Jump to content

georgegaleos

Core Members
 • Content Count

  5,746
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  116

Files posted by georgegaleos

 1. Πίνακας αντιστοιχίας ΚΑΔ με πρώην ελευθέρια επαγγέλματα

  Πέρσι που είχε δημιουργηθεί το θέμα αυτό με τους ΚΑΔ και το Ε3 στα φορολογικά μπλοκάκια, προσπαθούσα να βρω κάπου αν υπάρχει κάπου μια αντιστοιχία ΚΑΔ με τα πρώην ελευθέρια επαγγέλματα. Στην αναζήτηση που έκανα έπεσα σε αυτό το αρχείο που ανέβασα.
  Το αρχείο καταλαβαίνω ότι έχει συνταχθεί από λογιστή οπότε εμπεριέχει θεωρώ έγκαιρη πληροφορία.
  Το κατά πόσο θα βοηθήσει στην συμπλήρωση του Ε3 για να δουν τα "φορολογικά μπλοκάκια" ότι όντως είναι φορολογικά μπλοκάκια και δεν δημιουργεί πρόβλημα κάποιος ΚΑΔ μένει να το επιβεβαιώσουμε με τα σχόλιά μας στο παρόν.
  Πηγή: https://www.taxheaven.gr/acforum/files/file/1248-πιναξ-ελευθερων-επαγγελματιων-αρθρου-48-κφε/

  66 downloads

  1 comment

  Updated

 2. Αιτιολογική Τεχνική Έκθεση - Χρονοδιαγράμματος έργου κατεδάφισης

  "Πατώντας" περίπου στου Βασίλη στα downloads το ΣΑΥ-ΦΑΥ.. την "Αιτιολογική και τεχνική έκθεση κατεδάφισης δηλωθέντων αυθαιρέτων 1.0.0" ...καθώς και σε σχετικό ερώτημα συναδέλφου, που έγραψα την γνώμη μου, ανεβάζω ένα παράδειγμα/υπόδειγμα Αιτιολογικής Τεχνικής Έκθεσης Χρονοδιαγράμματος (σε έργο που έχει μόνο κατεδάφιση υπαρχόντων κτισμάτων).
   

  430 downloads

  1 comment

  Updated

 3. Τεχνική Έκθεση & Σχέδιο Περίφραξης εκ λιθοδομής για ΕΕΜΚ

  1) Τεχνική Έκθεση Περίφραξης εκ λιθοδομής
  2) Σχέδιο - Λεπτομέρειες κατασκευής περίφραξης εκ λιθοδομής.
  (Δυστυχώς το σχέδιο δεν το έχω σε πιο δόκιμη-εύχρηστη μορφή)
  Επίσης με κάθε επιφύλαξη κατόπιν υποδείξεως του συναδέλφου analysis παρακάτω (υπό μορφή ερωτήματος) στην ΕΕΜΚ δεν πρέπει να γίνεται χρήση σκυροδέματος. Αν κάποιος το επιβεβαιώνει με βάση τη νομοθεσία ας μου στείλει το σχετικό με pm να το προσθέσω στα σχόλια ως  "Για χρήση σε ΕΕΜΚ στην περιγραφή πρέπει να αφαιρέσουμε τα μέρη που αφορούν στο σκυρόδεμα σύμφωνα με ????????"
  Ενδεικτικά επίσης:
  Για Περίφραξη από ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΔΟΜΗ μπορεί να γίνει αντικατάσταση του "πρέποντος" τμήματος της έκθεσης με το παρακάτω:
  "Οι τσιμεντόλιθοι που θα τοποθετούνται θα είναι προσεγμένοι έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή όψη και θα είναι αρμολογημένοι. Η στέψη του τοίχου θα κατασκευαστεί από oπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0.15 μ."
  Για Περίφραξη από ΠΕΤΡΑ, μπορεί να γίνει αντικατάσταση του "πρέποντος" τμήματος της έκθεσης με το παρακάτω:
  "Η πέτρα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι από τη γύρω περιοχή όπου κατασκευάζεται το έργο. Ο τοίχος θα έχει πάχος ......μ. ή και μεγαλύτερο. Οι όψεις δεν θα είναι αρμολογημένες αλλά οι πέτρες που θα τοποθετούνται θα είναι προσεγμένες έτσι ώστε, να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή όψη. Το κονίαμα το οποίο θα είναι μεγάλης περιεκτικότητας τσιμέντου θα τοποθετείται στο μέσον του τοίχου για να μην είναι κατά το δυνατό ορατό από τους αρμούς."
  Για Περίφραξη από ΠΕΤΡΙΝΟ ΤΟΙΧΟ π.χ. ΣΕ ΝΗΣΙ ή ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, μπορεί να γίνει αντικατάσταση του "πρέποντος" τμήματος της έκθεσης με το παρακάτω:
  "Η πέτρα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι από την Μύκονο και ο τοίχος θα έχει πάχος .....μ. Στο επάνω μέρος ο τοίχος θα καταλήγει σε τριγωνικό σαμάρι κατασκευασμένο από πέτρα και επιχρισμένο. Τελικά το σαμάρι θα βαφεί με άσπρο χρώμα. Οι όψεις του τοίχου δεν θα είναι αρμολογημένες, αλλά οι πέτρες που θα τοποθετούνται θα είναι προσεγμένες έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή όψη και να είναι απόλυτα σύμφωνη με την Μυκονιάτικη τεχνοτροπία. Το κονίαμα το οποίο θα είναι μεγάλης περιεκτικότητας τσιμέντου θα τοποθετείται στο μέσον του τοίχου, έτσι ώστε να μην είναι κατά το δυνατό ορατό από τους αρμούς."
  Για Περίφραξη από ΞΥΛΟ, μπορεί να γίνει αντικατάσταση του "πρέποντος" τμήματος της έκθεσης με το παρακάτω:
  "Οι ορθοστάτες θα είναι από καδρόνια 10Χ10 πακτωμένα σε βάσεις από σκυρόδεμα 250 χλγρ. θα έχουν δύο τραβέρσες 5Χ7 και επάνω σε αυτά θα καρφωθούν πήχεις 5Χ3,5. Θα γίνουν σε κάθε περίπτωση απαραίτητη εργασία εκσκαφής και η επανεπίχωση πάκτωσης των ορθοστατών, όπως και η βαφή των ξύλων με δύο στρώσεις μίνιου."

  1,199 downloads

  8 comments

  Updated

 4. Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων ΚΥΑ 16228-2017 & Αιτήσεις κλπ

  Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017 η Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 16228/2017
  και
  μια προσπάθεια μετατροπής των αιτήσεων κλπ σε επεξεργάσιμη μορφή
  και
  Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις N.4442 ΦΕΚ 230/Α'/7-12-2016
  και
  Βεβαίωση Εγκατάστασης και Γνωστοποίηση Word

  1,068 downloads

  4 comments

  Updated

 5. E3 & E3 υποπίνακες & Ε3 φορολογική αναμόρφωση - δήλωση αποδοθέντων-παρακρατηθέντων φόρων

  Το πλήρες έντυπο Ε3 του φορολογικού έτους 2017
   
  1) Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα - Έντυπο Ε3
  2) Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα - Έντυπο Ε3 - Υποπίνακες
  3) Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης & δήλωση αποδοθέντων-παρακρατηθέντων φόρων
  4) Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017. (ΠΟΛ 1072/2017)
  5) Παραδείγματα Ε3 - ΔΗΛΕΔ (από το βιβλιαράκι της Φορολογικής Επιθεώρησης 5ου/2018)

  344 downloads

  2 comments

  Updated

 6. Ανάλωση Κεφαλαίου Τεκμήρια 1995-2014

  1)Αρχείο που περιέχει τα τεκμήρια των χρήσεων 1995 έως 2014 για την διευκόλυνση σύνταξης του πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου.
  (αρχείο: ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ__1995___2014.pdf)
  2) Ενα πολύ κατατοπιστικό
  με αναλυτικό παράδειγμα για την συμπλήρωση του πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου.

  436 downloads

  9 comments

  Updated

 7. Ν 4412/2016 βοήθημα με επιμέλεια Τάσου Γακίδη v7 18-11-2017

  ΝΟΜΟΣ 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει μετά και τον ν.4497/17 με την επιμέλεια του Τ. Γακίδη
   
  Πηγή: ΠΕΣΕΔΕ (στα δεξιά της σελίδας της στις "Λοιπές Εκδόσεις")

  335 downloads

  0 comments

  Updated

 8. Αναλυτικά Τιμολόγια Δημοσίων Εργων

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Δημοσίων Εργων
   
  (Εϊναι τα παλαιά άρθρα, με τις αναλύσεις στις τιμές τους, για τα Δημόσια Εργα, αυτά δηλαδή πριν τα Ενιαία Τιμολόγια του "Σουφλιά")
   
  Πιστεύω ότι είναι μια αξιόλογη προσπάθεια ώστε να είναι συγκεντρωμένες όσες περισσότερες κατηγορίες μπόρεσα.
  Ελπίζω σε κάποιους από εμάς να φανούν χρήσιμα που είτε δεν τα έχουν, είτε τα έχουν και θα τα ήθελαν και σε ηλεκτρονική μορφή.
   
  (Για λόγους καθαρά περιορισμού του όγκου από το forum των αρχείων που μπορούν να "ανέβουν" κάποια έχουν σπάσει σε μικρότερα)

  5,886 downloads

  10 comments

  Updated

 9. Εντυπα ΙΚΑ για Εγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας (ΕΕΜΚ)

  Εντυπα ΙΚΑ για Εγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας (ΕΕΜΚ).
   
  1) Πρόσθεσα ένα ακόμα αρχείο "8.Τεχνική Εκθεση I.K.A" που μου έστειλε ο φίλος vagelis_lam

  12,380 downloads

  30 comments

  Updated

 10. Πηγές κινδύνου που μπορουν να φανούν χρήσιμες σε μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

  Πηγές κινδύνου που μπορουν να φανούν χρήσιμες σε μελέτη εκτίμησης επαγγελματικου κινδύνου.

  1,307 downloads

  8 comments

  Submitted

 11. Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

  Με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που δημοσιεύτηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για τις εξής κατηγορίες έργων:
   
  1. Έργων Οδοποιίας
  2. Υδραυλικών έργων
  3. Λιμενικών Έργων
  4. Οικοδομικών Έργων
  5. Έργων Πρασίνου
  6. Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων).
   
  Ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις Δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016 για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης έργου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 4412/2016 και κατά τη σύνταξη των προϋπολογισμών δημοσίων έργων όπως προσδιορίζεται στις περιπτώσεις (στ), (θ) και (ι) της παρ. 7 του άρθρου 53.
   
  Ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών αποτελείται από τα περιγραφικά τιμολόγια και τους πίνακες τιμών μονάδος των αντίστοιχων άρθρων των περιγραφικών αυτών τιμολογίων, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.
   
  Οι τιμές μονάδος που περιλαμβάνονται στους πίνακες διαφοροποιούνται ανάλογα με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου (εκτιμώμενη αξία). Στους συνολικούς προϋπολογισμούς δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και η αναθεώρηση, περιλαμβάνονται όμως τα κονδύλια για γενικά έξοδα και όφελος (περίπτωση θ παρ. 7 του άρθρου 53) η ρήτρα επιτάχυνσης (άρθρο 149) και τα απρόβλεπτα (περίπτωση α της παρ. 3 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016).
   
  Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (19.5.2017).
   
  1) Για λόγους πληρότητας το ανεβάζω εδώ σε τρία αρχεία (λόγω αρχικού μεγέθους).
  2) Αν θέλετε το απευθείας link για download από το Εθνικό Τυπογραφείο.
   
  3) Τα αρχεία χωρισμένα ανά κατηγορία (ο διαχωρισμός έγινε από το συνάδελφο GregDel) και είναι σαφώς μια πιο όμορφη κατάσταση. Τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως που μου τα έστειλε προκειμένου να μην ανοίγουμε άλλο νήμα στα downloads με το ίδιο θέμα.
   
  4) Περιγραφικά τιμολόγια σε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

  1,865 downloads

  7 comments

  Updated

 12. Εντυπα Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Ετους 2016

  Εντυπα Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Ετους 2016

  179 downloads

  0 comments

  Updated

 13. ΕΦΚΑ -Προμήθειες Τραπεζών την 19-2-2017

  ΕΦΚΑ - Προμήθειες Τραπεζών την 19-2-2017

  1,519 downloads

  2 comments

  Submitted

 14. Σημειώσεις Ν.4412/2016

  Χρήσιμα αρχεία (περίπου κωδικοποιημένα) του Ν.4412/2016.
  1) Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος, Νομικός Σύμβουλος ΠΕΔΜΕΔΕ
  2) Τάσος Γακίδης, Νομικός Σύμβουλος ΠΕΣΕΔΕ
  3) Σταμάτης Σταμόπουλος, Νομικός Σϋμβουλος ΣΑΤΕ
  4) Θανάσης Παζαρλόγλου, Οικονομολόγος, Διευθυντής του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης
  5) Θανάσης Παζαρλόγλου, Οικονομολόγος, Διευθυντής του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης - Διαφάνειες. Εχει συνοπτική πληροφόρηση αλλά είναι πολύ καλό. (Επειδή το άρχειο είναι μεγάλο όποιος το θέλει ας το κατεβάσει από ΕΔΩ, είναι από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ ) Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΑΜΘ)
  6) Τάσος Γακίδης, Νομικός Σύμβουλος ΠΕΣΕΔΕ,
  Βοήθημα που περιλαμβάνει τις διατάξεις για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων κάτω των ορίων (δηλαδή εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, έως 5.224.999 ευρώ)», του . (προστέθηκε 29-10-16)
  7) Τάσος Γακίδης, Νομικός Σύμβουλος ΠΕΣΕΔΕ,
  Οδηγός με επί μέρους βοηθήματα επί των διατάξεων του ν4412/16 (προστέθηκε 4-11-16)

  2,354 downloads

  10 comments

  Updated

 15. Αλλαγές στο ασφαλιστικό τοπίο με τον Ν.4387 σε συνδυασμό με την φορολογία

  Σημειώσεις από το σεμινάριο "Ασφαλιστικές Εισφορές σε συνδυασμό με Φορολογία" που διοργάνωσε η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Λάρισας (Ε.Φ.Ε.Ε.Λ.) το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016.
   
  Πηγή: Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Λάρισας

  133 downloads

  0 comments

  Updated

 16. Χρήσιμα "αλιεύματα" φορολογικού έτους 2015

  Χρήσιμα "αλιεύματα" φορολογίας φορολογικού έτους 2015 από το Internet

  498 downloads

  1 comment

  Submitted

 17. Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας - Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας

  Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας - Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας
   
  Σε γενικές γραμμές είναι πολύ γενικά και θεωρώ ότι μπορούν να καλύψουν μεγάλο φάσμα έργων.

  2,612 downloads

  8 comments

  Updated

 18. Έντυπο Ε1 - Φορολογικού Έτους 2014

  Το νέο Εντυπο Ε1 για το φορολογικό έτος 2014
   
  (Αφορά στα εισοδήματα από 1/1/2014 - 31/12/2014)
   
  1. Αρχείο σε acrobat.
  2. Αρχείο σε excel.
  3. Σημειώσεις σεμιναρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
  4. ΠΟΛ_1088_17-4-2015 Οδηγίες Υποβολής δηλώσεων Ε1 (ΔΕΝ είναι το βιβλιαράκι οδηγιών)
  5. Οδηγίες συμπλήρωσης ανά κωδικό (πηγή: Taxpress.gr)
  6. Σημειώσεις ΤΕΕ ΠΟΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  (πηγή: http://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2015/05/ForologiaMixanikon_19.5.2015.pdf)
  7. Βιβλιαράκι Οδηγιών της ΓΓΠΣ
  8. Εδώ υπάρχει το πρόγραμμα της Epsilonet για τον υπολογισμό του εκκαθαριστικού.

  1,207 downloads

  0 comments

  Updated

 19. Λεξικό τεχνικών όρων - Έκδοση ΤΕΕ 1951

  ΛΕΞΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΕ 1951
   
  (Λόγω του περιορισμού του μέγιστου μέγεθους αρχείου που είναι 8,84MB έχει "ενέβει" σε 4 μέρη.)

  2,388 downloads

  11 comments

  Updated

 20. Έντυπο Ε3 - Φορολογικού Έτους 2014

  Το νέο Εντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2014
  (Αφορά στα εισοδήματα από 1/1/2014 - 31/12/2014)
  1. Εντυπο Ε3
  2. Εντυπο Ε3 σε excel
  3. Διαφορές με το περσινό με την μορφή εικόνων
  4. ΠΟΛ. 1097 /28-04-2015 : Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014
  5. Οδηγίες ανά κωδικό
  6. Διάκριση εμπορικής και μη εμπορικής ιδιότητας (κωδ. 597 Εντύπου Ε3)

  593 downloads

  6 comments

  Updated

 21. Έντυπο Ε2 - Φορολογικού Έτους 2014

  Το νέο Εντυπο Ε2 για το φορολογικό έτος 2014
  (Αφορά στην περίοδο από 1/1/2014 - 31/12/2014)
  1. Ε2 σε acrobat
  2. E2 σε excel

  185 downloads

  0 comments

  Updated

 22. Περιοδική ΦΠΑ 2015 Αντιστοίχιση Κωδικών με παλαιού τύπου

  Αφορά στην νέα Περιοδική ΦΠΑ 2015 με συσχέτιση των νέων κωδικών με τους παλαιούς

  601 downloads

  3 comments

  Updated

 23. Οδηγίες: Τι γράφουμε σε κάθε στήλη στην Φόρμα Υποβολής Καταστάσεων συμφωνητικών.

  Οδηγίες: Τι γράφουμε σε κάθε στήλη, τι είναι υποχρεωτικό, τι όχι, κλπ

  1,249 downloads

  8 comments

  Updated

 24. Αγγλικό Εικονογραφημένο Λεξικό Τεχνικών Όρων

  "Εικονογραφημένο" Αγγλικό Λεξικό Τεχνικών Ορων
   
  Το παρόν είναι οι εικόνες σκαναρισμένες από ένα αγγλικό εγχειρίδιο για κατασκευές, που πιστεύω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ώς "εικονογραφημένο" λεξικό.
   
  Στις εικόνες γενικότερα υπάρχει μια λογική παράθεσής τους πχ οι ξυλότυποι στην κατασκευή (δηλ. στο πεδίο) είναι μαζεμένοι, όπως πχ και σχέδια οπλισμών το ίδιο.
   
  (GENERAL-SITE WORKS-BUILDERS PLANT-SUBSTRUCTURE-SUPERSTRUCTURE-INTERNAL CONSTRUCTION AND FINISHES-DOMESTIC SERVICES)
   
  Θέλει βέβαια ψάξιμο αλλά πιστεύω ότι αξίζει η προσπάθεια και να μας βοηθήσει κάπως ... κάπου ... κάποτε.
   
  Έχει "σπαστεί" σε 7 αρχεία (δεν ακολουθούν κατ' ανάγκη την παράθεση πιο πάνω) λόγω περιορισμού του όγκου "ανεβάσματος" ανά αρχείο.

  6,727 downloads

  25 comments

  Updated

 25. Φαινόμενα βάρη - ΒΔ 1945 - ΦΕΚ 325Α'/31.12.1945

  Φαινόμενα βάρη - ΒΔ 1945 - ΦΕΚ 325Α'/31.12.1945

  301 downloads

  1 comment

  Updated

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.