Jump to content

Στέγαστρο σε πρατήριο


Zmak
 Share

Recommended Posts

Μάλλον χρειάζεται λόγω του ότι πρόκειται για ένα μεγάλο στέγαστρο, πάνω από 25 μ2. 

Επίσης βάσει ΝΟΚ τα στέγαστρα των αντλιών καυσίμων δεν προσμετρούν σε δόμηση / κάλυψη

Άρθρο 17 -    Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις 

7.     Επί των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου και εφόσον καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση, σύμφωνα με την παράγραφο 2, επιτρέπονται οι παρακάτω κατασκευές :

ιβ) Οι εγκαταστάσεις των πρατηρίων, οι δεξαμενές, οι αντλίες διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων και τα στέγαστρά τους, στις θέσεις που εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το σύνολο των κατασκευών των περιπτώσεων α΄ και ια΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει το εμβαδόν της επιτρεπόμενης κάλυψης.

Link to comment
Share on other sites

Επειδή είχα κι εγώ πολύ καιρό προβληματισμό για το συγκεκριμένο θέμα, τελικά έχω καταλήξει στα εξής:

Καταρχάς είναι ξεκάθαρο ότι το πρόστιμο υπολογίζεται με αναλυτικό.

Σχετικά με την απαίτηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας, απάντηση 100% σαφής δεν υπάρχει δυστυχώς.

Έπειτα από πολλές συζητήσεις με συναδέλφους άρχισα να κλίνω στο ότι μάλλον δεν χρειάζεται διότι:

1)Ο ΕΑΚ εντάσσει ενδεικτικά τα υπόστεγα στην κατηγορία Σ1

και κυρίως μια σημαντική θεώρηση ενός συναδέλφου που ήταν μάλλον αυτή που με έπεισε

2)Η σπουδαιότητα όσον αφορά την στατική επάρκεια, έχει να κάνει με το κατά πόσο κινδυνεύουν άνθρωποι. Όταν μιλάμε για μια κατασκευή που είναι ανοικτή από παντού, έχουμε άμεση και εύκολη διαφυγή ακόμη και αν υπάρξει αστοχία.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Τελικά συνάδελφοι,

στέγαστρο πρατηρίου 25τμ σε οικόπεδο που υφισταται και κατοικία και έχει εξαντληθεί ο ΣΔ και το ΠΚ, μπορεί να αδειοδοτηθεί?

Μικρής κλίμακας άδεια δεν μπορούμε να βγάλουμε? Υπάρχει επιλογή για στέγαστρα πλέον..

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
16 ώρες πριν, danaikaterina said:

Ναι. Τα στέγαστρα των πρατηρίων δεν προσμετρώνται ούτε σε δόμηση ούτε σε κάλυψη.

Μέσω ΕΕΜΚ αδειοδοτείται, σωστά?

Απ΄ ότι διάβασα στο ΝΟΚ (αρθρο 17, 8Β, δ) απαιτείται να περάσει και απο συμβούλιο αρχιτεκτονικής ασχέτως εαν είναι εκτός αξιόλογου-παραδοσιακού οικισμού?

Link to comment
Share on other sites

Λοιπόν, μίλησα με αρμόδια ΥΔΟΜ και μου είπε ότι ΣΑ θέλει μόνο για το προκήπιο και όχι για ακάλυπτο..Επίσης, με ΕΕΜΚ αδειοδοτείται το στέγαστρο..

Edited by getsakna
Link to comment
Share on other sites

ΦΕΚ Β 1843/20

λα) Για τις περιπτώσεις της περ. λα της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρθ. 3 της παρούσας:

αα) Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος. ββ) Διάγραμμα κάλυψης στο οποίο αποτυπώνονται οι κατασκευές με τις διαστάσεις τους. γγ) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία περιγράφονται οι προτεινόμενες κατασκευές και δηλώνεται υπεύθυνα ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν η παράγραφος 6 ιστ του άρθρου 11, καθώς και οι παράγραφοι 7 ι και 7 ια του άρθρου 17 του ν. 4067/2012. δδ) Σχέδια κάτοψης και τομής, σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.

Link to comment
Share on other sites

On 20/1/2021 at 5:43 ΜΜ, danaikaterina said:

Ναι. Τα στέγαστρα των πρατηρίων δεν προσμετρώνται ούτε σε δόμηση ούτε σε κάλυψη.

Αυτό σε ποιο άρθρο αναγράφεται? Στο 17, ιβ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 

Edited by getsakna
Link to comment
Share on other sites

Συγγνώμη για την καθυστέρηση αλλά απ' ότι φαίνεται βρήκες και μόνος σου την απάντηση στο 17ιβ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.