Jump to content

zulumpo

Core Members
 • Content Count

  554
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

zulumpo last won the day on January 22

zulumpo had the most liked content!

Community Reputation

41 Καλή

About zulumpo

 • Rank
  Διακεκριμένο Μέλος

Profile Information

 • Φύλο
  Άντρας
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχ/κός

Recent Profile Visitors

1,923 profile views
 1. όπως σέρνεται το taxis, υποβολή... γιατι ένας θεος ξέρει πότε θα πέσει.. άγνωστο και πως γίνεται η διαδικασία αυτή..
 2. Ευχαριστώ, κατανοητός, επομένως οι ατομικές επιχειρήσεις εκ του νόμου, πρακτικά δεν μπορούν να μεταφέρουν ζημιές εκτός των περιπτώσεων που παρέθεσες, δάνεια, δωρεές κτλ.. φαντάζομαι με ικε τα πράγματα πιθανόν αλλάζουν..
 3. Άρθρο 31 Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες θ) Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης Με την περίπτωση θ' της παραγράφου 1 θα λαμβάνεται υπόψη κάθε χρόνο ένα ποσό ως ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης που ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ προκειμένου για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Δεν εφαρμόζεται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη εφόσον ο φορολογούμενος ή τα εξαρτώμενα μέλη αποκτούν εισόδημα μόνο από τόκους και ακίνητα σύμφωνα με την περ. ε' του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε. Με βάση τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις που ατομική επιχείρηση εμφάνισε ζημία, και για το έτος αυτό το εισόδημα του φορολογούμενου προσδιορίστηκε με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες (δηλαδή τις 3000 ευρω αυτόματα) , το επόμενο φορολογικό έτος ο φορολογούμενος εκ του γεγονότος αυτού και με βάση τις προηγούμενες διατάξεις, απώλεσε το δικαίωμα συμψηφισμού της εν λόγω ζημίας . Επομένως σε ποια περίπτωση μεταφέρεται ζημιά?
 4. όχι, δηλαδή εάν δεν προσκομιστούν σήμερα στην δου και γινει εκαθάριση ->πρόστιμο?, (δεν πάμε καλα) δήλωση και απαραίτητα (δικαιολογητικά?), Για να το κοιτάξω όμως λίγο: Ατομική επιχείρηση και τεκμήρια Στις περιπτώσεις που ατομική επιχείρηση εμφάνισε ζημία και για το έτος αυτό το εισόδημα του φορολογουμένου προσδιορίστηκε με βάση τα τεκμήρια (δηλ. τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες), χάνει το δικαίωμα της μεταφοράς της ζημίας αυτής. Ωστόσο, εάν ο φορολογούμενος με τροποποιητική δήλωση καλύψει την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, τότε η δηλωθείσα ζημία μεταφέρεται για συμψηφισμό. Αυτό πως μπορεί να επιβεβαιωθεί?
 5. Κωδικός 415 Από τα αρχεία της υπηρεσίας μας δεν προκύπτει ζημιά προηγούμενων ετών για να μεταφερθεί στο τρέχον φορολ. έτος. Εαν δεν προχωρήσετε σε διαγραφή του ποσού, μπορείτε να συνεχίσετε την υποβολή της δήλωσης σας η οποία θα εκκαθαριστεί αφού προσκομίσετε αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ. Τι εννοεί ο ποιητής?, και πως βγαινει το μηνυμα αυτό ενώ η εκαθάριση του προηγ. έτους δείχνει ζημια? οεο.
 6. Οντότητες αρ. 2 ν.4308/2014 , Εδώ ανήκουμε η πλειοψηφία μας, εκτός και αν μου ξεφεύγει κάτι. κωδ 010 Ε3 αρ. 1 ν.4308/14 παρ. 2γ) γ) Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη. https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20132 ......................................................................................................... Επιμερισμός Πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών ανά Κ.Α.Δ 023 από του χρόνου η ανωμαλία αυτη? ......................................................................................................... Επιχείρηση που δεν ασκεί δραστηριότητα διαδικτυακά δεν συμπληρώνει τον κωδικό 045 «Στοιχεία Συνεργαζόμενων Ηλεκτρονικών Πλατφορμών» Στην περίπτωση διαφήμισης και μόνο, συμπληρώνεται η ιστοσελίδα της διαφήμισης στο 045?
 7. Στο Ε1, κωδ 049 Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Πατήστε Εδω... Δεν βάζουμε κανένα ποσό (ακόμα και αν βγάζει αυτόματα το σύστημα), εφόσον αυτά τα ποσά έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο Ε3 ως έξοδα της επιχείρησης? (αυτονόητο νομίζω). Μπορεί να το εξηγήσει κάποιος το παρακάτω? Στην κατηγορία των προσωρινών διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης περιλαμβάνονται: iv) Οι αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων οι οποίες διενεργούνται από πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β), από μικρές, μεσαίες και μεγάλες οντότητες βάσει των κανόνων που τίθενται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν.4308/2014. Στην περίπτωση αυτή και με δεδομένο ότι οι κανόνες για τις φορολογικές αποσβέσεις του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. διαφοροποιούνται, η αντιστροφή των διαφορών των αποσβέσεων θα γίνει είτε με μέσω αντίθετων διαφορών αποσβέσεων σε μελλοντικές περιόδους (μικρότερες / μεγαλύτερες, αντίστοιχα, φορολογικές από λογιστικές) είτε μέσω του αποτελέσματος (κέρδους ή ζημίας) που θα προκύψει κατά την απόσυρση του παγίου. Εάν αποσβένονται τα πάγια εντός του εκάστοτε έτους, π.χ. για το 2018 αποσβέστηκαν μέσα στο έτος, και έμεινε κάποια αναπ. αξία 0,05ευρώ. Επηρεάζονται οι πρωσωρινές διαφορές λογιστικής φορολογικής βάσης?
 8. Εφόσον πληρωθούν εντός του 2019 τα 2.800, αλλιώς μεταφέρεται το υπόλοιπο των δόσεων στις επόμενες φορολογικές δηλώσεις όποτε πληρωθούν ( π.χ. 2020 έτος).
 9. Για τον 006 του Ε3, Ασκείτε επιχ. δραστ. και έχετε την εμπορική ιδιότητα(4) Πάμε στο 4, και γράφει: (4) Αφορά φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και έχουν την εµπορική ιδιότητα όπως περιγράφεται στην παρ. 1 της εγλυκλίου ΠΟΛ.1120/2014 πάμε στην ΠΟΛ.1120/2014: Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση 1. Με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) ορίζονται οι περιπτώσεις πληρωμών που αφορούν αμοιβές, οι οποίες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Συγκεκριμένα, σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται οι πληρωμές για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο. Καταλαβαίνω ότι συμπληρώνουμε, ΟΧΙ στο Ε3, μιας και δεν υφίσταται εμπορική ιδιότητα, και για την δουλειά μας προέχει το στοιχείο της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας. (ΠΟΛ.1120/25.4.2014). Η συμπλήρωση του με ΟΧΙ επηρεάζει εαν θα καταβαλουμε τέλος επιτηδεύματος ακόμα και εάν δεν εχουμε συμπληρωσει 5ετία?
 10. παλιό θέμα, όμως του ΕΣΗΔΗΣ ειναι για ανω των 60.000... οι ηλεκτρονικοι διαγωνισμοί που γίνονται, αν μπορεί να γίνει παραπομπή της υπηρεσίας?
 11. Ναι, το επιβεβαιώνω, εκτύπωση σε πραγματική διάσταση το εκτυπώνει υπο κλίμακα το σχέδιο, αφου προηγουμένος το pdf έχει δημιουργηθεί από το σχεδιαστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ο καθένας στην κλίμακα που επιθυμεί.
 12. 10χρόνια μετά, στο όλο για την 651. Όμως την άποψη του Θεοχάρη: το θέμα καταλαβαίνεις είναι περισσότερο νομικό παρά τεχνικό αν κανείς ψάξει σε βάθος ουσιαστικά έχουμε εκτός σχεδίου διανομή σε δαιρετά κατά χρήση τμήματα κάτι που κατά την γνώμη μου δεν επιτρέπεται αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση Θα πρέπει να την αναλύσει κάποιος, στο αν επιτρεπεται η όχι η μίσθωση τμήματος.
 13. Καλησπέρα συνάδελφοι, Αν θα μπορούσατε να παραθέσετε την σχετική νομοθεσία από την οποία απορρέει η υποχρέωση μας στο να βεβαιώνουμε τα κάτωθι σε τ.δ.: - το αν το οικόπεδο/γεωτεμάχιο εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983 - το αν το οικόπεδο/γεωτεμάχιο υπάγεται στις διατάξεις 2308/95 εθνικού κτηματολογίου. Ευχαριστώ
 14. Καλησπέρα, tetris, Τα linetypes πρέπει να τα έχουμε στο ίδιο αρχείο με το προς εκτύπωση αρχείο, ειδικά όταν είναι custom made, από άλλους συναδέλφους, συνήθως δημιουργούνται προβλήματα κτλ ppang, αν είναι τόσο απλό ευχαριστώ, θα το κοιτάξω και θα επανέλθω, για επιβεβαίωση της διαδικασίας.
 15. Καλημέρα συνάδελφοι, όπως γράφει ο τίτλος, υφίσταται κάποιου είδους "hack" ώστε να εκτυπώνουμε τα pdf σχέδια (μετά από μετατροπή dwg->pdf), σε κλίμακα, (για να γλιτώνουμε προβλήματα με linetypes κτλ)? Ευχαριστώ
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.