Jump to content

11.2 Νομοθεσία

53 files

 1. Ν. 4412/2016 όπως ισχύει μετά τον Ν. 4782/2021

  Ν. 4412/2016 όπως ισχύει μετά τον Ν. 4782/2021

  491 downloads

  6 comments

  Submitted

 2. Εγκύκλιος 1 - Μητρώο Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων & Ιδιωτικών Έργων

  Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εγκ.1/Δ24/οικ / 598/16.01.2020: Ρυθμίσεις θεμάτων των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 188 του ν. 4635/2019.
   

  142 downloads

  2 comments

  Submitted

 3. ΕΦΚΑ Εγκύκλιος Ασφάλισης Πολιτών Τρίτων Χωρών

  ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 54 - Ασφάλιση πολιτών τρίτων χωρών
  Κατόπιν των ανωτέρω, θέτουμε υπόψη σας τις κάτωθι άδειες διαμονής και Δελτία Διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις και την πρόσβαση ή μη στην αγορά εργασίας που παρέχουν και παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή, κατά περίπτωση, κατά τη διαχείριση υπαγωγής στην ασφάλιση ΕΦΚΑ.
  ► ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
  Οι άδειες διαμονής εκδίδονται πλέον υπό τον τύπο του αυτοτελούς εγγράφου, το οποίο έχει τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας και περιλαμβάνουν, τόσο στοιχεία ταυτοποίησης του πολίτη τρίτης χώρας, όσο και στοιχεία σχετικά με τη διάταξη νόμου, βάσει της οποίας χορηγήθηκε η εν λόγω άδεια διαμονής, καθώς και τη δυνατότητα ή μη πρόσβασης του κατόχου της στην αγορά εργασίας.
  (Συνημμένα στο τέλος της εγκυκλίου σας παραθέτουμε ενδεικτικά Δείγμα Δελτίου Διαμονής Μέλους Οικογένειας Έλληνα Πολίτη, στο οποίο αναγράφεται το δικαίωμα πλήρους πρόσβασης στην αγορά εργασίας).
  ► ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
  Στο συνημμένο πίνακα Α. της εγκυκλίου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι τύποι των αδειών διαμονής των διατάξεων του ν.4251/14, όπως ισχύουν, για τους πολίτες τρίτων χωρών, καθώς και η δυνατότητα που παρέχουν για άσκηση συγκεκριμένου είδους δραστηριότητας ή όχι.

  10 downloads

  0 comments

  Submitted

 4. 70 Τεχνικές προδιαγραφές έργων - ΦΕΚ-4607-13.12.2019

  Το παράρτημα του ΦΕΚ-4607-13.12.2019 σε split pdf αρχεία ανά προδιαγραφή.

  423 downloads

  4 comments

  Submitted

 5. ΠΔ 71/2019 Μητρώα μελετητικών και εργοληπτικών επιχειρήσεων

  Π.Δ. 71/2019 με τίτλο Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε) το οποίο αφορά τη σύσταση και λειτουργία του «Μητρώου φυσικών προσώπων τεχνικών έργων» (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.), του «Μητρώου εμπειρίας μελετητών» (Μ.Ε.Μ.), του «Μητρώου εμπειρίας κατασκευαστών» (Μ.Ε.Κ.), του «Μητρώου επιχειρήσεων τεχνικών έργων» (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.), του «Μητρώου μελετητικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων» (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.), του «Μητρώου μελετητικών επιχειρήσεων ιδιωτικών έργων» (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.) και πολλών άλλων.

  162 downloads

  2 comments

  Updated

 6. Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών 2017

  Δημοσιεύτηκε νέος Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών.

  506 downloads

  7 comments

  Updated

 7. Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 - 2017

  Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 - ΦΕΚ 2161Β / 23.06.2017
   
  Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις

  709 downloads

  1 comment

  Submitted

 8. Περιγραφικά Τιμολόγια (docx) και Πίνακες Τιμών (xlsx)

  Όλα τα περιγραφικά τιμολόγια και πίνακες τιμών σε επεξεργάσιμη μορφή.
  1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σελ. 1 - 205
  1.1 Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών Έργων Οδοποιίας σελ. 1 - 184
  1.2 Πίνακας Τιμών Εργασιών Έργων Οδοποιίας σελ. 185 - 205
   
  2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ σελ. 206 - 626
  2.1 Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών Υδραυλικών Έργων σελ. 206 - 566
  2.2 Πίνακας Τιμών Εργασιών Υδραυλικών Έργων σελ. 567 - 626
   
  3. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ σελ. 627 - 691
  3.1 Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών Λιμενικών Έργων σελ. 627- 687
  3.2 Πίνακας Τιμών Εργασιών Λιμενικών Έργων σελ. 688 - 691
   
  4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ σελ. 692 - 963
  4.1 Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών Οικοδομικών Έργων σελ. 692 - 948
  4.2 Πίνακας Τιμών Εργασιών Οικοδομικών Έργων σελ. 949 - 963
   
  5. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ σελ. 964 - 1112
  5.1 Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών Έργων Πρασίνου σελ. 964- 1094
  5.2 Πίνακας Τιμών Εργασιών Έργων Πρασίνου σελ. 1095 - 1112
   
  6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  (Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,
  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) σελ. 1113 - 1189
  6.1 Περιγραφικό Τιμολόγιο Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών σελ. 1113- 1182
  6.2 Πίνακας Τιμών Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών σελ. 1183 - 1189

  7,903 downloads

  13 comments

  Submitted

 9. Πίνακας τιμών εργασιών οικοδομικών έργων 2017

  Ο πίνακας τιμών εργασιών οικοδομικών έργων 2017 σε αρχείο xls.

  833 downloads

  8 comments

  Submitted

 10. Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

  Με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που δημοσιεύτηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για τις εξής κατηγορίες έργων:
   
  1. Έργων Οδοποιίας
  2. Υδραυλικών έργων
  3. Λιμενικών Έργων
  4. Οικοδομικών Έργων
  5. Έργων Πρασίνου
  6. Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων).
   
  Ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις Δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016 για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης έργου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 4412/2016 και κατά τη σύνταξη των προϋπολογισμών δημοσίων έργων όπως προσδιορίζεται στις περιπτώσεις (στ), (θ) και (ι) της παρ. 7 του άρθρου 53.
   
  Ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών αποτελείται από τα περιγραφικά τιμολόγια και τους πίνακες τιμών μονάδος των αντίστοιχων άρθρων των περιγραφικών αυτών τιμολογίων, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.
   
  Οι τιμές μονάδος που περιλαμβάνονται στους πίνακες διαφοροποιούνται ανάλογα με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου (εκτιμώμενη αξία). Στους συνολικούς προϋπολογισμούς δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και η αναθεώρηση, περιλαμβάνονται όμως τα κονδύλια για γενικά έξοδα και όφελος (περίπτωση θ παρ. 7 του άρθρου 53) η ρήτρα επιτάχυνσης (άρθρο 149) και τα απρόβλεπτα (περίπτωση α της παρ. 3 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016).
   
  Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (19.5.2017).
   
  1) Για λόγους πληρότητας το ανεβάζω εδώ σε τρία αρχεία (λόγω αρχικού μεγέθους).
  2) Αν θέλετε το απευθείας link για download από το Εθνικό Τυπογραφείο.
   
  3) Τα αρχεία χωρισμένα ανά κατηγορία (ο διαχωρισμός έγινε από το συνάδελφο GregDel) και είναι σαφώς μια πιο όμορφη κατάσταση. Τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως που μου τα έστειλε προκειμένου να μην ανοίγουμε άλλο νήμα στα downloads με το ίδιο θέμα.
   
  4) Περιγραφικά τιμολόγια σε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

  2,158 downloads

  8 comments

  Updated

 11. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών

  Υ.Α. 151344/165/18.01.2017 (ΦΕΚ Β´ 206/30.01.2017) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών.

  87 downloads

  2 comments

  Submitted

 12. Διορθώσεις σφαλμάτων Ν. 4412/2016

  ΦΕΚ 206 Α΄/24.10.2016 με διορθώσεις σφαλμάτων στο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

  152 downloads

  0 comments

  Submitted

 13. Σημειώσεις Ν.4412/2016

  Χρήσιμα αρχεία (περίπου κωδικοποιημένα) του Ν.4412/2016.
  1) Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος, Νομικός Σύμβουλος ΠΕΔΜΕΔΕ
  2) Τάσος Γακίδης, Νομικός Σύμβουλος ΠΕΣΕΔΕ
  3) Σταμάτης Σταμόπουλος, Νομικός Σϋμβουλος ΣΑΤΕ
  4) Θανάσης Παζαρλόγλου, Οικονομολόγος, Διευθυντής του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης
  5) Θανάσης Παζαρλόγλου, Οικονομολόγος, Διευθυντής του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης - Διαφάνειες. Εχει συνοπτική πληροφόρηση αλλά είναι πολύ καλό. (Επειδή το άρχειο είναι μεγάλο όποιος το θέλει ας το κατεβάσει από ΕΔΩ, είναι από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ ) Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΑΜΘ)
  6) Τάσος Γακίδης, Νομικός Σύμβουλος ΠΕΣΕΔΕ,
  Βοήθημα που περιλαμβάνει τις διατάξεις για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων κάτω των ορίων (δηλαδή εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, έως 5.224.999 ευρώ)», του . (προστέθηκε 29-10-16)
  7) Τάσος Γακίδης, Νομικός Σύμβουλος ΠΕΣΕΔΕ,
  Οδηγός με επί μέρους βοηθήματα επί των διατάξεων του ν4412/16 (προστέθηκε 4-11-16)

  2,506 downloads

  10 comments

  Updated

 14. Εγκύκλιος Γ1β ΓΠ 38006- Παροχή Διευκρινήσεων για θέματα εφαρμογής απλούστευσης διαδικασιών Αδειοδότησης-Γνωστοποίησης

  Εγκύκλιος Γ1β ΓΠ 38006- Παροχή Διευκρινήσεων για θέματα εφαρμογής απλούστευσης διαδικασιών Αδειοδότησης-Γνωστοποίησης&Τ ΑΡΘΡ. 44 Τ 1169-2011-ΕΕ (13-7-15).
   
  Δείτε επίσης το θέμα:Οδηγός Αδειοδότησης Καταστημάτων Υγειονονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)

  386 downloads

  0 comments

  Submitted

 15. Αναλυτικά Τιμολόγια Δημοσίων Εργων

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Δημοσίων Εργων
   
  (Εϊναι τα παλαιά άρθρα, με τις αναλύσεις στις τιμές τους, για τα Δημόσια Εργα, αυτά δηλαδή πριν τα Ενιαία Τιμολόγια του "Σουφλιά")
   
  Πιστεύω ότι είναι μια αξιόλογη προσπάθεια ώστε να είναι συγκεντρωμένες όσες περισσότερες κατηγορίες μπόρεσα.
  Ελπίζω σε κάποιους από εμάς να φανούν χρήσιμα που είτε δεν τα έχουν, είτε τα έχουν και θα τα ήθελαν και σε ηλεκτρονική μορφή.
   
  (Για λόγους καθαρά περιορισμού του όγκου από το forum των αρχείων που μπορούν να "ανέβουν" κάποια έχουν σπάσει σε μικρότερα)

  9,146 downloads

  14 comments

  Updated

 16. Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 33758/1993

  Διευκρινιστική του αρ. 28 του Ν.2130/1993 που αναφέρεται στην μεταβίβαση στους Ο.Τ.Α. της αρμοδιότητας χορήγησης αδειών ίδρυσης Κ.Υ.Ε. (Χρήσιμο το Αρ. 41γ για την απόσταση των 50μ των Κέντρων Διασκέδασης απο Ι.Ν., σχολεία, νοσοκομεία κ.λ.π.)

  455 downloads

  3 comments

  Updated

 17. Απλοποίηση Διαδικασιών Τήρησης Αρχείων για Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στα Τεχνικά Έργα

  Το αρχείο περιέχει:
  Απλοποίηση Διαδικασιών Τήρησης Αρχείων για Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στα Τεχνικά Έργα Αριθ. 14867/825 ΦΕΚ 1241/Β/15-05-2014
  Εγκύκλιος 15-07 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 14867/825/9.5.2014 (1241 Β') (ΑΔΑ: ΒΙΥΗΛ-Τ1Γ) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα».

  742 downloads

  7 comments

  Updated

 18. Επιμόρφωση Εργοδοτών και Εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας

  Στο ΦΕΚ 266Β/2014 δημοσιεύτηκε η απόφαη του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που αφορά την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας,

  211 downloads

  0 comments

  Submitted

 19. Υγειονομική Διάταξη ΕΙβ 221/65

  Υ.Δ. ΕΙβ 221/65 Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων (ΦΕΚ 138/Β/24-2-65)
   
  Προσοχή είναι η παλιά υγειονομική διάταξη. Η νεότερη βρίσκεται εδώ: Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 ΦΕΚ 2718/Β/4-11-2011

  274 downloads

  2 comments

  Submitted

 20. Υγειονομική Διάταξη ΑΙβ 8577/83

  Υγειονομική Διάταξη ΑΙβ 8577/83 ΦΕΚ 526/Β'/23-09-1983.
   
  Προσοχή είναι η παλιά υγειονομική διάταξη. Η νεότερη βρίσκεται εδώ: Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 ΦΕΚ 2718/Β/4-11-2011

  375 downloads

  0 comments

  Updated

 21. ΚΥΑ για Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

  αυτές οι τρεις είναι οι τελευταίες Κ.Υ.Α. για Κ.Υ.Ε.:
   
  1) Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 (ΦΕΚ Β 3106/2013) - Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης
  και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου
   
  2) Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824 (ΦΕΚ Β 3402/2013) - Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών
  γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και
  ποτών (Κατηγορίας III της Υγειονομικής Διάταξης)-Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
  που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)
   
  3) Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 (ΦΕΚ Β 3403/2013) - Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών
  γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.)
  - Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα
  Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε)
   
  4) Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ Φ.Α.2.2 1506 20-1-2014 - Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας α) Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ Υγειονομικής Διάταξης) και β) Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού ενδιαφέροντος -Σύστημα Γνωστοποίησης»
  Εν ολίγοις για όλα τα Κ.Υ.Ε. ισχύει η 1 εκτός των Κ.Υ.Ε. της Κατηγορίας ΙΙΙ (Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου) της Υ.Δ. 96967 ήτοι:
   
  α) Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών
   
  - Παντοπωλεία
  - Οπωροπωλεία
  - Οπωρολαχανοπωλεία
  - Κρεοπωλεία
  - Πτηνοπωλεία-Αυγοπωλεία
  - Ιχθυοπωλεία
  - Κάβες εμφιαλωμένων ποτών
  - Καφεκοπτεία
  - Πρατήρια ελαίων και λιπών
  - Πρατήρια άρτου
  - Πρατήρια ετοίμων φαγητών
  - Υπαραγορές Τροφίμων (Super Markets, Cash & Carry)
  - Πρατήρια γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής
  - Αμιγή πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής
  - Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων
  - Καταστήματα προϊόντων αλλαντοποιΐας και τυροκομίας
  - Πρατήρια κατεψυγμένων προϊόντων
  - Πώλησης τροφίμων εντός καταστήματος ψιλικών & σε αναπηρικά περίπτερα
  - Λαϊκές αγορές
  - Πλανόδιοι και στάσιμοι μικροπωλητές τροφίμων και ποτών
   
  β) Πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου
   
  για τα οποία ισχύει η 2 και εκτός των κάτωθι Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών :
   
  - Κομμωτήρια
  - Κουρεία
  - Καταστήματα περιποιήσεως χεριών-ποδιών (manicure-pedicure)
  - Εργαστήρια δερματοστιξίας (τατουαζάδικα)
   
  για τα οποία ισχύει η 3.
   
  5) Οικ. 1519 - Ενημέρωση αρμοδίων Υπηρεσιών για τη συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών - αποστολή φακέλου για τη γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας για χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος
   
  Με την συμβολή του Antiermitianos
   
  Δείτε επίσης το θέμα: Οδηγός Αδειοδότησης Καταστημάτων Υγειονονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)

  3,799 downloads

  4 comments

  Updated

 22. ∆ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα

  ∆ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα - - ∆ιευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β).

  183 downloads

  0 comments

  Submitted

 23. Πρότυπα Τεύχη Διακηρύξεων Δημοσίων Έργων (Τύπος Α' και Β').

  Αναθεωρημένα Πρότυπα Τεύχη Διακηρύξεων (Τύπος Α' και Β') - (ΦΕΚ Β' 2897/15-11-2013) τα

  265 downloads

  8 comments

  Submitted

 24. Εγκύκλιος 18/2013 ΓΓΔΕ-Τροποποίηση ν.3669/2008 (κδε) με ν.4146/2013

  Δημοσίευση του ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90Α/2013)
  με την έναρξη εφαρμογής του νόμου και ειδικότερα για διακηρύξεις οι οποίες δημοσιεύονται μετά την 18η/04/2013, επήλθαν συνοπτικά οι παρακάτω τροποποιήσεις:
  Το άρ. 59 αφορά σε τροποποιήσεις των αρ 8 πργ1, πργ 6 , κατάργηση των πργ 7,8,9 αρ. 8, προσθήκη αρ. 25Α μετά το αρ 25, αντικατάσταση αρ 35 πργ 2 και πργ 10 , αντικατάσταση του αρ. 75Α του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

  352 downloads

  1 comment

  Submitted

 25. Νέες τιμές ΑΤΟΕ ΟΙΚ-2013-02

  Οι νέες τιμές ΑΤΟΕ σε XLS για ευκολότερη χρήση.

  2,962 downloads

  42 comments

  Updated

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.