Μετάβαση στο περιεχόμενο

ilias

Υπερσυντονιστής
 • Περιεχόμενα

  4.124
 • Εντάχθηκε

 • Τελευταία επίσκεψη

 • Days Won

  15

Everything posted by ilias

 1. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με το Άρθρο 83 (Απαίτηση έκδοσης Βεβαίωσης Μηχανικού σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις και άδειες λειτουργίας) του Ν. 4495/17.
 2. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές που υπολογίζονται με αναλυτικό προϋπολογισμό και ένταξή τους στο Ν. 4495/17.
 3. Ας ανάξουν λίγο τα αίματα!
 4. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με το Άρθρο 112 (Αυθαίρετες κατασκευές εντός στάσιμων οικισμών) του Ν. 4495/17.
 5. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές σε κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους και ένταξή τους στο Ν. 4495/17.
 6. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με το Άρθρο 96 (Κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4) του Ν. 4495/17.
 7. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με την επιλογή της Κατηγορίας των αυθαίρετων κατασκευών του Ν. 4495/17.
 8. Στο παρόν νήμα θα δίνονται απαντήσεις μόνο για τις αριθμητικές τιμές ζώνης σε περιοχές της χώρας. Η αποδοχή των τιμών αυτών γίνεται με δική σας ευθύνη και συστήνεται να κάνετε επαλήθευση πριν τις χρησιμοποιήσετε στον υπολογισμό προστίμου των δηλώσεών σας.
 9. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με το Άρθρο 96 (Κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3) του Ν. 4495/17.
 10. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με την εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας αυθαιρέτων που εντάσσονται στο Ν. 4495/17.
 11. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με υπερβάσεις Δόμησης - Κάλυψης αυθαιρέτων του Ν. 4495/17.
 12. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές σε κάθετες ιδιοκτησίες και ένταξή τους στο Ν. 4495/17.
 13. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με υπερβάσεις ύψους αυθαιρέτων του Ν. 4495/17.
 14. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με το Άρθρο 116 (Αυθαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακό οικισμό) του Ν. 4495/17.
 15. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με το Άρθρο 117 (Αυθαίρετες κατασκευές σε διατηρητέο κτίριο) του Ν. 4495/17.
 16. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με τη μεταφορά δηλώσεων υπαγωγής από παλιότερους νόμους αυθαιρέτων στο Ν. 4495/17.
 17. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές και παραβίαση των πλάγιων αποστάσεων του Ν. 4495/17.
 18. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές που υπολογίζονται με μειωτικό συντελεστή και ένταξή τους στο Ν. 4495/17.
 19. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με το Άρθρο 99 (Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος) του Ν. 4495/17.
 20. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με το Άρθρο 87 (Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαιρέτων κατασκευών) του Ν. 4495/17.
 21. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με το Άρθρο 88 - ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 (Κατασκευές για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η υπαγωγή) του Ν. 4495/17.
 22. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με το Άρθρο 88 - ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 (Κατασκευές που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενους νόμους) του Ν. 4495/17.
 23. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές σε οριζόντιες ιδιοκτησίες και ένταξή τους στο Ν. 4495/17.
 24. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με το Άρθρο 96 (Κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1) του Ν. 4495/17.
 25. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές σε εξ΄ αδιαιρέτου ακίνητα και ένταξή τους στο Ν. 4495/17.
×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.