Jump to content

kan62

Core Members
 • Content Count

  3,254
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  95

Posts posted by kan62


 1. Να μη μπερδευόμαστε με τις εργασίες του άρθρου 30, το γράφει και είναι σαφές :

  Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις εξής εργασίες, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο ...

  Δηλαδή δεν κάνεις χωρίς άδεια την περγκολίτσα σε ιστορικό τόπο, δεν βάφεις το διατηρητέο ούτε σκάβεις για διαμόρφωση μέχρι 80 εκ. σε αρχαιολογικό χώρο.

  Κατά τα άλλα ισχύουν όλα τα παραπάνω που γράφουν οι αγαπητοί συνάδελφοι (καλημέρα) και ότι λέει ο νόμος.

  Η εγκύκλιος 2 έχει επικουρική και ευθέως αμφισβητούμενη χρησιμότητα ...


 2. Έχει ξεκαθαριστεί ότι, σύμφωνα με τον νόμο, πατάρια και σοφίτες προστίθενται κατ' αναλογίαν των ΑΗΧ.

  6.      Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται :

  α.           Οι επιφάνειες των ανοιχτών εξωστών και ανοικτών ημιυπαίθριων χώρων, όταν η συνολική επιφάνεια των χώρων αυτών έχει ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 40% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό των ανοιχτών ημιυπαίθριων χώρων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί.

  (sofita_h-m) 6Ο9Μ465ΦΘΗ-Ξ6Ε.pdf

  • Upvote 1

 3. Καλημέρα σε όλους.

  ΚΑΝΑ,

  Συμφωνώ ότι η ιστορία δεν θα λήξει εδώ, αλλά υποψιάζομαι ότι το όλο θέμα αφορά στην "σύγκλιση" των επιφανειών των ακινήτων λόγω Κτηματολογίου-Αυθαιρέτων-κατάργησης αρχείου ΔΕΗ κλπ.

  Η απορία που έχω επίσης είναι γιατί μέχρι το Μάρτη.

   

  dimitris GM,

  Εγώ γιατί θυμάμαι ότι αυτό είχε γίνει 0,5% από το 2% ; Πληρώνεις με 0,5% αλλά χρωστάς με 2% ;


 4. 3 ώρες πριν, ΚΑΝΑ said:

  και στα 200€ αν πληρωθεί εντός μηνός επιβάλλεται και έκπτωση  10 ή 30% (δυστυχώς δεν θυμάμαι ακριβώς)

  Καλησπέρα Βασίλη.

  Δεν ισχύει το "ελάχιστο" στην παραπάνω διάταξη ; Υπάρχει κάποια διευκρινιστική ;


 5. Το πρόστιμο το λέει ο ν.4495/17 - άρθρο 94 - παρ.4δ :

  δ) το πρόστιμο ανέγερσης για τις πολεοδομικές παραβάσεις των περιπτώσεων ε, ... της παραγράφου 3 του άρθρου 81, ανέρχεται σε χίλια (1000) ευρώ ανά περίπτωση πολεοδομικής παράβασης. Το πρόστιμο διατήρησης των ανωτέρω περιπτώσεων ανέρχεται στο είκοσι τοις εκατό (20%) του προστίμου ανέγερσης ετησίως, με δυνατότητα εφ’ άπαξ καταβολής ποσού διπλάσιου του προστίμου ανέγερσης για την οριστική διατήρησή τους.

  Αν ο υπόχρεος συμμορφωθεί με τις πολεοδομικές διατάξεις και αποκαταστήσει την πολεοδομική παράβαση με την απομάκρυνση της χρήσης ή την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή εκδώσει την προβλεπόμενη οικοδομική άδεια όπου επιτρέπεται, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη διαπίστωσή της δεν επιβάλλεται πρόστιμο διατήρησης και το πρόστιμο ανέγερσης περιορίζεται στο ελάχιστο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

   


 6. Νομίμως υφιστάμενο είναι, ανεξαρτήτως της κήρυξης, εφόσον οι αλλαγές έγιναν όντως από τότε.

  Η κήρυξη και το από ποιόν έγινε αυτή, είναι μεγάλης σημασίας για τα επόμενα βήματα (επεμβάσεις, ΚΥΕ κλπ.).


 7. ν.3028/2002

  Άρθρο 41 - Προστασία ετοιμόρροπων μνημείων

  1.   Αν ο φέρων οργανισμός ενός μνημείου μεταγενέστερου του 1453 έχει υποστεί επικίνδυνες βλάβες και είναι έτοιμος να καταρρεύσει, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από έναν αρχιτέκτονα, έναν συντηρητή και έναν πολιτικό μηχανικό, υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, έναν αρχαιολόγο και έναν ιστορικό ή ιστορικό τέχνης ή δύο αρχαιολόγους, υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, αν το μνημείο χρονολογείται μέχρι το 1830, ή έναν αρχιτέκτονα της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής, και έναν ιστορικό ή έναν ιστορικό τέχνης αν το μνημείο είναι νεότερο. Η επιτροπή ελέγχει την κατάστασή τους και προτείνει μέτρα υπό την προϋπόθεση ότι διαφυλάσσεται η αυθεντικότητα του μνημείου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αναγκαίες εργασίες για την υποστύλωση, την προσωρινή στερέωση του κτιρίου, την αποξήλωση ετοιμόρροπων τμημάτων, τη συλλογή αρχιτεκτονικών μελών, την απομάκρυνση διακοσμητικών στοιχείων που κινδυνεύουν, καθώς και την ασφάλεια των ενοίκων ή των διερχομένων.

  2.   Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η επιτροπή κρίνει ότι η διατήρηση του μνημείου είναι, στο σύνολο ή σε τμήμα του αδύνατη, μπορεί να εισηγηθεί βάσει μελέτης τη μερική ή ολική κατεδάφισή του, η οποία αποφασίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού μετά από γνώμη του Συμβουλίου, αφού προηγηθεί λεπτομερής περιγραφή της μορφής και της σύνθεσής του, πλήρης φωτογράφηση, αποτύπωση και τεκμηρίωσή του και έχουν συλλεγεί όλα τα αρχιτεκτονικά μέλη και τα διακοσμητικά στοιχεία.

  3.   Επείγουσες εργασίες προστασίας ετοιμόρροπων μνημείων γίνονται με μέριμνα της Υπηρεσίας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και χωρίς άλλη διατύπωση.

  4.   Στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η κατεδάφιση του μνημείου σύμφωνα με την παράγραφο 2 και ο ιδιοκτήτης το έχει εσκεμμένα καταστήσει ή το έχει αφήσει να καταστεί ετοιμόρροπο, επιτρέπεται να ανεγερθεί νέα οικοδομή μόνον εφόσον έχει το πολύ τον ίδιο όγκο και ωφέλιμη επιφάνεια με αυτό. Η σχετική οικοδομική άδεια εκδίδεται μετά από γνώμη της επιτροπής της διάταξης της παραγράφου 1.

  5.   Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων.

  Άρθρο 67 - Πλημμελής φύλαξη, διατήρηση ή συντήρηση μνημείου

  Ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος μνημείου, ο οποίος εκτελεί τις υποχρεώσεις του για φύλαξη, διατήρηση ή συντήρησή του πλημμελώς και έτσι εκθέτει το μνημείο σε κίνδυνο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών (3) ετών.


 8. dkyr,

  Πριν απαντηθεί ή προχωρήσει το θέμα πρέπει να διευκρινίσετε αν η λειτουργική συνένωση είναι νόμιμη ή παράνομη.

  Δηλαδή αν η "τακτοποίηση" του dimitris GM σημαίνει τακτοποίηση της ασυμφωνίας ή τακτοποίηση αυθαιρεσίας ... μετά η μεταβίβαση.

  • Like 1

 9. Μόνο αυτό δεν εννοούσα στο παραπάνω σχόλιό μου ... είπα απλά ότι κατά τη γνώμη μου από το 6.ιθ λείπει η λέξη "εξωτερική" πριν από το θερμομόνωση.

  Επισυνάπτω λοιπόν όλα τα σχετικά εδάφια του ΝΟΚ και επαναλαμβάνω  :

  - Αν κάποιος έχει 6 εκ. θερμομονωτικό (+1εκ. κόλλες = 7εκ. στο σχεδιασμό) έχει το κίνητρο να μην μετρήσουν αυτά τα εκατοστά (το σύνολο δηλ. όλα, τα 7εκ. στο παράδειγμα) σε κάλυψη και δόμηση. Εξομειώνεται δηλαδή η μεγάλη θερμομόνωση με επένδυση. Αυτό υποθέτω ότι γίνεται για να προτιμώνται μεγάλα πάχη θερμομόνωσης στο σχεδιασμό ώστε να πάμε σε ενεργειακά αποδοτικότερα κτήρια (τα 5εκ. θεωρούνται πλέον απαίτηση ΚΕΝΑΚ οπότε τα 6εκ. και πάνω είναι μια επιπλέον βελτίωση).

  - Την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση έχουν και τα υπάρχοντα κτήρια, μόνο που εκεί δεν υπάρχει η απαίτηση του πάχους. Λογικό είναι γιατί σ'αυτά με ένα απλό 3άρι θερμομονωτικό πάλι 7εκ. πάχος θερμομόνωση έχεις (4 σοβάς-κόλλα + 3 μονωτικό). Αυτό μόνο μπορεί να ελεγχθεί σαν πάχος επενδύσεων μέχρι το περίγραμμα του κτηρίου. Ενεργειακά μπορεί να είναι επίσης το ίδιο αν το υπάρχον έχει μιά στοιχειώδη μόνωση ή είναι καλύτερο από το τίποτε αν δεν υπάρχει καθόλου μόνωση ...

  - Αν αντίθετα θεωρηθεί ότι στο 6.ιθ περιλαμβάνονται και οι ενδιάμεσες των τοίχων πλήρωσης θερμομονώσεις, τότε τα ερωτήματα είναι πολλά και δύσκολα : πως ελέγχεται ; ποιά από τις προβολές της λαμβάνεται στα πολυώροφα ; πως γίνεται κάτι που είναι μέσα από τοίχους πλήρωσης να μην θεωρείται εντός περιγράμματος κτηρίου δηλ. κάλυψη ; στον υπολογισμό όγκου τι γίνεται ; αν η θερμομόνωση δεν μετράει σε κάλυψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιφάνειά της στον υποχρεωτικά ακάλυπτο ; αν ναι, πως εξασφαλίζεται η υποχρεωτική επικοινωνία της με τον υπόλοιπο ακάλυπτο ; αν από πάνω της καλύπτεται από δόμηση τι γίνεται ; πως υπολογίζεται ; με πατέντες τύπου "θεωρείται ότι ..." ; ποιός πληρώνει τον μηχανικό για τον υπολογισμό αυτό ; και άλλα πολλά ...

  θερμ.png

  • Like 2

 10. Όχι απλά πάρα πολλές, είναι όλες οι υπόλοιπες ...

  1. Ορατά και χαρακτηρισμένα (γνωστά) μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι ανήκουν στα άμεσα προστατευόμενα.

  2. Περιοχές πέριξ γνωστών μνημείων ανήκουν στις εν δυνάμει προστατευόμενες περιοχές.

  3. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές υφίστανται τον έλεγχο πιθανής βλάβης άγνωστου μνημείου από δραστηριότητες (που ιδρύονται) ή έργα (των οποίων αδειοδοτείται η εκτέλεση).

  Όλα τα παραπάνω προστατεύονται βάσει του Αρχαιολογικού Νόμου (ν.3028/2002), άρθρο 10. Η προστασία υλοποιείται με έγκριση του ΥΠΠΟ που προηγείται όλων των άλλων.

  Η απόφαση της έγκρισης εκδίδεται κατόπιν με απόφαση Υπουργού ή υπηρεσιών του ΥΠΠΟ ανάλογα με το σαφώς διακεκριμένο πλέγμα αρμοδιοτήτων.

  Στις δύο πρώτες περιπτώσεις απαιτείται πριν την έγκριση η έκφραση γνώμης Συμβουλίων (Κεντρικό ή Τοπικό) και υπάρχει η πιθανότητα καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών. Οι όροι της έγκρισης αυτών επηρεάζουν άμεσα την μετέπειτα αδειοδότηση και για το λόγο αυτό οι άδειες ανήκουν μόνο στην κατηγορία 1.

  Στην τρίτη περίπτωση η έγκριση είναι καταρχήν δηλαδή στην ουσία γνωστοποίηση δραστηριότητας/έργου προς το ΥΠΠΟ ώστε να λάβει τα μέτρα του. Τα μέτρα αυτά θα ληφθούν μετά την αδειοδότηση, εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες και μπορεί να έχουν κατάληξη ακόμη και πέραν της μη έγκρισης (πχ. την απαλλοτρίωση) όπως φαίνεται και στο δείγμα που επισυνάπτεται. Αυτές οι κατ' αρχήν εγκρίσεις πάνε με την κατηγορία 3.

   

   

  1.png


 11. Kαι εγώ που νόμιζα ότι θα μας πουν πως ερμηνεύεται το "πλησίον" μνημείων (με την ευκαιρία των πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ για το "πλησίον" της Ακρόπολης), αυτοί μιλάνε πάλι για το αυτονόητο ... ότι οι εκσκαφές πάνε κατηγορία 3.

  Κοινές λογικές που να λένε π.χ. "αν οι εκσκαφές ήθελαν κατηγορία 1, δεν θα το έγραφε ο νομοθέτης ανάμεσα στις πολλές περιπτώσεις ;" ή "μήπως, με την απαίτηση αυτή, ακυρώνονται οι κατηγορίες αδειών αφού σχεδόν όλες θα βγουν κατηγορία 1", δεν υπάρχει δυστυχώς ... πάλι την ουρά μας κυνηγάμε.


 12. Σίγουρα υπάρχει μπέρδεμα αλλά για να προχωρήσουμε κάποτε λίγο παρακάτω :

  όταν υπάρχει στο ακίνητο και νόμιμο ή νομίμως υφιστάμενο θα πρέπει να γίνεται με άδεια και έλεγχο με ΕΔ,

  αλλιώς θα πρέπει να γίνεται με έγκριση εργασιών και με αυτοψία της ΥΔΟΜ.

  Να σημειώσουμε ότι ο έλεγχος από ΥΔΟΜ πρέπει να γίνει κατά την έκδοση της έγκρισης εργασιών. Εννοώ η δυνατότητα να κατεδαφιστεί και ο χαρακτηρισμός ως αυθαιρέτου.

  Η διαπίστωση της κατεδάφισης θα μπορούσε να γίνει μετά και από ΕΔ.


 13. 25 λεπτά πριν, killertomato said:

  πάντως η ΥΔΟΜ με είχε ενημερώσει οτι για έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης εξ' ολοκλήρου αυθαιρετου που εκδόθηκε με  άρθρο 29παρ.4γ Ν4495/17 δεν απαιτείται ΕΔ , επίσης στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν επιτρέπει την επιλογή ΕΔ (Η αίτηση ...... δεν έχει επιτρεπόμενο τύπο για εισαγωγή αίτησης ΕΔ) Τι ισχύει;

  - Όντως δεν απαιτείται ΕΔ για κατεδάφιση μόνον αυθαιρέτου γιατί δεν είναι άδεια όπως όλες οι άλλες κατεδαφίσεις. Η έγκριση εργασιών εκδίδεται κανονικά για να αναλάβει την ευθύνη της κάποιος μηχανικός αλλά η ευθύνη της πραγματοποίησης μεταβιβάζεται στους μηχανικό-συμβολαιογράφο της επόμενης πράξης στο ακίνητο. Ο μηχανικός που θα χρειαστεί να δώσει μετά βεβαίωση θα έχει τον ρόλο του ΕΔ για τον συμβολαιογράφο.

  - Αν μαζί με την κατεδάφιση του αυθαιρέτου περιλαμβάνονται και εργασίες σε νόμιμο τμήμα τότε προηγείται η έγκριση για την κατεδάφιση (μπορεί να εκδοθεί γιατί δεν είναι αδεια), πραγματοποιείται αυτή και αργότερα και στον καθοριζόμενο χρόνο ελέγχονται κανονικά οι εργασίες του νόμιμου τμήματος από ΕΔ (προφανώς αυτός παίζει το ρόλο της επόμενης πράξης στο ακίνητο).

  - Αντίθετα αν ταυτόχρονα κατεδαφίζεται και νόμιμο τμήμα στο ακίνητο τότε χρειάζεται άδεια και η διαδικασία ακολουθείται κανονικά.


 14. Εγώ δεν βλέπω κανένα αυστηρότερο πλαίσιο στον ν.4495.

  Βλέπω σαφείς εξαιρέσεις (όπως η διαμερισμάτωση με αύξηση φορτίου μέχρι 10%) και τίποτε "επιστημονικότερο" σε σχέση με αυτά του ν.4178.

  Όσον αφορά στην εφαρμογή του σκελετού της στατικής μελέτης δεν υπάρχει ούτε υπόνοια ... αντίθετα βλέπω να εξαιρούνται μπαλκόνια μέχρι 2 μ., "ανύπαρκτοι" σκελετοί μέχρι 25 τμ. κλπ. Κορυφαία "έκθεση σε κίνδυνο" η δυνατότητα να τακτοποιήσεις σε ΟΙ ανεξάρτητα των άλλων οριζοντίων του κτηρίου. Εκεί παραμονεύουν μόνο αγωγές ...

  Δεν πρόκειται λοιπόν περί επιστημονικών κριτηρίων αλλά για απλή μπακαλολογιστική.

  Ο νομοθέτης δεν μπήκε στη διαδικασία, εμείς γιατί να μπούμε ; Οι δικηγόροι θα έχουν μόνο το νόμο και με βάση αυτόν τη δυνατότητα να τιμωρούν ...


 15. Δηλαδή, κατά την αρμόδια διεύθυνση ΠΕΧΩ, στην πρασιά δεν επιτρέπονται βεράντες, αρχιτεκτονικές ή λειτουργικές προεξοχές κλπ. γιατί επίσης δεν τα βλέπω στο σχετικό εδάφιο ... Οι ράμπες όμως δεν προβλέπονται ούτε στο αντίστοιχο εδάφιο που περιγράφει κατασκευές εντός Δ.

  Επομένως κατά την ΠΕΧΩ : μπαλκόνια μόνο σε υποχώρηση (αν δεν φτάνει το οικόπεδο βρίσκεις άλλο) και ράμπες μόνο σε προαιρετικά αφιέμενο ακάλυπτο (υπάρχουν και ελικόπτερα που μεταφέρουν και αυτοκίνητα).

  Είναι προφανές ότι κάποιος είναι ο αδύναμος κρίκος ... Επίσης είναι προφανές ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται την απουσία εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών. Το κίνητρό τους αφήνεται στην κρίση σας ...

   

   

  • Upvote 2
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.