Jump to content

Επικαιροποιημενα δικαιολογητικά για υπογραφή σύμβασης


Recommended Posts

Μου έχει γίνει πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών για την υπογραφή σύμβασης

Έχω καταθέσει τα δικαιολογητικά όλα σε ισχύει

Με ενημερώνουν ότι τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μετά την πρόσκληση διότι επικαιροποιημενα θεωρούνται αυτά που εκδίδονται λέει με την ημερομηνία πρόσκλησης ισχύει αυτό ;

Link to post
Share on other sites
  • Replies 67
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

α. Για ατομική επιχείρηση θέλει μόνο περί μη πτώχευσης και περί αναγκαστικής διαχείρησης.   β. Διαβάζοντας προσεκτικότερα "για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α4 του άρθρου 22, υποβάλλεται επι

Οι ψηφιακες υπογραφες πανε σε αυτον που υπογραφει ονομαστικα (φυσικο προσωπο που θα παει και στα ΚΕΠ με την ταυτοτητα του ή διαβατηριο)  και οχι ανα εταιρεια κ.λ.π.Γιαυτο και οταν υπογραφεται ενα εγγρ

Πληρεις οδηγιες για ψηφιακη υπογραφη   http://www.aped.gov.gr/

Posted Images

Καλημέρα.

Για δημόσιο είναι? Δες αν το ΦΕΚ αναφέρει ρητά κάτι σχετικά με την ισχύ επικύρωσης.

Έχω την εντύπωση πως για επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που δεν επιδέχονται μεταβολή (πχ απολυτήριο λυκείου, πτυχίο κλπ) δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός ενώ για τα έγγραφα που επιδέχονται μεταβολή όπως πχ πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας κλπ πιθανότατα να χρειάζεται.

Link to post
Share on other sites

Προσκόμισα δικαιολογητικά που ειναι ακόμα σε ισχύει καθώς επίσης και δικαιολογητικά συμφωνά με την διακήρυξη όσα από τις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 18.

Η υπηρεσία βασίζεται σε μια ερμηνεία του Κουκουβινου που λέει ότι ως επικαιροποιημενα θεωρούνται όσα έχουν ημερομηνία μετά από την πρόσκληση

Ποιος έχει δίκιο τελικά ;

Link to post
Share on other sites

Κατ αρχην μετα την καταθεση των προσφορων και αφου περασουν οι ενστασεις και λοιπα σου ζητουν να υποβαλλεις ολα τα δικαιολογητικα συμμετοχης .

Στη συνεχεια και αφου τελειωσει η φαση ελεγχου οι πιθανες ενστασεις κ.λ.π σε προσκαλουν να υποβαλλεις ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (βλ προτυπη διακηρυξη & 4.2β ) επικαιροποιημενα δικαιολογητικα προκειμενου να υπογραφει η συμβαση .

Ολα τα παραπανω βηματα εχουν γινει μεχρι τωρα;Στο τελευταιο βημα αναφερεσαι;

Επισης κοιτα και την &23.2 της διακηρυξης

Edited by KF
Link to post
Share on other sites

σωστα το δευτερο σταδιο ειμαι που αναφερεις

στην 23.2 αναφερεις εξι μηνες εκει ειμαι που σκαω.....

23.2 Δικαιολογητικά118 (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και
22 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
του άρθρου 18, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά την
σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που
διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα
εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας
του άρθρου 18. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση
δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που
προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 18.
Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη
της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Γ, Δ και Ε αρκεί να ικανοποιείται
από ένα εκ των μελών της ένωσης119.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των
ΣΕΛΙΔΑ 23
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Γ – Ε) 120.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4121 του άρθρου 22 Α.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία,
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 24.2 της παρούσας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
Link to post
Share on other sites

Ενα σοβαρο λαθος μου

 

Το αν απαιτειται αναφερεται στο Ν 4129/13 (ΕΣ) και οχι στα δικαιολογητικα.

Αυτα συμφωνα και με το νομο υποβαλλονται ολα επικαιροποιημενα (Στο Νομο 3669/08 αρθρο26&2 ελεγε να υποβληθουν αυτα που εχει ληξει η ισχυς τους.Στο νεο νομο δεν γραφει κατι τετοιο και επομενως εννοει ΟΛΑ τα δικαιολογητικα ανεξαρτητα αν εχει ληξει η ισχυς τους πραγμα βεβαια παλαβο )  .

Το θεμα ειναι αν μπορουν να επικαιροποιηθουν μετα την ημερα του διαγωνισμου ή πρεπει μετα την προσκληση.

Edited by KF
Link to post
Share on other sites

από ότι έχω μέχρι στιγμής καταλάβει σαν ορισμός της λέξης επικαιροποιημενα είναι να έχουν εκδοθεί μετά την πρόσκληση ως ένα σημείο ας που ότι είναι δεκτός γιατί πχ καταστατικό , βεβαίωση ΜΕΕΠ δεν υπάρχει η δυνατότητα όσο αφόρα το καταστατικό βγάζουμε από το ΓΕΜΗ ένα αντίγραφο με ημερομηνία θεώρησης μετά την πρόσκληση για την βεβαίωση ΜΕΕΠ τι γίνεται ;


Link to post
Share on other sites

Α' Φαση - Σύνοπτικά από τον μειοδότη απαιτούνται:

α. Ποινικό μητρώο

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα

δ. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης κλπ

ε. Υπεύθυνη δήλωση ενώπιων διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου για τους λόγους αποκλεισμού

στ. Βεβαίωση πειθαρχικού ΤΕΕ

ζ. Πτυχίο ΜΕΕΠ

ως δικαιολογητικά για την κατακύρωση του διαγωνισμού από την επιτροπή διαγωνισμού.

Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να είναι σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού ή εκδίδονται μετά την πρόσκληση της επιτροπής διαγωνισμου;

 

Στη Β' Φάση ξαναζητάνε τα ίδια με ημερομηνία μεταγενέστερη της δεύτερης πρόσκλησης;

Link to post
Share on other sites

Για την πρωτη φαση:

Αυτα πρεπει να ειναι σε  ισχυ την ημερα του διαγωνισμου (αυτο αλλωστε το βεβαιωνεις στο ΤΕΥΔ) .Μετα την εγκριση της φασης υποβολης προσφορων καλουν τον προσωρινο μειοδοτη να τα υποβαλλει για ελεγχο (αρθρο 103 Ν4412/16).Μπορεις να τα βγαλεις και μετα την προσκληση αρκει να ειναι σε ισχυ την ημερα του διαγωνισμου.

 

Για τη δευτερη φαση

Σου κοινοποιουν την αποφαση κατακυρωσης  της συμβασης αφου πρωτα υποβαλλεις  επικαιροποιημενα πιστοποιητικα μετα απο προσκληση (για τα προβληματα που υπαρχουν δες παραπανω) (αρθρο 105 Ν4412/16)

Link to post
Share on other sites

Καλημέρα και ευχαριστώ για την απάντηση.

Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε πάντα ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό πρωτοδικείου, πειθαρχικό ΤΕΕ κατά την κάθε ημερομηνία δημοπρασίας;

Τα παραπάνω πιστοποιητικά έαν είναι "λευκά" μετά το διαγωνισμό θα είναι και πριν.

Ποιά η χρονική τους ισχύς; Εξάμηνη, τρίμηνη ή μηνιαία;

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.