Jump to content

Παντελής Πατενιώτης

Members
 • Posts

  19
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Παντελής Πατενιώτης

 1. Χαιρετώ το forum, Μόλις τώρα μπήκα στη συζήτηση και θα ήθελα να προτείνω ορισμένες δοκιμασμένες πρακτικές που υπάρχουν εδώ: ---------- Να σας ενημερώσω επίσης ότι με τον καινούργιο χρόνο στην ίδια ιστοσελίδα θα αναρτηθεί πλήρης οδηγός θερμουγρομόνωσης δωμάτων. Ευχαριστώ Απαγορεύονται οι διαφημίσεις Διαβάστε τους κανόνες του φόρουμ, link
 2. Η Επιτροπή σήμερα ζήτησε επίσημα από την Ελλάδα να λάβει μέτρα για να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (Οδηγία 2010/31/ΕΕ). Στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των δομικών στοιχείων, να υπολογίζουν το επίπεδο βέλτιστου κόστους για την επίτευξη του στόχου και να κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή. Αυτή είναι κρίσιμης σημασίας πτυχή της οδηγίας, δεδομένου ότι καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης τις οποίες τα νέα και τα ανακαινισμένα κτίρια πρέπει να πληρούν. Η αρχική προθεσμία για την κοινοποίηση της σχετικής έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έληγε στις 30 Ιουνίου 2012 παρατάθηκε έως τις 21 Μαρτίου 2013 ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη η δημοσίευση του κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 244/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του βέλτιστου κόστους. Το αίτημα της Επιτροπής διατυπώνεται υπό τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης σύμφωνα με τη διαδικασία παράβασης της ΕΕ. Αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της στο Δικαστήριο της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/...uildings_en.htm Click here to view the είδηση
 3. Η Επιτροπή σήμερα ζήτησε επίσημα από την Ελλάδα να λάβει μέτρα για να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (Οδηγία 2010/31/ΕΕ). Στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των δομικών στοιχείων, να υπολογίζουν το επίπεδο βέλτιστου κόστους για την επίτευξη του στόχου και να κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή. Αυτή είναι κρίσιμης σημασίας πτυχή της οδηγίας, δεδομένου ότι καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης τις οποίες τα νέα και τα ανακαινισμένα κτίρια πρέπει να πληρούν. Η αρχική προθεσμία για την κοινοποίηση της σχετικής έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έληγε στις 30 Ιουνίου 2012 παρατάθηκε έως τις 21 Μαρτίου 2013 ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη η δημοσίευση του κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 244/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του βέλτιστου κόστους. Το αίτημα της Επιτροπής διατυπώνεται υπό τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης σύμφωνα με τη διαδικασία παράβασης της ΕΕ. Αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της στο Δικαστήριο της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm
 4. Σωστή η υπόδειξη, πρόκειται όμως και για προϊόντα που εισάγονται παρανόμως από τις βόρειες χώρες με τυπικά σωστές αλλά πλαστές σημάνσεις, από Τουρκία μέσω Βουλγαρίας (βαφτισμένα ευρωπαϊκά) κ.λπ. Οι μέθοδοι εισόδου των προϊόντων στην Ελλάδα κατατάσσονται σε τρείς κύριες κατηγορίες: Τα προϊόντα δεν συνοδεύονται από παραστατικά ή συνοδεύονται από παραστατικά με μειωμένες ποσότητες ή μειωμένες τιμές και διακινούνται στην αγορά μαύρα. Συνοδεύονται με δελτία αποστολής - αποδείξεις λιανικής από τον Βούλγαρο έμπορο ή παραγωγό με (20% ΦΠΑ) κατευθείαν στον ιδιώτη. Στην περίπτωση που οι αποδείξεις δεν ελεγχθούν στα σύνορα, (καταγραφή παραστατικών και ενημέρωση των βουλγαρικών και των κοινοτικών αρχών για απόδοση ΦΠΑ), γεγονός που αποτελεί συνήθη πρακτική, καταστρέφονται κατά την παράδοση (τις περισσότερες φορές είναι χειρόγραφα) και δεν καταχωρούνται από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη (ο έλληνας ιδιώτης δεν έχει κανένα φορολογικό κίνητρο να το κάνει και ο έλληνας έμπορος - μεσάζων εισπράττει την προμήθειά του απευθείας από τον βούλγαρο). Συνοδεύονται με τιμολόγια χωρίς ΦΠΑ λόγω εξαγωγής. Στη συνέχεια δεν καταχωρούνται με κοινή συμφωνία από τους δύο και δεν υποβάλλονται δηλώσεις VIES. Ουσιαστικά δηλαδή κλέβουν και οι δύο, ενώ στη συνέχεια ο έλληνας έμπορος διακινεί τα προϊόντα με αθεώρητα δελτία αποστολής ή διακινεί επαναλαμβανόμενες ποσότητες με το ίδιο θεωρημένο δελτίο. Όταν σε σπάνιες περιπτώσεις τον σταματήσουν για έλεγχο συμπληρώνει ώρα και ημερομηνία. Να σημειώσουμε επιπρόσθετα ότι ο ευρωπαίος επιτηδευματίας έχει τη δυνατότητα να κάνει λιανικές πωλήσεις σε Έλληνες ιδιώτες μέχρι το ετήσιο plafon των 35.000€. Όταν το ξεπεράσει, οφείλει να ανοίξει ΑΦΜ στην Ελλάδα. Επίσης όταν η λιανική πώληση συνοδεύεται και από εγκατάσταση ή παροχή υπηρεσιών (από τον ίδιο επιτηδευματία), τότε από το 1€ οφείλει να ανοίξει ΑΦΜ στη χώρα που κάνει πωλήσεις λιανικής. Παρατηρείται ότι εισέρχονται συστηματικά επαγγελματικά αυτοκίνητα κυρίως από Βουλγαρία με προϊόντα και τεχνικό προσωπικό, τοποθετούν τα προϊόντα απευθείας στον ιδιώτη χωρίς φυσικά παραστατικά, αφού ο ιδιώτης δεν τα χρειάζεται. Αυτομάτως ο Βούλγαρος επιτηδευματίας έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα -23% χώρια την φορολογία συγκριτικά με τον Έλληνα ο οποίος οδηγειται μοιραία σε αφανισμό. Φυσικά το ελληνικό δημόσιο έχει μια τεράστια απώλεια εσόδων. Αλλά ποιος νοιάζεται για όλα αυτά!!!
 5. Σειρά λήψης άμεσων μέτρων για την πάταξη του παρεμπορίου στην διακίνηση δομικών υλικών αποφασίστηκαν, στο πλαίσιο της κοινής διυπουργικής δράσης που διεξάγεται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων. Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους εκπροσώπους του κλάδου των δοκιμών υλικών ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και υπηρεσιακοί παράγοντες της Γενικής Γραμματείας εμπορίου και προστασίας καταναλωτή και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με σχετικά ανακοίνωση, δεσμεύτηκαν να προωθηθούν τα ακόλουθα μέτρα: • Εγκατάσταση σταθερών σημείων ελέγχου στα σύνορα που θα είναι εφοδιασμένα με σύγχρονα μέσα σύγχρονης τεχνολογίας όπως κάμερες καταγραφικές, κάμερες ακτίνων Χ, γεφυροπλάστιγγες και ράμπες ελέγχου, για τον έλεγχο των υπόπτων οχημάτων και φορτίων. Ο εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ ανέφερε ότι έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις και τα έργα είναι σε στάδιο ανάθεσης. • Ενεργοποίηση πανελλαδικά 10 μικτών μονάδων ελέγχου και δίωξης των 20 με 25 ατόμων που θα διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους καθόλη την διάρκεια του 24ώρου στα σημεία εισόδου της χώρας και ενδότερα. • Την αξιοποίηση της δομής του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παραεμπορίου(ΣΥΚΑΠ) ώστε με ενίσχυση της στελέχωσης και της εκπαίδευσης μέσω της γραμμής καταγγελιών 1520 να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους θέματα. • Κατάσχεση και καταστροφή των παρανόμως διακινουμένων φορτίων και κατάσχεση των οχημάτων. • Διενέργεια έκτακτων φορολογικών ελέγχων στα σημεία παράδοσης και τοποθέτησης των προϊόντων και επιβολή των προβλεπόμενων νομικών κυρώσεων σε επαγγελματίες και ιδιώτες. • Την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της ΓΓ Βιομηχανίας για να υπάρχει ένας κατάλογος απαιτήσεων που θα πρέπει να πληροί ένα δομικό υλικό ή σύστημα (προβλεπόμενη σήμανση CE, πιστοποιητικά κλπ). • Εξέταση της δυνατότητος περιορισμού του μικτού βάρους των οχημάτων που διέρχονται από τα σύνορα σε 1500 κιλά κατά μέγιστο , στις εισόδους όπου δεν υπάρχουν τελωνεία. Οι εκπρόσωποι του κλάδου δεσμεύτηκαν να στηρίξουν αυτό τον σχεδιασμό συνιστώντας στα μέλη τους να συνεργάζονται με τις αρμόδιες διωκτικές αρχές και να καταγγέλλουν κάθε παράνομη ενέργεια που υποπίπτει στην αντίληψή τους καθώς τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την αθρόα εισροή δομικών προϊόντων και συστημάτων τα οποία δεν συνοδεύονται από νόμιμα παραστατικά ή φέρουν παραστατικά με μειωμένες ποσότητες ενώ σε πολλές περιπτώσεις η παράνομη διακίνηση έχει διαπιστευτεί ότι συνοδεύεται με την παράνομη απασχόληση συνεργείων με αλλοδαπούς εργαζόμενους. Να σημειωθεί ότι οι επιπτώσεις της παράνομης διακίνησης είναι ήδη ορατές και έχουν σαν αποτέλεσμα: • Τον μαρασμό και την καταστροφή της ελληνικής παραγωγικής και μεταποιητικής βιομηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής με επίπτωση στην απασχόληση . Κατά τη περίοδο της οικονομικής κρίσης πολλοί κλάδοι απώλεσαν το 40-70% των εργασιών τους κάθε προσπάθεια ανασύνταξης ακυρώνεται από την εμπέδωση τέτοιων πρακτικών στην αγορά. • Την διακίνηση χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους πιθανότατα επικίνδυνων για την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών προϊόντων. • Την ανεξέλεγκτη διακίνηση και νομιμοποίηση μαύρου χρήματος στην αγορά. • Την φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή κυρίως για την χώρα μας αλλά και ευρύτερα για την Ε.Ε. σε ποσά που δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν, ξεπερνούν πάντως το ποσόν του ενός (1) δις. ευρώ σε ετήσια βάση. Στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπό τον Γ.Γ. Εμπορίου Στέφανο Κομνηνό, με την συμμετοχή εκπροσώπου της Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων και των Γ. Διευθυντών της ΓΓ Καταναλωτή και της ΓΓ Βιομηχανίας από τον κλάδο των δομικών υλικών συμμετείχαν ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινο-σιδηροκατασκευαστών, Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων, Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Κατασκευαστών Συνθετικών Κουφωμάτων, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ξυλείας, Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας, Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας, Πανελλήνια Ένωση Βιομηχανιών Χρωμάτων, Βερνικιών & Μελανιών, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης, Σύνδεσμος Συστημάτων Σκίασης Πηγή: http://www.antenna.g...-domikon-ylikon Click here to view the είδηση
 6. Σειρά λήψης άμεσων μέτρων για την πάταξη του παρεμπορίου στην διακίνηση δομικών υλικών αποφασίστηκαν, στο πλαίσιο της κοινής διυπουργικής δράσης που διεξάγεται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων. Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους εκπροσώπους του κλάδου των δοκιμών υλικών ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και υπηρεσιακοί παράγοντες της Γενικής Γραμματείας εμπορίου και προστασίας καταναλωτή και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με σχετικά ανακοίνωση, δεσμεύτηκαν να προωθηθούν τα ακόλουθα μέτρα: • Εγκατάσταση σταθερών σημείων ελέγχου στα σύνορα που θα είναι εφοδιασμένα με σύγχρονα μέσα σύγχρονης τεχνολογίας όπως κάμερες καταγραφικές, κάμερες ακτίνων Χ, γεφυροπλάστιγγες και ράμπες ελέγχου, για τον έλεγχο των υπόπτων οχημάτων και φορτίων. Ο εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ ανέφερε ότι έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις και τα έργα είναι σε στάδιο ανάθεσης. • Ενεργοποίηση πανελλαδικά 10 μικτών μονάδων ελέγχου και δίωξης των 20 με 25 ατόμων που θα διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους καθόλη την διάρκεια του 24ώρου στα σημεία εισόδου της χώρας και ενδότερα. • Την αξιοποίηση της δομής του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παραεμπορίου(ΣΥΚΑΠ) ώστε με ενίσχυση της στελέχωσης και της εκπαίδευσης μέσω της γραμμής καταγγελιών 1520 να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους θέματα. • Κατάσχεση και καταστροφή των παρανόμως διακινουμένων φορτίων και κατάσχεση των οχημάτων. • Διενέργεια έκτακτων φορολογικών ελέγχων στα σημεία παράδοσης και τοποθέτησης των προϊόντων και επιβολή των προβλεπόμενων νομικών κυρώσεων σε επαγγελματίες και ιδιώτες. • Την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της ΓΓ Βιομηχανίας για να υπάρχει ένας κατάλογος απαιτήσεων που θα πρέπει να πληροί ένα δομικό υλικό ή σύστημα (προβλεπόμενη σήμανση CE, πιστοποιητικά κλπ). • Εξέταση της δυνατότητος περιορισμού του μικτού βάρους των οχημάτων που διέρχονται από τα σύνορα σε 1500 κιλά κατά μέγιστο , στις εισόδους όπου δεν υπάρχουν τελωνεία. Οι εκπρόσωποι του κλάδου δεσμεύτηκαν να στηρίξουν αυτό τον σχεδιασμό συνιστώντας στα μέλη τους να συνεργάζονται με τις αρμόδιες διωκτικές αρχές και να καταγγέλλουν κάθε παράνομη ενέργεια που υποπίπτει στην αντίληψή τους καθώς τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την αθρόα εισροή δομικών προϊόντων και συστημάτων τα οποία δεν συνοδεύονται από νόμιμα παραστατικά ή φέρουν παραστατικά με μειωμένες ποσότητες ενώ σε πολλές περιπτώσεις η παράνομη διακίνηση έχει διαπιστευτεί ότι συνοδεύεται με την παράνομη απασχόληση συνεργείων με αλλοδαπούς εργαζόμενους. Να σημειωθεί ότι οι επιπτώσεις της παράνομης διακίνησης είναι ήδη ορατές και έχουν σαν αποτέλεσμα: • Τον μαρασμό και την καταστροφή της ελληνικής παραγωγικής και μεταποιητικής βιομηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής με επίπτωση στην απασχόληση . Κατά τη περίοδο της οικονομικής κρίσης πολλοί κλάδοι απώλεσαν το 40-70% των εργασιών τους κάθε προσπάθεια ανασύνταξης ακυρώνεται από την εμπέδωση τέτοιων πρακτικών στην αγορά. • Την διακίνηση χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους πιθανότατα επικίνδυνων για την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών προϊόντων. • Την ανεξέλεγκτη διακίνηση και νομιμοποίηση μαύρου χρήματος στην αγορά. • Την φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή κυρίως για την χώρα μας αλλά και ευρύτερα για την Ε.Ε. σε ποσά που δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν, ξεπερνούν πάντως το ποσόν του ενός (1) δις. ευρώ σε ετήσια βάση. Στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπό τον Γ.Γ. Εμπορίου Στέφανο Κομνηνό, με την συμμετοχή εκπροσώπου της Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων και των Γ. Διευθυντών της ΓΓ Καταναλωτή και της ΓΓ Βιομηχανίας από τον κλάδο των δομικών υλικών συμμετείχαν ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινο-σιδηροκατασκευαστών, Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων, Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Κατασκευαστών Συνθετικών Κουφωμάτων, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ξυλείας, Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας, Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας, Πανελλήνια Ένωση Βιομηχανιών Χρωμάτων, Βερνικιών & Μελανιών, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης, Σύνδεσμος Συστημάτων Σκίασης Πηγή: http://www.antenna.gr/news/Economy/article/376040/metra-gia-tin-pataxi-toy-paremporioy-sti-diakinisi-domikon-ylikon
 7. http://www.zougla.gr/greece/article/pies-siskeves-fouskonoun-ton-logariasmo «Προσδιορίσαμε τις καλές πρακτικές που μπορεί να εφαρμόσει ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού, για μία πετυχημένη ενεργειακή αναβάθμιση, βγάλαμε όμως και συμπεράσματα που δεν τα περιμέναμε στον βαθμό που τα διαπιστώσαμε» τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, αναπληρωτής καθηγητής του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, Γρηγόρης Παπαγιάννης. «Η εξωτερική θερμομόνωση μίας κατοικίας είναι η παρέμβαση που μπορεί να οδηγήσει στη μεγαλύτερη εξοικονόμηση και όμως οι ιδιοκτήτες κατά κανόνα επιλέγουν ως προτεραιότητα να αλλάξουν κουφώματα, μάλλον γιατί η αλλαγή αυτή είναι πιο ορατή στο μάτι» αναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ο καθηγητής, προτρέποντας όσους σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους να συμβουλευτούν κάποιον ειδικό μηχανικό για να τους καθοδηγήσει.
 8. Συμφωνώ απόλυτα με τους προλαλήσαντες, τα στοιχεία είναι αναξιόπιστα όπως αναξιόπιστα είναι και τα ΠΕΑ έτσι όπως συντάσσονται. Σε ότι αφορά τα κτίρια προ ΚΕΝΑΚ, η εμπειρία λέει ότι ο χτίστης κατά την κατασκευή της διπλής εξωτερικής τοιχοποιίας, τράβαγε σταδιακά το φύλλο της θερμομόνωσης κατά την πορεία του χτισίματος και έτσι όταν καλούπωνε το σενάζ δεν υπήρχε μόνωση από κάτω. Αυτό γινόταν αντιληπτό μόνο κατά την τοποθέτηση άλλου οικοδομικού στοιχείου (τζάκι κ.λπ.). Βέβαια σε αυτή την περίπτωση αν υπήρχε ο μάστορας έλεγε ότι η μόνωση εξατμίστηκε. (δεν πρόκειται για αστείο, η άποψη του μάστορα υιοθετήθηκε και από καθηγητή πανεπιστημίου σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη, αναφερόμενος στο σπίτι του παππού του!!!). Κάποιοι θα το θυμούνται. Συνεπώς μόνο με θερμοκάμερα είναι δυνατόν να βεβαιώσουμε μη καταστροφικά την ύπαρξη ή όχι θερμομόνωσης και σε πιο βαθμό.
 9. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει το Βέλγιο και τη Φινλανδία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μη ενσωμάτωση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων. Σύμφωνα με αυτή την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για όλα τα κτίρια, να εξασφαλίζουν την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και να απαιτούν την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Επιπλέον, η οδηγία υποχρεώνει τα Κράτη Μέλη να εξασφαλίσουν ότι μέχρι το 2021 όλα τα νέα κτίρια θα είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωση ενέργειας. Η οδηγία έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 9 Ιουλίου 2012. «Η ενεργειακή απόδοση είναι ζωτικής σημασίας για να διατηρηθεί το κόστος της ενέργειας υπό έλεγχο και για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Η χρήση λιγότερης ενέργειας είναι υψίστης σημασίας για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή την αναγκαία νομοθεσία για την επιτάχυνση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ αφορά τον τομέα των κτιρίων και εδώ πρέπει να εξοικονομηθεί », δήλωσε ο Günther Oettinger, Επίτροπος της ΕΕ για την ενέργεια. Η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (2010/31/ΕΕ) δημιουργεί το δικαίωμα στους καταναλωτές και τους πολίτες να ενημερώνονται σχετικά με την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου που σκοπεύουν να αγοράσουν, να ενοικιάσουν ή να κατασκευάσουν και το δικαίωμα να είναι σωστά ενημερωμένοι για τις οικονομικά-βέλτιστες μεθόδους ώστε να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου τους. Η επιβολή ελάχιστων απαιτήσεων ενέργειας στα κτίρια στοχεύει επίσης στην παροχή φιλικών προς το περιβάλλον κινήτρων, τόσο για την ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων όσο και για την κατασκευή των «σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κτιρίων», δηλαδή κτιρίων που καταναλώνουν πολύ λίγη ενέργεια χάρη στην άριστη θερμομόνωση, στον βέλτιστο προσανατολισμό τους, στα ενεργειακά αποδοτικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης, κ.λπ. Η Επιτροπή προτείνει ημερήσια χρηματική ποινή 19.178,25 € κατά της Φινλανδίας και 42.178,50 € κατά του Βελγίου. Το επίπεδο αυτής της ποινής τέθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης. Σε περίπτωση καταφατικής απόφασης του Δικαστηρίου, η ημερήσια χρηματική ποινή θα πρέπει να καταβληθεί από την ημερομηνία εκδόσεως της αποφάσεως έως ότου η μεταφορά ολοκληρωθεί. Το τελικό ποσό της ημερήσιας χρηματικής ποινής θα αποφασιστεί από το Δικαστήριο. Η Επιτροπή απηύθυνε στο Βέλγιο και στη Φινλανδία μια προειδοποιητική επιστολή σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας το Σεπτέμβριο του 2012 και αιτιολογημένη γνώμη, τον Ιούνιο του 2013. Σήμερα, τα δύο κράτη μέλη δεν διαθέτουν επαρκή μέτρα για τη μεταφορά σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τα μέτρα σχετικά με τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Η Επιτροπή επί του παρόντος εξετάζει επίσης την κατάσταση σε άλλα κράτη μέλη (Ηνωμένο Βασίλειο, Σλοβενία, Ρουμανία, Πολωνία, Ολλανδία, Μάλτα, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ιταλία, Ελλάδα, Εσθονία, Τσεχική Δημοκρατία και Αυστρία) για τις οποίες έχουν αποσταλεί αιτιολογημένες γνώμες για ελλιπή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, η σημερινή ενέργεια της Επιτροπής μπορεί να συμπληρωθεί με περαιτέρω παραπομπές στο Δικαστήριο κατά τους επόμενους μήνες. Υπόβαθρο Η ΕΕ στοχεύει σε μείωση κατά 20% της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην Ευρώπη από το 2020. Τα κτίρια αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ και πάνω από το ένα τρίτο των εκπομπών CO2 της. Με την ορθή μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τα Κράτη Μέλη της ΕΕ μπορούν να επιτύχουν αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας και σημαντικό περιορισμό των δαπανών τους, καθώς επίσης σημαντικό περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, εάν τα κράτη μέλη δεν κατορθώσουν να μεταφέρουν τη νομοθεσία της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την επιβολή οικονομικών κυρώσεων παραπέμποντας την υπόθεση στο δικαστήριο. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-447_en.htm Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι στη χώρα μας, οι φορείς της αγοράς σε συνεργασία με το ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρουν τις μελέτες (άρθρο 6 της Οδ.31/2012) ΔΩΡΕΑΝ στο ΥΠΕΚΑ εδώ και ένα χρόνο!!! Απλά το υπουργείο δεν αποφασίζει να συνεργαστεί για να τις παραλάβει, όσο γελοίο και αν φαίνεται. Download attachment: IP-14-447_EN.pdf Click here to view the είδηση
 10. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει το Βέλγιο και τη Φινλανδία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μη ενσωμάτωση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων. Σύμφωνα με αυτή την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για όλα τα κτίρια, να εξασφαλίζουν την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και να απαιτούν την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Επιπλέον, η οδηγία υποχρεώνει τα Κράτη Μέλη να εξασφαλίσουν ότι μέχρι το 2021 όλα τα νέα κτίρια θα είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωση ενέργειας. Η οδηγία έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 9 Ιουλίου 2012. «Η ενεργειακή απόδοση είναι ζωτικής σημασίας για να διατηρηθεί το κόστος της ενέργειας υπό έλεγχο και για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Η χρήση λιγότερης ενέργειας είναι υψίστης σημασίας για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή την αναγκαία νομοθεσία για την επιτάχυνση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ αφορά τον τομέα των κτιρίων και εδώ πρέπει να εξοικονομηθεί », δήλωσε ο Günther Oettinger, Επίτροπος της ΕΕ για την ενέργεια. Η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (2010/31/ΕΕ) δημιουργεί το δικαίωμα στους καταναλωτές και τους πολίτες να ενημερώνονται σχετικά με την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου που σκοπεύουν να αγοράσουν, να ενοικιάσουν ή να κατασκευάσουν και το δικαίωμα να είναι σωστά ενημερωμένοι για τις οικονομικά-βέλτιστες μεθόδους ώστε να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου τους. Η επιβολή ελάχιστων απαιτήσεων ενέργειας στα κτίρια στοχεύει επίσης στην παροχή φιλικών προς το περιβάλλον κινήτρων, τόσο για την ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων όσο και για την κατασκευή των «σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κτιρίων», δηλαδή κτιρίων που καταναλώνουν πολύ λίγη ενέργεια χάρη στην άριστη θερμομόνωση, στον βέλτιστο προσανατολισμό τους, στα ενεργειακά αποδοτικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης, κ.λπ. Η Επιτροπή προτείνει ημερήσια χρηματική ποινή 19.178,25 € κατά της Φινλανδίας και 42.178,50 € κατά του Βελγίου. Το επίπεδο αυτής της ποινής τέθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης. Σε περίπτωση καταφατικής απόφασης του Δικαστηρίου, η ημερήσια χρηματική ποινή θα πρέπει να καταβληθεί από την ημερομηνία εκδόσεως της αποφάσεως έως ότου η μεταφορά ολοκληρωθεί. Το τελικό ποσό της ημερήσιας χρηματικής ποινής θα αποφασιστεί από το Δικαστήριο. Η Επιτροπή απηύθυνε στο Βέλγιο και στη Φινλανδία μια προειδοποιητική επιστολή σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας το Σεπτέμβριο του 2012 και αιτιολογημένη γνώμη, τον Ιούνιο του 2013. Σήμερα, τα δύο κράτη μέλη δεν διαθέτουν επαρκή μέτρα για τη μεταφορά σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τα μέτρα σχετικά με τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Η Επιτροπή επί του παρόντος εξετάζει επίσης την κατάσταση σε άλλα κράτη μέλη (Ηνωμένο Βασίλειο, Σλοβενία, Ρουμανία, Πολωνία, Ολλανδία, Μάλτα, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ιταλία, Ελλάδα, Εσθονία, Τσεχική Δημοκρατία και Αυστρία) για τις οποίες έχουν αποσταλεί αιτιολογημένες γνώμες για ελλιπή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, η σημερινή ενέργεια της Επιτροπής μπορεί να συμπληρωθεί με περαιτέρω παραπομπές στο Δικαστήριο κατά τους επόμενους μήνες. Υπόβαθρο Η ΕΕ στοχεύει σε μείωση κατά 20% της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην Ευρώπη από το 2020. Τα κτίρια αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ και πάνω από το ένα τρίτο των εκπομπών CO2 της. Με την ορθή μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τα Κράτη Μέλη της ΕΕ μπορούν να επιτύχουν αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας και σημαντικό περιορισμό των δαπανών τους, καθώς επίσης σημαντικό περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, εάν τα κράτη μέλη δεν κατορθώσουν να μεταφέρουν τη νομοθεσία της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την επιβολή οικονομικών κυρώσεων παραπέμποντας την υπόθεση στο δικαστήριο. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-447_en.htm Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι στη χώρα μας, οι φορείς της αγοράς σε συνεργασία με το ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρουν τις μελέτες (άρθρο 6 της Οδ.31/2012) ΔΩΡΕΑΝ στο ΥΠΕΚΑ εδώ και ένα χρόνο!!! Απλά το υπουργείο δεν αποφασίζει να συνεργαστεί για να τις παραλάβει, όσο γελοίο και αν φαίνεται. IP-14-447_EN.pdf
 11. Δυστυχώς δεν έχω τα στοιχεία σας για να σας απευθύνω τις απόψεις μου και να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει εκ μέρους μου καμιά διάθεση αντιπαράθεσης αλλά και μη αποδοχής της ελληνικής νομοθεσίας. Όταν όμως η νομοθεσία δεν εναρμονίζεται ως οφείλει με το ενωσιακό δίκαιο και η χώρα μας σύρεται συνεχώς στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, πληρώνοντας πρόστιμα επί παντός επιστητού (δημοπρασίες δημοσίων έργων, χωματερές, οδηγία 30/2012 κ.λπ.) δεν είναι δυνατόν να μένουμε απαθείς και αποστασιοποιημένοι. Ειδικότερα δε όταν μένουμε εκτός των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων καταδικάζοντας το πραγματικά εργαζόμενο δυναμικό της χώρας, όπως και εσείς υποθέτω, στην ανεργία επειδή κάποιοι υψηλά αμοιβόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν εννοούν να κάνουν τη δουλειά τους στην ώρα τους τότε θα πρέπει όλοι μας να ανησυχούμε. Σε ότι αφορά τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα πρέπει να σας θυμίσω ότι έχουν ισχύ νόμου και κατισχύουν των εθνικών προτύπων, οι χώρες δε ψηφίζουν για την εφαρμογή τους με τις επιτροπές που αυτές ορίζουν και όχι οι πολυεθνικές με τις οποίες δεν έχω καμία σχέση. Σε κάθε περίπτωση είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε για τις χαμένες ευκαιρίες της χώρας και των μηχανικών που συνήθως προκύπτουν από τις οληγωρίες των αρμοδίων οργάνων και από το γεγονός ότι συνήθως έχουμε ελλειπή ενημέρωση ώστε να μπορούμε έγκαιρα να τους ξυπνάμε. Όπως θα διαπιστώσετε εξ άλλου πέρασε στα ψιλά το γεγονός ότι το ΥΠΕΚΑ ψήφισε εναντίον του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας 40% καταδικάζοντας την ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία σε συνεχόμενο λήθαργο υπέρ των καρτέλ ενέργειας!!!
 12. ... οι οποίοι ωφείλουν να τα γνωρίζουν, ειδικότερα όταν συντάσουν τεύχη προδιαγραφών για δημόσια έργα, στα οποία συστηματικά φωτογραφίζουν προϊόντα, ετικέττες προϊόντων ακόμα και εταιρείες, φέρνοντας σε πολύ δύσκολη θέση τους ελεύθερους επαγγελματίες που αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων φωτογραφικών προδιαγραφών, με ότι αυτό σημαίνει! Δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να σχολιάσω το θέμα που είχε συζητηθεί τον Μάρτιο, αλλά ούτως ή άλλως το άρθρο διευκρινίζει θέματα όντως παρεξηγημένα. Και για να γίνω σαφής: - Τα υλικά κατηγορίας Α1 δεν είναι άκαυστα! - Στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης δεν τοποθετούνται μόνα τους αλλά σε συνδιασμό με άλλα υλικά (κόλλες, βύσματα, πλέγμα κ.λπ.) που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι κατηγορίας Α1. - Όλα τα υλικά που συμμετέχουν πρέπει να λειτουργούν συνολικά ως αυτοσβενύμμενα. Σε κάθε περίπτωση η συμπεριφορά του συστήματος προδιαγράφεται και καθορίζεται από την ΕΤΑ και όχι από την δήλωση επιδόσεων ενός εκ των υλικών (εν προκειμένω του θερμομονωτικού. Συνεπώς εφόσον το σύστημα που τοποθετείται διαθέτει ΕΤΑ σύστημα 1 και σήμανση CE, καλύπτει τις απαιτήσεις που αναλύονται στο άρθρο και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Το έγκλημα διαπράτεται όταν χρησιμοποιούνται υλικά διαφόρων προελεύσεων, δηλαδή το σύστημα που εφαρμόζεται ΔΕΝ διαθέτει ΕΤΑ και CE, άσχετα αν τα υλικά από μόνα τους έχουν CE.
 13. Πάντως η Ελλάδα με τα πιο ενεργοβόρα κτίρια στην Ευρώπη ψήφισε ΚΑΤΑ του στόχου 40% της εξοικονόμησης ενέργειας για το 2012 και ταυτόχρονα έχει παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο για την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της που απορρέουν από την οδηγία 30/2010. Με τον τρόπο αυτό έχει αποκλειστεί από τα κονδύλια που προορίζονται για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων με αποτέλεσμα η κατασκευαστική βιομηχανία να χάνει τους πλέον πολύτιμους πόρους και οι μηχανικοί να οδηγούνται στην ανεργία
 14. Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα ύποπτης σκοπιμότητας, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης EPS αισθάνεται την υποχρέωση να ενημερώσει υπεύθυνα και αντικειμενικά την κοινή γνώμη, σε ότι αφορά τις απαιτήσεις πυροπροστασίας των Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΕΘ ή ETICS) στα κτίρια. Όλοι μας γνωρίζουμε από τις τάξεις του γυμνασίου, ότι ΔΕΝ υπάρχουν «άκαυστα» υλικά. Αντιθέτως όλα τα υλικά έχουν σημείο ανάφλεξης σε συγκεκριμένες συνθήκες. Μάλιστα σε περιπτώσεις πυρκαγιών σε κτίρια που ο φέρων οργανισμός είναι από χάλυβα ή οπλισμένο σκυρόδεμα και δεν έχουν καταρρεύσει, είναι απαραίτητος ο έλεγχος της στατικής του επάρκειας προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες επισκευές για την αποκατάστασή του, όπου είναι εφικτό. Οι κανονισμοί πυροπροστασίας όλων των χωρών προβλέπουν, ανάλογα με την χρήση των κτιρίων, τις απαιτήσεις για τα υλικά και τα συστήματα με τα οποία κατασκευάζονται και εξοπλίζονται τα κτίρια. Ειδικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο, οι κανονισμοί αυτοί βασίζονται στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία καθορίζουν και τις αναγκαίες δοκιμές προκειμένου τα υλικά και τα συστήματα να κυκλοφορούν στην αγορά και να τοποθετούνται στα κτίρια. Βεβαίως πουθενά δεν υπάρχει ο όρος «άκαυστα». Ο ελληνικός κανονισμός Π.Δ. 71/88 ως συνήθως ΔΕΝ έχει εναρμονιστεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και επιπλέον ο συντάκτης του σε ένα σημείο αναφέρεται σε «άκαυστα» υλικά, την στιγμή που είναι κοινώς γνωστό ότι ακόμη και στα πυροδιαμερίσματα δημόσιων χώρων, πλοίων και κτιρίων υψηλού κινδύνου, τίθενται χρονικά όρια αντοχής των συνήθως χαλύβδινων διαχωριστικών σε 30’, 60’ κ.λπ. Συνεπώς οι ισχυρισμοί περί «ακαύστων» υλικών αποτελούν μύθο που αποβλέπει αποκλειστικά στην παραπληροφόρηση του κοινού και στη δημιουργία μονοπωλιακών συνθηκών αγοράς. Η πραγματικότητα σε ότι αφορά τις απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά των Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΕΘ ή ETICS) στα κτίρια, καθορίζονται από την ευρωπαϊκή οδηγία τεχνικής αξιολόγησης ETAG 004/2013, σύμφωνα με την οποία ΟΛΑ τα συστήματα ΣΕΘ ή ETICS θα πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1 και να διαθέτουν Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ΕΤΑ). Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε εδώ και στο συνημμένο. Download attachment: Θερμομόνωση και άκαυστα υλικά.pdf Click here to view the είδηση
 15. Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα ύποπτης σκοπιμότητας, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης EPS αισθάνεται την υποχρέωση να ενημερώσει υπεύθυνα και αντικειμενικά την κοινή γνώμη, σε ότι αφορά τις απαιτήσεις πυροπροστασίας των Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΕΘ ή ETICS) στα κτίρια. Όλοι μας γνωρίζουμε από τις τάξεις του γυμνασίου, ότι ΔΕΝ υπάρχουν «άκαυστα» υλικά. Αντιθέτως όλα τα υλικά έχουν σημείο ανάφλεξης σε συγκεκριμένες συνθήκες. Μάλιστα σε περιπτώσεις πυρκαγιών σε κτίρια που ο φέρων οργανισμός είναι από χάλυβα ή οπλισμένο σκυρόδεμα και δεν έχουν καταρρεύσει, είναι απαραίτητος ο έλεγχος της στατικής του επάρκειας προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες επισκευές για την αποκατάστασή του, όπου είναι εφικτό. Οι κανονισμοί πυροπροστασίας όλων των χωρών προβλέπουν, ανάλογα με την χρήση των κτιρίων, τις απαιτήσεις για τα υλικά και τα συστήματα με τα οποία κατασκευάζονται και εξοπλίζονται τα κτίρια. Ειδικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο, οι κανονισμοί αυτοί βασίζονται στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία καθορίζουν και τις αναγκαίες δοκιμές προκειμένου τα υλικά και τα συστήματα να κυκλοφορούν στην αγορά και να τοποθετούνται στα κτίρια. Βεβαίως πουθενά δεν υπάρχει ο όρος «άκαυστα». Ο ελληνικός κανονισμός Π.Δ. 71/88 ως συνήθως ΔΕΝ έχει εναρμονιστεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και επιπλέον ο συντάκτης του σε ένα σημείο αναφέρεται σε «άκαυστα» υλικά, την στιγμή που είναι κοινώς γνωστό ότι ακόμη και στα πυροδιαμερίσματα δημόσιων χώρων, πλοίων και κτιρίων υψηλού κινδύνου, τίθενται χρονικά όρια αντοχής των συνήθως χαλύβδινων διαχωριστικών σε 30’, 60’ κ.λπ. Συνεπώς οι ισχυρισμοί περί «ακαύστων» υλικών αποτελούν μύθο που αποβλέπει αποκλειστικά στην παραπληροφόρηση του κοινού και στη δημιουργία μονοπωλιακών συνθηκών αγοράς. Η πραγματικότητα σε ότι αφορά τις απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά των Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΕΘ ή ETICS) στα κτίρια, καθορίζονται από την ευρωπαϊκή οδηγία τεχνικής αξιολόγησης ETAG 004/2013, σύμφωνα με την οποία ΟΛΑ τα συστήματα ΣΕΘ ή ETICS θα πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1 και να διαθέτουν Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ΕΤΑ). Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε εδώ και στο συνημμένο. Θερμομόνωση και άκαυστα υλικά.pdf
 16. Η χώρα βρίσκεται σε μια από τις πλέον κρίσιμες χρονικές συγκυρίες της σύγχρονης ιστορίας της, η οποία συμπίπτει με τις αντίστοιχες συγκυρίες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Είναι η χρονική περίοδος που η χώρα οφείλει να αξιολογήσει το επίπεδο ετοιμότητας της σε ενδεχόμενη ενεργειακή κρίση, στην περίπτωση που οι εξωτερικές πηγές εφοδιασμού πρωτογενούς ενέργειας μειωθούν ή αποκοπούν τελείως για μεγάλο χρονικό διάστημα. Διαβάστε την επιστολή εδώ: Download attachment: Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια.pdf Click here to view the είδηση
 17. Η χώρα βρίσκεται σε μια από τις πλέον κρίσιμες χρονικές συγκυρίες της σύγχρονης ιστορίας της, η οποία συμπίπτει με τις αντίστοιχες συγκυρίες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Είναι η χρονική περίοδος που η χώρα οφείλει να αξιολογήσει το επίπεδο ετοιμότητας της σε ενδεχόμενη ενεργειακή κρίση, στην περίπτωση που οι εξωτερικές πηγές εφοδιασμού πρωτογενούς ενέργειας μειωθούν ή αποκοπούν τελείως για μεγάλο χρονικό διάστημα. Διαβάστε την επιστολή εδώ: Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια.pdf
 18. Καθημερινά ακούμε στην τηλεόραση για τον οικονομικότερο τρόπο θέρμανσης της κατοικίας μας με διάφορα μέσα θέρμανσης και με διάφορα υλικά. Ένας αγώνας για να πείσουν τους ανυποψίαστους πως θα ξοδέψουν τελικά τα χρήματά τους για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της θερμικής άνεσης, αφού τα τελευταία χρόνια λόγω των λάθος επιλογών στην κατασκευή, βρεθήκαμε να έχουμε σε καιρό κρίσης σπίτια μεγάλα και ενεργοβόρα. Διαθέτουμε τα ΠΙΟ ενεργοβόρα σπίτια στην Ευρώπη. Συμπτωματικά άραγε; Καλώς ή κακώς δεν μπορούμε τώρα να τα γκρεμίσουμε και να τα ξαναφτιάξουμε. Επίσης σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ζεσταθούμε ή να δροσιστούμε χωρίς κάποιο μέσον θέρμανσης ή/και ψύξης ενεργειακά αποδοτικό, το οποίο θα διαθέτει τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία πιστοποιήσεις CE, που εξασφαλίζουν για τον χρήστη τόσο την ασφάλεια της χρήσης, όσο και την ακρίβεια των τεχνικών προδιαγραφών. Δεν είναι όμως και λύση να ξοδεύουμε κάθε χρόνο περιττά χρήματα για να τα θερμαίνουμε και να τα ψύχουμε ειδικότερα όταν δεν τα διαθέτουμε. Και αντί να κοιτάμε τι κάνουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, εμείς για μια ακόμη φορά ψάχνουμε να ανακαλύψουμε τον τροχό. Το αστείο δε της υπόθεσης είναι ότι τα σπίτια πολύ χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης φτιάχτηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τόσο στα νησιά όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Απλά λόγω της απώλειας της γνώσης των παραδοσιακών μεθόδων κατασκευής, των νέων μεθόδων κατασκευής και της μη αποτελεσματικής απορρόφησης των υλικών νέας τεχνολογίας από την επιστημονική και την τεχνική κοινότητα δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε την παράδοση και να συνεχίσουμε να κατασκευάζουμε τέτοια κτίρια. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεται ο καθένας το βασικό πρόβλημα που πρέπει πρωταρχικά να αντιμετωπιστεί, δεν είναι τί καύσιμο ή τί μέσον θα χρησιμοποιήσουμε αλλά πως θα μειώσουμε άμεσα και αποτελεσματικά τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου μας. Ο μόνος τρόπος διεθνώς για να πετύχουμε δραματική μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων μέχρι και 80% για υφιστάμενα κτίρια, είναι η αποτελεσματική θερμομόνωση των κτιρίων, αφού το 95% της συνολικής επιφάνειας του κτιριακού κελύφους αποτελείται από αδιαφανή στοιχεία (τοίχοι, δάπεδο οροφή). Πολύ απλά δηλαδή, ένα σπίτι 100μ2 που χρειάζεται περίπου 2000 λίτρα πετρέλαιο για θέρμανση, με μια σωστή θερμομόνωση (οροφή, δάπεδο, τοίχοι) και με έλεγχο της αεροπερατότητας των κουφωμάτων, θα χρειάζεται μόλις 400 λίτρα πετρέλαιο!!! Την απόσβεση της επένδυσης μπορούμε όλοι να την υπολογίσουμε, αν δε επωφεληθούμε από τα σχετικά προγράμματα τότε οι χρόνοι και το κόστος μπορεί και να μηδενιστούν. Και αυτό δεν είναι απλά μια υπόθεση, είναι το αποτέλεσμα μετρημένων ενεργειακών επεμβάσεων με εργασίες θερμομόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.epshellas.com
 19. 2,051 downloads

  Συνοπτικός Οδηγός και Θεσμικό Πλαίσιο, για την Κατασκευή Κτιρίων Ελάχιστης Ενεργειακής Κατανάλωσης. Περιλαμβάνει τα αρχεία: Κτίρια Ελάχιστης Ενεργειακής Κατανάλωσης Γενική Επισκόπηση Ενεργειακών Απαιτήσεων Ελληνικών Κτιρίων
 20. 1,176 downloads

  Η μελέτη αυτή παρουσιάζει τα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης σε εκατομμύρια μ2 που έχουν τοποθετηθεί σε νέα και παλαιά κτίρια σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες Παρουσιάζει επίσης τα μερίδια αγοράς σε σχέση με τα θερμομονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.