Jump to content

1.1 Λογισμικό

61 files

 1. Κατάτμηση γεωτεμαχίου σε AutoCAD

  Κατατέμνει μια κλειστή polyline σε τμήματα.
   
  Σώστε το στο φάκελλο Program Files\AutoCAD\Support και φορτώστε με (load"divarea") Αν θέλετε να φορτώνεται
   
  αυτόματα με κάθε νέο σχέδιο ως νέα εντολή, μπορείτε να δηλώσετε το αρχείο με την εντολή appload και να το
   
  προσθέσετε στη startup suit.
   
  Εκτελείται με πληκτρολόγηση divarea στη γραμμή εντολών. Ακολουθούν οδηγίες στα Αγγλικά μου (το είχα ανεβάσει σε αγγλόφωνο σάιτ) υποθέτω πως ήταν και είναι κατανοητές.
   
  Suppose that you have to split a big part into 2, 3, 4 (even works for 5.014)
  or you want to cut a smaller part out of the parent one.
   
  All you need is a closed polyline to define the parent part.
   
  Load the utility, after placing it into an appropriate folder,
  let's say \Program Files\AutoCAD\Support, invoke "APPLOAD" command
  or invoke (LOAD"DIVAREA") and run it by entering DIVAREA.
   
   
  For proper execution please note that:
   
  1. The area which is enclosed by the poly must be free of
  entities which could cause unexpected behaviour of the invoked BOUNDARY
  command (this command is the key to this routine). Erase or Freeze all lines,
  polylines, circles, etc.inside the lwpoly. Text, nodes and attribs may not interfere with the execution.
   
  2. The division line must cross the boundary polyline, is totaly imaginary, you must not draw it,
  let the routine draw it, you have to just indicate its endpoints
  (you may have to draw auxilliary entities before you invoke the command DIVAREA)
   
  3. Bear in mind that this division line will be automatically rotated (or be offseted) so
  neither of its endpoints should be inside the boundary, at any moment, or else the result will be unexpected.
   
  4. An easy way to help things is to indicate the two end-points as far out from the boundary as possible,
  not exceeding of course, your current visibe area.
   
  5. The only exception is for the fixed point, in case that you prefer "F" rather than "C" as an answer in the
  relevant question. Fixed point must be on or outside the polyline, never inside.
   
  6. Next, pick a point into the part which will obtain the desired area.
  You have to indicate into it, not on the boundary and as far from division line as possible,
  so this point will not be outside of the desired part while the division line is moving towards the point.
   
  7. Finally, you have to indicate the remaining part, exactly by the same way, far from division line and into the
  remaining part.
   
  8. For better area approximation you can open with an editor the lisp file and decrease local vars stp2 and stp1
  as desired. Note that decreasing causes a significant delay to the routine final aproximation.

  1,295 downloads

  1 comment

  Submitted

 2. Επίλυση ταχυμετρίας στο excel σε ΕΓΣΑ87

  Απλό εξελόφυλλο για να επιλύσετε πρωτογενή ταχυμετρικά στοιχεία (Hz,V,SD) σε (Χ,Ψ,Η) επίπεδες συντεταγμένες προβολής ΕΓΣΑ87.
   
  Εισάγετε στοιχεία μόνο στα πράσινα κελιά, μην πειράζετε τα υπόλοιπα. Τζίιιιζ Αποστάσεις σε μέτρα, γωνίες (ζενίθειες αποστάσεις) σε βαθμούς.
   
  Προσοχή! Λαμβάνει υπ όψη το Εast που εισάγετε και υπολογίζει το σωστό συντελεστή κ. Αν δεν ξέρετε το East της περιοχής αποτύπωσης βάλτε αυθαίρετη τιμή 310000 για να υπολογίσει κ περίπου ίσο με 0 ppm.
   
  Επίσης κάνει αναγωγή λόγω σφαιρικότητας και αναγωγή στη στάθμη θάλασσας.

  1,282 downloads

  3 comments

  Submitted

 3. 3DField.zip

  Πρόγραμμα υπολογισμού ισοϋψών. Η ελεύθερη έκδοση υπολογίζει τις ισοϋψείς για λιγότερα από 50 σημεία.
  Κάνεις εξαγωγή των ισοϋψών σε αρχείο dxf για την εισαγωγή σε όλα σχεδιαστικά προγράμματα.
  Στον πρώτο σύνδεσμο είναι το λογισμικό και στον δεύτερο οι οδηγίες χρήσης (manual)
   
   
  Unregistered version works with <50 points
   
  Construction of 2D/3D maps of contours (isolines) on the base of numerical data
  2D - 4D CONTOUR MAPS
   
  3DFieldPro is a contouring plotting and 4D-3D data program. It converts your data into contour maps, surface or volume plots. 3DFieldPro allows create the contours (isolines) on surface and isosurfaces in volume from regular data set or scattered points. All aspects of 2D or 3D maps can be customized to produce exactly the presentation you want.
  5 3D interpolation methods: - RBF (Radial Basis Functions);
  - Inverse Distances;
  - Triangulation;
  - Kriging;
  - Linear System.
  Choose the FILE | OPEN command to load: - scattered (X,Y,Z) data points
  (up to a few million for registered version);
  - scattered (X,Y,Z, links) data points with links;
  - *.SHP files (ArcView ESRI Shapefiles);
  - GPS NMEA files (elevations or depths);
  - ASCII *.DEM USGS Digital Elevation Model files;
  - ASCII *.DXF Autocad files (points and lines entities);
  - ASCII *.GEN ArcInfo files (polygons);
  - *.GRD Surfer 6, Surfer7 and Surfer8 files;
  - *.ASC ArcInfo compatible ASCII grid format;
  - *.CPS ASCII CPS-3 grid;
  - *.DBF DBase files;
  - BMP, JPG, PNG, GIF, TIFF, GeoTIFF pictures;
  - *.3DF 3DField documents;
  - *.3DFBAT 3DField BAT command file;
  - *.PNG files with the 3DField data inside logo;
  - *.CSV files from SonarViewer (Lowrance Electronics);
  - 1" and 3" SRTM data in HGT format (with .HGT
  extension);
  - *.SLG Lowrance Sonar Log Data files using SLG2TXT
  utility from Lowrance Customer Service. Choose the FILE | OPEN 2D/3D DATA command to load 2D/3D matrix data Choose the FILE | IMPORT GPS DATA command to load data (waypoints, tracks, routes and links) from GPS files: Cetus for Palm/OS;
  CoPilot Flight Planner for Palm/OS;
  DeLorme GPL;
  DeLorme (drawing) file;
  DeLorme Street Atlas Route;
  EasyGPS binary format;
  Garmin Mapsource:
  Garmin PCX5;
  GeocachingDB for Palm/OS;
  GeoGrid-Viewer;
  GeoNiche .pdb;
  GpilotS;
  GPSPilot Tracker for Palm/OS;
  Holux (gm-100) Format;
  KuDaTa PsiTrex text;
  Lowrance USR; Magellan NAV Companion for Palm/OS;
  Magellan serial protocol;
  Magellan SD files (as for Meridian);
  Magellan SD files (as for eXplorist);
  Motorrad Routenplaner (Map & Guide);
  MS PocketStreets 2002 Pushpin;
  National Geographic Topo;
  NMEA 0183 sentences;
  Quovadis;
  OziExplorer;
  PathAway Database for Palm/OS;
  TomTom POI file;
  TopoMapPro Places File;
  Vito Navigator II tracks;
  U.S. Census Bureau Tiger Mapping Service; Result maps: - black and white contour map;
  - color fill contour map;
  - color cells map;
  - color points map;
  - Direchlet color tesselations map;
  - Delauney triangles map;
  - color and monotone relief map;
  - circle values map;
  - color polygons map;
  - pie map;
  - slope map;
  - various data visualization charts;
  - 3D view relief contour maps;
  - graph maps;
  - rotated images;
  - OpenGL 3D map with contours and textures. Export: - 3D mesh (surface) in Autocad DXF format;
  - contours with labels in Autocad DXF format;
  - contours as 3D polylines in Autocad DXF format;
  - contours as 3D polylines in ArcView ESRI
  Shapefiles SHP format;
  - data points in Autocad DXF format;
  - points, contours and drawing lines as
  waypoints, routes and tracks to GPS files;
  - *.GRD Surfer 6 files;
  - 2D mesh of triangles in text format;
  - 2D/3D mesh of triangles in Autocad DXF format. Export to Autocad 8 2D gridding methods: - RBF (Radial Basis Functions);
  - Inverse Distances;
  - Triangulation;
  - Kriging;
  - Minimum Curvature;
  - Natural Neighbors;
  - Linear System;
  - MBA (Multilevel B-Spline Approximation). Other options: - Automatic or user-defined contour intervals and ranges;
  - Control over contour label format, font, frequency
  and spacing;
  - Automatic or user-defined color for contour lines;
  - Color and texture fill between contours, either user-
  specified or as an automatic spectrum of your choice;
  - Base map attached to data points;
  - Data analysis, histogram for scattered and interpolated
  grid values;
  - Filter and other math operation for grid;
  - 2D data regression;
  - Alpha shape;
  - Convex hull for points;
  - Transparent background and contour map;
  - Rotated and transparent 2D image;
  - Splines for lines and contours;
  - View and zoom BMP, GIF, PNG, JPG, TIFF and GeoTIFF
  images;
  - Automatically and manually digitize image;
  - Import and export polylines;
  - Ascending or descending sort for values or coordinates of points;
  - OpenGL view with full screen rotation;
  - Textures;
  - Convert a contour bitmap to a 3D view;
  - Output maps as EMF, WMF, BMP, JPG, PNG, GeoTIFF file formats
  - Insert maps (vector EMF or bitmap) in any document Microsoft Office;
  - Multipage scale print;
  - Multilingual interface;

  1,266 downloads

  2 comments

  Submitted

 4. GPS2EGSA87

  Το πρόγραμμα δέχεται μετρήσεις σημείων με GPS (γεωκεντρικές ή ελλειψοειδείς) και τις μετασχηματίζει στο ΕΓΣΑ87 (προβολικές ή ελλειψοειδείς).
  Αν θέλετε μπορείτε να εντάξετε τα σημεία σας στο κρατικό δίκτυο είτε με 4παραμετρικό είτε με 7παραμετρικό μετασχηματισμό. Αυτό γίνεται αν στον πίνακα σημείων προσθέσετε σημεία αναφοράς του κ.δ. (μπορείτε να τα επιλέξετε απο τα υπάρχοντα στο πρόγραμμα).
  Μπορείτε να τηρήσετε και λεπτομέρειες (περιγραφή & φωτογραφίες) για κάθε σημείο χωριστά.
  Επίσης σχεδιάζει σε κλίμακα το δικτυο σημείων και σας δίνει την δυνατότητα παραμετροποίησης των μετασχηματισμών (ΔΧ, ΔΥ, ΔΖ).
  Μπορείτε να προσαρμόσετε και την αποχή του ελλειψοειδούς, με βάση των χάρτη αποχών, για καλύτερη ακρίβεια στα υψόμετρα.
  Ενα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι μπορείτε να κάνετε μεμονομένες αναγωγές συντ/νων απο και προς Wgs84 και ΕΓΣΑ87
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Προβλέπεται και αναγωγή απο/σε HATT αλλά χρησιμοποιείστε την μόνο για ενημερωτικό σκοπό, επειδή η αναγωγή με βάση τα πολυώνυμα του ΟΚΧΕ δεν είναι ολοκληρωμένη και η αναγωγή με αλλαγή DATUM απαιτεί ακριβη γνώση των ΔΧ, ΔΥ, ΔΖ στην συγκεκριμένη περιοχή, πράγμα που δεν είναι εφικτό συνήθως και γιαυτό οι αποκλίσεις απο τις συν/νες των πολυωνύμων είναι μεγάλες.
  Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσω να ολοκληρωσω το κομμάτι αυτό.

  1,188 downloads

  9 comments

  Submitted

 5. P-PN.rar

  Απλο (αλλα πολυ χρησιμο) προγραμματακι εισαγωγης σημειων στο AutoCad. Απλα φορτωνετε το .lsp αρχειο απο το AutoCad, επιλεγετε το ονομα του αρχειου συντεταγμενων απο το παραθυρο που θα σας ανοιξει και δινετε και το υψος των γραμματων στην προτροπη Enter Texth(?). Χρησιμοποιει αρχεια .txt καθως και .csv με το format:
   
  Ονομα σημειου,Χ,Υ,Ζ
  Ονομα σημειου,Χ,Υ,Ζ
  Ονομα σημειου,Χ,Υ,Ζ
  ...
  ...
  ...
  (ΕΟF)
   
  Δηλαδη εισαγει και αριθμο σημειου οπως και ονομασια στασεων.
  Ολα τα στοιχεια εμφανιζονται με zoom -> extends με υψομετρο μηδεν (0).
   
  * Προσοχη: σε περιπτωση μεγαλης διαδρομης αρχειου, ενδεχομενως να σας παρουσιασει μυνημα σφαλματος.

  1,127 downloads

  13 comments

  Updated

 6. Dikth.lsp Διαστασιολόγηση

  Ρουτίνα Lisp για AutoCAD, γράφει διαστάσεις επί πλευρών.
   
  Ένας εναλλακτικός τρόπος διαστασιολόγησης που ανακουφίζει ένα κτηματολογικό ή τοπογραφικό διάγραμμα απ τις περιττές γραμμές διαστασιολόγησης της απλής εντολής DIM που περιπλέκουν την αναγνωσιμότητα του διαγράμματος.
   
  Σώστε το στο φάκελλο Program Files\AutoCAD\Support και φορτώστε με (load"dikth") Αν θέλετε να φορτώνεται αυτόματα με κάθε νέο σχέδιο ως νέα εντολή, μπορείτε να δηλώσετε το αρχείο με την εντολή appload και να το προσθέσετε στη startup suit.
   
  Εκτελείται με πληκτρολόγηση dikth στη γραμμή εντολών.
   
  Επιλέγεις κλίμακα σχεδίασης, κλικ στην αρχή, κλικ στο τέλος γραμμής και κλικ στο σημείο που θέλεις να γραφτεί το label. Δε χρειάζεται προ-φορτωμένο osnap, επιλέγει κατάλληλο osnap η ρουτίνα.
   
  Δουλεύει και χωρίς να υπάρχει σχεδιασμένη γραμμή, ουσιαστικά αποτιμά το άνυσμα που ορίζουν τα κλικ και γράφει το μέτρο του με label (2 δεκαδικών) προσανατολισμένο κατάλληλα σε σχέση με τη διεύθυνση του ανύσματος.

  1,053 downloads

  6 comments

  Updated

 7. Point2file.lsp

  Απλο lispακι εξαγωγης συντεταγμενων σημειων απο το AutoCad. Αφου φορτωσετε την εφαρμογη, δινετε στο command -> po2txt. Θα σας ζητηθει το ονομα του αρχειου εξαγωγης (με καταληξη .txt) και κατοπιν να επιλεξετε τα σημεια που θελετε. Το αρχειο που δημιουργειται περιεχει τα σημεια σε μορφη Χ,Υ,Ζ (χωρις αριθμηση). Για την εισαγωγη αριθμησης, μπορειτε να εισαγετε το αρχειο σε ενα φυλλο Excel και μεσα απο εκει να δωσετε αριθμηση στα σημεια σας.
   
  Ελπιζω να βοηθησει.

  996 downloads

  13 comments

  Submitted

 8. Γεωδαισία

  Υπολογισμός συντεταγμένων σημείων λεπτομέρειας

  918 downloads

  1 comment

  Submitted

 9. dxf to Google Earth (matlab)

  2 ρουτίνες matlab μέσω των οποίων δημιουργούνται αρχεία kml ή kmz από αρχεία autocad (format dxf, συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87) για προβολή στο Google Earth.
   
  Η ρουτίνα dxf_points2google μετατρέπει σημεία, ενώ η ρουτίνα dxf_poly2google μετατρέπει polylines σε αρχεία kmz ή kml (δηλαδή από ένα αρχείο autocad με polylines και σημεία μπορούν να προβληθούν στο Google Earth είτε τα σημεία είτε τα polylines του αρχείου dxf).
   
  Ο κώδικας χρησιμοποιεί τις ρουτίνες ge_poly και ge_point, οι οποίες ανήκουν στο Google Earth Toolbox το οποίο είναι ελεύθερα διαθέσιμο από:
   
  www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/24572-read-dxf-file-data
   
  Επίσης χρησιμοποιείται η ρουτίνα f_LectDxf, η οποία εισάγει αρχεία dxf στο matlab, και είναι ελέυθερα διαθέσιμη από:
   
  www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/24572-read-dxf-file-data
   
  Για την χρήση των προγραμμάτων πληκτρολογήστε help dxf_points2google καιhelp dxf_poly2google στο matlab.

  917 downloads

  4 comments

  Updated

 10. PlotCSV.lsp

  Ρουτίνα σχεδιασμού στο AutoCAD ταχυμετρικών σημείων.
  Διαβάζει ένα αρχείο ASCII tτύπου CSV (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα) και σχεδιάζει στο τρέχον UCS :
  α. μια οντότητα κειμένου (text object) για τα υψόμετρα των σημείων σ' ένα καθορισμένο από το χρήστη επίπεδο σχεδίασης (layer) με στοίχιση center.
  β. μια οντότητα κειμένου (text object) για τους αύξοντες αριθμούς των σημείων στο ίδιο ή σε άλλο επίπεδο
  γ. ένα node για κάθε αύξοντα αριθμό-αντικείμενο στο αντίστοιχο layer στα ακριβή X και Y
  δ. ένα node για κάθε υψόμετρο-αντικείμενο στο αντίστοιχο layer επίσης,στα ακριβή X και Y
  Συνολικά σχεδιάζονται δηλαδή 4 αντικείμενα για κάθε ταχυμετρικό σημείο.
  Όλα τα ως άνω αντικείμενα είναι συνεπίπεδα, με υψόμετρο Ζ = 0.
   
  Η ακριβής μορφή ενός τέτοιου αρχείου CSV ASCII πρέπει να είναι:
  Σημείο nr, X, Y, H (CRLF)
  Σημείο nr, X, Y, H (CRLF)
  Σημείο nr, X, Y, H (CRLF)
  .
  .
  .
  Σημείο nr, X, Y, H (CRLF)
  (EOF)

  912 downloads

  3 comments

  Submitted

 11. Πρόγραμμα δημιουργίας πίνακα εμβαδομέτρησης ή πίνακα συντεταγμένων στο AutoCAD

  Πρόγραμμα δημιουργίας πίνακα εμβαδομέτρησης ή πίνακα συντεταγμένων στο AutoCAD
  Από το αρχείο των παλαιότερων downloads του michanikos.gr

  827 downloads

  1 comment

  Submitted

 12. Βασικές Τοπογραφικές Επιλύσεις

  Δυο προγράμματα (το ένα σε DOS) με βασικά τοπογραφικά προβλήματα για το ύπαιθρο
   
  1) υπολογισμός συντεταγμένων (1 θεμελιώδες πρόβλημα)
  2) Χάραξη με πολικές συντεταγμένες
  3) Οπισθοτομία
  4) υπολογισμός αζιμούθιου - απόστασης (2 θεμελιώδες πρόβλημα)
  5) υπολογισμός εμβαδού πολυγώνου από συντεταγμένες σημείων της πολυγωνικής
   
  Το dos πρόγραμμα μπορεί με ένα dosbox πρόγραμμα , να λειτουργήσει ακόμα και σε ένα κινητό smartphone

  812 downloads

  5 comments

  Updated

 13. Χρήσεις Γης ΓΠΣ Λάρισας

  Χρήσεις Γης από το ΓΠΣ Λάρισας όπως καθορίζονται από το ΦΕΚ-523/ΑΑΠ/09-10-2009

  712 downloads

  3 comments

  Updated

 14. Geodetis.NET 2009

  Σκόπος του προγράμματος είναι η μετατροπή συντεταγμένων μεταξύ των προβολικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται σε Ελλάδα και Κύπρο. Η μετατροπή μπορεί να γίνει για ένα σημείο, αλλά και μαζικά για ένα σύνολο σημείων που περιέχονται σε ένα αρχείο κειμένου (csv). Το format αρχείου εισόδου στην περίπτωση της μαζικής μετατροπής είναι (aa, x, y {, z} ). To aa είναι ένας ακέραος δείκτης, τα x,y είναι δεκαδικοί, όπου η τελεία (.) δηλώνει τα δεκαδικά ψηφία, Το z μπορεί να αγνοηθεί.
  Παράδειγμα 1ο (2 διαστασεις)
  1, 489343.424, 4492433.324
  2, 466324.421, 4429436.426
   
   
  Παραδειγμα 2ο (3 διαστασεις)
  1, 489343.424, 4492433.324, 24.32
  2, 466324.421, 4429436.426, 32.12

  659 downloads

  9 comments

  Updated

 15. Υψομετρία

  Διόρθωσα το πρόγραμμα διότι διαπίστωσα ότι όταν το τριγωνομετρικό ήταν χαμηλώτερα από την πολυγωνομετρική στάση του οργάνου δεν έδινε σωστά το υψόμετρο

  524 downloads

  1 comment

  Updated

 16. ΓΠΣ Λάρισας

  Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ΓΠΣ Λάρισας (Ζώνες) σε Google Earth

  492 downloads

  3 comments

  Updated

 17. GPSBabel

  Δωρεάν Πρόγραμμα μετατροπής από και σε:
   
  Google Maps XML (.xml)
  Garmin MapSource - gdb (.gdb) (πχ από και σε Garmin GPS)
  Google Earth (.kml)
  και πολλά άλλα
   
  Πολύ εύχρηστο και χρήσιμο (για μένα)
   
  Επίσης διατίθεται και δωρεάν στο: http://www.gpsbabel....downloaded.html

  470 downloads

  0 comments

  Updated

 18. isolinetypes

  Αναγραφή του υψομέτρου σε σταθερές αποστάσεις στην ισοϋψή χρήστη του τύπου γραμμής.
   
  Υπάρχει το αρχεό *.lin με τον ορισμό των τύπων των γραμμών.
   
  Πρέπει να υπάρχει το text style gr-simple για να λειτουργήσει σωστά ο τύπος γραμμής. Αλλιώς θα βγάζει ερωτηματικά.
  Στις polylines πρέπει να έχουμε ορίσει continous linetype.

  465 downloads

  0 comments

  Updated

 19. layouts2EGSA

  Αποτελεί ένα φύλλο excel το οποίο χρησιμοποιείται για τον προσεγγιστικό μετασχηματισμό από ΗΑΤΤ του υπουργείου γεωργίας στο ΕΓΣΑ87 και στο WGS84. Σκοπός του αρχείου είναι χρησιμοποιηθεί για την μετάβαση στο γεωτεμάχιο μέσω google earth ή με το αυτοκίνητο.
   
  δεδομένα εισόδου: γεωδαιτικές συντεταγμένες-μοίρες και πρώτα λεπτά- του κέντρου φύλλου της διανομής (M--->γεωδατικό πλάτος) (L--->γεωδαιτικό μήκος από Αθήνα)
  προβολικές συντεταγμένες x,y ενός σημείου στο γεωτεμάχιο.
   
  αποτελέσματα: φ,λ στο ΕΓΣΑ 87 και το WGS84
   
  ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ για προσεγγιστικό υπολογισμό.
   
  Το παρόν δεν υποκαθιστά σε καμί απερίπτωση τις επιστημονικές μεθόδους αποτύπωσης και μετασχηματισμού.
   
  ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8.11.2019 !!!
  Με βάση τις ενδελεχείς αναζητήσεις του @jojo πρέπει να τονιστούν τα εξής:
  1. Ο προσεγγιστικός υπολογισμός έγινε με βάση το τυπολόγιου του καθηγητή Γ. Βέη όπως δόθηκε το 1994.
  2. Το τυπολόγιο του καθηγητή αναφέρεται στο "νέο Bessel" και όχι στο "παλαιό" υων διανομών
  3. Με βάση τον @jojo έχουμε μία ακρίβεια της τάξης των 20-30 μέτρων (βλέπε 2)
  4. Για αυτό αναφέρουμε το κέντρο του χωραφιού και όχι τις άκρες, για να υπάρχει η καλύτερη δυνατή συμβατότητα

  448 downloads

  1 comment

  Updated

 20. GNSS Solutions

  Ελεύθερο πρόγραμμα επίλυσης μετρήσεων για μονόσυχνους δέκτες
  Δίνεται από την εταιρεία για χρήση με το Promark 2, 3. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε δέκτη-ες.
  Έχει ενσωματωμένο το ΕΓΣΑ 87 επιλέγοντας CGRS87 as Spatial Reference System
  Είναι εύχρηστο.
  Συνοπτικές οδηγίες χρήσης (tutorial) από τον Μιχάλη Φωτιάδη στα αγγλικά:
  http://michaeltopo.blogspot.in/2011/10/gnss-solutions-tutorial-part-1.html
   
   
  Οι εκδόσεις των προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο λογισμικό είναι οι ακόλουθες

  GNSS Solutions : v3.80.8
  Download : v2.94
  DTR (DSNP to RINEX) : v7.12
  Geoids : v1.1.0
  Internet Download : v3.12
  Web Mission Planning (link) : v 2.0.1
  Project Management : v1.16
  RINEX Converter : v4.2.5
  SurvCom : v1.37
  WinComm : v7.11  

  Promark3 USB driver : ATMEL AT91 USB Serial Emulation v5.0.2157.0
  Z-Max USB driver : Thales Navigation Z-Max GPS Receiver v1.0.0.0  

  Languages : English, French, German, Portuguese, Russian, Spanish  
  Αναλυτικές οδηγίες χρήσης (tutorial) από τον Μιχάλη Φωτιάδη στα αγγλικά:
  http://michaeltopo.blogspot.in/2011/10/gnss-solutions-tutorial-part-1.html

  384 downloads

  1 comment

  Submitted

 21. Εφαρμογή lisp για αναγραφή αύξουσας αρίθμηση

  Το αρχείο SeqNum.lsp φορτώνεται από γραμμή εντολών εισάγοντας (load"seqnum") και τρέχει ως εντολή με το όνομα seqnum. Ρυθμίζει αυτόματα τις παραμέτρους για τοπογραφική σχεδίαση, όπως δεξιόστροφες γωνίες σε βαθμούς, βορράς προς τα πάνω (!) και βάζει osnap node άρα είναι προϋπόθεση να υπάρχει σχεδιασμένο point για να γράψει από πάνω του.
   
  Χρησιμοποιήστε το με κάθε προσοχή, αφού κάνετε δοκιμή για το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει στη δική σας μηχανή...

  383 downloads

  2 comments

  Submitted

 22. Γεωειδές στον ελλαδικό χώρο ως προς το EGM 2008

  Είναι ένα αρχείο που περιέχει τον κάνναβο των υψομέτρων του Γεωειδούς στον ελλαδικό χώρο με ανάλυση 30' Χ 30 '.

  330 downloads

  0 comments

  Submitted

 23. HashGenerator

  Πρόγραμμα για την δημιουργία Hash για το dxf  που υποβάλουμε στο κτηματολόγιο.
  Είναι πιο απλό στην λειτουργία του από αυτό που συστήνει το κτηματολόγιο .

  305 downloads

  8 comments

  Submitted

 24. Τριγωνομετρικά Κρήτης σε .kml

  Τριγωνομετρικά Κρήτης σε .kml για το Google Earth

  265 downloads

  1 comment

  Submitted

 25. HGRS2HATT

  Έπειτα από σειρά συζητήσεων με συναδέλφους και πολλών αποριών στο φόρουμ, δημιούργησα ένα δοκιμαστικό σκριπτακι σε Matlab για τον αντιστροφο μετασηματισμό από ΕΓΣΑ87 σε ΗΑΤΤ, χρησιμοποιώντας τα πολυώνυμα του ΟΚΧΕ. Είναι απευθείας εκτελέσιμο.
   
  1. Θα σας εμφανιστεί το μοντέλο μετασηματισμού και θα σας ζητηθούν συνολικά 12 συντελεστές του ΟΚΧΕ. Με την ονομασία Α αναφερόμαστε στους συνετελστές των τετμημένων και με Β τους συντελεστές των τεταγμένων. Μεγάλη προσοχή στην εισαγωγή των συντελεστών!
   
  2. Θα σας ζητηθεί ο αριθμος των σημείων που θελετε να τπολογίστε. Θα σας ζητηθεί πρώτα η τετμημένη και έπειτα η τεταγμένη για κάθε σημειο.
   
  3. Στο τέλος θα σας εμφανιστεί στην οθόνη ένας πίνακας [x y] των συντεταγμένων σε ΗΑΤΤ
   
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
   
  α.Πρόκειται για δοκιμαστικό πρόγραμμα. Το έχω έχω ελέγξει για το Φ.Χ 118 στη Θεσσαλονικη και κάθεται στους 4-5 πόντους. Δεν υποκαθιστά σε καμια περίπτωση την επίσημη εκδοχή κανενός συστήματος αναφοράς.
   
  β. Παρακαλώ να μου αναφέρεται προβλήματα-παραλείψεις-προσθήκες!
   
  γ. Σκοπεύω να δημιουργήσω μία πιο αυτοματοποιημένη έκδοση στο μέλλον, μετά τις παρατηρήσεις σας.

  238 downloads

  1 comment

  Submitted

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.