Jump to content
 • Έργα-Υποδομές

  Ειδήσεις που αφορούν τεχνικά έργα και υποδομές

  1526 ειδήσεις in this category

  1. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Διπλάσια από την αρχική εκτίμηση που έκανε ο υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας είναι η ζημιά που προκάλεσε η καταστροφική κακοκαιρία daniel.
   Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Τερεζάκης διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ ο οποίος μίλησε στο 6o Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2023, θα χρειστούν περίπου δύο χρόνια – από την έναρξη των εργασιών – για να αποκατασταθούν πλήρως οι κατεστραμμένες υποδομές του σιδηροδρομικού δικτύου , με το σχετικό κόστος να ανέρχεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για 180 χλμ. σιδηροδρομικού δικτύου που πνίγηκαν στη λάσπη, με τον οργανισμό να προσπαθεί ήδη με τους τέσσερις αναδόχους να αποκαταστήσει προσωρινά κομμάτι του δικτύου, στο τμήμα καθόδου Δομοκού - Λάρισας για να επανεκκινήσουν οι εμπορευματικές μεταφορές στο τμήμα Αθήνας - Θεσσαλονίκης.
   Μεταξύ άλλων, ο ίδιος τόνισε πως η καταστροφή από τις πλημμύρες δεν θα βάλει φρένο σε δρομολογημένα έργα ανάταξης του δικτύου, όπως για παράδειγμα το ΣΔΙΤ για την ανάταξη του δικτύου στη Βόρεια Ελλάδα. «Η καταστροφή από τις τελευταίες καταιγίδες στη Θεσσαλία δεν θα περιορίσει το πρόγραμμα του οργανισμού».
   Οσον αφορά τη χρηματοδότηση για την ανάταξη και συντήρηση του ΣΔΙΤ Β. Ελλάδας, ο κ. Τερεζάκης παραδέχθηκε πως «δυστυχώς δεν είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά μόνο μέσω ΕΣΠΑ. Είναι ένα project που ανέρχεται στα 420 εκατ. για συντήρηση 20 χρόνια».
   Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr
    
   Read more...

   452 • 0

  2. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) στην περιοχή «Κεραμείων Αλλατίνη» του Δήμου Θεσσαλονίκης (ν. Θεσσαλονίκης), καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, περιβαλλοντική έγκριση του Ε.Π.Σ. και έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής (Ρ.Σ.Ε.) αυτού.
   Έγκριση Ε.Π.Σ.
   Εγκρίνεται Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ.), συνολικής έκτασης 81.191,35 τ.μ., στην περιοχή «Κεραμείων Αλλατίνη» του Δήμου Θεσσαλονίκης (ν. Θεσσαλονίκης), όπως ο χώρος αποτυπώνεται με στοιχεία Τ1-Τ2-Τ3-…-Τ74-Τ75-Τ1 και διακρινόμενος σε δύο (2) Ενότητες, στον σχετικό πρωτότυπο χάρτη Π-1 σε κλίμακα 1:1.000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την 92810/2023 πράξη και αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.
   Άρθρο 2
   Χρήσεις γης - Όροι δόμησης
   Εντός της περιοχής του Ε.Π.Σ καθορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης ανά Ενότητα ως ακολούθως:
   Α. Χρήσεις γης:
   1. Στην Ενότητα 1 επιτρέπεται η χρήση «Ελεύθεροι Χώροι - Αστικό Πράσινο» της παρ. 1 του άρθρου 7 του 
   π.δ. 59/2018, καθώς και η κατασκευή υπογείων χώρων για τη στάθμευση αυτοκινήτων (σταθμών αυτοκινήτων).
   2. Στην Ενότητα 2 επιτρέπονται μόνον οι ακόλουθες χρήσεις του άρθρου 4 του π.δ. 59/2018 «Πολεοδομικό 
   κέντρο - Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης»:
   (1) Κατοικία.
   (2) Κοινωνική πρόνοια.
   (6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
   (7) Διοίκηση.
   (9) Χώροι συνάθροισης κοινού/Συνεδριακά κέντρα.
   (10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών.
   (11) Γραφεία.
   (12) Εστίαση.
   (13) Αναψυκτήρια.
   (14) Αναψυχή, εξαιρουμένων των κέντρων διασκέδασης.
   (15) Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις.
   (16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
   Β. Όροι και περιορισμοί δόμησης:
   1. Στην Ενότητα 1:
   α) Επιτρέπονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012, με εξαίρεση την περίπτωση γ’ της παρ. 1 
   και των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παρ. 2.
   β) Επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων χώρων για τη στάθμευση αυτοκινήτων (σταθμοί αυτοκινήτων).
   2. Στην Ενότητα 2:
   α) Μέσος Συντελεστής Δόμησης: ογδόντα εκατοστά (0,80), ο οποίος εξειδικεύεται στο άρθρο 5 του παρόντος.
   β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των υφιστάμενων διατηρητέων κτισμάτων.
   γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 100 μέτρα. Επιτρέπεται ψηλό κτίριο, όπως ορίζεται στην παρ. 97 
   του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 και στην παρ. 1 περ. δ υποπερ. δα του άρθρου 8 του ν. 4447/2016.
   Γ. Επιπλέον των ανωτέρω, καθορίζονται όροι και περιορισμοί δόμησης ως ακολούθως:
   α) Δεν επιτρέπεται η δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης.
   β) Επιβάλλεται ο ενιαίος σχεδιασμός του αδόμητου χώρου της Ενότητας 2 και της Ενότητας 1.
   γ) Επιτρέπεται η ανάπτυξη αναγκαίου εσωτερικού δικτύου διαδρόμων κίνησης για την προσέγγιση των 
   κτιρίων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως για την κάλυψη εκτάκτων περιστατικών σεισμού, φωτιάς κ.λ.π.
   δ) Επιτρέπονται οι απαραίτητες υποδομές ώστε οι ανοικτοί ελεύθεροι χώροι της περιοχής παρέμβασης να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την πολιτική προστασία σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, όπως σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών.
   Δ. Εξειδικεύονται οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης στο άρθρο 5 του παρόντος, που αφορά στην έγκριση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής του Ε.Π.Σ.
    
   Έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) στην περιοχή «Κεραμείων Αλλατίνη» του Δήμου Θεσσαλονίκης.pdf
   Read more...

   238 • 0

  3. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Εγκαίνια του νέου πρότυπου, βιοκλιματικού 3ου Γυμνασίου και 3ουΛυκείου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, το οποίο παραδόθηκε από τις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» στον Δήμο. Χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι ότι η οροφή της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να συντελεί στην ανάσχεση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας και στη βελτίωση του μικροκλίματος.
   Επίσης, κατά το στάδιο της κατασκευής του, στο κτίριο εφαρμόστηκαν συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, όπως κεντρικό σύστημα χειρισμού των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού, θερμικά ηλιακά συστήματα, βαλβίδες ρυθμιζόμενου χρόνου ροής νερού, διαχείριση ομβρίων υδάτων, δεξαμενές συλλογής ομβρίων και συγκρότημα αξιοποίησης βρόχινου νερού για πότισμα. Σε συνδυασμό με το νέο κτίριο του 3ου Λυκείου, που είχε παραδοθεί πέρυσι προς χρήση και είναι ήδη σε λειτουργία, η Νέα Φιλαδέλφεια πρωτοπορεί σε σχολικές εγκαταστάσεις.
   Κεντρικό ρόλο στη χωροθέτηση των κτιρίων έχει η ανάδειξη της καμινάδας προγενέστερης βιομηχανικής χρήσης ύψους περίπου 30μ, η οποία αποκαταστάθηκε και εντάχθηκε στον σχεδιασμό ως αρχιτεκτονικό στοιχείο του περιβάλλοντος χώρου. Το κτίριο του Γυμνασίου διατάσσεται στην ψηλότερη νότια πλευρά, παράλληλα με το όριο της Λεωφόρου Δεκελείας και το κτίριο του Λυκείου τοποθετείται στη χαμηλότερη βόρεια πλευρά στην οδό Στρ. Ν. Πλαστήρα.
   Οι προδιαγραφές του σχολείου:
   Το κτίριο αποτελείται από τρεις πτέρυγες σε σχήμα Π, όπου οι δύο περιλαμβάνουν τους χώρους διοίκησης, τις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια που αναπτύσσονται σε ισόγειο, α’ όροφο και β’ όροφο, ενώ η τρίτη πτέρυγα περιλαμβάνει την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με τους βοηθητικούς της χώρους που αναπτύσσονται σε ισόγειο και υπόγειο. Το υπόγειο περιλαμβάνει θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, αποθηκευτικούς χώρους και μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Το ισόγειο περιλαμβάνει δύο αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κεντρικό υπόστεγο χώρο, κυλικείο, βιβλιοθήκη - αναγνωστήριο, ιατρείο - αναρρωτήριο, χώρους διοίκησης, χώρους υγιεινής, δύο κλιμακοστάσια και ανελκυστήρα. Το κτίριο έχει αντιμετωπιστεί βιοκλιματικά, επίσης, ως προς τον προσανατολισμό, την ηλιοπροστασία, τον φυσικό φωτισμό - αερισμό, τη μόνωση και τη φύτευση. Συγκεκριμένα, το κτίριο εκτείνεται στον άξονα ανατολής – δύσης, ώστε οι κύριοι χώροι που περιλαμβάνονται να έχουν κυρίως βόρειο και νότιο προσανατολισμό.    Σε όλους τους κύριους χώρους παρέχεται επαρκής φυσικός φωτισμός και αερισμός μέσω των κύριων φωτιστικών επιφανειών, αλλά και μέσω των φεγγιτών στα ψηλότερα σημεία των εξωτερικών τοίχων και στα υπερυψωμένα τμήματα του τελευταίου ορόφου.    
    
    
    
   Read more...

   466 • 0

  4. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Η Hellenic Seaplanes, συνεχίζει και ενισχύει δυναμικά το δίκτυο υποδομών της, ώστε να ξεκινήσει τα αεροπορικά της δρομολόγια, αλλά και να εξυπηρετήσει πλήρως τους επιβάτες της.
   Η έγκριση στο λιμάνι της Πάτμου αποτελεί άλλη μία θετική εξέλιξη στην ανάπτυξης του δικτύου στην Ελλάδα, αφού γίνεται επίσημα ο πρώτος προορισμός υδροπλάνων στα Δωδεκάνησα.
   Η σχετική απόφαση εκδόθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), σε συνεργασία με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και το Υπουργείο Ναυτιλίας.

   Η εταιρεία "Υδατοδρόμιο Πάτμου ΙΚΕ", θυγατρική της Hellenic Seaplanes, έχει αναλάβει την εξυπηρέτηση των υδροπλάνων στο λιμάνι της Σκάλας από όπου θα πραγματοποιούνται πτήσεις σε πρώτη φάση από τα αεροδρόμια Λέρου και Σάμου καθώς και προς το υδατοδρόμιο της Τήνου και της Σίφνου που πολύ σύντομα θα είναι έτοιμα. Σε δεύτερο στάδιο εφόσον εγκριθεί η διασύνδεση με Αττική όπου αναμένεται να ανακοινωθεί η δημιουργία υδατοδρομίου στο παράλιο μέτωπο εντός των επόμενων ημερών.  
   Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τα 30 υδατοδρόμια
   Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ανάπτυξη του μεγαλύτερου δικτύου υδατοδρομίων στην Ελλάδα, το οποίο θα περιλαμβάνει 30 υδατοδρόμια στο Νότιο Αιγαίο που θα ενώνουν μεταξύ τους τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και την ηπειρωτική χώρα. Η Πάτμος ανοίγει τον χορό με τις εγκρίσεις των προορισμών του Νοτίου Αιγαίου και αναμένονται σύντομα περισσότεροι προορισμοί.
   Με την έλευση του πρώτου αεροσκάφους της Hellenic Seaplanes στην Ελλάδα, ξεκίνησαν οι διαδικασίες σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς ώστε η εταιρεία να αποκτήσει το πιστοποιητικό αερομεταφορέα για να νηολογήσει περισσότερα υδροπλάνα στον στόλο της καθώς και Άδεια Αεροπορικής Εκμετάλλευσης. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) αποτελεί το Α-Ω στη διαδικασία αυτή, καθώς είναι ο φορέας που  εκδίδει το Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα (AOC), επιβεβαιώνοντας ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έχει την επαγγελματική ικανότητα να διασφαλίσει την ασφαλή πτητική λειτουργία της.
   Η έγκαιρη ολοκλήρωση της αδειοδότησης από την πλευρά της Α.Π.Α. που υπολογίζεται στα τέλη Οκτωβρίου είναι αυτή που θα ανάψει το «πράσινο φως» στη Hellenic Seaplanes ώστε να είναι σε ετοιμότητα να πραγματοποιήσει τις πρώτες πτήσεις μέσα στο 2023, ζεσταίνοντας στην ουσία τις μηχανές της για την προσεχή τουριστική σεζόν.
   Η σχετική απόφαση εκδόθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, σε συνεργασία με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και το Υπουργείο Ναυτιλίας.
   Read more...

   340 • 0

  5. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Ένα συνεδριακό κέντρο 1.200 τ.μ. στην «καρδιά» του Τατοΐου, εκεί όπου σήμερα βρίσκονται τα κοντέινερ του υπουργείου Πολιτισμού, είναι η μεγαλύτερη από τις εκπλήξεις που κρύβει το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την αξιοποίηση του χώρου. Το σχέδιο, που ξεκίνησε τον «κύκλο» της διαβούλευσης (αρχικά με τις υπηρεσίες του Δημοσίου), εκτιμά ότι ένα τέτοιο τοπόσημο «θα σηματοδοτεί τη νέα εποχή του κτήματος», χωρίς ωστόσο να δικαιολογείται η ανάγκη ανέγερσής του. Αυτό το σημείο δεν είναι το μόνο που πιθανότατα θα προκαλέσει συζητήσεις – το σχέδιο προτείνει να επιτραπούν προσθήκες έως 10% σε όλα τα διατηρητέα κτίρια του κτήματος. Μεγάλο τμήμα του σχεδίου αφορά την προσβασιμότητα, με πρόβλεψη επτά χώρων στάθμευσης με εισιτήριο και εσωτερικού shuttle bus.
   Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ένα πολεοδομικό μοντέλο-ομπρέλα, που τροποποιεί χρήσεις γης και όρους δόμησης σε μια περιοχή) αφορά ολόκληρη την έκταση του κτήματος Τατοΐου, η οποία ανέρχεται σε 42.181 στρέμματα. Το σχέδιο ξεκίνησε να εκπονείται το 2021, ωστόσο η μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου εκείνης της χρονιάς ανέτρεψε όλα τα χρονοδιαγράμματα για το Τατόι και, συνεπακόλουθα, την εξέλιξη των μελετών. «Η πρόσφατη πυρκαγιά του 2021 που κατέστρεψε σημαντικό τμήμα του πυκνού δάσους, αλλά και τμήμα του αρχιτεκτονικού πλούτου του κτήματος, καθώς και το καθεστώς αναδάσωσης της περιοχής που βρίσκεται σε εξέλιξη οδηγούν προς τη διαμόρφωση μιας ακόμη ηπιότερης περιβαλλοντικά πρότασης, που στοχεύει στην αποκατάσταση και την προστασία του κτήματος με δραστηριότητες που περιορίζονται, τουλάχιστον κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, σχεδόν αποκλειστικά στα μη δασικά τμήματα του κτήματος, εντός του ιστορικού πυρήνα, καθώς και σε αγροτική έκταση κοντά στο Κρυονέρι», αναφέρεται στο σχέδιο.
     Τι προβλέπει, λοιπόν, το ΕΠΣ για το κτήμα Τατοΐου; Οπως αποκαλύπτει σήμερα η «Κ», το σχέδιο εξετάζει τρία εναλλακτικά σενάρια, όπου –ως είθισται σε αυτές τις μελέτες– το πρώτο είναι μηδενικό (δεν προβλέπει καμία προσθήκη) και το τρίτο μαξιμαλιστικό (προβλέπει νέα δόμηση 18.000 τ.μ., ακόμη και τελεφερίκ), για να καταλήξει στο βασικό προτεινόμενο σενάριο για την ανάπτυξη του κτήματος, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στο προεδρικό διάταγμα προστασίας της Πάρνηθας. Ετσι, το νέο πολεοδομικό σχέδιο προβλέπει τις ίδιες πέντε ζώνες στις οποίες είχε χωρίσει την περιοχή το προεδρικό διάταγμα του 2008 με τις ίδιες χρήσεις γης, με περιορισμένες τροποποιήσεις: μια μεγάλη ζώνη απόλυτης προστασίας (Α1), μια περιοχή αναψυχής, υπαίθριου αθλητισμού και αγροτικών δραστηριοτήτων (Β4), μια ζώνη αναψυχής (Δ1), μια ζώνη πολιτισμού, φιλοξενίας, διοίκησης (Δ2), που είναι και η κεντρική ιστορική ενότητα του κτήματος με το ανάκτορο, στην οποία προστίθεται ως χρήση και η εστίαση, και τέλος μια ζώνη που συνδυάζει τα προηγούμενα με επιπλέον χρήσεις εκπαίδευσης, φιλοξενίας και εμπορικών καταστημάτων (Δ3).
   Το βασικό νέο, σε σχέση με όσα έχουν γίνει έως σήμερα γνωστά (η πληροφόρηση είναι περιορισμένη, καθώς η διαδικασία σχεδιασμού του χώρου έχει γίνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας), είναι η προσθήκη ενός συνεδριακού κέντρου στο κέντρο του κτήματος. «Το νέο αυτό κτίριο, που θα προκύψει από διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, θα έχει χαρακτήρα τοποσήμου (Landmark) που θα σηματοδοτεί τη νέα εποχή του κτήματος, ως ένα νέο περιαστικό πάρκο με τα ιστορικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά που το συνοδεύουν. Το σημείο που προτείνεται η χωροθέτηση του νέου κτιρίου αποτελεί έκταση, στην οποία σήμερα αναπτύσσονται λυόμενοι οικίσκοι (containers) για την αποθήκευση και συντήρηση αντικειμένων, σε κεντροβαρικό σημείο του κτήματος μεταξύ των ενοτήτων “κατοικίες εργατών – φιλοξενίας” και “παραγωγικών δραστηριοτήτων”. Το νέο κτίριο, μέσω της ειδικής αρχιτεκτονικής του σχεδίασης και αξιοποιώντας τις υψομετρικές διαφορές του αναγλύφου, θα δημιουργήσει ανοιχτούς δημόσιους χώρους που θα λειτουργούν σαν πλατεία στο κεντρικό αυτό σημείο του κτήματος», αναφέρεται.
   Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην εισήγησή της προς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Εργων Αττικής του ΥΠΠΟ διαφώνησε με τη χωροθέτηση του νέου κτιρίου στο κεντρικό ξέφωτο του ιστορικού πυρήνα του κτήματος: «Αναγνωρίζοντας τη σημασία του πλατώματος μπροστά από το “πέταλο” της σειράς κτιρίων (παλιός στάβλος, οικία αξιωματικών, αστυνομικός σταθμός, εργατοκατοικίες, πρατήριο καυσίμων, ξενοδοχείο) που υπάρχουν εκεί, εκτιμάται ότι είναι σημαντικό να παραμείνει ο χώρος ελεύθερος δημιουργώντας άνοιγμα στον ορίζοντα». Η υπηρεσία δεν διαφώνησε με την προσθήκη του κτιρίου, αλλά αντιπρότεινε άλλο σημείο για τη χωροθέτησή του.
   Οι προσθήκες
   Οσον αφορά την υπόλοιπη δόμηση, το ΕΠΣ προτείνει την προσθήκη 1.000 τ.μ. αγροτικών εγκαταστάσεων στα «σύνορα» του κτήματος με τον οικισμό Κρυονερίου. «Εντός του ιστορικού πυρήνα προτείνεται η αποκατάσταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων (αμπελώνας, οπωρώνες, ελαιώνες κ.λπ.), ενώ ενισχύεται με την καλλιέργεια εκτάσεων σε άλλους χώρους του κτήματος, που είχαν και στο παρελθόν τη χρήση αυτή. Στη λογική της ενίσχυσης της αγροτικής ταυτότητας του κτήματος αλλά και της βιωσιμότητάς του προτείνεται η τυποποίηση και η διάθεση των αγροτικών προϊόντων που θα φέρουν το σήμα του κτήματος. Η διάθεση αυτών των προϊόντων θα γίνεται στα υφιστάμενα κτίρια εντός του ιστορικού πυρήνα, η μικρής κλίμακας μεταποίηση και τυποποίηση των προϊόντων προτείνεται να γίνεται σε σύγχρονα κτίρια στα όρια του κτήματος, εκτός του ιστορικού πυρήνα για την αποφυγή πιθανών οχλήσεων. Για τον λόγο αυτόν προτείνεται η δυνατότητα δόμησης 1.000 τ.μ. αγροτικών εγκαταστάσεων στη μη δασική περιοχή του κτήματος που γειτνιάζει με τον οικισμό του Κρυονερίου», αναφέρει η μελέτη.
   Το σχέδιο προβλέπει την αναβίωση των παραδοσιακών καλλιεργειών του κτήματος σε ακόμη δύο σημεία, εκτός από το Κρυονέρι (150 στρέμματα):
   • Στον κεντρικό πυρήνα (250 στρέµµατα). Πρόκειται για τις εγκαταλελειµµένες καλλιεργούµενες εκτάσεις που βρίσκονται εκατέρωθεν του χωριού στον ιστορικό πυρήνα του κτήµατος και αποτελούσαν τους ελαιώνες και τον οπωρώνα του. Προτείνεται η καλλιέργεια των συγκεκριµένων εκτάσεων και η διάθεση των προϊόντων στα καταστήματα του χωριού.
   • Στα ανατολικά του ανακτόρου. Προτείνεται η αναβίωση του αµπελώνα σε έκταση περίπου 35 στρεμμάτων. Τμήμα της έκτασης εμφανίζεται σήμερα ως δασικό.
   Πρόσβαση
   Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο σχέδιο για την πρόσβαση στο κτήμα. Το σχέδιο εξετάζει διάφορες λύσεις (λ.χ. τη σύνδεση με τον σιδηροδρομικό σταθμό Δεκελείας, την επέκταση λεωφορειακών γραμμών), αλλά καταλήγει ότι το Ι.Χ. θα εξακολουθήσει να είναι το βασικό μέσο πρόσβασης στο Τατόι. Έτσι προτείνει τη δημιουργία επτά χώρων στάθμευσης (1.200 θέσεων και 22 πούλμαν). Οι 600 θέσεις θα βρίσκονται σε ένα χώρο κοντά στο δυτικό όριο του κτήματος, στο σημείο συμβολής των λεωφόρων Τατοΐου και Ερυθραίας. Αυτός ο χώρος θα είναι και ο πιο απομακρυσμένος από τον ιστορικό πυρήνα και θα συνδέεται με shuttle bus. Η μελέτη προτείνει οι χώροι «να λειτουργούν με συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική χρέωσης της στάθμευσης, που ιδιαίτερα κατά τις αιχμές ζήτησης στάθμευσης θα μεταβάλλεται, με τη χρέωση να αυξάνει αντίστοιχα προς τη σχετική ελκυστικότητα των επιμέρους χώρων στάθμευσης, ώστε να διασφαλίζεται ισόρροπος καταμερισμός της ζήτησης».
   Η μελέτη εκπονήθηκε από το μελετητικό γραφείο ASPA-KST του αρχιτέκτονα Σπύρου Τσαγκαράτου για λογαριασμό του υπουργείου Πολιτισμού και βασίστηκε στη μελέτη βιωσιμότητας που εκπόνησε το ίδρυμα Αθ. Λασκαρίδη – ολοκληρώνοντας μια εξ ολοκλήρου εξωθεσμική διαδικασία σχεδιασμού. Το ΕΠΣ συνοδεύεται από στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (η οποία και θα δοθεί κάποια στιγμή σε διαβούλευση), αλλά και δέουσα εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παράλληλα έχουν ανατεθεί προμελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου για την αποκατάσταση του κήπου των ανακτόρων (Ε. Παγκάλου και συνεργάτες), γεωλογική-υδρολογική μελέτη (Εδαφος Α.Ε.) και μελέτη οριστικής εφαρμογής υποδομών (σύμπραξη γραφείων).
   Read more...

   435 • 0

  6. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Η λίμνη Κάρλα, που αποξηράνθηκε το 1962, επέστρεψε στο αρχικό της μέγεθος μετά την κακοκαιρία «Daniel» που πλημμύρισε όλο τον Θεσσαλικό Κάμπο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στα γύρω χωριά, καθώς η στάθμη της ανεβαίνει ώρα με την ώρα.
   Ειδικότερα, κάτοικος της περιοχής που μίλησε χθες (14/9) στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, τόνισε ότι «το νερό βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρων από το χωριό. Μπορεί να έχει φτάσει και στο ανάχωμα. Πριν μερικές ώρες ήταν στα 280 μέτρα. Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας δεν έκανε τίποτα, όταν εμείς πνιγόμασταν».
   Ένας άλλος κάτοικος της περιοχές ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ποτέ στα χρονικά δεν έφτασε η Κάρλα εδώ, λίγο έξω από το χωριό. Ακόμη και πριν γίνει η αποξήρανση, δεν είχε φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο. Έγιναν έργα υποτίθεται αποστραγγιστικά και βάλαν αντλίες που είχαν την δυνατότητα να τραβάνε χιλιάδες κυβικά. Δεν δουλεύουν αυτά τα πράγματα. Βλέπανε ότι το νερό μας έπνιγε και αυτά δεν τα βάλανε να δουλέψουνε».
   Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από την υπερχείλιση της λίμνης Κάρλα
   Η λίμνη βρίσκεται περίπου 300 μέτρα μακριά από τα πρώτα σπίτια του χωριού Σωτηρίου, ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται σύμφωνα με τον δήμαρχο Κιλελέρ, οι οικισμοί Νίκη, Μόδεστος, Καστρί και Αμυγδαλή Λάρισας, οι κωμοπόλεις Στεφανοβίκειο και Ριζόμυλος του Δήμου Ρήγα Φεραίου, αλλά και τα Κανάλια Μαγνησίας.
   Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, λόγω των ορμητικών νερών που φεύγουν από το Πηνειό και διοχετεύονται στο σημείο, χρειάστηκαν μόλις 2,5 μέρες, για να επιστρέψει η λίμνη στο αρχικό μέγεθος πριν αποξηρανθεί το 1962. Αν η στάθμη στη λίμνη Κάρλα ανέβει ακόμη 60 εκατοστά, τότε θα υπερχειλίσει και θα πλημμυρίσουν αρκετά χωριά και οικισμοί. Οι κάτοικοι έχουν στήσει μέχρι και αναχώματα ώστε να σταματήσουν το νερό για να μην μπει μέσα στα σπίτια τους.

   Πού βρίσκεται η λίμνη Κάρλα στον χάρτη / google maps
   Ήχησε το 112 για έξι χωριά γύρω από τη λίμνη Κάρλα
   Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ (14/9) στάλθηκε προειδοποιητικό 112, στις περιοχές γύρω από τη λίμνη Κάρλα και ειδικότερα, στις περιοχές Κανάλια Μαγνησίας, στο Ριζόμυλο, στο Στεφανοβίκειο, στο Σωτήριο, στη Νίκη και στο Αχίλλειο, καθώς η λίμνη πλέον θυμίζει την έκταση της πριν από την αποξήρανση.
   Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τεχνητή επανασύσταση της λίμνης ήταν στα 37.000 στρέμματα, ενώ πλέον η έκταση της είναι στα 150.000 στρέμματα, στην ουσία η λίμνη που ήταν πριν την αποξήρανση της το 1962.
   Read more...

   543 • 0

  7. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Νέα σύμβαση υπέγραψε η Intrakat με την «Εγνατία Οδός ΑΕ» για το έργο «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης της δομικής επάρκειας της παλαιάς γέφυρας του δεξιού κλάδου του Αξιού ποταμού». Πρόκειται για έργο ύψους 13 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), το οποίο έρχεται να επιλύσει σοβαρά προβλήματα και βλάβες που εμφανίστηκαν σε νευραλγικό σημείο της Εθνικής Οδού, μέσα από την βαριά συντήρηση, αποκατάσταση και ενίσχυση της δομικής επάρκειας της παλαιάς γέφυρας του Αξιού.
   Η παλαιά γέφυρα του δεξιού κλάδου του Αξιού βρίσκεται σε χρήση από το 1973 (για το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη). Οι σχετικές στατικές μελέτες έχουν διαπιστώσει σημαντικές βλάβες, τόσο εξαιτίας των διαφόρων πλημμυρικών φαινομένων του παρελθόντος όσο και της συχνής διέλευσης βαρέων οχημάτων, οι οποίες έχουν μειώσει σε μη αποδεκτό βαθμό τον συντελεστή ασφαλείας της. Υπενθυμίζεται ότι, η επικινδυνότητα του σημείου είχε οδηγήσει σε περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας αλλά και παρεμβάσεις στα όρια ταχύτητας, το επιτρεπόμενο βάρος φορτίων κ.ο.κ., μέτρα τα οποία προκαλούσαν σειρά ζητημάτων οδικής ασφάλειας.
   Οι εν λόγω εργασίες, στις οποίες θα προχωρήσει άμεσα η Intrakat, κρίνονται απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί ένας αποδεκτός συντελεστής δομικής και λειτουργικής ασφάλειας και να αποκατασταθεί η ασφαλής χρήση της γέφυρας από τα διερχόμενα οχήματα. Με τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις θα θωρακιστεί η γέφυρα έναντι κινδύνου απροειδοποίητης κατάρρευσης, ενώ -παράλληλα- θα αρθούν τα μέτρα περιορισμού φορτίου που παρεμποδίζουν δραματικά την απρόσκοπτη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, καθώς και οι περιορισμοί της κυκλοφοριακής συνέχειας μεταξύ Δυτικού και Ανατολικού Τομέα της Εγνατίας Οδού στο νευραλγικό οδικό τμήμα Α/Κ Κλειδιού – Α/Κ Καλοχωρίου.
   Read more...

   356 • 0

  8. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Κλιμάκιο μηχανικών της ΜΟΜΚΑ του ΓΕΕΘΑ και του στρατού ξηράς προχώρησε στην κατασκευή γέφυρας τύπου Μπέλεϋ στα Καλά Νερά Μαγνησίας.
   Η κατασκευή έγινε στα Καλά Νερά για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου Βόλου - Νότιου Πηλίου που διακόπηκε λόγω κατάρρευσης της υφιστάμενης γέφυρας, ολοκληρώθηκε σε χρόνο 30 ωρών και έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
   - Μεταλλική στρατιωτική γέφυρα «ΜΠΕΛΕΫ»
   - Μήκος 30μ.
   - Φέρουσα Ικανότητα 16 τόνων
   Read more...

   883 • 0

  9. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Σε ανακοίνωσή του το ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού για χρονικό διάστημα 25 ετών.
   Τα έξι (6) επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν τις εξής οικονομικές προσφορές (με αλφαβητική σειρά):  
   -ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. – 2.700.000.000 ευρώ.
   -ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – 3.270.000.000 ευρώ.
   – Ένωση προσώπων BRISA – AUTO ESTRADAS de PORTUGAL S.A. – RUBICONE MIDCO, B.V. –INTRAKAT A.E. – 2.050.050.908,21 ευρώ.
   -Ένωση προσώπων MACQUARIE ASSET MANAGEMENT MOTORWAY HOLDINGS S.ar.l. – FINCOP INFRASTRUCTURE LTD – 2.350.000.000 ευρώ.
   -Ένωση προσώπων VINCI HIGHWAYS S.A.S. – VINCI CONCESSIONS S.A.S. – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – MOBILITY PARTNER S.A.S. – 3.106.000.000 ευρώ.
   -Ένωση προσώπων ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΑΒΑΞ Α.Ε. – MERIDIAM EASTERN EUROPE INVESTMENTS 4 S.A.S. – 2.548.000.000 ευρώ.
   Το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει με τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και οι ανωτέρω Προεπιλεγέντες Επενδυτές θα ενημερωθούν για την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
   Read more...

   793 • 0

  10. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Την επαναπροκήρυξη άμεσα, του διαγωνισμού ΣΔΙΤ για το φράγμα Χαβρία στη Χαλκιδική, με αύξηση του προϋπολογισμού του έργου, που ανερχόταν στα 85,4 εκατ. ευρώ, προανήγγειλε ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πέτρος Βερελίδης, στη διάρκεια της τοποθέτησής του στο διήμερο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο που διοργανώνει από σήμερα το Επιμελητήριο Χαλκιδικής σε κεντρικό ξενοδοχείο στη Νέα Ποτίδαια.
   "Το κύριο πρόβλημα με τον διαγωνισμό που έτρεξε και βγήκε άγονος, είναι ότι πέσαμε πάνω στο μεγάλο κύμα ανατίμησης των οικοδομικών υλικών, λόγω διεθνούς συγκυρίας", είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι με την αναθεώρηση του προϋπολογισμού του έργου, το project θα προχωρήσει.
   Υπενθυμίζεται πως ο διαγωνισμός είχε εκκινήσει με την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 30 Οκτωβρίου 2020 και στην πρώτη του φάση οι διεκδικητές ήταν οι ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Τ.Ε. ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, "Ένωση Εταιρειών INTRAKAT - SUEZ EAU FRANCE S.A.S. - ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε." και ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ενώ εάν τελεσφορούσε, θα ήταν το πρώτο ΣΔΙΤ ύδρευσης στη χώρα μας.
   Για την υλοποίηση μικρότερων έργων υποδομής που όμως θα "ανακουφίσουν" τον νομό Χαλκιδικής από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την έλλειψη νερού, ο ίδιος απηύθυνε έκκληση στους εμπλεκομένους με τα θέματα διαχείρισης υδάτων να δουν με προσοχή τις προτάσεις του Σχεδίου Λεκάνης Απορροής Ποταμών της Κεντρικής Μακεδονίας που είναι σε διαβούλευση και να προχωρήσουν σε προτάσεις, ώστε να ληφθούν υπόψη και "να έχουμε ένα πιο άρτιο σχέδιο του τι πρέπει να γίνει", επισήμανε. Μεταξύ άλλων, ο ίδιος επισήμανε στην τοποθέτησή του ότι η Ελλάδα έχει νερά και αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερη διαχείριση των υδάτων ώστε νε επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
   Play Video
   "Υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης στην διαχείριση των υδάτων", σημείωσε και πρόσθεσε ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2024 θα γνωστοποιηθούν οι σχετικές πρωτοβουλίες, δράσεις και τα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης "για τη σωστή και διατηρήσιμη διαχείριση των υδάτων".
   "Το μεγάλο στοίχημα που γνωρίζει ήδη ότι πρέπει να κερδίσει η κυβέρνηση είναι, είπε, η εφαρμογή των μέτρων που θα ληφθούν για τη σωστή διαχείριση των υδάτων στην πράξη, και στο πλαίσιο αυτό δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες.
   Την ανάγκη οι εμπλεκόμενοι φορείς να συναποφασίσουν για τις ανάγκες και το μέλλον του νομού Χαλκιδικής, ώστε "με τόλμη να καταγράψουμε, να ιεραρχήσουμε και να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας", υπογράμμισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, στο σύντομο χαιρετισμό του στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο, του οποίου και κήρυξε την έναρξη των εργασιών.
   "Με συμμετοχή, συναίνεση και ρεαλισμό, μπορούμε να διαμορφώσουμε έναν νέο τόπο", επισήμανε ο ίδιος και πρόσθεσε: "εάν καταλήξουμε από κοινού στο τι θέλουμε για τον νομό Χαλκιδικής, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν χάρτη όδευσης". Μεταξύ άλλων, ο ίδιος υπογράμμισε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νομός σε θέματα ύδρευσης, περισσοτέρων μαρίνων και υποδομών παντός τύπου.
   Λέγοντας ότι ο νομός έχει μεγάλες προοπτικές, ο ίδιος ζήτησε από την πολιτεία να νομοθετήσει μέτρα και να θεσμοθετήσει χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να επιτευχθεί με οργάνωση η τουριστική ανάπτυξη της Χαλκιδικής, μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού, που όπως είπε στην περιοχή μπορεί να βρει πεδίο δόξης λαμπρό, αναδεικνύοντας όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του.
   Τη θέση της ότι με σύνθεση και συνύπαρξη, θα μπορέσουν να αναδειχθούν ακόμη περισσότερο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Χαλκιδικής, αλλά και ότι με εγρήγορση και αποφασιστικότητα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τις δοκιμασίες που εντοπίζονται σε θέματα γης, νερού και βιοποικιλότητας, διατύπωσε η αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Αικατερίνη Ζωγράφου του νομού. 'Αλλωστε, όπως είπε χαρακτηριστικά τα θέματα γης, νερού και βιοποικιλότητας αποτελούν τον ορισμό της βιώσιμης αειφόρου ανάπτυξης που όλοι στοχεύουν παγκοσμίως.
   Τη στήριξη του υφυπουργείου Εσωτερικών, τομέα Μακεδονίας και Θράκης, σε όλους τους φορείς του νομού Χαλκιδικής με πρωτοβουλίες και δράσεις και με διεκδικήσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας, εξέφρασε ο αρμόδιος υφυπουργός, Στάθης Κωνσταντινίδης, με χαιρετισμό που απέστειλε στο προαναφερόμενο συνέδριο.
   Επιπλέον, ο ίδιος εξέφρασε τη στήριξή του στα επιμελητήρια της περιοχής και όχι μόνο και σημειώνοντας ότι αποτελούν τους κύριους εκφραστές και αρωγούς της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, αναγνώρισε την ανάγκη για περαιτέρω ενδυνάμωσή τους και αξιοποίηση των δομών, της εμπειρίας και της γνώσης που διαθέτουν.
   Την επιστημονική τεκμηρίωση του συνεδρίου έχει αναλάβει το Αριστοτέλειο Κέντρο Κοινωνικής Έρευνας και Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (ΑΚΚΕ), της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι Επιχειρηματικότητα- Απασχόληση, Περιβάλλον- Ενέργεια- Κλιματική Αλλαγή, Υποδομές- Δίκτυα, Αειφορική ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, Τουρισμός και Ψηφιακός μετασχηματισμός.
   Read more...

   366 • 0

  11. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Στάση αναμονής τηρούν οι θεσμικοί επενδυτές αναμένοντας τις εξελίξεις και στην ελληνική αγορά του λιανεμπορίου κυρίως λόγω του κόστους χρήματος μετά την περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ τον Ιούνιο.
   To γεγονός αποτυπώνεται στην υποτονική επενδυτική δραστηριότητα με μόλις €40 εκατ. πράξεων να έχουν καταγραφεί κατά την διάρκεια του β τριμήνου του 2023 στην ελληνική αγορά σύμφωνα την τελευταία ανάλυση για την αγορά του retail της γνωστής εταιρείας συμβούλων ακινήτων Cushman & Wakefield Proprius.
   Τα επόμενα τρία χρόνια οι αναλυτές αναμένουν να βγουν στην αγορά συνολικά 109.000 τ.μ GLA εμπορικών κέντρων από τη Lamda Development στο Ελληνικό και 77.000 τμ πάρκων λιανικής από την Trade Estates και τη Lamda Development/Orilina σε Αττική, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης και Θεσσαλονίκη. 
   Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2023, οι αξίες ενοικίασης παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σταθερές το δεύτερο τρίμηνο του έτους με ελαφρές αυξήσεις σε προνομιακές τοποθεσίες στο κέντρο της πόλης, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, αν και χαμηλά επίπεδα κενών θέσεων στο prime retail γενικά, και ισχυρή ζήτηση ενοικιαστών για στρατηγικές τοποθεσίες σε όλα τα κλάδους λιανικής. 

   ΠΗΓΗ: Cushman & Wakefield Proprius
   Επεκτείνονται οι αλυσίδες
   Η Cushman & Wakefield Proprius κατέγραψε 40 νέες συναλλαγές το δεύτερο τρίμηνο του 2023 στις βασικές αγορές της Αθήνας, 25% λιγότερες σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2023, αλλά 20% υψηλότερες από το ίδιο τρίμηνο του 2022. 
   Αξιοσημείωτα ανοίγματα/νε συναλλαγές σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου σε επίπεδο χώρας. 
   Το τρίτο JD Sport έχει ανακοινωθεί ότι θα ανοίξει το 4ο τρίμηνο του 2023 στον Πύργο του Πειραιά, ενώ τα Zara και Zara Home, ανακοίνωσαν το άνοιγμα ενός καταστήματος 5.850 τμ στο ίδιο έργο. 
   Στη Μεταξά 34 στη Γλυφάδα θα ανοίξει το πρώτο κατάστημα Juicy Couture και στον Πειραιά ένα Benetton 1.000 τμ.
    Ένα νέο κατάστημα Hugo Boss άνοιξε στο Golden Hall ενώ η Chanel Boutique, μετά τα εγκαίνια εποχικού καταστήματος στο Nammos Village στη Μύκονο, ανακοίνωσε το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος στην Ελλάδα στον πεζόδρομο Βουκουρεστίου 13. 
   Άνοιξαν δύο καταστήματα Nautica στη Νέα Ιωνία και το Golden Hall, ένα κατάστημα Πλαίσιο 1.450 τμ στο Ηράκλειο Κρήτης και το μεγαλύτερο KFC στην Ελλάδα στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης. 
   Η Tesla επεκτάθηκε και στη Θεσσαλονίκη, με ένα pop-up κατάστημα στο Med Cosmos. 
   Τέλος η Pepco άνοιξε 3 νέα καταστήματα σε όλη τη χώρα και η Sport Vision ένα νέο κατάστημα στην Πάτρα. 
   Read more...

   661 • 0

  12. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Στην τελική ευθεία για την προκήρυξη του πρώτου από τα 3 ΣΔΙΤ που σχεδιάζει ο ΟΣΕ για την ανάταξη του υφιστάμενου Σιδηροδρομικού Δικτύου, που αφορά τις γραμμές στη Βόρεια Ελλάδα και όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της Περιφέρειας ΑΜΘ, βρίσκεται ο οργανισμός, που προχωρά στη διαδικασία επιλογής νομικού και χρηματοοικονομικού συμβούλου για το έργο.
   Το ΣΔΙΤ αφορά το δίκτυο Φλώρινα – Πλατύ και Στρυμόνας – Αλεξανδρούπολη, με στόχο την ανακαίνιση, αναβάθμιση και συντήρηση του σιδηροδρομικού άξονα στα τμήματα γραμμής από:
   – Έξοδο Σ.Σ. Στρυμώνα έως είσοδο του Σ.Σ. Αλεξανδρούπολης, ενδεικτικού συνολικού μήκους 311.791 μ. –Έξοδο Σ.Σ. Πλατέως έως Σ.Σ. Ν. Καύκασος, ενδεικτικού συνολικού μήκους 164.327 μ.
   – Τμήμα γραμμής Μεσονήσι – Σ.Σ. Φλώρινας, ενδεικτικού συνολικού μήκους 5.645 μ.
   Το συνολικό μήκος γραμμών που αποτελούν αντικείμενο του έργου υπολογίζεται στα 481.763 μ.
   Παράλληλα, προβλέπεται και η ανακαίνιση – αναβάθμιση της υποδομής της σιδηροδρομικής γραμμής, μικρά και μεγάλα τεχνικά (γέφυρες), κτιριακές εγκαταστάσεις επιβατών και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ώστε το σιδηροδρομικό δίκτυο να υποστηρίζει πιο σύγχρονα τρένα.
   Το έργο έχει κατασκευαστικό κόστος 171,2 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και κόστος επένδυσης 220 εκατ. ευρώ, με χρηματοδοτική συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης 80 εκατ. ευρώ.
   Προβλέπει 2,5 χρόνια κατασκευαστική περίοδο και 17,5 χρόνια περίοδο λειτουργίας και συντήρησης.
   Το έργο θεωρείται πως θα βοηθήσει στην επαναλειτουργία της επιβατικής σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή μας, που έχει περάσει από χίλια κύματα, ενώ θα ενισχύσει και τις εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης.
   Να θυμίσουμε πως υπάρχει και σχεδιασμός για την δημιουργία νέων γραμμών στην ΑΜΘ, από Θεσσαλονίκη προς Καβάλα, και από Καβάλα προς Τοξότες, συνδέοντας την πόλη και το λιμάνι με τον σιδηρόδρομο, που αναμένεται να χρηματοδοτηθεί μέσω του Sea 2 Sea.
   Σε επόμενη φάση, θα προκηρυχθούν τα άλλα δύο ΣΔΙΤ, στα τμήματα Πειραιάς – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη – Προμαχώνας και Αεροδρόμιο Αθήνας – Κόρινθος  – Κιάτο – Αίγιο.
   Read more...

   275 • 0

  13. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Σε ομόφωνη συμφωνία τριών σημείων κατέληξαν οι συμμετέχοντες στη δεύτερη ενημερωτική συνάντηση των φορέων για το «Flyover», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικό Μετρό, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
   Πρώτον, αναγνώριση από όλες τις πλευρές ότι το «Flyover» πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, το οποίο πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί προς όφελος της πόλης και των κατοίκων της.
   Δεύτερον, συμφωνήθηκαν οι θεματικές ενότητες, στις οποίες θα γίνουν παρεμβάσεις, όπως προέκυψε ύστερα από τις έξι συσκέψεις (τέσσερις του συντονιστικού οργάνου στο Διοικητήριο και δυο με διευρυμένη σύνθεση στα γραφεία της Ελληνικό Μετρό στη Θεσσαλονίκη), που πραγματοποιήθηκαν εντός του Αυγούστου. Συγκεκριμένα, οι ενότητες αφορούν πρωτοβουλίες σχετικά με την αναβάθμιση του έργου του ΟΑΣΘ, τη διευκόλυνση του έργου της Τροχαίας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενοφόρων στο 424 ΓΣΝΘ και στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» μέσω του στρατοπέδου «Καρατάσιου», την εφαρμογή πρωτοκόλλων εκτάκτων συμβάντων, αλλά και τις παρεμβάσεις για τον εντατικό έλεγχο της στάσης και στάθμευσης των αυτοκινήτων στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης.
   Τρίτον, στα τέλη Σεπτεμβρίου θα κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις που θα επιτρέψουν στα μέσα Οκτωβρίου την έναρξη του κατασκευαστικού σταδίου του έργου. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών μεταξύ άλλων ζήτησε «έξυπνες λύσεις» όσον αφορά στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.
   Read more...

   1460 • 0

  14. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Το «πράσινο φως» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξασφάλισε το επενδυτικό σχέδιο της «Στάδιο 2020» για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Κέντρου Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ.
   Η εταιρεία «Στάδιο 2020», συμφερόντων του επικεφαλής της ΤΕΜΕΣ Αχ. Κωνσταντακόπουλου και του Ιπποκράτη-Ιωάννη Στασινόπουλου του ομίλου Viohalco, ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2020 με βασικό σκοπό την αξιοποίηση και εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων.
   Αρχική της επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η μίσθωση του κέντρου αντισφαίρισης στο ΟΑΚΑ με απώτερο στόχο την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο κατά πληροφορίες φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ.
   Έτσι, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ εγκρίθηκε η τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. που διέπει τη λειτουργία του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών ώστε να περιληφθούν τα νέα έργα.
   Στο σχέδιο περιλαμβάνονται μια σειρά παρεμβάσεων ανακαίνισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, προσθήκη νέων κατασκευών, ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και τροποποιήσεις στα δίκτυα υποδομής και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
   Συγκεκριμένα:
   Ανακαίνιση υφιστάμενων κατασκευών
   Ανακαίνιση του κελύφους και του αγωνιστικού χώρου του κεντρικού και του βοηθητικού γηπέδου, καθώς και των εγκαταστάσεων περιμετρικά αυτών. Ανακατασκευή/ αναδιάταξη των υφιστάμενων και προσθήκη νέων υπαίθριων προπονητικών γηπέδων. Ανακατασκευή / Αναδιάταξη δεκατριών (13) υπαίθριων γηπέδων αντισφαίρισης, εκ των οποίων επτά (7) μονά και τρία (3) διπλά (10 γήπεδα αντισφαίρισης με συνθετικό δάπεδο και 3 γήπεδα αντισφαίρισης με χωμάτινο δάπεδο). Δημιουργία πέντε (5) νέων γηπέδων αντισφαίρισης (4 γήπεδα με χωμάτινο δάπεδο και 1 γήπεδο με συνθετικό δάπεδο), με πρόβλεψη για μελλοντική κατασκευή ενός επιπλέον με συνθετικό δάπεδο. Δημιουργία έξι (6) νέων γηπέδων padel, με πρόβλεψη για μελλοντική κατασκευή άλλων τριών (3). Δημιουργία τεσσάρων (4) νέων παιδικών γηπέδων αντισφαίρισης Δημιουργία τριών (3) νέων γηπέδων πετοσφαίρισης επί άμμου (beach volley) Δημιουργία ενός νέου γηπέδου pickle ball Προσθήκη νέων κατασκευών
    Κατασκευή ανοιχτού μεταλλικού στεγάστρου προστασίας δύο εκ των υφιστάμενων γηπέδων αντισφαίρισης, με πρόβλεψη για μελλοντική στέγαση τεσσάρων (4) ακόμα γηπέδων αντισφαίρισης. Κατασκευή ανοιχτού μεταλλικού στεγάστρου προστασίας τεσσάρων (4) γηπέδων padel.  Κατασκευή ανοιχτού μεταλλικού στεγάστρου προστασίας τριών (3) γηπέδων πετοσφαίρισης επί άμμου.  Κατασκευή Γραφείου Ενημέρωσης και Πληροφόρησης, στην είσοδο του συγκροτήματος (~100m²)  Κατασκευή δύο (2) κυλικείων για την εξυπηρέτηση αθλητών και κοινού  Κατασκευή εντευκτηρίου αθλητών, προπονητών και επισκεπτών (Tennis Club House) με υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων (~1000 m²) Στα ανωτέρω γήπεδα αντισφαίρισης θα προβλεφθούν, όπου είναι εφικτό, κινητές κερκίδες από μεταλλικό σκελετό.
   Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου
    Αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με κατάλληλες διαδρομές, άξονες κυκλοφορίας καθώς και τις κατάλληλες φυτεύσεις Δημιουργία υπαίθριου γυμναστηρίου  Πρόβλεψη για υπαίθριες θέσεις στάθμευσης, χωρητικότητας 212 αυτοκινήτων και 26 μοτοσυκλετών, με ελεγχόμενες εισόδους, μαζί με χώρο στάθμευσης μεγαλύτερων οχημάτων για φορτοεκφορτώσεις. Επιπλέον, θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης θέσεων στάθμευσης του ΟΑΚΑ σε περίπτωση διεθνών αγώνων.
   Τροποποιήσεις στα δίκτυα υποδομής και Η/Μ εγκαταστάσεων
    Εγκατάσταση δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, νέα υδρογεώτρηση για άρδευση της φύτευσης, διαβροχή χωμάτινων γηπέδων και λοιπές δραστηριότητες (πλύσεις κ.λπ.) και δημιουργία δεξαμενής αποθήκευσης νερού από την υδρογεώτρηση και τα όμβρια.  Διαμόρφωση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων του νέου κτιρίου και της περιοχής των γηπέδων.  Πλήρης ανακατασκευή των ηλεκτρικών υποδομών της περιοχής των γηπέδων και ανακαίνιση Η/Μ εγκαταστάσεων κεντρικού κτιρίου και τοποθέτηση νέων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του νέου εντευκτηρίου (Tennis Club House).  Αντικατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου του ηλεκτροφωτισμού των γηπέδων, περιλαμβανομένου του κεντρικού και του Κ1 γηπέδων, και νέα εγκατάσταση φωτισμού του περιβάλλοντος χώρου.  Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων και συστημάτων ασφαλείας (τηλεπικοινωνίες, ασύρματη δικτύωση, συστήματα ανακοινώσεων, CCTV, Access control κ.α.). Το Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης «Σπύρος Λούης» ξεκίνησε τον σχετικό διαγωνισμό στις αρχές του 2022 στον οποίο επικράτησε η εταιρεία «Στάδιο 2020». Η σύμβαση προβλέπει ότι η εταιρεία θα μισθώνει για τα επόμενα 35 χρόνια τις εγκαταστάσεις των 70 στρεμμάτων, ενώ το προηγούμενο διάστημα κατάθεσε το επικαιροποιημένο business plan για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση τους.
   Στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Στάδιο 2020» συμμετέχουν ο Στέφανος Θεοδωρίδης (Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΜΕΣ) ως Πρόεδρος, ο Αλέξανδρος Σκαρλατίδης ως Διευθύνων Σύμβουλος, o Παναγιώτης Καπετανάκος (CEO της Noval Property), ως Αντιπρόεδρος και ως μέλη οι Μαρίνα Παπατσώνη, Σπύρος Σταυρίδης και Δημήτρης Δημαρέλης.
   Read more...

   371 • 0

  15. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ανακοινώνει ότι υποβλήθηκαν τέσσερις (4) προσφορές στον διαγωνισμό για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής τουλάχιστον 67% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ Α.Ε.).
   Ειδικότερα, προσφορές υπέβαλαν τα εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):
   Κοινοπραξία Goldair Cargo A.E. – Goldair Handling Α.Ε. Κοινοπραξία Israel Shipyards Ltd – Χαλυβουργία Ελλάδος Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mariner Capital Ltd. Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής δεσμευτικών προσφορών θα εκκινήσει άμεσα.
   Οι οικονομικές προσφορές των επενδυτών που πληρούν τους όρους του διαγωνισμού θα αποσφραγιστούν σε μελλοντική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
   Read more...

   284 • 0

  16. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος υπολόγιζε τις ανάγκες για την υλοποίησή του σε περισσότερα από τα 450 εκατ. ευρώ, αλλά τελικά υποβλήθηκε αίτημα χρηματοδότησης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) για ένα ποσό 200 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, δεν συμπεριελήφθη στην λίστα των έργων που θα ευνοηθούν από το ΤΑΑ και έτσι αναζητήθηκαν άλλες πηγές. Τελικά ο προϋπολογισμός του «προσγειώθηκε» στα 80 εκατ. ευρώ (από το ΕΣΠΑ), ποσό που σίγουρα δεν αρκεί για τις ανάγκες αποκατάστασης της σημαντικής κτιριακής υποδομής των πόλεων, η οποία καταρρέει.
   Σε κάθε περίπτωση, στα μέσα Ιουλίου ανατέθηκε σε εταιρία συμβούλων από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος η εκπόνηση του οδηγού χρηματοδότησης του προγράμματος. Σε τρεις μήνες θα πρέπει το έργο να έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στο ΥΠΕΝ, ώστε να εγκριθεί το σχέδιο του οδηγού, το οποίο θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των ωφελούμενων κτιρίων, των επιλέξιμων παρεμβάσεων, του κόστους κλπ. http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/11/anakainisi-600x399.jpg
   Εκτιμάται ότι στις αρχές του 2024 το σχέδιο του οδηγού θα προδημοσιευτεί ώστε να ξεκινήσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα θελήσουν να υπαχθούν στο πρόγραμμα την προετοιμασία των σχετικών φακέλων. Ο οριστικός οδηγός δεν αναμένεται να βγει στον ηλεκτρονικό αέρα πριν το δεύτερο τρίμηνο του έτους.
   Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του ΥΠΕΝ στο «Διατηρώ» θα μπορούν να υπαχθούν ιδιωτικά, αλλά και δημόσια κτίρια, τα οποία ωστόσο θα απορροφήσουν σημαντικό μέρος του χαμηλού προϋπολογισμού του προγράμματος, αν και θα μπορούσαν να αναζητηθούν για αυτά άλλες πηγές χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση οι ιδιώτες. Επίσης, ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόσβαση στη χρηματοδότηση θα έχουν και μεγάλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν διατηρητέα κτίρια για εμπορικούς σκοπούς ή ως τουριστικές υποδομές.
   Ανακαίνιση και όχι κατεδάφιση
   Ακόμη μένει να διασαφηνιστεί εάν στις επιλέξιμες δαπάνες θα περιληφθούν και οι στερεωτικές εργασίες καθώς σήμερα σημαντικό ποσοστό του ιστορικού κτιριακού αποθέματος των πόλεων (κηρυγμένα μνημεία, διατηρητέα και τα αξιόλογα κτίρια σε ιστορικούς τόπους και παραδοσιακούς οικισμούς) κινδυνεύουν να καταρρεύσουν. Άλλωστε, η ΕΕ προτάσσει την ιδέα της ανακαίνισης (π.χ. RENOVATE Europe) και όχι της κατεδάφισης παλαιών κτιρίων, καθώς αφενός διασώζεται η ιστορική φυσιογνωμία των αστικών κέντρων και αφετέρου εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση πολύτιμων πρώτων υλών, αλλά και ενεργειακών πόρων καθώς τα παλαιά κτίρια διαθέτουν καλή ενεργειακή συμπεριφορά και λιγότερες απαιτήσεις σε θέρμανση και ψύξη.
   Σήμερα, οι ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων, στην πλειονότητά τους, αδυνατούν να τα συντηρήσουν και να τα αποκαταστήσουν, γεγονός που τα οδηγεί σε εγκατάλειψη και επιδείνωση της στατικής τους επάρκειας σε βαθμό που καταλήγουν επικίνδυνα για την ανθρώπινη ζωή. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα επιστολή που απέστειλαν στον πρωθυπουργό τον περασμένο Φεβρουάριο 11 ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις και φορείς πολιτών, το πρόγραμμα «Διατηρώ» για να βοηθήσει αποτελεσματικά τους ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων σε όλη την χώρα θα έπρεπε να έχει προϋπολογισμό τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ.
   Read more...

   867 • 0

  17. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Ξεκίνησε στον Δήμο Αθηναίων η λειτουργία των πρώτων υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία της πόλης. Πρόκειται για ένα  έργο στον τομέα της καθαριότητας, που αφορά σε συνολικά 350 συστήματα υπόγειων κάδων για απορρίμματα σύμμεικτα, ανακυκλώσιμα και βιοαπόβλητα. Η τοποθέτησή τους, ξεκίνησε από το κέντρο και θα γίνει σταδιακά στις επτά δημοτικές κοινότητες -και στις 129 γειτονιές της Αθήνας.
   Από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, τέθηκαν ήδη σε λειτουργία τα συστήματα υπόγειων κάδων στην Πλατεία Καραϊσκάκη και Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Λιοσίων, στην Κριεζώτου, στη Λιοσίων και Μάρνη, στη Μάρνη και Μαιζώνος, σε τέσσερα σημεία της Μητροπόλεως και στην Πλατεία Δεξαμενής (Φωκυλίδου 1).
   Πλεονεκτήματα
   Με την εγκατάσταση των μηχανισμών υπογειοποίησης κάδων αναβαθμίζεται τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά ο δημόσιος χώρος (πεζοδρόμια, πεζόδρομοι και πλατείες), καθώς δεν θα υπάρχουν πλέον ξέχειλοι κάδοι. Οι νέοι κάδοι θα συμβάλλουν και στον περιορισμό των δρομολογίων των απορριμματοφόρων του δήμου, με προφανή οφέλη για το περιβάλλον, το κόστος αποκομιδής και την καθημερινότητα των δημοτών, καθώς θα μπορέσει να μειωθεί η κίνηση μέσα στην πόλη.
   Επιπλέον, ορισμένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι τα εξής:
   -Η αύξηση της αποθηκευτικής δυναμικότητας απορριμμάτων, καθώς οι 350 υπόγειοι κάδοι αντιστοιχούν σε 1.774 συμβατικούς κάδους, εξοικονομώντας έως και 1.424 σημεία κοινόχρηστων χώρων.
   – Η τόνωση της εμπορικής δραστηριότητας των καταστημάτων στη γύρω περιοχή.
   – Η μείωση της επαφής με τα ανακυκλώσιμα υλικά, που θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της λεηλασίας των ανακυκλώσιμων υλικών.
   – Η περιορισμένη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.
   – Η δημιουργία υποδομών ανακύκλωσης με διαχωρισμό στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών.
   – Η μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος της μεταφοράς των ανακυκλωμένων υλικών.
   – Η ορθότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
   Καμία μετατροπή στα απορριμματοφόρα του δήμου για την αποκομιδή
   Η λειτουργία των υπόγειων κάδων δεν απαιτεί κάποια μετατροπή ή προσθήκη εξαρτήματος στα απορριμματοφόρα. Αυτό σημαίνει ότι τα οχήματα που εξυπηρετούν τους ήδη υπάρχοντες κοινούς τροχήλατους κάδους 1.100 λίτρων είναι σε θέση να εξυπηρετούν αποτελεσματικά και τους υπόγειους κάδους των νέων συστημάτων.
   Από το σύνολο των 350 συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων, τα 134 έχουν χωρητικότητα 2.200 λίτρων, τα 109 χωράνε απορρίμματα 4.400 λίτρων και τα 107 αφορούν σε συστήματα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης.
   Σημειώνεται ότι η τοποθέτηση των 350 υπόγειων κάδων συλλογής χωριστών ρευμάτων σε κοινόχρηστους χώρους έχει τριετή χρονικό ορίζοντα και προϋπολογισμό 18.867.678,00€, εκ των οποίων τα 3.698.987,71€ αποτελούν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ».
   Read more...

   200 • 1

  18. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ξεκινάει, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, η κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών ορεινών υδρονομικών έργων, σε όλη τη χώρα.
   Χαρακτηριστικά επισημαίνεται πως, ήδη, έχει οριστεί η «Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου» ως ανάδοχος αποκατάστασης, με σκοπό την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών αντιπλημμυρικής – αντιδιαβρωτικής προστασίας για τη συγκράτηση του εδάφους, τον περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής για τις καείσες δασικές εκτάσεις της από 18.07.2023 πυρκαγιάς στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
   Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα οριστούν ανάδοχοι αποκατάστασης στις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας, όπου υπάρχουν κίνδυνοι. Ιδιαίτερη προτεραιότητα, λόγω της σημασίας της λεκάνης απορροής, έχει η προσφάτως πληγείσα από τις πυρκαγιές περιοχή των Δερβενοχωρίων.
   Ο σκοπός της κατασκευής αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών είναι η συγκράτηση του εδάφους, η εξασφάλιση της φυσικής αναγέννησης και η αποφυγή διαβρωτικών φαινομένων στις δασικές εκτάσεις, των περιοχών των ορεινών όγκων όλης της επικράτειας, που πλήττονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές.
   Για λόγους επείγουσας ανάγκης, εγκρίνεται, επιπλέον, η απ’ ευθείας ανάθεση από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, εξειδικευμένων εργασιών (π.χ. κοπή καμένων δένδρων, διαμόρφωση, μετατόπιση, πρίση, κατασκευή κορμοδεμάτων, κλαδοπλεγμάτων κ.λπ. και εγκατάστασή τους), σε πολυμελείς δασικούς συνεταιρισμούς επαγγελματιών υλοτόμων (ΔΑΣΕ), οι οποίοι παρέχουν τα εχέγγυα για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
   Οι παραπάνω εργασίες επιδιώκεται να εκτελεστούν πριν την έναρξη των χειμερινών βροχοπτώσεων.
   Σημειώνεται πως στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις απαιτήσεις εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, με σκοπό την αποκατάστασή τους, οι αντίστοιχες διαδικασίες υλοποιούνται, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, με τη διαδικασία του εξαιρετικά επείγοντος.
   Read more...

   221 • 0

  19. Έργα-Υποδομές

   Engineer

   Εκδόθηκε από την αρμόδια επιτροπή το πρακτικό που αφορά στην έγκριση των μεταβολών μεταξύ των σχημάτων που συμμετέχουν στην Β΄ Φάση του Διαγωνισμού για την Σύμβαση Παραχώρησης του τμήματος του Βόρειου Οδικού άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) από Χανιά έως Ηράκλειο.
   Συγκεκριμένα η επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι οι μεταβολές στη σύνθεση των διαγωνιζομένων όλων των Προσφερόντων εξακολουθούν να πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α΄ Φάσης του Διαγωνισμού και ότι όλα τα σχήματα μπορούν να συνεχίσουν στο επόμενο στάδια της αποσφράγισης και της αξιολόγησης των Φακέλων Α, Β΄ και Γ΄ Προσφορών.
   Στην επόμενη φάση του διαγωνισμού προχωρούν οι:
   «ΕΝΩΣΗ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ» συμμετέχουν οι ΑΒΑΧ-EGIS-MERIDIAM 
   «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» 
   ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
   Το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο του ΒΟΑΚ, μήκους 157,5 χλμ. και προϋπολογισμού €1,5 δις. είναι το μεγαλύτερο από τα τρία τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης το οποίο θα γίνει με σύμβαση παραχώρησης.
   Το δεύτερο τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη και προϋπολογισμού €360 εκατ. υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ από την κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ και Ιntrakat  και το τρίτο το τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος προϋπολογισμού 169 εκατ. κατασκευάζεται ως δημόσιο έργο από την ΑΚΤΩΡ.
   Read more...

   321 • 0

  20. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Οι τρεις βασικοί στόχοι των προτεινόμενων παρεμβάσεων για τη μείωση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων στην πόλη της Θεσσαλονίκης, από την αναβάθμιση της εσωτερικής περιφερειακής οδού και την κατασκευή του Fly Over, οριοθετήθηκαν και περιγράφηκαν στη δεύτερη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου που πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας και Θράκης.
   Αναλύοντας τα μέχρι σήμερα δεδομένα αποφασίστηκε ότι το σύνολο των μέτρων και των παρεμβάσεων πρέπει να αποσκοπεί στη μείωση της ζήτησης για μετακινήσεις με ιδιωτικά επιβατικά οχήματα, κυρίως κατά τις ώρες αιχμής, στην αύξηση του βαθμού χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του υπάρχοντος οδικού δικτύου.
   Για τον λόγο αυτόν, σε πρώτη φάση, θα ζητηθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα το ωράριο φορτοεκφορτώσεων και της αποκομιδής των απορριμμάτων από τους βασικούς οδικούς άξονες της Θεσσαλονίκης. Επίσης, θα ζητηθεί η ενίσχυση των δυνάμεων της Τροχαίας ώστε να γίνεται αποτελεσματικότερος έλεγχος στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να αποτραπεί η παράνομη στάση και στάθμευση των οχημάτων στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, προκειμένου η κίνηση των αυτοκινήτων να πραγματοποιείται ανεμπόδιστα σε αυτές. Ακόμη, θα εξεταστεί η δυνατότητα δρομολόγησης νέων “γραμμών” εξπρές από τον ΟΑΣΘ για τα λεγόμενα διαμήκη δρομολόγια, ενώ θα αξιολογηθεί η δυνατότητα προσαρμογής των φωτεινών σηματοδοτών στη ροή των αυτοκινήτων.
   Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών, θα επιστρατευθούν και οι νέες τεχνολογίες, με τη δημιουργία εφαρμογών που θα ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο τους  Θεσσαλονικείς για την κατάσταση που επικρατεί στο οδικό δίκτυο, αλλά και με την προβολή ενημερωτικών μηνυμάτων στις πληροφοριακές πινακίδες που λειτουργούν κατά μήκος της περιφερειακής οδού.
   Αμέσως μετά, εκ μέρους του ΟΣΕΘ, ο κ. Τόσκας ενημέρωσε ότι στο διάστημα της μιας εβδομάδας που μεσολάβησε, από την πρώτη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, συγκροτήθηκε και λειτουργεί η ομάδα εργασίας, η οποία εντός διμήνου θα παραδώσει την κυκλοφοριακή μελέτη που θα εξειδικεύσει τις περαιτέρω προτάσεις για την άμβλυνση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων.
   Ένα εξίσου σημαντικό θέμα που απασχόλησε το συντονιστικό όργανο ήταν η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης αυτοκινήτων και ασθενοφόρων στα νοσοκομεία “Παπαγεωργίου”, “Παπανικολάου” και στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
   Τέλος, τη συνάντηση απασχόλησαν και οι ανησυχίες που εκφράστηκαν από κατοίκους περιοχών που γειτνιάζουν  στο υπό κατασκευή έργο. Ο υφυπουργός έθεσε μια σειρά από ερωτήματα στους εκπροσώπους του αναδόχου, όπως για παράδειγμα εάν απειλείται το οικοσύστημα του Σέιχ Σου, εάν επιβαρύνεται η ατμοσφαιρική ρύπανση και αν υποβαθμίζεται η αισθητική του τοπίου από την κοπή μικρού αριθμού δένδρων κατά τη διάρκεια των πρόδρομων εργασιών.
   Οι απαντήσεις που έδωσε και στα τρία ερωτήματα ο ανάδοχος του έργου ήταν σαφείς και καθησυχαστικές. Όσον αφορά στην ανησυχία περί υποβάθμισης της αισθητικής του τοπίου, ο ανάδοχος ξεκαθάρισε ότι βάσει προγραμματικής σύμβασης οφείλει και αποδέχθηκε να φυτέψει νέα δέντρα σε έκταση που θα του υποδείξει το Δασαρχείο.
   Για το ενδεχόμενο απειλής του οικοσυστήματος του Σέιχ Σου η απάντηση ήταν πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, διότι το θέμα εξετάστηκε σχολαστικά και η λύση που δόθηκε είναι η πιο δόκιμη. «Για τον λόγο αυτόν, προέκυψε τεχνική λύση γέφυρας, υπερυψωμένης σε μεγάλο μήκος πάνω από την υφιστάμενη περιφερειακή οδό και όχι επί του πρανούς αυτής, ώστε να κοπούν τα λιγότερα δυνατά δέντρα» τονίστηκε χαρακτηριστικά.
   Σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, αναφέρθηκε ότι με την παράδοση του Fly Over στην κυκλοφορία θα είναι μειωμένη συγκριτικά με την υφιστάμενη κατάσταση, «γιατί το νέο έργο θα έχει διπλάσια χωρητικότητα και ανεξάρτητη κυκλοφορία των παρακαμπτόντων οχημάτων και επομένως πολύ καλύτερες συνθήκες κυκλοφοριακής ροής».
   Σε δήλωση που έκανε μετά το τέλος της σύσκεψης, ο υφυπουργός σημείωσε ότι «Το σχέδιο που εκπονείται και οι παρεμβάσεις που θα γίνουν δεν είναι πρόσκαιρου χαρακτήρα αλλά για να δώσουν σταθερές και μόνιμες λύσεις στα κυκλοφοριακά προβλήματα του πολεοδομικού συγκροτήματος. Το φθινόπωρο η Θεσσαλονίκη εισέρχεται συγκοινωνιακά σε μια νέα φάση, που διαμορφώνεται από τις εργασίες κατασκευής του Fly Over. Μέσα από τις συνέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, προετοιμαζόμαστε ώστε οι δυσκολίες που θα προκύψουν στις καθημερινές μετακινήσεις να μην οδηγήσουν στην παράλυση της πόλης.
   Ασφαλώς οι εργασίες που θα ξεκινήσουν επηρεάζουν το σύνολο της καθημερινότητάς μας. Ωστόσο σχεδιάζουμε ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο δράσης, με στοχευμένο πλέγμα παρεμβάσεων, το οποίο θα αξιολογείται διαρκώς και θα προσαρμόζεται στα δεδομένα και τις καταστάσεις της κάθε χρονικής περιόδου, ανάλογα με το στάδιο των εργασιών. Στόχος μας είναι και το σημαντικό έργο του Fly Over να προχωρήσει κανονικά, εντός του χρονοδιαγράμματος, προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετήσει μετά την ολοκλήρωσή του 10.000 οχήματα ανά ώρα, ανά κατεύθυνση, προσφέροντας στους οδηγούς μετακινήσεις σε πιο σταθερούς χρόνους και με οικονομία, αλλά και οι πολίτες της Θεσσαλονίκης να υποστούν τις λιγότερες δυνατές συνέπειες. Με σωστό προγραμματισμό και τον κατάλληλο συντονισμό μπορούμε να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα».
   Read more...

   1969 • 0

  21. Έργα-Υποδομές

   GTnews

   Πέντε πάρκα σκύλων, που θα προσφέρουν πολύτιμο χώρο καθημερινής βόλτας, άσκησης και εκτόνωσης για τα συμπαθή τετράποδα, πρόκειται να δημιουργήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε κομβικά σημεία της πόλης. Το πρόγραμμα που αφορά τη δημιουργία ενός δικτύου από πάρκα σκύλων στις γειτονιές προχωρά από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης.
   Συγκεκριμένα, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» θα γίνει η προμήθεια εξοπλισμού ζώων συντροφιάς, που θα τοποθετηθεί σε πέντε ήδη οριοθετημένους κοινόχρηστους χώρους της πόλης.
   Στους χώρους που θα διαμορφωθούν ως πάρκα σκύλων τα συμπαθή τετράποδα θα έχουν τη δυνατότητα να παίζουν ελεύθερα, να εκτονώνονται και να ασκούνται. Τα πάρκα σκύλων θα λειτουργούν παράλληλα ως χώροι κοινωνικοποίησης και εκπαίδευσης, που θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ενός πρότυπου δημόσιου πάρκου.
   Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών, δύο πάρκα σκύλων πρόκειται να δημιουργηθούν σε ισάριθμα σημεία στο πάρκο Πολυκλείτου Ρέγκου, ενώ επιπλέον τρεις χώροι για τα συμπαθή τετράποδα θα διαμορφωθούν στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς, στο πάρκο της Νέας Ελβετίας και στο πάρκο στους Κήπους του Πασά.
   Σε κάθε πάρκο σκύλων θα υπάρχουν περίφραξη και διπλές πόρτες εισόδου/εξόδου. Θα ακολουθήσει η τοποθέτηση οργάνων εκγύμνασης, στα οποία περιλαμβάνονται δοκοί άσκησης, τραπεζάκια εκμάθησης και άλματος, υψηλή ράμπα άσκησης, κινούμενη ράμπα για άσκηση ισορροπίας, κολόνες εξάσκησης ευελιξίας, ράμπες άσκησης και κρίκοι άσκησης άλματος. Ο αριθμός και το είδος των οργάνων ποικίλλουν από πάρκο σε πάρκο, ανάλογα με το μέγεθός του. Η παρέμβαση θα ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, ποτίστρες κ.ά.).
   Read more...

   1335 • 2

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.