Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
miltos

Σύγχυση <50m2 και ριζικής ανακαίνισης

Recommended Posts

Διαφορούνται γιατί είναι κατηγορίες κτηρίων που έχουν κύκλο ζωής που δεν εξετάζεται ο οικονομικός τους αντίκτυπος μέσω των οδηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας.

Όσο και να στοιχήσουν ενεργειακά θα κριθούν με άλλα κριτήρια ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εννοώ που το λέει η νομοθεσία

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στην παρ.7 του άρθρου 4 του ν.4122/13, που από την αρχή συζητάμε.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν βλέπω τη διαφοροποίηση. Όπως αντιμετωπίζει τους χώρους λατρείας και τις βιομηχανίες, αντιμετωπίζει και τα <50m2. Τα έχει μάλιστα στο ίδιο μοτίβο αρίθμησης ( γ, δ και στ με τη σειρά που τα ανέφερα)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15/1/2019 at 2:51 ΜΜ, hkamp said:

Αρα είναι υποχρεωτική πλήρης ΜΕΑ και για <50 τμ.

Συνεπώς είναι υποχρεωτικές όλες οι ΗΜ μελέτες και για κτίρια <50 τμ.

Θέρμανση, ηλεκτρολογικά, υπολογισμός ψυκτικών φορτίων κ.λ.π.

Σωστά, δυστυχώς ή ευτυχώς (ανάλογα πως το αντιμετωπίζεις)  έτσι είναι.

 

On 15/1/2019 at 2:58 ΜΜ, Faethon11 said:

Καταργήθηκε η παρ. 7.στ του άρθρου 4 του ν.4122/2013????

άλλο οι ελάχιστες απαιτήσεις και άλλο η υποχρέωση εκπόνησης ΜΕΑ 

 

On 17/1/2019 at 12:17 ΜΜ, miltos said:

Δεν βλέπω τη διαφοροποίηση. Όπως αντιμετωπίζει τους χώρους λατρείας και τις βιομηχανίες, αντιμετωπίζει και τα <50m2. Τα έχει μάλιστα στο ίδιο μοτίβο αρίθμησης ( γ, δ και στ με τη σειρά που τα ανέφερα)

Οι βιομηχανίες, αποθήκες κλπ δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 4122/13 διότι δεν είναι καν κτίρια με την έννοια του 4122/13.

Edited by miltos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Να επισημάνω πάλι δύο πραγματάκια ...

  • Στις 6 εξαιρέσεις συμπεριλαμβάνονται και οι 4 κατηγορίες κτηρίων που δεν ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4122/13. Το πεδίο εφαρμογής του σε κατηγορίες κτηρίων περιλαμβάνεται στην παρ.6 του άρθρου 3, ακριβώς πριν από το άρθρο 4 των εξαιρέσεων που ακολουθεί. Εκεί περιλαμβάνονται «όλα τα κτήρια που καταναλώνουν ενέργεια για τη ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών, προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση των χρηστών τους». Μετά, στο άρθρο 4, έρχεται το κόστος αυτής της κατανάλωσης όπου «για την επίτευξη βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων, καθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης». Εδώ περνάνε κατευθείαν κάτω από τη μπάρα μόνο οι 4 κατηγορίες : μνημεία, εκκλησίες, βιοτεχνικά και προσωρινά. Δεν υπάρχει σε αυτές κάποια ελεγχόμενη χρήση τριτογενούς τομέα, όπως ορίζεται στην οδηγία 31 οπότε αυτόματα εξαιρούνται. Μόνες τους όμως και όχι όταν σε αυτές συνυπάρχει ή προστίθεται ελεγχόμενη χρήση εξαρτημένη ή όχι. Εξαιρούνται επίσης υπό προϋποθέσεις και οι άλλες 2 κατηγορίες δηλαδή : διατηρητέα και κτήρια κάτω των 50 τμ, όμως αυτές πρέπει να το αποδείξουν (ότι εξαιρούνται) και ο μόνος τρόπος απόδειξης είναι η εκπόνηση ΜΕΑ.
  • Το θέμα της εκπόνησης ή όχι των Η/Μ μελετών δεν έχει να κάνει με τη ΜΕΑ. Ακόμη και στα απαιτούμενα για την άδεια πριν από τον ν.4030/11 και τώρα με τον ν.4495/17 είναι ξεχωριστά απαιτούμενα :  ζ) μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η) μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, … Η απαίτηση για μελέτες Η/Μ εξετάζεται όπως εξεταζόταν και πριν την εισαγωγή της ΜΕΑ. Αν θέλω να βγάλω άδεια για σπιτάκι 49 τμ. προφανώς και δεν θα κάνω μελέτη θέρμανσης αλλά στη ΜΕΑ της άδειας θα εφαρμόσω τα ελάχιστα για το κέλυφος, θα περιγράψω τα χαρακτηριστικά του κτηρίου μου και το τζάκι που ενδεχομένως έχω προβλέψει ότι θα χρησιμοποιηθεί και θα εκτιμήσω ένα αποτέλεσμα, ας πούμε Δ. Όταν θα πάω για ρεύμα σαφώς και πρέπει να μου ζητηθεί ΠΕΑ ώστε να πιστοποιηθεί η ορθή υλοποίηση των προδιαγραφών της ΜΕΑ. Έστω και για το κέλυφος μόνο …

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 λεπτά πριν, kan62 said:
  • Το θέμα της εκπόνησης ή όχι των Η/Μ μελετών δεν έχει να κάνει με τη ΜΕΑ. Ακόμη και στα απαιτούμενα για την άδεια πριν από τον ν.4030/11 και τώρα με τον ν.4495/17 είναι ξεχωριστά απαιτούμενα :  ζ) μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η) μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, … Η απαίτηση για μελέτες Η/Μ εξετάζεται όπως εξεταζόταν και πριν την εισαγωγή της ΜΕΑ. Αν θέλω να βγάλω άδεια για σπιτάκι 49 τμ. προφανώς και δεν θα κάνω μελέτη θέρμανσης αλλά στη ΜΕΑ της άδειας θα εφαρμόσω τα ελάχιστα για το κέλυφος, θα περιγράψω τα χαρακτηριστικά του κτηρίου μου και το τζάκι που ενδεχομένως έχω προβλέψει ότι θα χρησιμοποιηθεί και θα εκτιμήσω ένα αποτέλεσμα, ας πούμε Δ. Όταν θα πάω για ρεύμα σαφώς και πρέπει να μου ζητηθεί ΠΕΑ ώστε να πιστοποιηθεί η ορθή υλοποίηση των προδιαγραφών της ΜΕΑ. Έστω και για το κέλυφος μόνο …

 

kan, εδώ διαφωνώ καθέτως.

Έχω εκπονήσει πολλές ΜΕΑ και από εμπειρία διαπιστώνω ότι πρακτικά αυτό δεν γίνεται. Αυτό βέβαια αφορά εμένα. Νομίζω ότι δεν μπορεί ένας μηχανικός να εκπονεί μελέτη μαντεύοντας.

Το κλείνω εδώ γιατί καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε.

Αντικειμενικά ισχύει από την 3η εγκύκλιο (και δεν αφορά τον ν. 3661 για να πούμε ότι δεν ισχύει):

<<Μετά από την 23.11.2010, σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται η εκπόνηση της ΜΕΑ, υποβάλλονται και μελέτες υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την 49731/2010 απόφαση υπουργού  Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 498/ΑΑΠ/23.11.2010), με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο  25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΔΚ 380/Δ/1997)…>>

<<Κατά την έννοια της ως άνω τροποποίησης του άρθρου 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού, σε περίπτωση έκδοσης οικοδομικών αδειών [με υποβολή ΜΕΑ] θεωρούνται απαραίτητεες οι μελέτες ύδρευσης/αποχέτευσης, θέρμανσης/ψύξης (υπολογισμός ψυκτικών φορτίων) ή κλιματισμού (υποχρεωτικά σε κτίρια του τριτογενούς τομέα), ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρών και ασθενών ρευμάτων) και σε κτίρια εκτός κατοικιών η μελέτη τεχνικού φωτισμού (φωτοτεχνίας). Λοιπές κατά το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού μελέτες εκπονούνται κατά περίπτωση εφόσον απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας>>.

 

Edited by hkamp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ο σκοπός είναι να συζητήσουμε και όχι να συμφωνήσουμε ...

Οπότε, προσπερνάω την εγκύκλιο και πηγαίνω κατευθείαν στην τροποποίηση του κτηριοδομικού.

Λέει : "απαιτείται η υποβολή ... όταν ... προβλέπονται και είναι απαραίτητες για την εκπόνηση της ΜΕΑ του ..."

Γιατί είναι απαραίτητες για την εκπόνηση ΜΕΑ οι μελέτες θέρμανσης ή ηλεκτρικών ή υδραυλικών ή ΖΝΧ στο κτήριο του παραδείγματός μου ;

Δεν προβλέπω τίποτε από αυτά ... και δεν είναι απαραίτητες για να αποδείξω κάτι.

1.png

Edited by kan62

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 ώρες πριν, kan62 said:

Δεν υπάρχει σε αυτές κάποια ελεγχόμενη χρήση τριτογενούς τομέα, όπως ορίζεται στην οδηγία 31 οπότε αυτόματα εξαιρούνται

Ποια είναι αυτή η οδηγία?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)» (ΕΕ L153 της 18.6.2010).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.