως.

Η απόσταση αυτή μετράται από το τέλος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή από τα όρια των οικισμών που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου. Σε περιπτώσεις γηπέδων που εκτείνονται εκτός και εκτός της ανωτέρω ζώνης, το εντός της ζώνης αυτής τμήμα λαμβάνεται υπόψη μόνο κατά τον έλεγχο της αρτιότητας και όχι κατά τον υπολογισμό των μεγεθών εκμεταλλεύσεως του γηπέδου.

4. Κατ' εξαίρεση των απαγορεύσεων της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων εφόσον αυτές δεν απαγορεύονται από άλλες διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος στις εξής περιπτώσεις:

α) Σε γήπεδα για τα οποία η σχετική αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος. β) Σε γήπεδα για τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.

5. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθορίζονται ως εξής:

α) Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων ή εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου 10 μέτρα.

"αα) Κατά παρέκκλιση της παραπάνω διατάξεως, εάν μετά την τήρηση της αποστάσεως των 10,0 μ. δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση, οι αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου ορίζονται ως κατωτέρω:

- Για γήπεδα που βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων ή οικισμών, τα οποία είχαν μέχρι 27.4.1997 ελάχιστο εμβαδόν 2.000 τ.μ. η απόσταση του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζεται σε 5.0 μ.

- Για γήπεδα, όπως αυτά ορίζονται από το εδάφ. β της παρ. 2 του άρθρ. 1, οι αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σύμφωνα με το εδάφ. ββ της παρ. 5 του άρθρ. 1 του παρόντος.

- Για γήπεδα άρτια κατά τον κανόνα, τα οποία προϋφίστανται της 31.5.85, οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 5,0 μ.

Το μέγιστο πλάτος του κτιρίου στις παραπάνω περιπτώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα".

β) Μέγιστο ποσοστό καλύψεως του γηπέδου 30% της επιφανείας του. "Σε περίπτωση ανέγερσης αποθηκών κατακόρυφου τύπου (SILOS)

συναρμολογούμενων (βιδωτών) βιομηχανικών ή εμπορικών αποθηκών επίσης συναρμολογούμενων, δεξαμενών υγρών καυσίμων,

γιστο ποσοστό καλύψεως 40% της επιφανείας του".

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων 3 με μέγιστο ύψος 11 μέτρα μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο κατά την παρ.10 του άρθρ.1 του παρόντος Π.Δ/τος έδαφος.

δ) Ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου ορίζεται σε 9,0 και ο συντελεστής της κατ' όγκον εκμετάλλευσης σε 3,3.

ε) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός κτιρίων στο γήπεδο. "6. α) Κατά παρέκκλιση του εδαφ.γ' της προηγουμένης παρ.5 επιτρέπεται η καθ' ύψος υπέρβαση για την ανέγερση νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όταν η υπέρβαση αυτή είναι αναγκαία για την τοποθέτηση ή για την διέξοδο υψηλών μηχανημάτων.

β) Η ανωτέρω παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων μετά από γνώμη του Υπουργείου Βιομηχανίας Ερευνας και Τεχνολογίας και γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

"γ) Κατ' εξαίρεση χωρίς τη διαδικασία του προηγουμένου εδαφ.β' είναι δυνατή η καθ' ύψος υπέρβαση για την ανέγερση αποθηκών κατακορύφου τύπου (SILOS) συναρμολογουμένων (βιδωτών), δεξαμενών υγρών καυσίμων καθώς και καμινάδων βιομηχανικών εγκαταστάσεων".

Το ύψος αυτό δεν δύναται να υπερβαίνει τα 32 μέτρα".

«δ) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του ν. 3212/2003 (Α' 308), άρθρο 10 παρ. 2, και χωρίς τη διαδικασία του εδαφίου β' επιτρέπεται: αα) η καθ' ύψος υπέρβαση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, ανεξαρτήτως του ύψους, στις περιπτώσεις αιολικών σταθμών για τους οποίους εκδίδεται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και ββ) η καθ' ύψος υπέρβαση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, συνολικού ύψους έως 29 μέτρων, στις περιπτώσεις αιολικών σταθμών οι οποίοι απαλλάσσονται της έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.»

«7. α) Επίσης, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού η επέκταση υφισταμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εφόσον αποδεδειγμένα βρίσκονται σε λειτουργία, η οποία βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η παρέκκλιση αφορά στο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% της επιφανείας του γηπέδου, το ύψος, το συντελεστή δόμησης, ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,20, το συντελεστή κατ' όγκον εκμετάλλευσης, ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το "6" και στις αποστάσεις των κτιρίων από πλάγια και οπίσθια όρια του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από 5 μέτρα. «Οι ανωτέρω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ για την Περιφέρεια Αττικής. Για τις υπόλοιπες περιοχές της επικράτειας οι ανωτέρω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνώμη του αρμόδιου ΣΥΠΟΘΑ.»

8. Με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος που εκδίδεται μετά από γνώμη του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος επιτρέπεται η ανέγερση ή επέκταση Βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών, ψυγείων, διαλογητηρίων φρούτων κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές και σε απόσταση μικρότερη των 15 μέτρων από το όριο της ζώνης απαλλοτρίωσης για τη σιδηροδρομική γραμμή.

9. Επίσης επιτρέπεται η ανέγερση ή επέκταση κτιρίων ψυγείων διαλογητηρίων φρούτων κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου αυτού ως προς το ποσοστό καλύψεως του γηπέδου το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 45% της επιφανείας τους και τις αποστάσεις των κτιρίων από τα πλάγια και οπίσθια όρια του γηπέδου οι οποίες δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες των 5,00 μέτρων.

Η ανωτέρω παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, μετά από γνώμη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

"10. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για τις εγκαταστάσεις μεταλλείων ή λατομείων με τις εξής τροποποιήσεις: Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων αυτών ορίζεται σε 4 και το μέγιστο ύφος σε 14,50 μέτρα.

Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται η καθ' ύφος υπέρβαση για την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων μεταλλείων ή λατομείων όταν η υπέρβαση αυτή είναι αναγκαία για την τοποθέτηση ή για διέξοδο υψηλών μηχανημάτων ή όταν ανεγείρονται αποθήκες κατακορύφου τύπου (SILOS). Επίσης κατά παρέκκλιση επιτρέπεται η αύξηση του αριθμού των ορόφων και του ύψους για την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων μεταλλείων ή και λατομείων όταν η υπέρβαση αυτή επιβάλλεται από τη φύση της εκάστοτε απαιτούμενης παραγωγικής διαδικασίας.

Οι ανωτέρω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων μετά από γνώμη του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

11. Οπου στις διατάξεις του άρθρου αυτού αναφέρεται Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας νοείται το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και

Τεχνολογίας".

 

τις καλημερες μου

Edited by dimitris GM

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.