Jump to content

kan62

Core Members
 • Content Count

  3,254
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  95

Posts posted by kan62


 1. Νομίζω ότι διαχωριστικό σημείο θα είναι πλέον η ίδρυση των Παρατηρητηρίων. Οι υπάλληλοι ΥΔΟΜ ανθίστανται, αλλά μέχρι πότε ; Θα ιδρυθούν.

  Μετά την ίδρυση ότι βεβαιώνεται ως αυθαίρετο πλέον θα είναι αρμοδιότητάς του και των ΕΔ.

  Ότι βεβαιώθηκε από ΥΔΟΜ μέχρι τον ν.4495 θα είναι της ΥΔΟΜ μέχρι τη μεταφορά της αρμοδιότητας και μετά από αυτή του Παρατηρητήριου.


 2. Το εδάφιο α) είναι γενικής χρήσης και αφορά τη λεγόμενη "οικειοθελή συμμόρφωση". Θέλει ΕΔ - Παρατηρητήριο που μετά το ν.4495 έχουν αναλάβει τον έλεγχο δόμησης.

  Μέχρι να δουλέψουν τα Παρατηρητήρια η ΥΔΟΜ απλά αναπληρώνει.

  Το εδάφιο γ) αφορά κάποιες εκθέσεις αυτοψίας που έχουν συντάξει οι ΥΔΟΜ. Αυτές δεν μπορεί ποτέ να δοθούν σε ΕΔ - Παρατηρητήρια. Καταλαβαίνεις το γιατί...

  Το τελευταίο εδάφιο μιλάει γενικά για αρμόδια όργανα γιατί εκτός από τα δύο παραπάνω δεν ξέρεις ποιά άλλα όργανα είχαν στο νου τους όταν το έγραφαν (δασάρχες, λιμενάρχες κλπ.). Ήδη το νομοσχέδιο με τα αυθαίρετα στα δάση τους έμεινε φουρνισμένο στη Βουλή ...

  υγ. το ίδιο παραπάνω νομοσχέδιο οδηγεί όλες τις υποθέσεις αυθαιρέτων στα Παρατηρητήρια, οπότε και τα τμήματα αυθαιρέτων των ΥΔΟΜ ...


 3. Βασίλη καλημέρα.

  Δεν διευκρίνισα πριν ότι στην προηγούμενη παράθεση ήθελα να προσθέσω το ΠΑΝΤΑ. Δηλαδή δεν απαιτείται πάντα η ΕΕΕ για την διαγραφή προστίμων ...

  Παρασυρμένος από υπόθεσή μου σε ΣΥΠΟΘΑ όπου η ΥΔΟΜ αρνείται να διαγράψει πρόστιμα που επιβλήθηκαν για κατασκευές των παρ. 45 (λυόμενες) και 75 (προσωρινές) που δεν απαιτείται η ΕΕΕ, αν και ο ιδιοκτήτης σαφώς ειδοποίησε την ΥΔΟΜ να κάνει την αυτοψία.

  Επίσης ο νόμος δεν μοιράζει κάποια πίτα. Για τις εκθέσεις αυτοψίας μεταξύ των 2011(κόκκινη γραμμή) - 2017 (δημοσίευση νόμου) θέλει την ΥΔΟΜ και μετά ΕΔ.


 4. 52 λεπτά πριν, avgoust said:

  Η ΥΔΟΜ επίσης λέει ότι αν κατεδαφίστηκε ΧΩΡΙΣ την έγκριση εργασιών τότε ΔΕΝ αποχρεώνει πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης εως σήμερα. Ισχύει κάτι τέτοιο ?
  ΥΓ. Η αυτοψία έγινε προ της ισχύος του 4495.

  Ο νομοθέτης (στο ίδιο άρθρο) έχει διαφορετική άποψη από αυτή της ΥΔΟΜ :

  γ)   Τα αναφερόμενα στις άνω παραγράφους α και β ισχύουν και για εκθέσεις αυτοψίας που έχουν συνταχθεί μεταξύ 28.7.2011 και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να προβούν σε κατεδάφιση μέχρι τις 8.11.2019, μετά από έκδοση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του άρθρου 28 παράγραφος ε. Οι ιδιοκτήτες που θα προβούν στην κατεδάφιση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ενημερώνουν την αρμόδια ΥΔΟΜ, προκειμένου να προβεί σε αυτοψία για τη διαπίστωση της εν λόγω κατεδάφισης. Μετά τη διαπίστωση εφαρμόζεται η διαδικασία διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων και αναστολής όλων των αναγκαστικών μέτρων εκτέλεσης και ποινικών διώξεων, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 107 του παρόντος νόμου.

  Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ το αρμόδιο για τη διαπίστωση της κατεδάφισης όργανο συντάσσει και εκδίδει πρωτόκολλο συμμόρφωσης, µε το οποίο βεβαιώνεται η εκτέλεση της κατεδάφισης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Το πρωτόκολλο συμμόρφωσης κοινοποιείται µε επιμέλεια του αρμόδιου για τη διαπίστωση της κατεδάφισης οργάνου στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης για να εφαρμοστεί η διαδικασία διαγραφής των προστίμων της παρ.3 του άρθρου 107.

  Για την εγκύκλιο 2 δεν θα σχολιάσω γιατί οι σημειώσεις του συντάκτη της προφανώς προηγούνται των συνεχών τροποποιήσεων του νόμου σε αυτό το άρθρο ...


 5. Μπορεί να είναι και τα δύο, εξαρτάται πως ακριβώς ορίζεται το τριγωνικό στεγασμένο τμήμα 123. Δηλαδή τι ακριβώς έχουμε πάνω και κάτω.

  Αν είναι το δάπεδο υποχώρηση και η οροφή εξώστης-προστέγασμα, τότε ελέγχουμε με άνοιγμα (της όψης κτηρίου) την υποτείνουσα 2-3.

  Αν ο στεγασμένος χώρος είναι πάνω-κάτω μεταξύ χώρων του κτηρίου, τότε ελέγχουμε με άνοιγμα (της όψης κτηρίου) το περίγραμμα της όψης 1-2-3.

  • Upvote 1

 6. ΦΕΚ 2019Β/04.06.2019

  Απόφαση Αριθμ. 290282/818

  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

  Άρθρο 1

  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α., που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Κεντρικών Συμβουλίων (παρ.5 του άρθρου 50 του ν.3028/2002) και κατά λόγον αρμοδιότητας της κάθε Υπηρεσίας σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΥΠ.ΠΟ.Α., ως εξής :

  33. α) Η γνωμοδότηση, με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, περί πρόκλησης ή μη άμεσης ή έμμεσης βλάβης στο πολιτιστικό αγαθό, κατά την υπαγωγή στις διατάξεις του αρ.116 παρ.9α του ν.4495/2017 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων κατηγορίας 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 96 του ανωτέρω νόμου και των πολεοδομικών παραβάσεων της παρ.3 του άρθρου 81 του ιδίου νόμου, σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται με τις διατάξεις του ν.3028/2002, εξαιρουμένων των ζωνών Α με την επιφύλαξη της περίπτ. θ’ της παρ.2 του άρθρου 89 του ν.4495/2017, εφόσον η προς τακτοποίηση κατασκευή ή χρήση ή πολεοδομική παράβαση δεν υπερβαίνει τα 200 τ.μ.

  β) Η έγκριση ή μη και η επιβολή όρων και περιορισμών, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων, κατά την υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων :

  αα) 116 παρ.9β του ν.4495/2017 για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων κατηγορίας 5 του άρθρου 96 του ανωτέρω νόμου σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται με τις διατάξεις του ν.3028/2002, εξαιρουμένων των ζωνών Α με την επιφύλαξη της περίπτ. θ’ της παρ.2 του άρθρου 89 του ν.4495/2017, και

  ββ) 117 παρ.9 του ν.4495/2017 για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων σε κτήρια που βρίσκονται εντός τμημάτων πόλεων ή οικισμών που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία,

  εφόσον και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις η προς τακτοποίηση κατασκευή ή χρήση δεν υπερβαίνει τα 200 τ.μ.

  Άρθρο 4

  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.Α., που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Κεντρικών Συμβουλίων (παρ.5 του άρθρου 50 του ν.3028/2002) και κατά λόγον αρμοδιότητας της κάθε Υπηρεσίας σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΥΠ.ΠΟ.Α., ως εξής:

  26. α) Η γνωμοδότηση, με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, περί πρόκλησης ή μη, άμεσης ή έμμεσης βλάβης στο πολιτιστικό αγαθό ή στο νεώτερο μνημείο, κατά την υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων :

  αα) 116 παρ.9α του ν.4495/2017 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων κατηγορίας 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 96 του ανωτέρω νόμου και των πολεοδομικών παραβάσεων της παρ.3 του άρθρου 81 του ιδίου νόμου σε ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον νεώτερων μνημείων που προστατεύονται με τις διατάξεις του ν.3028/2002, εξαιρουμένων των ζωνών Α με την επιφύλαξη της περίπτ. θ’ της παρ.2 του άρθρου 89 του ν.4495/2017, εφόσον η προς τακτοποίηση κατασκευή ή χρήση ή πολεοδομική παράβαση δεν υπερβαίνει τα 200 τ.μ., και

  ββ) 117 παρ.10 του ν.4495/2017 για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων σε κτίρια με διπλό χαρακτηρισμό τόσο ως διατηρητέα όσο και ως νεώτερα μνημεία, εφόσον η προς τακτοποίηση κατασκευή ή χρήση δεν υπερβαίνει τα 100 τ.μ.

  β) Η έγκριση ή μη και η επιβολή όρων και περιορισμών, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων, κατά την υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων :

  αα) 116 παρ.9β του ν.4495/2017 για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων κατηγορίας 5 του άρθρου 96 του ν.4495/2017 σε ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον νεώτερων μνημείων που προστατεύονται με τις διατάξεις του ν.3028/2002, εξαιρουμένων των ζωνών Α με την επιφύλαξη της περίπτ. θ’ της παρ.2 του άρθρου 89 του ν.4495/2017, εφόσον η προς τακτοποίηση κατασκευή ή χρήση δεν υπερβαίνει τα 200 τ.μ. και

  ββ) 117 παρ.9 του ν.4495/2017 για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων σε νεώτερα μνημεία, εφόσον η προς τακτοποίηση κατασκευή ή χρήση δεν υπερβαίνει τα 100 τ.μ.

  ΦΕΚ 2019Β.pdf


 7. Καλημέρα Βασίλη.

  Κακή ερμηνεία ήταν και πέρασε ... αφού δημιούργησε τόση σύγχυση με ΗΧ ή πέργκολες ...

  Σήμερα ο ΝΟΚ δεν διαχωρίζει τα προστεγάσματα. Όλα τα κατασκευαζόμενα ως περιφράγματα δεν έχουν κατακόρυφα στηρίγματα. Αν έχουν γίνονται κάτι άλλο.

  Στεγάζουν προστατεύοντας από τη βροχή φάτσες καταστημάτων και εισόδους κτηρίων χωρίς να εμποδίζουν την κυκλοφορία επί των ακαλύπτων.


 8. Και ποιός είπε ότι δεν ισχύει και η παρ.4 ;

  Το ότι δεν έβαλαν το Δ/δ στη θέση του Δ δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι κατασκευές επιτρέπονται μόνο στον πίσω ακάλυπτο. Ειδικά οι ανελκυστήρες αυτοκινήτων ...

  Απόδειξη ότι οι Τ.Ο. διευκρινίζουν ότι οι κατασκευές αυτές επιτρέπονται ακόμη και μέσα στην απόσταση που μένει από το 9μετρο που είναι μικρότερη του δ ... αν μπορέσεις να τις χωρέσεις βέβαια.


 9. 1. Το δ με το Δ δεν έχει διαφορά για τα άρθρα 16 και 17 και είναι η ελάχιστη διάσταση του ακάλυπτου χώρου. Αν είσαι στον πίσω ακάλυπτο είναι Δ αν είσαι στον πλάγιο είναι δ.

  2. Το μεταξύ των σημείων στίξης εδάφιο διαβάζεται όλο μαζί :  cours anglaises συνολικού μήκους μικρότερου ή ίσου του 1/3 της όψης στην οποία αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού πλάτους 1,20 μ.

  Δηλαδή το 1/3 πάει μόνο στις εγγλέζικες αυλές της όψης. Εγώ εδώ βάζω και το τερματικό πλατύσκαλο της σκάλας σαν αυτή της περίπτωσής σου (υπέρ ασφαλείας).

  3. Αν δεν έχεις καθόλου τα δύο αυτά στοιχεία δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο τοίχος μπορεί να μείνει ως δ/4 ...

  4. Στο ύψος των προστεγασμάτων από το διαμορφωμένο έδαφος.

   


 10. Προσοχή στη διατύπωση του ΓΟΚ85 (αλλά και του σημερινού ΝΟΚ).

  Κανόνας : τα υπόγεια μετράνε στο ΣΔ γενικώς με την παρακάτω επιφύλαξη.

  Επιφύλαξη : δεν μετράνε υπόγειοι όροφοι επιφάνειας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνει το κτήριο ή η υπερκείμενη χρήση ... προοριζόμενοι αποκλειστικά για ... Όταν παραβιάζεται το αποκλειστικά έχουμε πολεοδομικά αυθαίρετο με επιφάνεια ...

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : αυτό που δεν μέτρησε τότε στο ΣΔ και τιμωρείται σήμερα με ΥΔ είχε μέσα του τους τοίχους (όλους). Ποιούς τοίχους; Του άνωθεν περιγράμματος κτηρίου ή χρήσης.

   

  υγ. Ο μπιρμπιλονόμος είχε όλες τις παιδικές ασθένειες των αυθαιρέτων, μετά με τον ΝΟΚ βγήκαν και τα εμβόλια κατά του ΣτΕ. Ας μη γυρνάμε λοιπόν πίσω, εκτός αν είμαστε κατά του εμβολιασμού ...

  tip : αν ο τοίχος του υπογείου βγαίνει έξω από το υπερκείμενο περίγραμμα, τότε δεν μετράει στο τμήμα αυτό. Έτσι και αλλιώς δεν θα μπορέσει να το ελέγξει κανείς ...

   


 11. Οι σκάλες κάτω δεν έχουν κάποιο πρόβλημα και είναι διαμορφώσεις περιβάλλοντος σύμφωνες με την παράγραφο που ήδη παραθέτεις.

  Τα υπερκείμενα αυτών προστεγάσματα όμως ανήκουν στο άρθρο 16, παρ.7 :

  7.      Σε καταστήματα και εισόδους κτιρίων πάνω από κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνιμα προστεγάσματα χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα. Μέσα στις αποστάσεις Δ του κτιρίου από τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου τα παραπάνω προστεγάσματα επιτρέπεται να κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 1/2 Δ ή 1/2 δ.

   

   

  Με βάση τον περιορισμό "χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα" το κολωνάκι αριστερά και ο τοίχος δεξιά έχουν πρόβλημα.

  Ο τοίχος ειδικά αν περιοριστεί μέχρι το δ/4 μπορεί να θεωρηθεί κατασκευή της παρ.1 του άρθρου 16.

   

  Προσοχή στο ύψος τους από το διαμορφωμένο έδαφος ...

   

  • Upvote 2

 12. Εκτός του ότι το νέο έγγραφο της ΔΟΚΚ επανέλαβε το ήδη γνωστό στο κατά χώραν δημόσιο "μπέρδευε και διευκρίνιζε" κατά το επίσης γνωστό "διαίρει και βασίλευε" ...

  Να σημειώσω ότι αναφέροντας (σχεδόν) όλα τα "αν δεν" απλά καταλήγει σε αυτό που και πριν γνωρίζαμε.

  Το μόνο νέο είναι η επίσημη παραδοχή ότι ο έλεγχος των θέσεων στάθμευσης, όταν απαιτείται, μπορεί να γίνει και με ΕΕΔΜΚ. Φυσιολογικό από τότε που εξ ανάγκης η ΕΕΔΜΚ θεωρήθηκε ως "άδεια". Μόνο που ο καθορισμός των απαιτούμενων πρόσθετων δικαιολογητικών για να γίνει ακόμη και αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του υπουργού.

  Οπότε πάλι έχουμε ένα "ενημερωτικό" έγγραφο προθέσεων της πολιτικής ηγεσίας που ενδεχομένως να βρίσκεται στην (διάχυτη τελευταία) πρόθεση διευκόλυνσης οσονούπω ψηφοφόρων οι οποίοι θα αποφασίσουν για το μέλλον της. Όχι της ΕΕΔΜΚ αλλά της πολιτικής ηγεσίας ...

  υγ. όσο για τη δικαστική απόφαση που παρέθεσε ο φίλος Δημήτρης παραπάνω, είναι άλλη υπόθεση (ίδιος τίτλος με άλλα δεδομένα) οπότε προφανώς δεν λαμβάνεται υπόψη.


 13. 11 λεπτά πριν, desptsouk said:

  Ήμαρτον δηλαδή, να πρέπει ΚΑΘΕ φορά να εκδίδονται ερμηνευτικές εγκύκλιοι για κάθε νόμο...

  Αρκεί να εκδίδονται στην περιόδο της ισχύος τους. Μετά δεν έχει νόημα ...

  1 ώρα πριν, nik said:

  Λέει πάρα πολλά σημαντικά πράγματα. Καθίστε να την διαβάσετε.

  kan62  παίζει να τα βάλεις μέσα στο αρχείο ??

  Προφανώς παίζει ...

   

  Υγ. Ωραία φωτό. Ασορτί με την εγκύκλιο ... αναφέρεται κάπου αλλού ...

  • Thanks 1

 14. Λίγο το κακό αφού η αρμοδιότητα παραμένει εκεί που υπήρχε. Επίσης υπάρχει πολλές φορές πολυπροστασία οπότε αναλαμβάνουν οι κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΠΟ...


 15. Ιεραρχικά από κάτω είναι οι : κεντρικές διευθύνσεις, γενικές διευθύνσεις, γενική γραμματεία και τέλος ο ίδιος ο υπουργός με τα κεντρικά γνωμοδοτικά συμβούλια.

  Οι αρμοδιότητες καθορίζονται ανάλογα με το είδος της προστασίας του ν.3028/2002 και τις εξουσιοδοτικές διατάξεις (δείγμα το παρακάτω συνημμένο ΦΕΚ) ...

  μεταβίβαση της με εντολή υπΥΠΠΟ.pdf


 16. Το όριο των 100 τμ. αφορά στο διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων των περιφερειακών υπηρεσιών. Κάτω από 100 αρμόδια είναι η περιφερειακή υπηρεσία (ΕΦΑ) και πάνω από 100 η αρμοδιότητα παραμένει στον υπουργό Πολιτισμού (ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/115620/350 - ΦΕΚ 1255Β/5.4.2018 - άρθρο 1, παρ.Α.32).

  Επομένως στην περίπτωσή σου η ΕΦΑ έπρεπε να δηλώσει αναρμόδια και να διαβιβάσει την αίτησή σου στις κεντρικές υπηρεσίες (όργανα του υπουργού). Εκεί θα εξετασθεί ...

   

  υγ. εφόσον είσαι κατηγορία 2 ακολουθείται η διαδικασία της παρ.9α και όχι αυτή της παρ.9β ... με αρμόδια συμβούλια αυτά του άρθρου 50 του ν.3028/2002.

  • Upvote 1

 17. 56 λεπτά πριν, steve100 said:

  Σε περίπτωση αυθαιρέτου κατοικίας 70 τμ ανά όροφο του 1960, η τοπική ΕΦΑ που πήγα τον φάκελο μου είπε δεν τακτοποιείται επειδή είναι > 100τ.μ.

  Αν δεν είσαι σε ζώνη Α, κακώς απάντησαν αυτό.

  Να εφαρμόσεις επακριβώς τη διαδικασία του άρθρου 116, παρ.9.β. Φαντάζομαι ότι είσαι κατηγορία 5.

  Ποιά η τοπική ΕΦΑ ;


 18. Δεν καταλαβαίνω την αρνητική στον ΚΑΝΑ από τη στιγμή που περιορίστηκε αποκλειστικά στην ακυρότητα της πράξης και όχι στη δουλειά του μηχανικού.

  Αν ο/η συμβολαιογράφος περιέγραψε την παρεχόμενη ιδιοκτησία με βάση την υπάρχουσα σύσταση, τότε η πράξη είναι απολύτως έγκυρη.

  Τα υπόλοιπα γίνονται σύμφωνα με νόμους που πρέπει να εφαρμόζονται ...

  • Upvote 1

 19. ΦΕΚ 77Α/23.05.2019

  Άρθρο Δωδέκατο
  1. Καταργείται το άρθρο 76 του ν.4368/2016 (Α21 ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν.4585/2018 (Α216).
  2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 50 του ν.4495/2017 (Α167) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής :

  «6. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεών τους, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8.7.1993 π.δ. (Δ795) είτε σύμφωνα με τον ν.4030/2011 (Α249) κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2012 έως 31.12.2017, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως 31.12.2021.».

  _ΦΕΚ 77Α_2019.pdf


 20. Το τελευταίο στρώμα του μωσαϊκού προς το σκυρόδεμα της πλάκας ΟΣ είναι ένα μέτρια χαλαρό γαρμπιλόδεμα. Κάπου εκεί μέσα είναι και οι σωλήνες.

  Λόγω της χαλαρότερης αυτής σύνδεσης δεν θα μεταφέρονται και πολύ μεγάλοι κραδασμοί στην κατασκευή.

  Δεν συζητάμε βέβαια για κομπρεσέρ αέρος, αλλά για ηλεκτρικό. Το αέρος πρώτον δεν συμφέρει για την επιφάνεια που έχεις, δεύτερον δεν μπορεί να σηκωθεί για πλαγιοκόπηση που ανέφερε ο Faethon11 και το κυριώτερο, όταν θα έχει σπάσει το πάνω μωσαϊκό θα περάσει άνετα μέσα από το χαλαρό στρώμα ώστε να κάνει τρύπα στο υπνοδωμάτιο του γείτονα ... με την ηλικία του θεώρησε τον οπλισμό ήδη ληγμένο.


 21. Ας αρχίσουν οι απαντήσεις μετά το σχετικό ΦΕΚ :

  ΦΕΚ 73Α/17-5-2019

  Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.

   

  120_δόσεις.pdf

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.