Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ

Υποχρεωτική κατασκευή στέγης

Recommended Posts

Στην περιοχή Β΄της Ζώνης Προστασίας Κηφισού ισχύουν βάσει του Π.Δ. 15-6-94 ΦΕΚ 632Δ'/94 :

Μέγιστος αρ. ορόφων=2

Μέγιστο επιτρ. ύψος κτηρίου=7μ.

Επιβάλλεται κεραμοσκεπής στέγη μέγιστου ύψους 1.20μ. πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτηρίου

Ερωτήματα

1. Αν κατασκευασθεί μόνο ένας όροφος πάλι επιβάλλεται η κατασκευή στέγης ;

2. Άν ναι, τότε μπορεί η κατασκευή της στέγης να ξεπερνάει το 1.20μ. και να φθάνει μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτηρίου λόγω ιδιόμορφης αρχιτεκτονικής κατασκευής ;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ίσως να μπορείς να βγάλεις άδεια με πρόβλεψη 2ου ορόφου ώστε να γλιτώσεις την κεραμοσκεπή (την οποία θα κατασκευάσεις μελλοντικά με την προσθήκη του 2ου);

Share this post


Link to post
Share on other sites

Οπου η στέγη είναι υποχρεωτική κατασκευάζεται ανεξάρτητα από το αν εξαντλείς το συντελεστή, το ύψος ή τους ορόφους που επιτρέπονται.

 

Θα πρέπει μάλιστα η στέγη να κατασκευαστεί αμέσως μετά τον σκελετό και τις τοιχοποιίες (σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορείς να πάρεις ούτε παράταση ισχύος της άδειας, αν χρειαστεί).

 

Κάπου υπάρχει σχετική εγκύκλιος αλλά δεν την έχω πρόχειρη. Αυτά πάντως μου έχουν επιβάλλει σε αρκετές περιπτώσεις.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δηλαδή, tsak1, αν κάποιος δεν έχει το απαιτούμενο χρήμα για να εξαντλήσει το ύψος και να φτιάξει διώροφο και απλά εκδόσει την άδεια με πρόβλεψη ενός ακόμα ορόφου, θα του επιβάλλουν να φτιάξει τη στέγη και μετά από π.χ πέντε χρόνια να την ξηλώσει για να κάνει την προσθήκη ορόφου?

Όχι, ρε παιδια. Από τη στιγμή που δεν εξαντλείς το ύψος και εννοείται ότι έχεις υπόλοιπο δόμησης και πρόβλεψη ορόφου, δεν κατασκευάζεις τη στέγη. Θα την κατασκευάσεις όταν εξαντλήσεις το ύψος. Ως προς τα υπόλοιπα,συμφωνώ. Αν κάνεις το διώροφο και θες να πάρεις αναθεώρηση μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού, θα πρέπει να έχεις φτιάξει και τη στέγη, απλά γιατί και αυτή είναι φέρον οργανισμός.

Όσον αφορά στο ερώτημα 2 του Τοπογαβρος, θεωρώ ότι το μέγιστο ύψος στέγης πάνω από το επιτρεπόμενο που θεσπίστηκε είναι για τις περιπτώσεις που έχει εξαντληθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και η στέγη έρχεται και μπαίνει extra, είτε επιβάλλεται είτε όχι. Αν εσύ σχεδιάσεις ένα κτίριο που πληρεί τους κανονισμούς της περιοχής ως προς τον αριθμό των ορόφων, και δεν εξαντλήσεις το ύψος, η στέγη- λέει η λογική μου- μπορεί να φτάσει και πάνω από 1.20 μ. Βέβαια, μια ερώτηση σ' αυτόν που θα κάνει τον έλεγχο δε βλάπτει.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μόνο που εγώ δεν είπα τί θεωρώ λογικό και τι όχι, είπα τι λένε οι γραφές.

Η εγκύκλιος στην οποία αναφέρθηκα είναι η 7/1998 και λέει:

 

1. H κατασκευή της στέγης είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες από τους όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, δεν επιτρέπεται η συνέχιση των οικοδομικών εργασιών, εκείνων που ακολουθούν αυτές του φέροντος οργανισμού και των τοίχων πληρώσεως του κτιρίου προ της περατώσεως των εργασιών κατασκευής της στέγης, έστω και αν πάνω από το κατασκευαζόμενο τμήμα της οικοδομής επιτρέπεται ή προβλέπεται η κατασκευή επιπλέον ορόφου (π.χ. το από 21.11/15.12.81 Π.Δ/γμα των Σπετσών - ΦΕΚ 740Δ).

 

2. Στις περιπτώσεις που από τους όρους δόμησης της περιοχής επιβάλλεται η κατασκευή στέγης, χωρίς να προβλέπεται η κατασκευή της σε συγκεκριμένο στάδιο των εργασιών της οικοδομής, είναι δυνατόν η κατασκευή της να γίνεται μετά την εξάντληση του Σ.Δ., μόνο εφόσον προβλέπεται μελλοντική εξάντληση του Σ.Δ. σε όροφο, άνωθεν του οποίου θα κατασκευασθεί μελλοντικά στέγη, η οποία θα επικαλύπτει το κτίριο στο σύνολό του ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του.

 

3. Στις περιπτώσεις που από τους όρους δόμησης της περιοχής εκτός της επιβολής της στέγης επιτρέπονται και άλλες κατασκευές και εγκαταστάσεις (εκτός της στέγης) από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 16 του N. 1577/85, όπως ισχύει, μπορεί να μην κατασκευάζεται στέγη σε ολόκληρη την έκταση του κτιρίου, εφόσον αυτό απαιτείται για λόγους κατασκευαστικούς των πιο πάνω εγκαταστάσεων.

Στην περίπτωση αυτή κρίνεται κατά τον έλεγχο από την πολ/κή υπηρεσία εάν είναι σαν κυρίαρχο στοιχείο του κτιρίου η στέγη και σε περίπτωση αμφιβολίας μπορεί να παραπέμπεται το θέμα στην ΕΠΑΕ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του N. 1577/85 όπως ισχύει.

 

Σε όσες περιπτώσεις παραδοσιακών οικισμών γνωρίζω, ισχύουν οι όροι της παραγράφου 1, που δεν επιτρέπουν ούτε σοβατίσματα να ξεκινήσεις αν δεν έχεις πρώτα κατασκευάσει τη στέγη.

Αν το Π.Δ. 15-6-94 ΦΕΚ 632Δ'/94, που αναφέρει ο ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ, δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, τότε ισχύει η παρ. 2 και δεν είναι απαραίτητη η στέγη αν δεν εξαντλείται ο συντελεστής.

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πρόκειται για άδεια δόμησης ανέγερσης ενοικιαζόμενων δωματίων. Το διάταγμα της περιοχής αναφέρει: Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης μέγιστου ύψους 1,50 μ και κλίση 30%.

Η οικοδομή μου έχει τρία δωμάτια στο ισόγειο και 1 στον όροφο με εξωτερική ανοικτή κλίμακα.

 

Κάποιος μηχανικός συμβούλεψε τον πελάτη μου να επικαλύψει το δώμα (υπερκείμενο των δύο δωματίων) με πέργολα ώστε να αποφύγει την υποχρεωτική στέγη και κατ΄ αυτό τον τρόπο να έχει καλύτερη εκμετάλλευση. Είναι αυτό δυνατό;    

Share this post


Link to post
Share on other sites

Με την λέξη πέργολα πολλοί εννοούν διαφορετικές κατασκευές….

Δες ορισμό πέργολας στον ΝΟΚ…

Αυτή την πέργολα εννοεί?

Ή κεραμοσκεπή με κεραμίδι ανοιχτή περιμετρικά που το ονομάζει πέργολα….. και φυσικά σύμφωνα με ΝΟΚ δεν είναι πέργολα…

Ένα σκίτσο ή μια εικόνα θα βοηθούσε.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Όχι δε μιλάμε για «μαϊμού» πέργκολα. 

 

Επισυνάπτω το σκίτσο. Παλεύεται; 

post-16383-0-66535600-1402953991_thumb.jpg

Edited by nzerman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πρόκειται για άδεια δόμησης ανέγερσης ενοικιαζόμενων δωματίων. Το διάταγμα της περιοχής αναφέρει: Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης μέγιστου ύψους 1,50 μ και κλίση 30%.

Η οικοδομή μου έχει τρία δωμάτια στο ισόγειο και 1 στον όροφο με εξωτερική ανοικτή κλίμακα.

 

Κάποιος μηχανικός συμβούλεψε τον πελάτη μου να επικαλύψει το δώμα (υπερκείμενο των δύο δωματίων) με πέργολα ώστε να αποφύγει την υποχρεωτική στέγη και κατ΄ αυτό τον τρόπο να έχει καλύτερη εκμετάλλευση. Είναι αυτό δυνατό;    

Επιβάλλεται μόνο πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος?

Ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο εκεί , τα 7,5 μ?

Το δώμα που θελει να βαλει την πέργκολα τι ύψος έχει?

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μανώλη μου διαβάζεις τις σκέψεις!

 

Αν το διάταγμα εννοεί αυτό που λέει τότε στέγη επιβάλλεται μόνο δεξιά...

 

Από την άλλη αν έχει γίνει εξάντληση ΣΔ μπορεί να του πούν ότι πρέπει να τα σκεπάσει όλα.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.