Jump to content

Υπολογισμός αδείας μισθωτού μηχανικού


Recommended Posts

Καλησπέρα & Καλή Χρονιά σε όλες & όλους με υγεία,

Πρόσφατα με συνάδελφο είχαμε μια συζήτηση για τον υπολογισμό της ετήσιας αδείας και τον τρόπο με τον οποίο αυτός γίνεται. Ο ένας υποστήριζε πως τα έτη εργασιακού βίου (βάσει των οποίων γίνεται ο υπολογισμός αδείας) αρχίζουν από την ημ/νία εγγραφής στο ΤΕΕ, ο άλλος από τα συνολικά χρόνια πραγματικής μισθωτής εργασίας (π.χ. αν σε 20 χρόνια συνολικά από την ημ/νία εγγραφής στο ΤΕΕ ο μηχανικός έχει εργαστεί τα 10 χρόνια ως μισθωτός υπάλληλος, τα 8 με μπλοκάκι και τα 2 χρόνια ήταν άνεργος, υπολογίζονται μόνο τα 10 χρόνια).

Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος ποιος είναι ο σωστός τρόπος υπολογισμού;

Έψαξα το φόρουμ, δε βρήκα σχετικό νήμα, έψαξα και στο google, πάλι δε βρήκα κάτι σχετικό για μισθωτούς μηχανικούς.

Link to post
Share on other sites

Δεν ξέρω αν ισχύει το παρακάτω, διότι αναφέρει "...αμοίβονται με την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας..." και δεν ξέρω αν επί "μνημονίων" υπάρχει τέτοια αλλά είναι από την σελίδα του ΤΕΕ μας ... (καλό εεεεε ... το "μας"...πολύ το χάρηκα)
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_ISSUES/SYXNES_ERWTHSEIS_P/TAB36023/OLES OI EIDIKOTHTES.HTM
 

Την απόφαση του Α.Π. δεν μπόρεσα να την βρω, μήπως αρκεί αυτή ...

Edited by georgegaleos
  • Like 1
Link to post
Share on other sites

@georgegaleos Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Έψαξα και γω λίγο για την απόφαση του Α.Π., δεν τα κατάφερα. Από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχει ΣΣΕ για Μηχανικούς, δεν ξέρω αν ισχύει πλέον η ερωταπάντηση του ΤΕΕ μας... Και είναι απορίας άξιον πως δεν υπάρχει κάποια σχετική απορία/απάντηση στο φόρουμ.

Σε ευχαριστώ όπως και να έχει 👍

Link to post
Share on other sites

γεωργιε

αυτη ψαχνεις?

1033/1987 ΑΠ ( 18469)

 

ΔΕΝ/1988 (588), ΕΕΝ/1988 (507), ΕΕΡΓΔ/1988 (1132) Διπλωματούχος αρχιτέκτονας, απασχολούμενος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο. Αποδοχές σύμφωνα με την από 17.3.1981 ΣΣΕ Διπλωματούχων Μηχανικών. Μισθολογικά κλιμάκια. Υπολογισμός της προϋπηρεσίας της αυτής ειδικότητας.

ΑΠ Αριθ. 1033/1987 (Τμ. Β`) Προεδρεύων ο Αντιπρόεδρος Β. ΛΙΝΑΡΔΟΣ Εισηγητής ο Αρεοπαγίτης Γ. ΣΦΥΡΗΣ Δικηγόροι: Σ. Σκουτέρης (Πάρ. Διοικ.), Ε. Παπασωτηρόπουλος Με την υπ` αριθμ. 12920/1981 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 203 τ.β. της 7-4-1981 ) δημοσιεύθηκε, η από 17-3-1981 ΣΣΕ Διπλωματούχων Μηχανικών, απασχολουμένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ. Η ισχύς της αρχίζει αναδρομικά από 1-1-1981. Αυτή διατηρήθηκε και μετά την από 12-4-1982 όμοια ΣΣΕ, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 244/82 τεύχος Β` με την υπ` αριθμ. 15084/1984 απόφαση του ίδιου Υπουργού (άρθρ. 6 αυτής). Κατά το άρθρο 1 της εν λόγω από 17-3-1981 ΣΣΕ στις διατάξεις της υπάγονται οι συνδεόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ωρισμένου ή αορίστου χρόνου, μετά του Δημοσίου κλπ. διπλωματούχοι μηχανικοί Ανωτάτων Σχολών Εμπ., Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης... ή ισοδυνάμου στάθμης ομοταγούς Πολυτεχνικού ή Πανεπιστημιακού Ιδρύματος τη ημεδαπής ή αλλοδαπής... και μέλη όλοι του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Με το άρθρο 2 της ίδιας ΣΣΕ καθορίζονται από 1-1-1981 τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των αναφερομένων στο προηγούμενο άρθρο μισθωτών με την ένταξή τους σε δέκα μισθολογικά κλιμάκια αναλόγως των ετών υπηρεσίας ή προύπηρεσίας αυτών από την κτήση του διπλώματος. Στο άρθρο 3 της ΣΣΕ ορίζεται, ότι για την ένταξη των μισθωτών στα μισθολογικά κλιμάκια του προηγουμένου άρθρου προσμετρείται εκτός από το χρόνο υπηρεσίας και κάθε προϋπηρεσία της αυτής ειδικότητας του μισθωτού στο Δημόσιο ή σε οποιοδήποτε άλλο εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, όπως και ο χρόνος άσκησης αυτοτελούς επαγγέλματος, υπολογιζομένη από τη κτήση του πτυχίου των... προκειμένου για τους κεκτημένους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών ή MASTERS ή διδακτορικό δίπλωμα ως προϋπηρεσία προσμετρείται αυτή που διανύθηκε από τη κτήση του πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των εργοδοτών, στους οποίους εργάσθηκαν οι μισθωτοί και σε περίπτωση άσκησης αυτοτελούς επαγγέλματος με πιστοποιητικό του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου ή του αρμοδίου Επιμελητηρίου ή άλλης Αρχής που βεβαιώνει το χρόνο της άσκησης αυτής. Προκειμένου για προύπηρεσία στην αλλοδαπή αυτή αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των εργοδοτών θεωρημένες από τις οικείες Προξενικές Αρχές ή από πιστοποιητικά επισήμων Κρατικών Αρχών της αλλοδαπής. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η προαναφερομένη ΣΣΕ εφαρμόζεται για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών που υπηρετούν στο Δημόσιο κλπ. μηχανικών, οι οποίοι είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Η για την ενταξή τους όμως στα προσήκοντα μισθολογικά κλιμάκια (από τα οποία εξαρτάται το ύψος του βασικού μηνιαίου μισθού τους), λαμβανομένη προϋπηρεσία της αυτής ειδικότητας υπολογίζεται, αρκεί να εμπίπτει στον από της αποκτήσεως του πτυχίου αυτών και εφεξής χρόνο, έστω και άν αυτοί δεν ήταν εισέτι, για οιονδήποτε λόγο μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Η ρύθμιση αυτή δικαιολογείται από την επιβαλλόμενη ιδιαίτερη μεταχείρηση από άποψη αμοιβής των μισθωτών που εχουν πείρα και κατά τεκμήριο μεγαλύτερη απόδοση και η οποία πείρα αποκτιέται με την εργασία μετά την απόκτηση της σχετικής ικανότητας ύστερα από τη λήψη του πτυχίου. Σε διαφορετική άποψη δεν μπορούν να οδηγήσουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. της 27-1 1/14-12-1926 "περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων" και του άρθρου 10 του ν. 4663/1930 "περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου", γιατί οι διατάξεις αυτές θεσπίστηκαν για άλλο σκοπό, δηλαδή για την διοργάνωση του κλάδου των πιο πάνω τεχνικών. Ειδικότερα, κατά την πρώτη διάταξη όλοι οι μηχανικοί διπλωματούχοι των Ανωτάτων Σχολών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή ομοταγών σχολών της αλλοδαπής "άμα τω διορισμώ αυτών εις δημοσίαν κλπ. υπηρεσίαν ή άμα τη προς άσκησιν επαγγέλματος εγκαταστάσει των εν Ελλάδι, αποτελούν υποχρεωτικώς μέλη του Επιμελητηρίου, εφόσον κέκτηνται τα εν τω ακολούθω εδαφίω προσόντα". Η δεύτερη διάταξη ορίζει, ότι "οι πάντες οι δυνάμει του παρόντος νόμου ασκούντες το επάγγελμά του... αρχιτέκτονος, πλην των εν τοις άρθροις 7. και 8 αναφερομένων, αποτελούν υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίοι της Ελλάδος". Στη κρινομένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλομένη απόφαση, το Εφετείο δέχτηκε τα ίδια και ειδικότερα, ότι η προϋπηρεσία του ενάγοντος και ήδη αναιρεσιβλήτου προσμετρείται από την απόκτηση του διπλώματος του αρχιτέκτονος και όχι από της εγγραφής του στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και της λήψεως της αντιστοίχου αδείας ασκήσεως επαγγέλματος. Υστερα από αυτά και μετά την επικύρωση της πρωτόδικης απόφασης επιδίκασε στον αναιρεσίβλητο διπλωματούχο αρχιτέκτονα, που υπηρετούσε στο εναγόμενο και ήδη αναιρεσείον Ελληνικό Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αορίστου χρόνου διαφορές αποδοχών, που προέκυψαν από το συνυπολογισμό για την ενταξή του στο οικείο μισθολογικό κλιμάκιο και του, εντός του από τη κτήση του πτυχίου του μέχρι της εγγραφής του στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διαστήματος, χρόνου προυπηρεσίας του, που διανύθηκε σε άλλους εργοδότες. Ετσι αποφηνάμενο το Εφετείο (Αθ. 1823/1985) δεν παραβίασε τις προαναφερόμενες ουσιαστικού δικαίου διατάξεις. Επομένως, ο αντίθετος από το άρθρο 559 παρ.1 Κ.Πολ.Δ. μοναδικός λόγος αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

  • Like 1
  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Ναι μήπως βοηθήσει τον @Ghostrider στο ερώτημα που έθεσε. Δηλαδή μήπως στην απόφαση αυτή αναφέρει κάτι σχετικά ...

άψογος και καλή χρονιά να έχεις γεμάτη χαμόγελα με όσους αγαπάς ...

καλό βράδυ

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

Καλημέρα,

είμαι εργαζόμενος στην ΔΕΗ με οκτάμηνη σύμβαση και έχω 14 έτη από την απόκτηση της άδεια άσκησης επαγγέλματος με συνεχή ασφάλιση στο ΤΣΜΕΔΕ νυν ΕΦΚΑ. 

Από την ΕΓΣΣΕ 2000-2001: "Άρθρο 6: Ετήσια άδεια µε αποδοχές Από 1.1.2000 εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας."

 Από την ΕΓΣΣΕ 2008: "Υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες (-τριες) που συµπληρώνουν υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας. Από 1-1-2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλ. συνολικά τριάντα µία (31) και είκοσι εξ (26) εργάσιµες ηµέρες αντίστοιχα"

Σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρώ οτι δικαιούμαι:  25*8/12= 17 ημέρες

Ωστόσο η υπάλληλος εδώ ισχυρίζεται ότι δεν είμαι ούτε ήμουν ποτέ υπάλληλος η εργατοτεχνίτης, άρα δεν δικαιούμαι την προσαύξηση και κατά συνέπεια θα πάρω 13 ημέρες.

Το κακό είναι ότι ακόμα και η επιθεώρηση εργασίας της περιοχής μου,  λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα!!! Δηλαδή το "προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας" δεν ισχύει στην περίπτωσή μου!! Αλλά μου είπαν κιόλας ότι δικαιούμαι δύο ημέρες τον μήνα (??)

Έχει κανείς καμία διαφορετική άποψη επί του θέματος ή αντιμετώπισε κάτι ανάλογο; 

Ή έχουν όλοι άδικο, ή μάλλον έχουμε κάνει κάτι λάθος όλοι μας συνάδελφοι....

Edited by kapas2004
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.