Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
miltos

Σύγχυση <50m2 και ριζικής ανακαίνισης

Recommended Posts

Είμαι εκτός γραφείου τώρα, αλλά αυτή η οδηγία έχει γίνει νόμος του ελληνικού κράτους? Διότι από όσο έχω ασχοληθεί, οι οδηγίες απευθύνονται στις κυβερνήσεις προκειμένου να νομοθετήσουν, όχι στους πολίτες.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ειναι νόμος του κράτους , και μέχρι τον Μάρτιο του 2020 πρέπει να γίνει νόμος του κράτους και η αναθεώρηση αυτής (EC 2018/844/EU)  που ισχύει ήδη από τον Ιούλιο.

Edited by skidoo23

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 ώρες πριν, miltos said:

Είμαι εκτός γραφείου τώρα, αλλά αυτή η οδηγία έχει γίνει νόμος του ελληνικού κράτους?

Ναι, είναι ο ν.4122/13.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 ώρες πριν, kan62 said:

Ναι, είναι ο ν.4122/13.

Κάνουμε κύκλους μου φαίνεται. Από τον 4122/13 στην οδηγία 31 και πάλι πίσω στον 4122/13

 

On 17/1/2019 at 12:18 ΜΜ, NESTOR YPEN said:

Οι βιομηχανίες, αποθήκες κλπ δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 4122/13 διότι δεν είναι καν κτίρια με την έννοια του 4122/13. 

4122/13

Άρθρο2

Ορισμοί

1. «Κτίριο»: στεγασμένη κατασκευή με τοίχους για την οποία χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου.

Άρα αρκετές αποθήκες, βιοτεχνίες, κάποιες βιομηχανίες και οι περισσότερες εκκλησιές είναι κτίρια (θεωρώντας πάντα ότι η ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών γίνεται για τις ανάγκες των χρηστών/εργαζομένων και όχι για τις ανάγκες παραγωγής)

Edited by miltos

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18/1/2019 at 1:51 ΜΜ, miltos said:

4122/13

Άρθρο2

Ορισμοί

1. «Κτίριο»: στεγασμένη κατασκευή με τοίχους για την οποία χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου.

Άρα αρκετές αποθήκες, βιοτεχνίες, κάποιες βιομηχανίες και οι περισσότερες εκκλησιές είναι κτίρια (θεωρώντας πάντα ότι η ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών γίνεται για τις ανάγκες των χρηστών/εργαζομένων και όχι για τις ανάγκες παραγωγής)

@miltos κάνεις λάθος θεώρηση για τις κλιματικές συνθήκες στις αποθήκες, βιοτεχνίες,  εκκλησιές, κλπ.,

Σε αυτούς τους χώρους αν και βρίσκονται άνθρωποι, δεν εξετάζονται οι συνθήκες παρομονής τους γιατί βρίσκονται για κάποιο άλλο λόγο (επι το πλείστον μεσαία ή βαριά εργασία) και όχι για κάποια κοινωνική ή  ψυχαγωγική εκδήλωση, για θέμα υγείας ή  ότι άλλο, όπως προβλέπει η ΤΟΤΕΕ 1 στο πιν. 1.5.

Edited by miltos

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18/1/2019 at 7:00 ΜΜ, dib said:

και όχι για κάποια κοινωνική ή  ψυχαγωγική εκδήλωση, για θέμα υγείας ή  ότι άλλο, όπως προβλέπει η ΤΟΤΕΕ 1 στο πιν. 1.5.

τα bold αναγράφονται κάπου, σαν προϋποθέσεις για ένταξη στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ? Μάλλον όχι.

Η εκκλησία κάλλιστα θα μπορούσε να εξεταστεί σαν χώρος συνάθροισης κοινού.

Edited by miltos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ (άρθρο 6) εφαρμόζονται μόνο σε κατοικίες-τριτογενή τομέα (δηλ. στις κατηγορίες της παρ.6 του άρθρου 3 του ν.4122/13).

Πρωτογενής και δευτερογενής τομέας δεν ελέγχεται για τις ενεργειακές του επιδόσεις με τη μεθοδολογία Ογηγία 31-ν.4122-ΚΕΝΑΚ.

Οι βιοτεχνίες, τα εργαστήρια και οι αποθήκες τους είναι δευτερογενής τομέας.

Τα μνημεία και οι εκκλησίες δεν έχουν οροατό οικονομικό κύκλο ζωής ώστε να ελεγχθεί το κόστος/εξοικονόμηση, οπότε μένουν εκτός αξιολόγησης (αξία ανεκτίμητη).

Χώροι των παραπάνω που εξυπηρετούν υπηρεσίες ή άλλες χρήσεις κατοικίας-τριτογενούς ελέγχονται όπως σαφώς ορίζεται στον ν.4122/13.

Τα προσωρινά κτήρια έχουν ασήμαντο αποτύπωμα, οπότε εξαιρούνται ως αμελητέα ποσότητα.

Τα διατηρητέα και τα κάτω των 50 τμ αξιολογούνται (με τη ΜΕΑ) κατά το εφικτόν τα πρώτα και μερικώς τα δεύτερα ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

KAN, για να βγει ένα αποτέλεσμα από τη συζήτηση αν θες μην αναφέρεις ντιρεκτίβες κλπ. Ας μείνουμε στην ελληνική νομοθεσία.

Στην ελληνική νομοθεσία λοιπόν, ενδεικτικά, δεν έχω δει πουθενά αναφορά σε πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.

Η επιχειρηματολογία σου ενδεχομένως να έχει πολύ νόημα (δεν το ξέρω γιατί δεν έχω ασχοληθεί) και να αξίζει να συζητηθεί εκτενέστατα (το εννοώ), αλλά σε άλλο θέμα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν έχεις δίκιο όταν λες ότι είμαι εκτός θέματος, οπότε απαντώ αυτό ακριβώς που συζητάμε :

1) παραθέτω την επικεφαλίδα της ελληνικής νομοθεσίας δηλ. του ν.4122/13,

και

2) Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 - Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. - Τεύχος Β’ 2367/12.07.2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Άρθρο 7 - Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

4. Κάθε νέο κτίριο ή νέα κτιριακή μονάδα ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης της παρούσας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν.4122/2013.

Στα νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες - κατοικίας και τριτογενούς τομέα - οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ικανοποιούνται όταν το κτίριο ή η κτιριακή μονάδα :

α) πληροί όλες τις ελάχιστες προδιαγραφές για νέα κτίρια, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 8 της παρούσας και

β) η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι μικρότερη ή ίση της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς - όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας - και το κτίριο ή η κτιριακή μονάδα κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β. Η κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται με τη μεθοδολογία του ανωτέρω κεφαλαίου Β΄.

5. Κάθε υφιστάμενο κτίριο ή υφιστάμενη κτιριακή μονάδα που ανακαινίζεται ριζικά ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης της παρούσας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν.4122/2013 στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.

Σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια ή κτιριακές μονάδες – κατοικίας και τριτογενούς τομέα - που ανακαινίζονται ριζικά, οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ικανοποιούνται όταν το κτίριο ή η κτιριακή μονάδα :

α) πληροί όλες τις ελάχιστες προδιαγραφές για υφιστάμενα κτίρια, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 8 της παρούσας και

β) η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι μικρότερη ή ίση της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς - όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας - και το κτίριο ή η κτιριακή μονάδα κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β. Η κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται με τη μεθοδολογία του ανωτέρω κεφαλαίου Β΄.

...

 

a.png

Edited by kan62

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στα λόγια μου έρχεσαι. Δε χρειάζεται να ξέρω την οδηγία 31. Η εναρμόνιση έγινε με τον 4122/13 και δεν αναφέρονται πουθενά τα περί δευτερογενούς και πρωτογενούς καθώς και άλλα που έχεις γράψει.

ΥΓ γιατί υπογραμμίζεις τον "τριτογενή τομέα"? Δεν είπα ότι δεν αναφέρεται στη νομοθεσία.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.