Jump to content

nzerman

Core Members
 • Posts

  2,365
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  8

nzerman last won the day on September 15 2022

nzerman had the most liked content!

Contact Methods

 • Website
  http://www.buildingid.gr
 • Skype
  nzerman1980

Profile Information

 • Φύλο
  Δεν απαντώ
 • Ενδιαφέροντα
  http://www.buildingid.gr
 • Τοποθεσία
  Δράμα
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Recent Profile Visitors

7,359 profile views

nzerman's Achievements

Newcomer

Newcomer (3/15)

 • Helpful Rare
 • Conversation Starter Rare
 • Reacting Well Rare
 • Dedicated Rare
 • Very Popular Rare

Recent Badges

516

Reputation

 1. Αν η άδεια εκδόθηκε με τις διατάξεις του 4030 ή 4495 και υπόκειται σε έλεγχο δόμησης τα πράγματα είναι απλά. Για να υπάρχει υποψία για αυθαίρετα όμως, μάλλον η άδεια έχει εκδοθεί με παλαιότερες διατάξεις. Κατά την άποψη μου η ηλεκτρονική θεώρηση με τη διαδικασία της δεύτερης παραγράφου του 47 (έλεγχος εισφορών ΕΦΚΑ, συμφωνηθείσα αμοιβή κ.τ.λ.) αφορά τις περιπτώσεις που εκδίδονται μετά τον 4030. Για τις παλαιότερες, αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της «ηλεκτροδότησης» που προβλεπόταν από τις «τότε» διατάξεις, αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα με τα «τότε» προβλεπόμενα. Επομένως πιθανώς να χρειαστεί να αλλάξει ο επιβλέπων (κάτι που έπρεπε να γίνει όταν διορίστηκε ο αρχικός) και να αναλάβει ο νέος να «κλείσει» την άδεια ενώ σε κάθε περίπτωση αυθαίρετα επειδή δεν επέτρεπε ποτέ ο νόμος αυτά θα πρέπει να εξαφανιστούν ή να ρυθμιστούν.
 2. Δε νομίζω πως είναι έτσι, το άρθρο 47Α αφορά και τις περιπτώσεις οριστικής σύνδεσης. Αυτό προκύπτει ως αυτόθροη συνέπεια της ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743 (ΦΕΚ B' 6548/31.12.2021) «Καθορισμός των στοιχείων των περ. α έως θ της παρ. 4 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης» όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/91887/3161 (ΦΕΚ Β` 4862/15.09.2022), που καθορίζει τα δικαιολογητικά για την περίπτωση της προσωρινής σύνδεσης (α) και οριστικής σύνδεσης (β). Επομένως, για όλες τις συνδέσεις απαιτείται η βεβαίωση σύνδεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 47Α. Στην περίπτωση οριστικής σύνδεσης δε, απαιτείται και θεώρηση της οικοδομικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 47. Εδώ τώρα είναι θέμα ερμηνείας αν η ηλεκτρονική θεώρηση αφορά μόνο άδειες με Π.Ε.Κ. (έντυπες ή ηλεκτρονικές) ή όλες τις άδειες. Αν αφορά όλες τις άδειες όπως λες @kan62(αυτό κατάλαβα πως εφαρμόζουν οι Υ.ΔΟΜ.) με ποια διαδικασία γίνεται η θεώρηση; Με το εδάφιο του άρθρου 47; Δηλαδή μια οικοδομική άδεια που εκδόθηκε με τον Γ.Ο.Κ. του 55, με διαδικασία που δεν προέβλεπε θεώρηση για σύνδεση με Δ.Κ.Ω., θα θεωρηθεί το 2023 με το πλαίσιο του άρθρου 47; Θα είναι με αυτοψία; Αν ναι από ποιόν; Και τι ελέγχεται κατά τη θεώρηση; Αν ελέγχεται η νομιμότητα θα αφορά όλη την οικοδομή στην περίπτωση σύστασης ή μόνο την οριζόντια; Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν έχει συνδεθεί ένα διαμέρισμα από τα 10-20 της οικοδομής.
 3. Δηλαδή θα ζητήσουμε θεώρηση άδειας του 1980 για σύνδεση με ΔΚΩ, τώρα... το 2023; Σε πολλές περιπτώσεις δεν προβλεπόταν η διαδικασία θεώρησης κατά την αποπεράτωση. Μήπως στο άρθρο 47 η πρόταση «H διαδικασία ηλεκτρονικής θεώρησης εφαρμόζεται και σε οικοδομικές άδειες ή άδειες δόμησης που έχουν εκδοθεί εντύπως», αφορά μόνο τις περιπτώσεις που εκδίδεται Π.Ε.Κ. ήτοι από τον Ν.4030/2011 και μετά, οπότε οι παλαιότερες απαλλάσσονται της θεώρησης με αυτή τη διαδικασία; Άλλωστε στο άρθρο 47, μεταξύ άλλων ρυθμίζεται πως: Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής, για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, με την εξαίρεση των περιπτώσεων αρχικής σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως προς τις οποίες εφαρμοστέα τυγχάνει η διάταξη του άρθρου 47Α του ν.4495/2017, υποβάλλεται ηλεκτρονικά, διά της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), από τον ιδιοκτήτη μέσω εξουσιοδοτημένου μηχανικού αίτηση στην Υ.ΔΟΜ... Ποιες είναι οι περιπτώσεις για τις οποίες εφαρμοστέα είναι η διάταξη του άρθρου 47Α; Από την «άλλη», το 47Α καταλαβαίνω πως αφορά ΟΛΕΣ τις περιπτώσεις.
 4. Η κατηγορία δεν άλλαξε, είναι 2 §β αλλά μπορείς να αποφύγεις την προέγκριση και σ' αυτή την κατηγορία.
 5. Ανεβάζεις την Υ.Δ. στο ψηφιακό φάκελο της Ο.Α.; Έχω βεβαίωση για προσθήκη στέγης σε οικόπεδο Α. Τελικά θα εκδώσω τη άδεια 2 χρόνια μετά την έκδοση σε εν τις πράγμασι ενιαίο οικόπεδο Α+Β. Να εκδώσω νέα;
 6. Συνάδελφε καταθέτω την άποψη μου έστω και καθυστερημένα γιατί διαφωνώ απολύτως μ΄ αυτά που διαβάζω... Σαφώς και έχεις δικαίωμα για μια αίτηση και αυτό είναι το σωστό εν προκειμένω, ορίστε και το έρεισμα: Άρθρο 99 α Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ’ επιλογή των ιδιοκτητών, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης. Εγκύκλιος 2 Στις περιπτώσεις περισσοτέρων αυθαιρέτων κτιρίων ή/και αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών στο οικόπεδο/γήπεδο ο ιδιοκτήτης ή οι συνιδιοκτήτες μπορούν από κοινού να υποβάλλουν μία ή περισσότερες αιτήσεις υπαγωγής αυθαιρέτων. Το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει τον αριθμό των βεβαιώσεων μηχανικού που τυχόν θα απαιτηθούν για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων, επισημαίνοντας ότι για κάθε αυτοτελή και διακεκριμένη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία συντάσσεται χωριστή βεβαίωση μηχανικού. Για την κατάταξη σε κατηγορία: Ο έλεγχος του υπολογισμού της υπέρβασης έως 40% μπορεί να γίνεται για μέρος ή το σύνολο του κτιρίου, μετά από συναίνεση του συνόλου των αντίστοιχων συνιδιοκτητών, ακόμα και στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί μεμονωμένες δηλώσεις υπαγωγής για επιμέρους ιδιοκτησίες του ακινήτου.
 7. Έχω κάνει αίτηση εγγραφής στο μητρώο 27/01/2022. Έχουμε ξεπεράσει το έτος και δεν έχω κανένα νέο. Η κατάσταση της αίτησης στο Π.Σ. του Τ.Ε.Ε. είναι «πλήρης αίτηση». Είναι λογικοί αυτοί οι χρόνοι ή κάτι δεν πάει καλά με την αίτηση μου;
 8. Το θέμα ρυθμίζει ξεκάθαρα η εγκύκλιος 2: Ο έλεγχος του υπολογισμού της υπέρβασης έως 40% μπορεί να γίνεται για μέρος ή το σύνολο του κτιρίου, μετά από συναίνεση του συνόλου των αντίστοιχων συνιδιοκτητών, ακόμα και στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί μεμονωμένες δηλώσεις υπαγωγής για επιμέρους ιδιοκτησίες του ακινήτου.
 9. Ο πίνακας περιγράφει «τι πάμε να κάνουμε», Έχουν γίνει τακτοποιήσεις, νομιμοποιήσεις, έχουμε και κάτι αποκλίσεις εντός 2% αλλά όλα καλά. Έχουμε μια παγιωμένη υφιστάμενη κατάσταση όπως φαίνεται στο δεξί μέρος του πίνακα (αποθήκη – κλειστή θέση στάθμευσης + 2 διαμερίσματα) ήτοι καμία σχέση με τη σύσταση. Σύσταση 2005 (που είμαστε) Τροποποίηση σύστασης 2023 (που πάμε) Κατάστημα ισογείου 19,22 5% Αποθήκη 19,13 5% Διαμέρισμα ισογείου 77,40 20% Κλειστή θέση στάθμευσης 36,74 20% Διαμέρισμα Α ορόφου 111,47 25% Διαμέρισμα Α ορόφου 106,10 25% Διαμέρισμα Β ορόφου 136,77 25% Διαμέρισμα Β ορόφου 129,72 25% Αέρινη στήλη 25% Αέρινη στήλη 25% Η συμβολαιογράφος ζήτησε 5 ΗΤΚ που θα αφορούν: αποθήκη – κλειστή θέση στάθμευσης + 2 διαμερίσματα ήτοι που θέλουμε να πάμε και σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση. Σκέφτομαι πως εφόσον γίνεται αναδιανομή επιφανειών και χρήσεων απαιτείται και μια ΗΤΚ επιπλέον για τα κοινόχρηστα μέρη. Κατά τα λοιπά, ή θα γίνουν 6 ΗΤΚ + 6 με δύο συμβόλαια με αρχειοθέτηση των αρχικών ή θα γίνουν 6 ΗΤΚ που θα ενημερωθούν μετά την καταχώρηση της πράξης (αυτό κατά την άποψη μου). Είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο θα πρέπει να συντάξω ΗΤΚ για μια οριζόντια που είναι «Διαμέρισμα ισογείου» εμβαδού 77,40 τ.μ. κατά τη σύσταση και «Κλειστή θέση στάθμευσης» εμβαδού 36,74 τ.μ. στην πράξη. Στην τεχνική περιγραφή θα τα περιγράψω όσο περιγράφονται, στο πεδίο «Περιγραφή ιδιοκτησίας», τι βάζω; Διαμέρισμα ή Κλειστή θέση στάθμευσης (μάλλον διαμέρισμα κατά την άοψη μου) Στις «επιφάνειες»; «Είδος χρήσης»; Στην κάτοψη αποτύπωσης; Προφανώς θα περιγράφω την υφιστάμενη κατάσταση ήτοι το «που πάμε». Το μόνο που θα κρατήσει από την αρχική συστατική πράξη η ΗΤΚ της κάθε ιδιοκτησίας θα είναι ο τίτλος στο πεδίο «Περιγραφή ιδιοκτησίας», για παράδειγμα «Διαμέρισμα ισογείου», όλα τα υπόλοιπα στοιχεία θα αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση και επιπλέον στην Τεχνική Έκθεση θα περιγράφεται η διαδικασία και θα εισαχθεί το κείμενο: «Η ΗΤΚ θα ενημερωθεί μετά τη μεταγραφή - καταχώριση στο αρμόδιο γραφείο του επικείμενου συμβολαίου τροποποίησης της αρχικής προμνησθείσας συστατικής πράξης» Άλλο;
 10. Θεώρηση σε οικοδομική άδεια του 73 πως κάνουμε; Ξέρεις κανείς πότε ξεκίνησε η υποχρέωση θεώρησης; Μήπως με τον 1337/83;
 11. Καλημέρα, εξετάζω περίπτωση ολόκληρης οικοδομής. Έχουν γίνει ρυθμίσεις με τον 3843/10 και υποβάλουμε σήμερα νέα δήλωση 4495/17 για τα υπόλοιπα (μια δήλωση από όλους). Χρειαζόμαστε την οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση για όλες τις υπερβάσεις για ανάγκες δικαιοπραξίας. Οι υπερβάσεις του 3843 ξεπερνούν το 40% της δόμησης. Με τον 4495, συμπεριλαμβανομένων των υπερβάσεων που ρυθμίστηκαν με τον 3843, είμαστε κατηγορία 4 καθώς εξαιρούνται από τον λογισμό όλες οι υπερβάσεις εντός του νόμιμου περιγράμματος που δεν δημιουργούν αυτοτελείς χώρους. Ο νόμος το λέει ξεκάθαρα στο άρθρο 88 παράγραφος 1, β, ββ, με 100 ευρώ έχουμε οριστική εξαίρεση. Προβληματισμοί: Τι κάνετε με την εγκύκλιο που λέει άλλα; Συγκεκριμένα δεν προκύπτει οριστική εξαίρεση για την περίπτωση που περιγράφω. Πόσα κατοστάρια πρέπει να καταβληθούν; Οι δηλώσεις είναι 6 από διαφορετικούς ιδιοκτήτες και η δήλωση στον 4495 είναι μια για όλους.
 12. Η έκθεση έχει συνταχθεί τον Νοέμβριο του 2022. Αυτός που τον αφορά, θα τα καθαιρέσει όλα και θα βάλει άλλο σύστημα. Νωρίτερα όμως σκέφτομαι να κάνουμε προσφυγή για τον τρόπο υπολογισμού του προστίμου αλλά κυρίως για να απαλλαγεί από την ποινική διαδικασία. Οι παραβάσεις είναι: · Εγκατάσταση δεξαμενής στον εξώστη · Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης (λέβητα πετρελαίου), στο εξώστη εννοείται · Κατασκευή «λεβητοστασίου», ας το πούμε έτσι, από ξηρά δόμηση Η έκθεση περιγράφει την κατηγορία σαν: Πολεοδομικά Αυθαίρετο και δεν κατατάσσει ούτε μερικώς κάποια παράβαση (διαχωρισμός) στις πολεοδομικές παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 81. Ο εξώστης ανήκει σε οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα), θα μπορούσε η περίπτωση να καλυφθεί με την περίπτωση δ: η μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών του διαγράμματος δόμησης/κάλυψης (κάλυψη, δόμηση, ύψος), σε ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%) και έως τα πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.), παρά το γεγονός πως αφορά διηρημένη ιδιοκτησία;
 13. Η λύση είναι να μετατεθεί η αρμοδιότητα της έκδοσης των Οικοδομικών Αδειών από την Υ.ΔΟΜ. (υφιστάμενη ιεραρχικά αρχή) στο Δ.Σ.. Αν «έχει» το Σύνταγμα ο Δήμαρχος, στους νόμους θα «κολλήσει». Ας βγάζει ο ίδιος τις οικοδομικές άδειες με γνωμοδότηση από ιδιώτη μηχανικό.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.