Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
BP_NTUA

Αποστάσεις από αιγιαλό

Recommended Posts

Καλημέρα σε όλους, έχω μια περίπτωση γεωτεμαχίου με καθορισμένο αιγιαλό και γραμμή παραλίας στα 10μ από αιγιαλό. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν ισχύει η απόσταση των 50μ από γραμμή αιγιαλού για ξενοδοχειακή μονάδα και των 30μ για κατοικία ή αν έχει δρομολογηθεί καμία αλλαγή αυτών των αποστάσεων. Επίσης το γεωτεμάχιο αυτό έχει πρόσοψη και σε δευτερεύουσα εθνική οδό 50,74μ γνωρίζετε πόση πρέπει να είναι η ελάχιστη πρόσοψη προκείμενου να προχωρήσω σε κατάτμηση σε 2 τεμάχια. Απαιτείται κυκλοφοριακή και σε περίπτωση κατοικίας? Τέλος το εμβαδό που ορίζεται μεταξύ γραμμής αιγιαλού και παραλίας θεωρείται ως απαλλοτριωθήσα επιφάνεια και επομενως δεν συνιπολογίζεται στο σ.δ να υποθέσω? Συγχωρέστε με για την πληθώρα των ερωτημάτων αλλά τώρα ουσιαστικά ξεκινώ...

 

Παρακαλώ αναγράψτε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας!!!

ilias

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε κατάτμηση δεν μπορείς να προχωρήσεις καθώς πρέπει να εχεις 45 μέτρα πρόσωπο. Για κατοικία πρέπει να πάρεις είσοδο έξοδο και όχι κυκλοφοριακή σύνδεση (Π.Δ 118Δ/2006). Αν θυμάμαι καλά πρέπει να απέχεις 50 από διασταύρωση και να εχεις 70 ορατότητα. Τώρα για την παραλία έχω την εντύπωση ότι μέχρι να αποζημιωθείς ή καλύτερα μέχρι να γίνει η απαλλοτρίωση προσμετράται στην δόμηση. Αλλά καλύτερα πέρνα μια βόλτα από την Κτηματική Υπηρεσία της περιοχής σου.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας .Απλά μια διευκρίνηση οι αποστάσεις του κτηρίου από τον αιγιαλό γνωρίζεται αν παραμένουν ως είχαν δλδ 50μ για ξενοδοχειακά και 30μ για κατοικία ή μήπως έχει αλλάξει κάτι? Ρωτάω καθώς με βάση το νέο χωροταξικό η απόσταση από αιγιαλό έφτανε τα 100μ.Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γνωρίζει κάποιος που αναφέρονται οι αποστάσεις κτιρίου κατοικίας από τον καθορισμένο αιγιαλό?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εντός οικισμοί? εκτός? υπάρχει ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ στην περιοχή που μπορεί να τις διαφοροποιεί? Πες μας περισσότερες λεπτομέρειες.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι σε ζώνη οικισμού αλλά για να είμαι ειλικρινής θα ήθελα να γνωρίζω και γενικότερα τη συγκεκριμένη νομοθεσία.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γενικά για τον αιγιαλό θα βρεις στο Ν2971 ΦΕΚ 285 Α 19-12-2001, ενώ για τις αποστάσεις του κτιρίου εντός οικισμού στο Π.Δ. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ - 181 Δ') και άρθρο 6

 

Εντιτ. Σε εκτός οικισμού είσαι στα 30 μ από τη γραμμή αιγιαλού εκτός αν για τη συγκεκριμένη περιοχή ισχύουν δυσμενέστεροι όροι.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα,

το άρθρο 8 του Ν.2971/01 ορίζει ότι δεν επιτρέπεται καμία έκδοση οικοδομικής άδειας για οικοδομικές εργασίες σε οικόπεδο σε απόσταση μικρότερη των 100μ. από την ακτογραμμή αν δεν έχει καθοριστεί ο αιγιαλό:

"Άρθρο 8

Περιπτώσεις υποχρεωτικής χάραξης αιγιαλού παραλίας

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, πριν από την έγκριση ή επέκταση του σχεδίου πόλης ή από οποιαδήποτε εκποίηση ή παραχώρηση δημόσιου κτήματος ή από την εκτέλεση λιμενικών, βιομηχανικών, τουριστικών και συγκοινωνιακών έργων ή από την έκδοση άδειας για οικοδομικές εργασίες, εφόσον οι πράξεις αυτές αναφέρονται σε ακίνητα, που απέχουν μέχρι εκατό (100) μέτρα από την ακτογραμμή, απαιτείται να γίνει, με ποινή ακυρότητας των πράξεων αυτών, ο καθορισμός του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή αυτή. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται προκειμένου για εκμισθώσεις ή παραχωρήσεις δημόσιων λιμνών και θαλασσών με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευση σύμφωνα με την αλιευτική νομοθεσία, εφόσον δεν κατασκευάζονται μόνιμα κτίσματα [Αρχή Τροποποίησης] ούτε σε περιπτώσεις τοποθέτησης υπογείων αγωγών ηλε­κτρικού ρεύματος ή γενικά καλωδίων – ΠΡΟΣΘ. ΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 3851/10, ΦΕΚ-85 Α/4-6-10 [Τέλος Τροποποίησης]

2. Για την έκδοση άδειας οικοδομής σε ακίνητα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο προσδιορίζεται, με ευθύνη του μηχανικού που υπογράφει τη μελέτη της άδειας, η ακριβής θέση του αιγιαλού σε αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, που απαραίτητα συνοδεύει την αίτηση.

3. Προκειμένου για έκδοση οικοδομικής άδειας που αφορά τουριστικά έργα ή εγκαταστάσεις, ο καθορισμός του αιγιαλού και της παραλίας γίνεται εντός εξαμήνου από την κατάθεση της αίτησης. "

Όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ αφού δεν αναφέρει τίποτα η διάταξη περιλαμβάνει και τα εντός οικισμού και τα εκτός οικισμού. Έχει κάποιος συνάδελφος υπ' όψιν αν ισχύει κάτι διαφορετικό για τα εντός οικισμού;

Ακόμα στις οικοδομικές εργασίες που αναφέρει το άρθρο περιλαμβάνονται τόσο οι περιφράξεις όσο και οι επισκευές υφισταμένων κτιρίων;

Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αναφέρεται πολύ ξεκάθαρα στο άρθρο 6 του ΠΔ με ΦΕΚ 181 Δ/85

 

7. Σε περίπτωση παραλιακών οικισμών και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με ειδική διάταξη (ή τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο), η οικοδομή τοποθετείται σε απόσταση:

 

- Τουλάχιστον 15 μέτρα από την καθορισμένη γραμμή αιγιαλού

και οπωσδήποτε μετά τη γραμμή παραλίας.

 

- Τουλάχιστον 50 μέτρα από την εκτιμώμενη γραμμή αιγιαλού

αν δεν έχει καθορισθεί η γραμμή αιγιαλού.

 

Κατ' εξαίρεση με απόφαση Νομάρχη που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του οικείου ΟΤΑ και σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού είναι δυνατόν να καθορίζεται γραμμή δόμησης διαφορετική από την προκύπτουσα με την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης στις εξής περιπτώσεις:

 

α) 'Οταν υπάρχει καθορισμένη γραμμή αιγιαλού με ζώνη παραλίας πλάτους μικρότερου των 15 μέτρων συνολικά ή τμηματικά και υπάρχει διαμορφωμένη γραμμή δόμησης με πυκνή δόμηση, η γραμμή δόμησης στο τμήμα αυτό μπορεί να καθοριστεί σε απόσταση μικρότερη των 15 μέτρων και πάντως όχι εντός της ζώνης παραλίας. Υφιστάμενα κτίσματα που βρίσκονται εντός της ζώνης που ορίζεται από τη γραμμή δόμησης και τη γραμμή παραλίας επιτρέπεται να επισκευάζονται μόνο για λόγους χρήσεως υγιεινής και ασφάλειας.

β) 'Οταν δεν υπάρχει καθορισμένη γραμμή αιγιαλού και πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α μπορεί να καθοριστεί γραμμή δόμησης, όπως παραπάνω, αλλά σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από την εκτιμώμενη γραμμή αιγιαλού.

γ) 'Οταν δεν υπάρχει καθορισμένη γραμμή αιγιαλού αλλά μεταξύ των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο προς τη θάλασσα και της θάλασσας υπάρχει φυσικά διαμορφωμένη υψομετρική διαφορά άνω των 8 μέτρων, η γραμμή δόμησης μπορεί να τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων και πάντως εσώτερον τουλάχιστον 15 μέτρων από το κατώτερο σημείο της φυσικά διαμορφωμένης υψομετρικής διαφοράς.

δ) 'Οταν δεν υπάρχει καθορισμένη γραμμή αιγιαλού και υπάρχει φυσικά διαμορφωμένη παραλία (αμμώδης, σκυρώδης, ελώδης έκταση) βάθους μεγαλύτερου των 50 μέτρων η γραμμή δόμησης τοποθετείται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων.

Η περίφραξη των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο προς τη θάλασσα τοποθετείται πάνω στη νομίμως καθορισμένη γραμμή παραλίας. Τυχόν δυσμενέστερες διατάξεις από τις καθοριζόμενες για του παρόντος, που καθορίζουν τις αποστάσεις δόμησης για εθνικές και επαρχιακές οδούς κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος διατάγματος.

ε) Στις πιο πάνω περιπτώσεις, προϋπόθεση για την ανέγερση οικοδομής επί των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο στη θάλασσα είναι να εξασφαλίζεται με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο χώρος προσπέλασης να έχει τεθεί σε κοινή χρήση, πλάτους τουλάχιστον 4 μέτρων, συνδεόμενος με υφιστάμενο κοινόχρηστο χώρο του οικισμού, μεταξύ του οικοπέδου και της θάλασσας.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.