Jump to content

kan62

Core Members
 • Content Count

  3,254
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  95

Posts posted by kan62


 1. @george micheal,

   

  Για την απελευθέρωση, δυστυχώς, πρέπει να προηγηθούν ισχυρά χαρτιά, όταν κάποιοι δε θέλουν να αναλάβουν το προεκλογικό πολιτικό κόστος.

   

  Όπως :

   

  Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (κοινώς 2ο μνημόνιο)

  9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

  ...

   

  Πρόσθετα μέτρα για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

   

  Σχετικά με τις καθορισμένες αμοιβές που ισχύουν για τα βασικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα :

   

  Η Κυβέρνηση τροποποιεί το Άρθρο 10 του Προεδρικού Διατάγματος 100/2010 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης και ισχυουσών αμοιβών για ενεργειακούς επιθεωρητές, προκειμένου να καταργηθεί η ελάχιστη αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου και να αντικατασταθεί η πάγια αμοιβή ανά τετραγωνικό μέτρο με τη μέγιστη αμοιβή.[ΤΡΙΜ.2-2012]

  ...

  Η Κυβέρνηση διεξάγει μία αξιολόγηση σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι εισφορές των δικηγόρων και των αρχιτεκτόνων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των επαγγελματικών οργανώσεών τους είναι εύλογες, αναλογικές και δικαιολογημένες.[ΤΡΙΜ.1-2012]

  ...

  Η Κυβέρνηση ορίζει τις εισφορές των δικηγόρων και των μηχανικών προς τις επαγγελματικές τους οργανώσεις, οι οποίες εισφορές αντανακλούν τα λειτουργικά έξοδα για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις εν λόγω οργανώσεις. Οι εν λόγω εισφορές καταβάλλονται περιοδικά και δεν συνδέονται με τις τιμές που χρεώνονται από τα επαγγέλματα.[ΤΡΙΜ.3-2012]

   

  Αναθεώρηση των περιορισμών στις δραστηριότητες των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων :

   

  Η Κυβέρνηση παρουσιάζει τα αποτελέσματα ελέγχου των κανονισμών των επαγγελμάτων προκειμένου να αξιολογηθεί η αιτιολόγηση και η αναλογικότητα των απαιτήσεων που περιορίζουν κάποιες δραστηριότητες σε παρόχους με συγκεκριμένα επαγγελματικα προσόντα. [ΤΡΙΜ.2-2012]

  Η Κυβέρνηση τροποποιεί τις αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες απαιτήσεις που περιορίζουν κάποιες δραστηριότητες σε παρόχους με συγκεκριμένα επαγγελματικα προσόντα, ξεκινώντας από τα βασικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. [ΤΡΙΜ.3-2012]

   

  Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

   

  Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ...


 2. ΤΠΘ 289/11

  «6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπουν υποχρεωτική διάσπαση του όγκου των κτηρίων, σε οικοδομήσιμο γήπεδο, με εμβαδόν τουλάχιστον 1.800 τ.μ. και πρόσωπο σε νομίμως υφιστάμενο κατά τις ισχύουσες διατάξεις κοινόχρηστο χώρο, εφόσον δεν πραγματοποιείται η επιτρεπόμενη κατά τις οικείες διατάξεις νόμιμη κατάτμησή του, η συνολική δόμηση του ενιαίου γηπέδου δύναται να ισούται με το άθροισμα της κατά την παράγραφο 2 επιτρεπόμενης δόμησης για την ανέγερση κατοικίας στα άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα, τα οποία θα προέκυπταν από την κατάτμηση του ενιαίου γηπέδου, σύμφωνα με την κατά τον κανόνα ισχύουσα αρτιότητα του οικισμού, μειωμένη κατά 10 %. (1)

  H κατά τα ως άνω δόμηση πρέπει να ακολουθεί τα παραδοσιακά πρότυπα της αρχιτεκτονικής του οικισμού και το κτίσμα ή τα κτίσματα να τοποθετούνται σε τμήμα ή τμήματα του γηπέδου, ανεξάρτητα αν αυτά τα τμήματα βρίσκονται σε συνεκτικό ή μη τμήμα του οικισμού σε τέτοια θέση και με τέτοια διάταξη, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ενιαίος ακάλυπτος χώρος, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων. (2)

  Επίσης, οι κτηριακοί όγκοι πρέπει να ποικίλουν σε ισόγειους ή /και διώροφους όγκους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αρμονική ένταξή τους στο τοπίο και τον ιστό του οικισμού...(3)»

   

  Ερώτημα για το (1) :

  Οικόπεδο 4,5 στρ. σε οικισμό προ '23 (με αρτιότητα 1000 τμ.) με πρόσωπο 45 μ., που δεν κατατμείται, έχει ΣΔ : α) 0,90Χ4Χ400 = 1440 ή β) 0,90Χ(45/15)Χ400 = 1080 ;

  Με άλλα λόγια η δυνατότητα κατάτμησης εξετάζεται τότε (δημιουργία οικοπέδου) ή τώρα (πρόσωπο 15 μ.) ;

   

  Ερώτημα για τα (2) και (3) :

  Τα παραδοσιακά πρότυπα, η τοποθέτηση και η αρμονική ένταξη των κτηρίων με το Ν.4030 θα ελέγχονται από τις Υ.Δ. των Δήμων ;

  Με άλλα λόγια δεν παίρνεις έγκριση δόμησης χωρίς μπουρμπουάρ ;


 3. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να γίνει, απλά ήταν θέμα χρόνου...

  Το σωστό θα είναι σε κάθε στάδιο ελέγχου

  να κληρώνεται και διαφορετικός ελεγκτής. Έτσι και οι ελεγκτές θα είναι προσεκτικότεροι

  αλλά θα αποφεύγονται και "περίεργα" φαινόμενα....

   

  Επί της αρχής συμφωνώ...

  Το σωστότερο όμως θα ήταν : 1 ελεγκτής στην Α' κατηγορία, 2 ελεγκτές στη Β' κατηγορία και 3 ελεγκτές στα "ειδικά" της Β'.

  Όλοι όμως να αποκλείονται από τις επόμενες ηλεκτρονικές κληρώσεις για το συγκεκριμένο έργο της κατηγορίας Β'...


 4. Αν θες μπορείς και μετά τον πρώτο έλεγχο να σηκώσεις ψηλότερα την οικοδομή.

  π.χ. μετά την σκυροδέτηση θεμελίων και τοιχείων υπογείου (έχοντας αφήσει κατάλληλες αναμονές)

  να πετσώσεις την οροφή υπογείου όσο ψηλά θέλεις εσύ.

   

  Όπως φαίνεται ο χωροφύλακας της οικοδομής θα είναι ο επιβλέπων που σημαίνει καθημερινό και πολλαπλό έλεγχο...

  Ο ελεγκτής απλά τους "δίνει" όλους (ψιτ...την κουκούλα!) μελετητές, επιβλέποντες και ιδιοκτήτες (κατά στάδια ελέγχου)...

  Μετά τον έλεγχο για ότι διορθώνεται και περνάει ενημερώνεται ο ηλεκτρονικός φάκελλος, για ότι δεν διορθώνεται σφυρί, κομπρεσσέρ, πρόστιμα, πειθαρχικά, ποινικά, σφραγίδες κλπ.


 5. Επειδή τα σχόλια στη διαβούλευση παραμένουν λίγα υπενθυμίζω ότι θα μείνει ανοικτή μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου.

   

  Άσχετα με την αποτελεσματικότητα των σχολίων μας, τα ερωτήματα είναι πολλά :

   

  1. Είναι ορθός ο διαχωρισμός των κατηγοριών έργων δόμησης ;

  2. Αρκεί ο τελικός έλεγχος για τα έργα που προβλέπεται να είναι και ο μοναδικός ;

  3. Τι νόημα έχουν οι δύο έλεγχοι (αρχικός-τελικός) χωρίς τον ενδιάμεσο στην πλειοψηφία των έργων ;

  4. Γιατί να διαχωρίζονται οι προσθήκες καθ' ύψος με τις προσθήκες κατ' επέκταση ;

  5. Αρκεί ο τελικός έλεγχος μόνον για τις προσθήκες καθ' ύψος ;

  6. Είναι ορθά τα αντικείμενα ελέγχου ανά στάδιο της κατασκευής ή υπάρχουν εξώφθαλμα λάθη ; (πώς θα ελεγχθεί ποιοτικά ο σκελετός στον πρώτο έλεγχο αφού δεν θα έχεις ρίξει μπετόν ; πως θα ελεγθούν στον ενδιάμεσο έλεγχο οι στάθμες του περιβάλλοντα αφού διαμορφώνεται πάντα τελευταίος ; )

  7. Αρκεί ο αριθμός των 20 ελεγκτών για ηλεκτρονική κλήρωση ;

  8. ....

   

  Οι κύριοι που έγραψαν το κείμενο της διαβούλευσης, απ' ότι φαίνεται, ούτε μηχανικοί είναι, ούτε οικοδομή έχουν κατασκευάσει, ούτε πολύ χρόνο αφιέρωσαν...

  Αν δεν διορθωθούν κάποια πράγματα τώρα μετά τα γνωρίζετε : διαφωνία στον παραλογισμό της κατασκευής, διευκρινιστικές εγκύκλιοι και X', Ψ', Ω' ... τευχάκια ερωταπαντήσεων την ώρα που θα τρέχουν ποινικές και άλλες ευθύνες ... για να βρουν δουλειά οι εταιρείες των δικηγόρων.


 6. στα χωριά που θα βρεις οικόπεδο, να το φωτογραφίσεις χωρίς, να χρειάζεται πρώτα νομ/ση

  π.χ περίφραξη ή τοίχο αντιστήριξης

  κληματαριά σε σιδερένια πέργκολα-τουαλέτα-κοτέτσι -φούρνο κλπ

  Πολλά από αυτά που θεωρούμε "μικροκατασκευές" ή μερεμέτια (μέχρι και αντικατάσταση στέγης) σχεδιάζεται να γίνονται μόνο με ευθύνη του μελετητή-επιβλέποντα, δεν θα μπαίνουν καν στη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης...

   

  Μπορεί οι μελέτες να γίνονται με ευθύνη του μηχανικού αλλά όταν παρουσιάσεις Δ.Κ. όπως το ζητάνε, τα μόνο θέματα που δεν θα μπορεί να ελέγξει η πολεοδομία θα είναι

  1. αερισμός/φωτισμός

  2. κλιμακοστάσιο (αρθρο 13)

  3. απαιτούμενες διαστάσεις διαφόρων χώρων (διαδρόμων, λεβητοστασίων, ανελκυστήρα κλπ)

  Οπότε εκεί θα υπάρξει το πρόβλημα.

  Αλλά οι ελεγκτές δόμησης όμως δεν θα τα ελέγχουν.

  Οπότε αν κάνεις ας πούμε σκάλα πλάτους 80εκ σε πολυκατοικία,ποιος θα ανακαλύψει το λάθος;

  Το 1. γίνεται με ευθύνη των ελεγχομένων (μελετητής-επιβλέπων) και δεν ελέγχεται από τον ελεγκτή.

  Το 2. δεν μετράει στη δόμηση (προσχέδιο ΓΟΚ) οπότε θα είναι πάντα σωστό και δεν ελέγχεται.

  Το 3. περιλαμβάνεται ήδη στα ελεγχόμενα.

   

  T.S. είναι το Total Station.

  αφού θα πρέπει να ελένξουμε και το τοπογραφικό

  Αν δεν διαθέτει ο ελεγκτής τον κατάλληλο εξοπλισμό δεν θα μπορεί ούτε καν τις συντεταγμένες των κορυφών του οικοπέδου να επαληθέψει!

  Το τοπογραφικό συντάσσεται με ευθύνη του μελετητή και η τοποθέτηση γίνεται από τον επιβλέποντα, οι ελεγκτές σε 15 λεπτά το έχουν τσεκάρει...

   

  Οι ελεγκτές δόμησης, κατά τη διάρκεια της διετής θητείας τους, διατηρούν το δικαίωμα υπογραφής μελετών & επίβλεψης;

  Προφανώς γιατί θα έχουν πεθάνει από την πείνα μέχρι να πάνε στον επόμενο έλεγχο...

   

  Από που προκύπτει πως ο ελεγκτής δόμησης θα ελέγξει το τοπογραφικό; Δεν νομίζω.

  Εδώ δεν θα ελέγχει τον οπλισμό. Τι να λέμε τώρα.......

  Οι κύριοι έλεγχοι γίνονται από το δίδυμο μελετητής(ές)-επιβλέπων(ντες) γι' αυτό και οι κυρώσεις, οι ποινές και τα πρόστιμα...

  Οι ελεγκτές επισφραγίζουν τους ελέγχους, "βγάζουν στον τάκο" αυτούς που πρέπει και διεκπεραιώνουν τμηματικά τη διαδικασία της αδειοδότησης ... δεν χρειάζονται ούτε T.S. ούτε πολλές ώρες (δεν θα αντιστοιχεί και στην αμοιβή τους άλλωστε).


 7. Ο ελεγκτής δόμησης λογικά

  θα πληρώνεται από την ΕΥΕΔ, αφού από αυτήν ορίζεται.

  προφανώς όχι από το ταμείο της αλλά από κάποιο παράβολο που θα έχει πληρώσει ο ιδιοκτήτης της οικοδομής πριν τον έλεγχο ...

  Στο μέλλον αυτός που θα βγάζει άδεια θα έχει και τη δυνατότητα να πληρώνει ... μην ανησυχούν κάποιοι από μας για τις μικροπαρανομίες στο χωριό ... εκεί δεν θα εκτελέσουν έργο στο μέλλον με άδεια ... δεν θα υπάρχουν ούτε τα χρήματα για τα παράβολα !


 8. Μήπως θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική η ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου για τους μηχανικούς?

   

  Οπωσδήποτε πρέπει για τους : 1) μελετητές, 2) επιβλέποντες και 3) ελεγκτές !

  Ειδικά με τα (αναμενόμενα) προβλεπόμενα πρόστιμα και πειθαρχικές ποινές !


 9. Athanaselos,

  Ο ρόλος του Ελεγκτή δόμησης καθορίζεται στον Ν.4030/11.

  Η διαβούλευση αφορά σχέδιο υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει μόνον τις κατηγορίες αδειών, τον αριθμό και το αντικείμενο των ελέγχων.

  Προφανώς, θα ακολουθήσουν και πολλές άλλες με ειδικότερα θέματα όπως μητρώα ελεγκτών, διαδικασίες κλπ.

  Υποθέτω ότι, για να είναι έτοιμα μέχρι το Μάρτιο που θα αρχίσει η εφαρμογή του Ν.4030, θα ακολουθηθεί η διαδικασία των προσωρινών Ε.Ε.

  Αν βέβαια μέχρι τότε πάνε όλα καλά...(?)


 10. didonis,

  συμφωνώ πλήρως, με αυτή ακριβώς τη λογική πρότεινα ήδη τροποποίηση στα σχόλια των άρθρων ! Βοηθήστε στον σχολιασμό όσο μπορείτε !

   

  Brasco,

  μέχρι τώρα υπάρχει το ΜΕΚ και όλοι φρόντισαν (δυστυχώς) να μην υπάρχει το ΜΕ(Ι)Κ. Στο (Ι) περιλαμβάνονται στην πράξη μέχρι σήμερα : σιδεράδες, ζαχαροπλάστες, ηλεκτρολόγοι, τοκογλύφοι κλπ.


 11. Άνοιξε αυτή η διαβούλευση για μία βδομάδα ... http://www.opengov.gr/minenv/?p=3494

  Άσχετα με την αποτελεσματικότητα του σχολιασμού των μέχρι τώρα διαβουλεύσεων, νομίζω ότι ο τεχνικός κόσμος (επομένως και η διαδικτυακή κοινότητα μηχανικών) πρέπει να σχολιάσει τα κακώς κείμενα. Τα τελευταία είναι ήδη πολλά και μετά δεν θα υπάρχει δικαιολογία... οι διαδικασίες αυτές θα καθορίσουν το "αύριο" όλων μας !

  • Upvote 3

 12. Δείτε σε ποιούς απευθύνεται το "σεισμικό πιστοποιητικό" (στην ιστοσελίδα του παρόχου)...

  Να δω πως θα "περάσει το χαράτσι" ο Παραδιάς στους μικροϊδιοκτήτες, γιατί για τους μεγάλους υποψιάζομαι ότι ο Σηφ και ο Βορίδης θα το "νομιμοποιήσουν" τελικά για να μπορέσουν να μειώσουν το μη μισθολογικό κόστος τους (της αμοιβής μηχανικού για στατικό έλεγχο) !


 13. Αλέξη +1,

   

  στο συγκεκριμένο γεφύρι, σαν βασική επέμβαση, αρκεί η ανακατασκευή του λιθόστρωτου καταστρώματος για την ομαλή απορροή των ομβρίων.

  Οι ζημιές φαίνεται να έχουν προέλθει από την ανεμπόδιστη ροή του νερού στο χωμάτινο έρμα (γέμισμα) όταν κάποιοι βοσκοί κατέστρεψαν το λιθόστρωτο για κάποια καλύβα...

  Οι υπόλοιπες φθορές διορθώνονται απλά, με μερικές τοπικές ανακτίσεις και απλό αρμολόγημα - τσιβίκωμα (με χαρακτηριστικά ίδια των αρχικών υλικών).

   

  Και για να μην υπάρχουν παράπονα για βιβλιογραφία ... http://www.civil.uminho.pt/masonry/Publications.htm .. για όποιον έχει όρεξη για διάβασμα !

  • Upvote 3

 14. Στο http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/9243 διαβάζω το εξής :

   

  "Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρει, ωστόσο, ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος θα αξιολογήσει την ανάγκη διορθωτικών αλλαγών ως προς τον υπολογισμό των προστίμων αυθαιρέτων, σε σχέση με την ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην Περιφερειακή Ενότητα του ακινήτου, εφόσον η ανώτατη τιμή ζώνης στην οικεία Δημοτική Ενότητα δεν υπερβαίνει τα 2.200 ευρώ."

   

  Πότε θα έχουμε επιτέλους ξεκάθαρες απαντήσεις για αυτό το πρόστιμο ;

  Πόσο ρεζίλι θα γίνουμε επιτέλους στους πελάτες μας ;

  Πόσο φερέγγυοι θα είμαστε μετά από όλα αυτά ;

  Πόση ζημιά μπορούν να κάνουν πλέον μερικοί άνθρωποι ; (και αναπληρωτές υπουργοί)...

  Πόσα περιμένουν να μαζέψουν μετά από όλα αυτά ; (οι καταγεγραμμένες αλλαγές έχουν αρχίσει και πλησιάζουν το μέγεθος του ΚΒΣ !).


 15. Ωραία περίπτωση !

  Σίγουρα προστατευόμενο από το ΥΠΠΟ !

  Θα απευθυνθείς στο http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=2750 για να συνεννοηθείς με την Υπηρεσία για το ιστορικό του.

  Θα σου πουν αν έχει φάκελλο, αν έχει ενδιαφερθεί κάποιος ή μήπως υπάρχει και καμιά μελέτη ήδη (που δεν το νομίζω)...

  Αν δεν υπάρχει τίποτε, μια συμβουλή είναι να ψάξεις για χορηγό (τοπική αυτοδιοίκηση ή φορέα της περιοχής ή "επενδυτή" - όπως http://www.sunvalue.gr/blocks/InNews/InNews.php?id=30&lang=_en).

  Το τελευταίο είναι και το πιθανότερο μιά που από τα άλλα (λόγω κρίσης) δεν πρέπει να περιμένεις κάτι...

  Πάντως το γεφυράκι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ΤΩΡΑ είναι εύκολο να σωθεί.

  Καλό κουράγιο !

  • Upvote 1

 16. Για να καταλάβω πόσο πρακτικά και αν δουλεύει το "Εξοικονομώ"...

  Έχει πληρωθεί συνεργείο σας στο "Εξοικονομώ κατ' οίκον" από Τράπεζα ;

  Αν ναι, πείτε μου α) πόσο μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, β) από ποιά Τράπεζα, γ) σε ποιά περιοχή ;

  Σε δικό μου δεν έχει πληρωθεί ακόμη κανείς, ένα μήνα μετά, στη Φωκίδα.

  Ευχαριστώ για τις πληροφορίες !


 17. Συνδυάστε τα γεγονότα με τα αυτά που μαγειρεύονται ακόμη και θα δείτε ότι πρόκειται για οικοδομικό dumping :

  Ημιυπαίθριοι, αυθαίρετα, Ν.4030, δόμηση για <2000, χρήσεις γης εκτός σχεδίου και το κερασάκι στην τούρτα το προσχέδιο της διαβούλευσης για το νέο ΓΟΚ (πριμοδότηση σε ΣΔ, σχεδόν απεριόριστο ύψος σε τεράστια οικόπεδα από συνένωση μέσα στον ιστό της πόλης, απεριόριστους ημιυπαίθριους, κτήρια 10+ ορόφων δίπλα στα παραγκοσύνολα του ενός και δύο ορόφων κλπ.).

  ΟΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ 2012. Τυχαίο ... δεν νομίζω !

  Ποιός έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει και να διαχειριστεί αυτά τα κτήρια ;

  Μήπως ο "επενδυτής" θα έχει μετά έτοιμο "πελάτη" τον εξαθλιωμένο αστό που θα έχει χάσει το σπίτι του (από την τράπεζα) ή θα του το πουλήσει αντί πινακίου φακής για να ελευθερωθεί το οικόπεδο ;

  Ο εξαθλιωμένος, για να στεγάσει την τετραμελή οικογένειά του στο 10ώροφο, δεν θα πρέπει να νοικιάσει (με είδος leasing και πλήρη διαχείριση, συντήρηση, παροχή υπηρεσιών κλπ.) από τον επενδυτή το διαμέρισμα των 55-65 τμ. (μπορεί και λιγότερων, ανάλογα με το τότε εισόδημα της οικογένειας...) ;

  Στο διπλανό διαμέρισμα δεν θα μένει η οικογένεια που είχε κάποτε την μαιζονέτα των 120+ τμ. στα Μελίσσια και που δόθηκε πακέτο στον επενδυτή από την τράπεζα για να μείνει το στέλεχος με το γερμανικό κλπ. διαβατήριο ;

  Α ! .. στο διπλανό θα είναι και ο παπούς από την επαρχία που πούλησε εκείνο το οικοπεδάκι εκτός σχεδίου σ'αυτόν (κάτσε να δείς πως τον λένε ... Δασκαλοσηφτουνάκη;) που έφτιαξε εκείνο το συγκρότημα με τα πολλά σπιτάκια και το μεγάλο ξενοδοχείο που έρχονται οι ξένοι να χαρούν τον ήλιο δίπλα στη θάλασσα χωρίς ενοχλητικούς ιθαγενείς...

  Παιδιά μην τους ενοχλείτε με θέματα ορθής πολεοδόμησης και urban planning ... μπορεί να μην προλάβουν να τα έχουν έτοιμα μέχρι το Μάρτιο ... και θα εκπέσουν οι εγγυητικές επιστολές !

  • Upvote 5

 18. terry, ΚΑΝΑ,

   

  δουλεύω ήδη 25 χρόνια και σύμφωνα με το ΤΣΜΕΔΕ θα το κάνω για άλλα τόσα (θεωρητικά).

   

  Δεν θέλω όμως να δουλεύω με το συρφετό νόμων και διατάξεων της έννομης τάξης που προανέφερα.

   

  Δεν θέλω να γίνω ταμίας στον γκισέ του Μπένυ όπως η ΔΕΗ (ακόμη και αυτή παίρνει μεγαλύτερη προμήθεια γι' αυτό από τις αμοιβές μας) !

   

  Ας δουλέψουμε (παλέψουμε) για να τα διορθώσουμε ΟΛΑ. Κτηματολόγιο, ΓΟΚ, Δημόσιο, ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, μελέτες, έργα, ΟΛΑ ...

   

  Το κράτος έχει ήδη διαλυθεί, θέλει στήσιμο από την αρχή και είναι προτιμότερο να δουλέψουμε γι' αυτό παρά να βοηθήσουμε να πάρουν κάτι παραπάνω μαζί τους τα λαμόγια που ετοιμάζονται για έξοδο.

   

  Τα αυθαίρετα πρέπει να καταγραφούν (όλα και με ακρίβεια) στα πλαίσια οργανωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού και κτηματολογίου. Το πρόστιμό τους μπορεί να εισπραχθεί στο λογαριασμό των Εταιρειών Ύδρευσης με βάση ΥΔ του ιδιοκτήτη για τα τετραγωνικά τους και ΜΟΝΟ.


 19. Οι ημιϋπαίθριοι,

  τα αυθαίρετα,

  ο Ν. 4030,

  οι νέοι όροι για κάτω από 2000,

  οι ασφαλιστικές μας εισφορές,

  οι νόμοι των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων,

  το ΤΕΕ και ο μηχανισμός του (προσθέτω και την πληρωμένη πλατφόρμα),

  ....

  είναι έννομη τάξη ?

   

  μάλλον βγαίνω στην παρανομία...


 20. terry

   

  Αν προσέξεις δεν είπα ποτέ ότι νοιάστηκε το ΤΕΕ ...

  Είπα τι πρέπει να κάνουμε εμείς !

   

  Το ΤΕΕ είναι όργανο που εμείς εκλέγουμε (ας το αλλάξουμε ...).

   

  Ως παλιός, ξέρω πολύ καλά τι παίζεται μέσα στο ΤΕΕ και έχω δει αρκετά αυτά τα χρόνια για να διαμορφώσω άποψη.

   

  Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί μας στο ΤΕΕ θα ζήσουν καλά τα επόμενα χρόνια τους (ας είναι καλά τα καρτέλ που ταϊζουν...).

   

  Οι νεότεροι όμως δεν θα αναβάλλουν την πείνα που έρχεται στον κλάδο με μερικές δηλώσεις αυθαιρέτων ακόμη.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.