Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
harris84firefox

ΚΩΣ 1954 και αντισεισμικός 1959

Recommended Posts

Έχει πέσει στα χέρια μου μία παλιά αμαρτία (... άδεια ήθελα να πω :)) του 1970 και προσπαθώ να καταλάβω πως έχουν γίνει οι υπολογισμοί. Συγκεκριμένα έχω τις εξής απορίες:

 

1) Οι συντελεστές ασφαλείας 1,5 και 1,35 για μόνιμα και κινητά δεν υπήρχαν τότε και από τις πράξεις μου βγαίνει ότι τα μόνιμα και τα κινητά τα πολλαπλασίαζαν με 1,1.

 

2) γc και γs δεν υπήρχαν τότε.

 

3) Στις διατομές, μετά τον υπολογισμό των ροπών, υπολογίζεται ένα σb και αμέσως μετά βρίσκετε το Fe (το As δηλαδή). Το σb για την μέγιστη θλιπτική τάση μου μοιάζει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αν το βρίσκει από πίνακες ή από υπολογισμούς. Όπως και αν έκανα τους υπολογισμούς, πάντα έβρισκα λιγότερο οπλισμό.

 

4) Στον αντισεισμικό χρησιμοποιεί ένα σ0 μαζί με το σb. Το σ0 πρέπει να είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη θλιπτική τάση, αλλά πως βγαίνει το σ0 ίσο με 84 για το Β160; Το B160 διάβασα ότι έχει fck 10Mpa = 100kg/cm2.

 

5) Στον αντισεισμικό, υπολογίζεται ένα e/d (Το e είναι η εκκεντρότητα, δηλαδή ροπή δια αξονικό φορτίο, και το d το πλάτους του υποστυλώματος) χωρίς να φαίνεται να το χρησιμοποιεί παρακάτω. Μήπως το υπολογίζει για να του δει αν βγαίνει κάτω από 0,5;

 

6) Τέλος πάλι στον αντισεισμικό υπολογίζει ένα φ. Αυτό πρέπει να είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη θλιπτική τάση προς την μέγιστη υπολογιζόμενη. Είχα ακούσει από κάποιον παλιό μηχανικό ότι τότε δεν υπήρχαν συντελεστές ασφαλείας στα υλικά και στα φορτία μόνο στο τέλος έμπαινε ένας συντελεστής 1,5. Αυτό είναι το φ είναι αυτός ο συντελεστής ασφαλείας;

 

Αν έχει κανείς τον κανονισμό σκυροδέματος του 1954 μπορεί να τον ανεβάσει στο forum, όσο και να έψαξα, δεν κατάφερα να τον βρω κάπου.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Από ότι θυμάμαι η αντοχή του Β160 ήταν 60 στις πλάκες και 70 στις στηρίξεις . Στον αντισεισμικό υπολογιζόταν επιπλέον αντοχή 20 % και γι' αυτό το 70 γινόταν 84 .

 

Το Β225 είχε 80 , 90 και 108 αντίστοιχα .

 

Συντελεστή ασφάλειας θεωρούσαν το 3 σαν ποσοστό του ορίου θραύσης .

 

Γιά τα άλλα θέλει ψάξιμο , αλλά οι μέγιστες ροπές έβγαιναν πάντα με υπολογισμό όπως και το Fe ενώ ο οπλισμός από πίνακες .

 

Συνήθως έβγαινε λιγότερο από τον ελάχιστο οπλισμό , οπότε έμπαινε ο ελάχιστος .

 

Γιά τα άλλα άμα κοιτάξω θα σου πώ .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε ευχαριστώ για την γρήγορη απάντηση.

 

Τελικά, όλα τα προβλήματα που είχα με τον υπολογισμό του απαιτούμενου οπλισμού, προέρχονταν από το αντίστοιχο fyd του stI. Νόμιζα επειδή οι συντελεστές ασφαλείας απουσίαζαν ότι το fyd ήταν 220MPa, μεγάλο λάθος. Η αντοχή σχεδιασμού του stI λέγετε σe και είναι 1.400 kg/cm2 = 140MPa. Τώρα όλοι οι υπολογισμοί οπλισμού μου βγαίνουν. Οι υπολογισμοί γινόντουσαν με ίδιου τύπου πίνακες που γίνονται και σήμερα, μόνο που ήταν για stI αντί για S220(δηλαδή για fyd=140MPa αντί για 191MPa). Στην μελέτη εμφάνιζαν μόνο το σ0 για να γίνεται ο έλεγχος με τα όρια που έχεις αναφέρει.

 

Παράδειγμα:

Σκυρόδεμα Β160 -> σ0=60kg/cm2

Χάλυβας StI -> σe=1400kg/cm2

Πλάκα h=13cm, d=11cm

Mrd = 0,94tm = 9,40kNm

kd=3.59 -> Πίνακες -> ks=7.81 -> As=6.68cm2

Όσο ακριβώς και στην μελέτη που έχω.

 

 

Τα 70kg/cm2 ήταν για τις στηρίξεις των δοκών ή για τα υποστυλώματα;

 

Το 20% αύξηση στον σεισμό υποθέτω ήταν εξαιτίας της ανακατανομής των ροπών.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Από ότι θυμάμαι και γιά τα 2 .

Σωστά το StI είχε όριο τα 1400 kg/cm2.

 

h ήταν το στατικό ύψος και d πάχος της πλάκας . Η επικάλυψη του οπλισμού υπολογιζόταν 1,5 εκ στις πλάκες και 3 εκ στις δοκούς .

 

Το 20 % ουσιαστικά ήταν μιά μείωση του συντελεστή ασφάλειας , μιά και ο αντισεισμικός βασιζόταν σε προσομοιώσεις , όπως επιβάρυνση των υποστύλωμάτων με τον σεισμικό συντελεστή επί το αξονικό φορτίο .

 

Ο αντισεισμικός αυτός άλλαξε το 1984 και όλη η φιλοσοφία του ήταν η αποφυγή στροφής με όσο το δυνατόν σύμπτωση του ΚΒ με το ΚΕΣ .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Βρήκα τρία βιβλία του Κωνσταντινίδη του 1976 που έχουν τους κανονισμούς και αρκετά παραδείγματα, πραγματικά κοσμήματα της εποχής.

 

Όρια διαρροής υλικών:

Β160 - 144 kg/cm2

B225 - 195 kg/cm2

B300 - 240 kg/cm2

StI - 2400 kg/cm2

StIII - 4200 kg/cm2

 

Οι επιτρεπόμενες τάσεις σε καμπτόμενα στοιχεία για τiς ποιότητες Β120 - Β160 - Β225 - Β300 είναι οι εξής (μονάδες kg/cm2):

Πλάκες, δοκούς ορθογωνικής διατομής και πλακοδοκούς όταν λαμβάνονται υπ' όψην οι τάσεις στην πλάκα: 40 - 60 - 80 - 100

Πλάκες με νευρώσεις, πλακοδοκούς όταν δεν λαμβάνονται υπ' όψην οι τάσεις στην πλάκα: 50 - 70 - 90 - 110

Υποστυλώματα σε μονοαξονική κάμψη: 00 - 70 - 90 - 110

Υποστυλώματα σε διαξονική κάμψη: 00 - 80 - 100 - 120

 

Για στοιχεία μόνο θλιβόμενα (όχι για κυρίως θλιβόμενα) ίσχυε ο συντελεστής ασφαλείας 3 στα όρια διαρροής των υλικών:

Β160 - 48 kg/cm2

B225 - 65 kg/cm2

B300 - 80 kg/cm2

StI - 800 kg/cm2

StIII - 1400 kg/cm2

 

Και για τους οπλισμούς οι επιτρεπόμενες εφελκυστικές τάσεις:

StI - 1400 kg/cm2

StII - 2400 kg/cm2

 

Στον σεισμό επιτρεπόταν είτε η αύξηση των επιτρεπόμενων τάσεων των υλικών κατά 20% (και του σκυροδέματος και του χάλυβα) είτε η μείωση των εντατικών μεγεθών κατά 20%.

 

Άκουσα από παλιό μηχανικό ότι για ένα ορισμένο μήκος ανοιγμάτων και κάτω επιτρεπόταν να μην ληφθεί υπ' όψην η πλαισιακή λειτουργία, αλλά δεν θυμόταν ακριβώς το μέγεθος του ανοίγματος. Μήπως ξέρει κανείς αν ίσχυε αυτό;

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αν έχει κανείς τον κανονισμό σκυροδέματος του 1954 μπορεί να τον ανεβάσει στο forum, όσο και να έψαξα, δεν κατάφερα να τον βρω κάπου.

 

Τον έχει η βιβλιοθήκη του ΤΕΕ της Αθήνας. Είναι μεγάλος για να κάτσω να τον σκανάρω φύλο φύλο. Καλύτερα να πας εκεί και να τον φωτοτυπήσεις.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Είμαι από Διδυμότειχο :)

 

Τελικά βρήκα τα βιβλία του Κωσταντινίδη, που εμμέσως έχουν τον κανονισμό.

 

Αν έχει κανείς τον κανονισμό και έχει ελεύθερο χρόνο, όποτε μπορεί να τον δώσει να τον φωτοτυπήσουν και να μου τον στήλει, ας μου στήλει μήνυμα, θα πληρώσω τις φωτοτυπίες και τα έξοδα αποστολής.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Φίλε τον σκάναρα και τον ανέβασα στα downloads. Περίμενε να εγκριθεί και τον κατεβάζεις. Εάν βιάζεσαι πολύ πάτα εδώ.:D

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχω scanner με ADF στο γραφείο, γι' αυτό πρότεινα να μου τον έστελνε κάποιος και να τον ανέβαζα εγώ. Σε ευχαριστώ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

6) Τέλος πάλι στον αντισεισμικό υπολογίζει ένα φ.

έβγαινε από πίνακες και αφορούσε τα υποστυλώματα. οι πίνακες βρίσκονται και η μεθολογία περιγράφεται σε βιβλία πανεπιστημιακά της δεκαετίας του 70 (του ΕΜΠ που έχω δει σίγουρα τα έχει. είναι 3-4 σελίδες). τώρα δεν τη θυμάμαι απ' έξω αλλά χρησιμοποιείται σε έλεγχο υφιστάμενου να δεις αν με τον τότε κανονισμό είχε γίνει σωστά

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.