Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
danaikaterina

[ΑΡΘΡΟ 49 - Ν. 4495/17] Μητρώο μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών

Recommended Posts

Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με το μητρώο μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών του Άρθρου 49 του Ν. 4495/17.

 

1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τηρείται Μητρώο, στο οποίο περιλαμβάνονται αυτοδίκαια όλοι οι μηχανικοί που είναι μέλη του ΤΕΕ και έχουν το επαγγελματικό δικαίωμα να μελετούν, να επιβλέπουν, να ελέγχουν και να εκτελούν εργασίες στα κτηριακά έργα που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

2. Τα στοιχεία των μηχανικών που περιλαμβάνονται στο Μητρώο παρέχονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μέσω του Μητρώου Μελών και του Βιβλίου Τεχνικών Επωνυμιών που αυτό τηρεί και παρέχεται σε αυτά δωρεάν πρόσβαση. Οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος που ισχύουν στα ανωτέρω μητρώα εφαρμόζονται αυτόματα στη δυνατότητα υποβολής μελετών και διενέργειας επιβλέψεων στο πλαίσιο του παρόντος νόμου. Αυτό περιλαμβάνει τον τίτλο σπουδών, την ειδικότητα, την άδεια άσκησης και τα ειδικά επαγγελματικά δικαιώματα. Επιπλέον παρέχεται στο Υπουργειο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξατομικευμένη πρόσβαση στον προσωπικο φάκελο των μητρώων ύστερα από αίτημα.
 
3. Οι μελετητές μηχανικοί ευθύνονται για την εκπόνηση όλων των επιμέρους μελετών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 
4. Οι επιβλέποντες μηχανικοί ευθύνονται ανά τομέα επίβλεψης για:
α) Την επίβλεψη των οικοδομικών εργασιών σύμφωνα με τις μελέτες που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 341 και 342 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (π.δ. της 14.7.1999, Δ΄580).
β) Την ενημέρωση της Υ.ΔΟΜ. για τον ορισμό της ημερομηνίας ελέγχου.
γ) Τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων στοιχείων της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 52 έως 61.
 
5. Για τις άδειες δόμησης που αφορούν κτίρια σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς και κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ή νεότερα μνημεία οι αρχιτεκτονικές μελέτες εκπονούνται και υπογράφονται αποκλειστικά από αρχιτέκτονες μηχανικούς και οι στατικές μελέτες από τους αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς.
 
6. Η ανωτέρω παράγραφος 5 ισχύει έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).
Edited by danaikaterina

Share this post


Link to post
Share on other sites
Μηχανολόγοι Μηχανικοί βιομηχανικού και κτιριακού σχεδιασμού (BIM/CAD)

Να κάνω την αρχή στο θέμα ερωτώντας ποιές οι διαδικασίες που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα έκδοσης αδειών και να προχωρήσουμε τις διαδικασίες μελέτης, έκδοσης άδειας δόμησης και επίβλεψης ενός έργου? Όσοι ήδη ασχολούμασταν με άδειες δόμησης, πρέπει να κάνουμε κάποια διαδικασία "επανεγγραφής" στο ΤΕΕ ή σε κάποιο μητρώο μελετητών?

Συνάδελφος μου ανέφερε πως χρειάζεται κάποια διαδικασία πριν, που είναι χρονοβόρα και έχει και κάποιο κόστος. Γνωρίζετε κάτι σχετικά? 

Δεν μου έδωσε παραπάνω λεπτομέρειες και δεν μπορώ να βρώ τίποτα σχετικό.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μπορείς να μπεις στο σύστημα με τους κωδικούς του ΤΕΕ που έχεις. Τους ίδιους με τους οποίους μπαίνεις και στο σύστημα αμοιβών ή αυθαιρέτων

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ισχύει αυτό που σου γράφει παραπάνω η Δανάη.

Ίσως αυτό περί της διαδικασία "χρονοβόρα και έχει και κάποιο κόστος" που σου είπε συνάδελφος έχει σχέση με την διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής και της αγοράς του token.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γιώργο και Κατερίνα

Το σύστημα e-adeies θα απαιτεί άμεσα δηλ από 15-10-18 ψηφιακή υπογραφή  ή όχι?

(σε κάποιο σεμινάριο του ΤΕΕ μέσω internet ο εκπρόσωπος και παρουσιαστής του

έλεγε ότι θα απαιτηθεί εν καιρώ! . Τι ισχύει τελικά?)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Όντως στο σεμινάριο --που εσύ έδωσες το link, και είναι ακόμη ενεργή η παρουσίαση για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν-- αυτό ειπώθηκε και συγκεκριμένα ειπώθηκε για αρχές του νέου έτους.

Επίσης στο b2green σε χθεσινό άρθρο επιμέλειας εταιρείας λογισμικού αναφέρει "Αναμένεται πολύ σύντομα η σχετική ανακοίνωση από το ΤΕΕ σχετικά με τις καταληκτικές προθεσμίες που θα ισχύσουν (αναμένεται να δοθεί μικρή παράταση), προκειμένου ΟΛΟΙ οι μηχανικού που εμπλέκονται στη διαδικασία οικοδομικών αδειών να εκδώσουν το κατάλληλο ψηφιακό πιστοποιητικό και να μάθουν να χειρίζονται τη ψηφιακή υπογραφή."

Οπότε επειδή δεν υπάρχει κάτι νεώτερο, μένει να επιβεβαιωθεί είτε με την επίσημη έναρξη της διαδικασίας στις 15-10-2018.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.