Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Tyro

Κοινά και διαφοροποιήσεις των ορισμών στεγάστρου και Ημιυπαίθριων κατα ΝΟΚ

Recommended Posts

Καλησπέρα, 

 

Καλησπέρα, Εχει κανείς εικόνα να με διαφωτίσει για τη διαφορά στεγάστρου και Ημιυπαίθριου χώρου κατα ΝΟΚ? Εκτός φυσικά απο τα προφανή με την κάλυψη και τα σχετικά. Αν υπαρχει ένα στέγαστρο σε συνέχεια του κτιρίου σε 4 κολώνες και απο κάτω δεν υπάρχει υπόγειο ( δεν μετράει στην κάλυψη ) γιατί να μην χρεωθεί ως στέγαστρο  ? 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μάλλον εννοείς διαφορές στέγαστρου και ΑΗΧ ...

Το στέγαστρο μπορεί να κατασκευαστεί με δύο τρόπους : σε πρόβολο ή επί υποστηλωμάτων.

Η πρώτη μορφή ελέγχεται μόνο ως προς το 1/4 μέσα σε δ ή Δ. Η δεύτερη είναι ΑΗΧ και ελέγχεται στην κάλυψη.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το στέγαστρο μπορεί να έχει κατακόρυφα στοιχεία..

Share this post


Link to post
Share on other sites

H ερώτηση είναι όταν έχουμε ένα στεγασμένο χώρο σε επαφή με το κτίριο και απο κάτω δεν έχουμε υπόγειο, αν μπορεί αυτός να χρεωθεί ως στέγαστρο και ποια είναι τα στοιχεία που διαφοροποιούν ένα στέγαστρο απο ένα Ανοιχτό Ημιυπαίθριο Χώρο. ......

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μετά απο προσεκτική ανάγνωση του ΝΟΚ κατέληξα στην εξής τεχνική έκθεση . 

Δέχομαι σχόλια για τυχόν παραλήψεις. 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι προβληματισμοί που εγείρονται είναι οι εξής :

1. Πότε ένας στεγασμένος χώρος που προσαρτάται στο κτίριο χρεώνεται ως ΑΗΧ και πότε ως στέγαστρο, δεδομένου οτι και οι δύο μπορεί να έχουν υποστήλωση και να είναι στεγασμένοι.

2. Σε ποια θέση μπορεί αυτοί να τοποθετούνται κατα περίπτωση 3. Το στέγαστρο υπο ποιες συνθήκες μπορεί να είναι σε επαφή με το κτίριο; Μπορεί να

είναι αυτοφερόμενο ή επι προβόλω;

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ :

Μετά από προσεκτική ανάγνωση των παραπάνω ορισμών και σε συνδυασμό με τις λοιπές αναφορές στο νόμο και στις οδηγίες προκύπτει πως οι διαφορές μεταξύ στεγάστρου και ΑΗΧ είναι οι εξής :

α. Ο ΑΗΧ δύναται να έχει οποιεσδήποτε διαστάσεις αρκεί να πληροί τον περιορισμό η ανοιχτή του πλευρά να είναι μεγαλύτερη ή ίση με το 35% της περιμέτρου του. Αντίθετα το στέγαστρο, ενώ στον ορισμό του δεν αναφέρεται κάποιος περιορισμός , στο Αρθρο 17 που ασχολείται με τις κατασκευές στους ακάλυπτους εισάγει τον περιορισμό του πλάτους ως 1/4Δ ή δ.

β. Το στέγαστρο σε καμία των περιπτώσεων δε δύναται να έχει στοιχεία πλήρωσης σε αντίθεση με τον ΑΗΧ.

γ. Το στέγαστρο είναι μία κατασκευή που κατά κανόνα φαίνεται να επιτρέπεται μόνο στους υποχρεωτικά ακάλυπτους χώρους και όχι εντός της πραγματοποιούμενης κάλυψης. Επομένως δεν μπορεί να στεγάζει κάποιον ανοιχτό εξώστη ή κάποιο βατό δώμα.ε. Η τοποθέτηση του στεγάστρου με βάση του άρθρου 17 γίνεται σε οποιαδήποτε θέση φτάνει να είναι εντός του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου.

στ. Φαίνεται, σε συνδυασμό του ορισμού του και της εισαγωγής της έννοιας του Δ , δ στον ορισμό των διαστάσεων του πως ο ΝΟΚ θεωρεί πως το στέγαστρο είναι μία κατασκευή προσαρτώμενη στο κτίριο , επιτρέποντας του να έχει μήκος όσο ίσως και το κτίριο, αλλά πλάτος 1/4Δ ή δ. Άλλωστε τις διαστάσεις Δ και δ τις αναφέρει προηγούμενα στο ίδιο άρθρο σε κατασκευές όπως προστέγασμα και αρχιτεκτονική προεξοχή που είναι άμεσα προσαρτημένες στο κτίριο. Ωστόσο με την περιγραφή  ́σε οποιαδήποτε θέση  ́ αφήνει το ενδεχόμενο για παράδειγμα να υπάρξει στέγαστρο κάθετο ή υπο κλίση στο κτίριο που να στεγάζει κάποιο διάδρομο και να έχει μήκος θεωρητικά απεριόριστο και πλάτος 1/4Δ ή δ. Ο περιορισμός του Δ προφανώς και κρίνεται απαραίτητος ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία στεγασμένων χώρων με διαστάσεις τέτοιες που να μπορούν να μετατραπούν σε λειτουργικούς κλειστούς χώρους.

ζ. Από τα παραδείγματα των τεχνικών οδηγιών φαίνεται πως οι ΑΗΧ είναι τμήματα του δομικού συστήματος του κτιρίου και είναι εμφανώς μέρη του όγκου του. Το στέγαστρο λογίζεται σαν μία κατασκευή που προσαρτάται στο κτίριο , φαινομενικά ή και ουσιαστικά. Το σημείο προς διερεύνηση αποτελεί η αναφορά στον ορισμό του στεγάστρου πως μπορεί να είναι σε πρόβολο ή επί υποστυλωμάτων. Αν δηλαδή η αναφορά οτι μπορεί να είναι σε πρόβολο μπορεί να δικαιολογήσει τον ισχυρισμό πως μπορεί να είναι σε επαφή με το κτίριο υπό τη μορφή προβόλου με υποστύλωση στην απέναντι πλευρά ή αναφέρεται στα στέγαστρα των πρατηρίων καυσίμων που μεγάλο τους τμήμα είναι επι προβόλω. Αρχικά θεωρώντας πως από τη στιγμή που το στέγαστρο μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε στον ακάλυπτο, σίγουρα μπορεί να είναι και σε επαφή με οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου γιατί κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται πως δεν επιτρέπεται. Επίσης ο ΝΟΚ αναφερόμενος στα στέγαστρα για την εξυπηρέτηση πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων τα επιτρέπει στο σύνολο τους, χωρίς να διαχωρίζει το τμήμα που υποστυλώνεται ( συνήθως με μία ή δύο κολόνες ) μετρώντας το σε κάλυψη ή δόμηση από το υπόλοιπο τμήμα. Επομένως αναφερόμαστε σε στέγαστρα που έχουν υποστήλωση και ένα μεγάλο τμήμα είναι σε πρόβολο χωρίς όμως αυτό να τα καθιστά στέγαστρα σε πρόβολο αλλά στέγαστρα με υποστήλωμα ή υποστηλώματα και τμήμα τους σε πρόβολο. Ο συνδυασμός του περιορισμού του Δ που αναφέρεται σε πλάγιες αποστάσεις , η δυνατότητα προσάρτησης στο κτίριο και η απεμπλοκή απο τα στέγαστρα πρατηρίων μας δίνει την αίσθηση πως τα στέγαστρα σε πρόβολο που αναφέρονται στον ορισμό είναι στέγαστρα πλάτους 1/4Δ ή δ που η πλάκα τους είναι σε επαφή ή εν προβόλω απο το κτίριο.

Συνοψίζοντας:

1. Το στέγαστρο στεγάζει ένα χώρο προσβάσιμο που ανήκει στον υποχρεωτικώς ακάλυπτο χώρο, τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση στον ακάλυπτο, η οροφή του είναι μη προσβάσιμη και το πλάτος του είναι 1/4 Δ ή δ. Δε δύναται να στεγάσει χώρους που μετρούν σε κάλυψη ή σε δόμηση όπως δώματα, σκάλες ύψους άνω του 1.80 μ. κλπ. και δεν έχει κανένα στοιχείο πλήρωσης.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το στέγαστρο έχει πλάτος εως 1/4Δ μόνο όταν ειναι εντός των υποχρεωτικών ακαλύπτων. Δεν έχει περιορισμό όταν είναι σε άλλη θέση

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συμφωνώ Αλέξανδρε, αλλά όρισε μου τι είναι υποχρεωτικοί ακάλυπτοι , διότι επίσημα το ΤΕΕ τκμ μου είπε πως είναι όλος ο χώρος εκτός της κάλυψης. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Υπάρχει ορισμός στο 89 του άρθρου 2 του ΝΟΚ ... ας τον διαβάσει και το ΤΕΕ τκμ και καλύτερα να μη νομοθετεί ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

89. Υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου είναι ο χώρος που δεν δομείται και παραμένει ακάλυπτος ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση της επιτρεπομένης κάλυψης της περιοχής και που διαμορφώνεται με την κατάλληλη φύτευση ώστε να δημιουργείται ευνοϊκό μικροκλίμα, τόσο για το κτίριο όσο και για το οικοδομικό τετράγωνο.


 


Kan 62 θέλω πάρα πολύ πίστεψε με να είμαι με το μέρος σου αλλά ο ορισμός εγώ καταλαβαίνω πως λέει αυτό ακριβώς. Πως δηλαδή ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος είναι ο χώρος εκτός κάλυψης!


Θα ήθελα την άποψη σου μήπως κάνω κάτι λάθος!!!!! 


Edited by Tyro

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το κουμπί είναι στο "επιτρεπομένης κάλυψης της περιοχής"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.